Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s tajemníky městských částí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s tajemníky městských částí"— Transkript prezentace:

1 Setkání s tajemníky městských částí
INFORMATIKA MHMP

2 Agenda 9.30-10.30 Úvodní představení Informatika – stav po 3/2010
Změny a transformace oddělení Informatiky Současný stav Informace o aktuálních projektech Nastavení komunikace a spolupráce Diskuse 12.00 Oběd

3 Cíl setkání Nastavení a zlepšení komunikace
Zvýšení informovanosti jednotlivých městských částí v oblasti informatiky Jeden z hlavních úkolů požadovaných ředitelem Magistrátu HMP Ing. Trnkou po oddělení informatiky

4 Představení Informatika Ladislav Kočí , ředitel odboru informatiky
Renata Tomanová, odd. strategie rozvoje služeb Jiří Havlíček, externí poradce Martin Vimr, externí manažer programu Proxio Partner ICZ Roman Zemánek, obchodní ředitel Jitka Pankrácová , manažer pro klíčové zákazníky

5 Informatika MHMP Nástup 3/2010 Výstupy z analýz Vyhodnocení situace
Návrh změn Cílový koncept

6 Důvody ke změně Na základě rychle provedené analýzy jsme dospěli k následujícím závěrům Finance – elementární chyby ve fakturačním procesu , neexistující vazba rozpočet – program – projekt – smlouva - faktura Organizace – neexistující procesy, špatně navržené a nedodržované směrnice - špatná komunikace v týmu na všech úrovních Projektové řízení má závažné nedostatky Špatná komunikace odboru a městských částí … protože odboru chybí vize , reálná a dosažitelná strategie a manažerské zkušenosti vedení odboru

7 Jak chceme změnit odbor informatiky ?
Customer focused = Zaměření na „naše zákazníky“ Service oriented = Orientace na služby Process Driven = Procesně řízené

8 Občané , Zastupitelé , Městské části,… = Zákazníci
MAGISTRÁT Strategie rozvoje a kvality služeb Provoz služeb KATALOG SLUŽEB PLÁNOVACÍ PROCES „ Katalog Služeb Magistrátu “ Rozvoj služeb 1. 2. 3. 4. 5. 6. SERVICE DESK 8

9

10

11 Aktuální klíčové projekty 2010

12 Rozšiřování služeb hostingu
Poskytování hostovaných aplikací zůstává službou zajišťovanou odborem informatiky MHMP MepNET – garantovaný přístup do sítě a internetu Poskytnutí virtuálních koncových stanic včetně podpory s garantovanou službou SLA Ekonomický systém GINIS Spisová služba e-spis Hostovaná spisová služba pro školy a organizace města Agendio/Proxio - agendové systémy Centrální hostované řešení MS Exchange – mailový systém

13 Projekty související s protikorupční strategií hl.m.Prahy
Veřejné připomínkové řízení k předpisům hl.m.Prahy Zveřejňování stížností Rozšíření Interspis - Centrální elektronická podatelna Rozšíření aplikace Sdílený web Zlepšení vyhledávání v Centrální evidenci smluv Univerzální přepážka Granty pod lupou Elektronizace agend Proxio/Agendio ……..

14 Centrální elektronická podatelna
Přínosy pro občana Jeden vstupní bod komunikace s úřady v Praze Možnost podat elektronické podání – formulář- prostřednictvím portálu Vedení při přípravě podání pomocí popisu životní situace Možnost sledovat postup vyřizování podání Notifikace formou SMS, nebo em

15 Centrální elektronická podatelna
Přínosy pro úřad Strukturovaná podání = minimální pracnost se zaevidováním podání Podání jsou kategorizována = lze automatizovat vyřizování konkrétním odborem Zkvalitnění služeb občanům

16 Koncepční model řešení
formuláře Uživatel portálu Centrální el. podatelna Portál Správa uživatel ů Průvodce podáním Správa životních situací Přehled podání a vypravení Notifikační modul Detail Aplikační logika Statistiky Úřad A Úřad B Spisová služba Spisová služba 16 16 16

17 Sdílený web Centrální přístup k informacím pro občany
Zahrnutí ostatních úřadů MČ mimo oblast JPD2 Postupné rozšiřování kategorií informací, včetně aktualit z MČ

18 Internet MČ B MČ A MČ C MHMP Aplikační server Portálový server
webový portál Redakční systém jNet Publish administrace modul pro získávání dat D B MČ A MČ B WWW prohlížeč XML rozhranní XML rozhranní Redakční systém Redakční systém MČ C

19 ASIK – automatický systém poskytování informací
Aktivní poskytování informací občanům pomocí SMS, u nebo hlasových zpráv Občan si vybere oblasti informací, které ho zajímají Možnost zapojení redaktorů (poskytovatelů informací) z úřadů MČ (úklid ulic, kulturní akce,…) V rámci dalšího rozvoje individualizované SMS (např. vazba na lístkový přepážkový systém)

