Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI na rok 2012. Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury 2 Zajištění 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100%

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI na rok 2012. Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury 2 Zajištění 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100%"— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI na rok 2012

2 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury 2 Zajištění 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání stávajícího OPD Nezbytnost připravit se na nové programovací období EU v období 2014 – 2020 Nutnost snižovat objem akcí, které byly zasmluvněné v minulém období (před rokem 2010) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Nutnost zvýšit objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě

3 Vývoj rozpočtů SFDI 3 Vývoj rozpočtu SFDI Zdroj/ [tis. Kč] 20082009201020112012 Skutečné plnění Předpoklad plnění Předpoklad dle rámců z UV č. 590, 20.7.2011 Příjmy SFDI62 503 32234 480 80233 498 20233 600 00037 000 000 Emise státních dluhopisů 08 350 00011 531 76300 Ostatní národní zdroje (povodně apod.) 10 051 3256 242 1364 986 3331 350 0320 OPD - dotace ze SR20 275 25325 691 63824 503 01823 901 08614 178 071 Komunitární programy a OPLZZ 07 219136 48194 68666 132 Úvěr EIB5 033 9097 950 0245 951 4006 564 5663 740 000 Příjmy celkem97 863 80982 721 81980 607 19765 510 37054 984 203

4 Rozpočtový výhled SFDI 2012 - 2014 4 Vládou ČR stanovené limity pro SFDI ve výši 37 mld. Kč představují snížení zdrojů o 10 mld. Kč oproti původnímu výhledu (více než 21%) Rovněž v rámci limitů došlo k omezení výše čerpání úvěru EIB na spolufinancování OPD na 3,74 mld. Kč = snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů Při započtení potřeby vyčlenit národní prostředky na spolufinancování OPD je fakticky národní rámec krácen o 13,3 mld. Kč, tj. o 28% původně PSP ČR odsouhlaseného objemu prostředků, na který byly zahájeny stavby HV PSP ČR podpořil požadavek na navýšení dotací pro SFDI o 10 mld. Kč na celkových 57 mld. Kč SFDI zpracoval krizovou variantu, jež počítá s navýšením pouze ve výši 2 mld. Kč, tedy na směrnou hodnotu 49 mld. Kč v jednotlivých letech.

5 Metoda sestavování rozpočtu SFDI 2012 - 2014 5 Limit 37 1) Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí včetně náhrady EIB – omezení celkové výše o 0,49 mld. Kč na 7,04 mld. Kč z čehož 3,3 mld. Kč z národních zdrojů 2) Finanční pokrytí spolufinancování nákladů nefinancovatelných z EIB - 3,8 mld. Kč 3) Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb – 0,6 mld. Kč 4) Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu – 24,6 mld. Kč 5) Rozběh náhradního projektu OPD1 – Modernizace D1 – 1,5 mld. Kč Limit 49 Kromě výše uvedeného (přičemž i tyto položky jsou navýšeny) Zahájení všech náhradních projektů (modernizace D1, D1 Přerov – Lipník, I/11 Mokré Lazce) Financování přípravy pro OPD II ve vyšším rozsahu Pokračování v realizaci národních staveb a programů Zahájení a příprava odstranění kritických míst na dopravní infrastruktuře Navýšení prostředků na opravy a údržbu

6 Dopady rámce 37 mld. Kč - investice Omezení výdajového rámce na 37 mld. Kč bude mít zejména následující dopady na investičních akcích: –nezahájení dostavby D11 Osičky – Hradec Králové v roce 2012 –zpomalení výstavby I/49 Malenovice – Otrokovice –zpomalení akcí I/42 tunely Dobrovského B a Dobrovského - Svitavská radiála (velký městský okruh Brno) –zpomalení akce D47 Bohumín –st. hr. a I/67 Skřečoň – Bohumín obchvat –nerealizace dostavby I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká II. stavba –omezení a zpomalení výstavby komunikace R6 –zastavení financování akcí hl.m. Prahy, zejména Štěrboholská radiála a Vysočanská radiála –odsunutí financování akce Středočeského kraje – Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi 6

