Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_238. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_238. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_238. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. o Vzdělávací obor : Fyzika. o Tematický okruh: Energie a její přenos. o Ročník :8. Metodické pokyny:Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření:18.2.2013 VY_32_INOVACE_238

2 ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ 1. ZA SEBOU – DO SERIE + IcIc R ž1 R ž2 I R1 I R2 I C = I R1 = I R2 R C = R Ž1 + R Ž2 Celkový elektrický proud v obvodu je stejný, jako proud, který teče jednotlivými spotřebiči. Celkový elektrický odpor je dán součtem odporů jednotlivých spotřebičů. http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%A9_zapojen%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%A9_zapojen%C3%AD;

3 ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ 2. VEDLE SEBE – PARALELNĚ I C = I R1 + I R2 Celkový elektrický proud v obvodu je dán součtem proudů v jednotlivých větvích elektrického obvodu. I R2 + IcIc R ž1 R ž2 I R1 Celkový elektrický proud v uzlu je = 0. Přitékající proud je roven proudu, v jednotlivých větvích

4 ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ 2. VEDLE SEBE – PARALELNĚ I R2 + IcIc R ž1 R ž2 I R1 1 R C R ž1 R ž2 11 = + 1 RNRN +... N zařazených spotřebičů http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraleln%C3%AD_zapojen%C3%AD

5 ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ 2. VEDLE SEBE – PARALELNĚ v případě dvou spotřebičů zařazených vedle sebe, je po úpravě celkový elektrický odpor soustav dán vzorcem R 1. R 2 R 1 + R 2 = RCRC VÝSLEDNÝ ELEKTRICKÝ ODPOR JE MENŠÍ, NEŽ ODPORY JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ ELEKTRICKÝ PROUD OBVODEM JE VĚTŠÍ, NEŽ PŘI ZAPOJENÍ DO SERIE

6 Jaký je celkový elektrický odpor dvou žárovek o odporech 200 a 300 ohmů zapojených vedle sebe? Jak velký proud teče z baterie mobilního telefonu do tohoto elektrického obvodu? U = 3,7V R 1 = 200  R 2 = 300  R c =?  I =?A R c = R 1. R 2 / (R 1 + R 2 )= 200 . 100  / ( 200  + 100  ) Rc = 20 000 : 300 = 66,7  I = U/R = 3,7V : 66,7  = 0,055 A = 55mA Celkový elektrický odpor obvodu je 67 ohmů. Elektrický proud z baterie je 55 miliampér. Výpočty zapojení spotřebičů + - I2I2 IcIc R1R1 R2R2 I1I1 U

7 Jaký je celkový elektrický odpor dvou žárovek o odporech 200 a 300 ohmů zapojených za sebou? Jak velký proud teče z baterie mobilního telefonu do tohoto elektrického obvodu? U = 3,7V R 1 = 200  R 2 = 300  R c =?  I =?A R c = R 1 + R 2 = 200  + 100  Rc = 300  I = U/R = 3,7V : 300  = 0,012 A = 12mA Celkový elektrický odpor obvodu je 300 ohmů. Elektrický proud z baterie je 12 miliampér. Výpočty zapojení spotřebičů + IcIc R1R1 R2R2 I1I1 I2I2 - U

8 Typickým použitím je proto sériové zapojení spínače (nebo též pojistky či jističe) a spotřebiče (vypnutím spínače se vypne i spotřebič). V tomto zapojení jsou také žárovičky na Vánočním stromku. SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ PARALELNÍ ZAPOJENÍ Typickým použitím paralelního obvodu je současné zapojení více spotřebičů v domácnosti, protože přerušením obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) se nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič běží dál).

9 Při sériovém zapojení zdrojů se celkové elektromotorické napětí rovná součtu elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů. U = U 1 + U 2 + U N SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ EL. ZDROJŮ PARALELNÍ ZAPOJENÍ EL. ZDROJŮ Při paralelním zapojení elektrických zdrojů zůstává celkové elektromotorické napětí stejné, zdroje však mohou dodávat celkově větší elektrický proud. U = U 1 = U 2 = U N ++ + U U1U1 +++ U


Stáhnout ppt "Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_238. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google