20

21 1. Rozvoj komunikační infrastruktury (KI)
Projekt rozvoje KI má za cíl zajistit komunikační infrastrukturu na uspokojení potřeby nově implementovaných aplikačních celků. Bez realizace tohoto projektu nelze zprovoznit centrálně poskytované služby ani vybudovat nové datové centrum, které má zajistit kvalitu služeb odpovídající dnešním standardům a zákonným požadavkům. Seznam aktuálních projektů/ subprojektů Vybudování páteřní komunikační infrastruktury (spojuje jednotlivá datacentra a ostatní hlavní objekty připojené do sítě, vč. sdílené Internetové konektivity) Standardizované řešení přípojek MČ (s rozlišením malé/velké dle počtu uživatelů) Standardizované řešení redundantní KI datacenter Integrace vybudované infrastruktury BP Stav zásadních komponent programu/ projektu Realizována prvotní etapa budování páteřní KI, připraveny k realizaci etapy následující Dokončena úvodní analýza stavu konektivity velkých MČ Implementováno standardizované řešení KI v datacentru PPAS bez redundance Implementovány základní segmentace oddělených vrstev v DC přístupová / aplikační / databázová / administrativní a zálohovací

22 2. Vybudování nového datového centra HMP
Projekt vybudování nového datového centra HMP má za cíl připravit technologické zázemí na uspokojení potřeby nově implementovaných aplikačních celků. Bez realizace tohoto projektu nelze zprovoznit centrálně poskytované služby, realizovat finanční úspory na provozních a licenčních nákladech. Seznam aktuálních projektů/ subprojektů Koncepce rozvoje datových center pro období Pilotní provozy jednotlivých aplikačních celků Příprava standardizované koncepce databázové, aplikační a přístupové vrstvy Tvorba standardů dokumentace a procesního zázemí migrace, implementace a provozu Implementace centrálního zálohovacího systému Stav zásadních komponent programu/ projektu Připraveny koncepce pro realizaci oponentních a schvalovacích řízení Realizovány pilotní provozy vybraných aplikačních celků, připravena infrastruktura instalovaná v DC PPAS Navržena struktura standardizované dokumentace Připraveny podklady pro realizaci výběrového řízení pro operativní pronájem datového centra Dokončena první etapa implementace centrálního zálohovacího systému, projekt je nyní ve stádiu formálního ukončování

23 Komunikace centrálních IS (IS RŽP, CzechPOINT@office) se spisovou službou
Úřad 1 Úřad 2 ESS Lokální AIS Lokální AIS 1 Lokální AIS 2 Centrální AIS 1 Centrální AIS IS RŽP Centrální AIS 3 I N T E R

24 Komunikace IS RŽP s el. spisovou službou
ESS je centrální bod evidence dokumentů oboustranné předávání dat mezi IS RŽP a ESS použití jednotné řady čísel jednacích předávají se události (zaevidování dokumentu, vypravení dokumentu apod.) komunikace může být synchronní nebo asynchronní(dávková) IS RŽP si musí v ESS uzamknout objekt pro svůj výhradní přístup Zkušební provoz od 1. září Rutinní provoz od 1. října

25 Komunikace CzechPOINT@office s el. spisovou službou e-spis
podporuje úkony: výpis a opis z rejstříku trestů konverze z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb. Nový modul integrace e-spis: oboustranné předávání dat mezi a e-spis použití jednotné řady čísel jednacích pro vydané listiny

26 3. Agendový systém (Proxio)
Stručná definice programu/ projektu Program PROXIO představuje skupinu projektů a subprojektů, které jsou realizovány za účelem dosáhnout společný cíl: „Unifikace registrů, evidencí a agend pro potřeby úřadů veřejné správy v rámci hl. města Prahy (dále HMP) Seznam aktuálních projektů/ subprojektů Implementace Centrálních stavebních bloků IS PROXIO pro řešení centrální správy datového fondu HMP. Implementace jednotného agendového systému HMP Integrace PROXIO s okolními prvky IS HMP Implementace IS PROXIO pro potřeby MHMP Implementace IS PROXIO pro potřeby úřadů MČ