7 Dopady rámce 37 mld. Kč - ostatní Omezení výdajového rámce na 37 mld. Kč bude mít zejména následující dopady v ostatních položkách: –Omezení příspěvkových programů SFDI –Snížení prostředků na bezpečnostní opatření na žel. přejezdech –Snížení prostředků na protihluková opatření –Nemožnost dostatečně navýšit prostředky na opravy a údržbu sítí –MINIMÁLNÍ PŘÍPRAVA NA EU 2014+ –Nemožnost předfinancovávat výdaje krajů –Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí - tato hrozba je odhadnuta na cca 14% hodnoty programu, tj. na téměř 20 mld. Kč. Předejít nedočerpání programu lze existencí náhradních projektů, na které by byly prostředky OPD z odmítnutých projektů převedené. Pokud s náhradními projekty nebude započato nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty nebudou v daném čase realizovány. –Nebezpečí odvodu až 36 mld. Kč z OPD I 7

8 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců str. 10 návrhu 8 Členění národních zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců ObdobíRozpočet 2011 a SDV do 2013Rámec 49 mld. KčRámec 37 mld. Kč Příjemce 2011 schválený rozpočet 20122013201220132014201220132014 schválený návrh SDV ŘSD18 436 28232 100 63632 449 21534 126 11734 268 25333 788 60722 565 02324 180 21323 963 640 SŽDC12 190 00912 624 98712 135 28512 801 54212 700 16213 699 99913 425 86711 755 16212 019 966 ŘVC450 800483 000653 000362 000400 000 362 000200 000 Ostatní příjemci1 922 9091 791 3771 762 5001 710 3411 631 5851 111 394647 110864 625816 394 CELKEM33 000 00047 000 000 49 000 000 37 000 000 Členění zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců pro rok 2012 VariantaRámec 49 mld. KčRámec 37 mld. Kč Příjemce / zdroj NárodníOPDEIB/ Nový zdroj Ostatní fondy EU CelkemNárodníOPDEIB/ Nový zdroj Ostatní fondy EU Celkem ŘSD34 126 1179 114 5132 764 90555 93246 061 46722 565 0236 034 5131 504 04355 93230 159 511 SŽDC12 801 54211 931 8394 241 615028 974 99613 425 8677 931 8392 202 477023 560 183 ŘVC362 000189 71933 4800585 199362 000189 71933 4800585 199 Ost. příjemci1 710 34122 000010 2001 742 541647 11022 000010 200679 310 CELKEM49 000 00021 258 0717 040 00066 13277 364 20337 000 00014 178 0713 740 00066 13254 984 203 v tis. Kč

9 Členění národních výdajů u ŘSD str. 11 návrhu 9 2011Rámec 49 mld. KčRámec 37 mld. Kč Druh výdaje 2011 schválený rozpočet Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 Prostředky na spolufinancování EU akcí2 121 8314 040 3773 181 0361 973 8174 097 2903 711 8561 790 169 Prostředky na akce - OPD II (2014 - 2020)02 285 1372 435 0003 700 684080 0002 992 561 Provozní výdaje (dle §2211 a §2212)1 139 1421 140 000 Opravy4 000 0008 100 000 4 730 000 z toho 1) Opravy Rychlostních silnic a silnic I. třídy3 000 0006 100 000 3 730 000 2) Opravy Dálnic1 000 0002 000 000 1 000 000 Údržba2 400 0002 458 000 2 475 0002 458 000 2 475 000 Příprava akcí včetně výkupů pozemků1 669 6102 947 0002 942 4902 560 9402 364 0002 373 0002 160 000 Ostatní globální položky (např. protihluková opatření)759 0001 365 0001 265 000 865 000915 000965 000 Mýto a telematika2 851 6683 522 1994 199 1014 450 1013 522 1993 199 1013 450 101 Národní akce3 495 0318 268 4048 547 6268 123 0653 388 5345 573 2564 260 809 Rozestavěné – doplatkyx569 99300 00 Rozestavěnéx4 363 7371 586 105158 8141 361 6732 406 1081 651 995 Novéx3 334 6746 961 5217 964 2511 456 8683 167 1482 608 814 Celkem18 436 28234 126 11734 268 25333 788 60722 565 02324 180 21323 963 640 v tis. Kč

10 Členění národních výdajů u SŽDC str. 12 návrhu 10 2011Rámec 49 mld. KčRámec 37 mld. Kč Druh výdaje Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce) 2 947 1712 017 7131 979 1321 090 2053 856 8512 079 1321 065 701 Prostředky na spolufinancování EU akcí - OPD II (2014 - 2020) 0001 890 505001 032 726 Provozuschopnost7 400 0008 000 000 8 500 0007 500 000 7 600 000 Příprava akcí612 150913 000760 000834 750622 000522 000540 000 Ostatní globální položky (např. bezp. opatření)588 5241 400 0331 200 000 1 211 2201 055 0001 200 000 Národní akce642 164470 796761 030184 539235 796599 030581 539 Rozestavěnéx253 04900153 049100 0000 Novéx217 747761 030184 53982 747499 030581 539 Celkem12 190 00912 801 54212 700 16213 699 99913 425 86711 755 16212 019 966 v tis. Kč

11 11

12 12

13 13

14 Nadpožadavky – struktura příjmů Nadpožadavek na úpravu struktury příjmů (dodržení výdajových rámců) Odlišné predikce příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů (předpokládáme změnu sazeb mýta a cen dálničních kupónů) - nadpožadavek na prostředky dotace nebo prostředky z privatizace ve výši: –v roce 2012 celkem 517 mil. Kč –v roce 2013 celkem 2 236 mil. Kč 14 VariantaSměrná číslaPredikce SFDI Druh příjmu Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013 Návrh rozpočtu 2014 převody výnosů silniční daně5 300 5 000 převody podílu z výnosů spotřební daně7 600 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic2 900 3 600 převody výnosů z mýtného10 21712 13612 2579 3009 50011 857 dotace ze státního rozpočtu10 9839 0648 94310 9839 0648 943 Nadpožadavek:0005172 2360 Příjmy SFDI37 000 v mil. Kč

15 Nadpožadavky – výdajový rámec Nadpožadavky na celkové navýšení „národního výdajového rámce“ 1) Rámec prostředků EIB –Došlo k omezení výše čerpání úvěru EIB na spolufinancování prostředků OPD na 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů –Z tohoto důvodu bylo omezeno v maximální možné míře čerpání úvěru EIB a časově odsunuto čerpání 0,4 mld. Kč - přesto nutnost vyčlenit 3,3 mld. Kč z národního výdajového rámce na spolufinancování akcí EU (dosud není plně vyčerpán úvěr EIB) –Nadpožadavek možnost vyššího čerpání schváleného úvěru EIB, a to až do výše 7,04 mld. Kč 2) Rámec národních prostředků –Základním nadpožadavkem v rámci národních prostředků je navýšení národního rámce ve výši 37 mld. Kč o 12 mld. Kč, tj. naplnění původně schváleného rámce 47 mld. Kč včetně posílení o 2 mld. Kč na celkově 49 mld. Kč v jednotlivých letech –Specificky pro rok 2012 v rámci těchto 12 mld. Kč žádáme o navýšení na následujících oblastech 15

16 Audity EÚD a kontroly EU Nejproblematičtější body: -Vícepráce – kvalita přípravy projektů, předvídatelnost víceprací -Dělení zakázek – rozdělování zakázek na služby a práce -Ekonomické hodnocení projektů – nadsazené benefity -Výzisky – hospodaření s materiály vyzískanými při realizaci projektů -Nastavení kvalifikačních a hodnotících kriterií v zadávacích podmínkách -Kvalita kontrolního systému v ČR - může vést ke 100% odvodům VŠECH prostředků tedy nejenom EU. 16

17 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI na rok 2012. Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury 2 Zajištění 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100%"

Podobné prezentace


Reklamy Google