27 Blokové schéma PROXIO

28 3. Agendový systém (Proxio)
Stav zásadních komponent programu/ projektu Centrální stavební bloky řešení datové báze HMP: řešení vyvinuto, otestováno. Řešení nebylo dáno do rutinního provozu, z důvodu neexistence centrální HW infrastruktury. Produkce IS PROXIO pro potřeby MHMP, MČ a MO - agendový systém HMP MHMP – odbory OSM, OMI, BYT, OOA, ZIO, LEG, OKP MČ – 1, 3, 4, 8, 11, 15, 17 MO – MP HMP, ZS HMP, PVS, TSK Integrace PROXIO s okolními prvky IS HMP Propojení je hotové a průběžně se implementuje pro potřeby MČ. Implementace na MHMP je ve fázi dokončení analytického projektu. Předpoklad rozvoje (pokračování) MHMP připravena implementace odborů DPC, LEG, INF a ZIO 2 etapa, spuštění systému jednotného USER MANAGEMENTU, Centrální evidence smluv, implementace integračních můstků mezi ekonomikou a agendami – řešení vazby. MČ zahájeny cílové koncepty MČ 2, 20, 22, před zahájením realizace MČ 14, 21. MO probíhají projekty na Městské policii a Městské záchranné službě.

29 4. Skupina projektů DMS 10 projektů ve fázi realizace
3 projekty ve fázi inicializace 18 ukončených projektů Několik nových rozvojových návrhů Projekt Pilotní nasazení systému ECM Cíle projektu: zprovoznění systému ECM (Documentum) a elektronizace vybraných procesů (oběh faktur a smluv) Později rozšířeno o implementaci elektronického podpisu V současné době dokončen vývoj projektu, čeká se na provedení instalace ECM do DC0, následuje migrace a pokračování pilotního provozu na INF Pokračováním tohoto projektu bude především postupné rozšíření pilotního provozu z INF na ostatní odbory MHMP

30 5. Projekt EPO – el. podání občanů
Cílem je naplnění závazku Rady hl. m. Prahy umožnit 25% typů podání provést elektronicky do podzimu 2010 Program EPO je složen z několika projektů Portálová část (úprava portálu pro potřeby EPO) Formulářový server (Adobe Live Cycle) Integrační platforma (zajištění napojení sub-komponent) Centrální úložiště dokumentů (ECM) Stav Naplánování programu (dokončeno) Zpracování návrhu řešení – Cílový koncept (dokončeno) Implementace řešení (před dokončením) Integrační testy (připraveno) Podpora pilotního provozu (plánováno)

31 6. Informační systém krizového řízení
Stručná definice programu/ projektu Vývoj a dodávka informačního systému krizového řízení HMP Cílem budování nového informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy je: účinně pomáhat při předcházení krizovým a havarijním situacím účinná informační podpora při řešení krizových a havarijních situací zajištění vyšší úrovně vzájemné spolupráce jednotlivých subjektů záchranně bezpečnostního systému v rámci celého procesu krizového řízení maximálně snížit negativní důsledky krizových a havarijních situací Seznam aktuálních projektů / subprojektů Informační systém krizového řízení Projekt je ve stádiu dokončování a předání do provozu ISKŘ - Plány a události Projekt je ve stádiu vyhodnocování nabídek

32 6. Informační systém krizového řízení
Stav zásadních komponent programu/ projektu Informační systém krizového řízení Projekt je ve stádiu dokončení a předávání do provozu ISKŘ - Plány a události Projekt je ve stádiu vyhodnocování nabídek Předpoklad rozvoje (pokračování) Zpracování operačních krizových plánů v podobě a detailu vhodném pro využití v ISKŘ Integrace ISKŘ s multifunkčním dotykovým stolem - TouchTable Rozšíření integrace ISKŘ s technologiemi MKS, TETRA, ASVV … Zajištění redundance ISKŘ vůči přírodním katastrofám (disaster recovery site) Školení a metodická podpora uživatelů při náběhu systému do rutinního provozu

33 7. Jednotný ekonomický systém
Projekt pro povýšení stávajících verzí účetního programu na vyšší jednotnou úroveň na MHMP, MČ a dalších řízených subjektech, implementace můstků k propojení s agendovými systémy, předávání a sehrávání ekonomických informací Projekt schválen zastupitelstvem MHMP v 3/2010 Doba realizace Seznam aktuálních projektů/ subprojektů Upgrade stávajícího nejednotného SW na GINIS EKO Implementace integračních můstků na PROXIO/AGENDIO příp. další agendové systémy Navazující základní a rozšíření podpora

34 7. Jednotný ekonomický systém
Stav zásadních komponent programu/ projektu GINIS EKO do 12/2009 implementován na MHMP a cca 10 MČ, od 2010 na MČ Praha 4,8,11,15,20 Implementace integračních můstků na MČ Praha 3,17 (pilotní projekty) Implementace integračních můstků na MHMP (analytická část téměř dokončena) Předpoklad rozvoje Implementace GINIS EKO na požadovanou úroveň na všech MČ, Městské Policii Implementace integračních můstků na MHMP (implementační fáze) a MČ (analytická a implementační fáze) Zajištění základní a rozšířené podpory

35 8. Internetový portál hl. m. Prahy( praha.eu)
Stav zásadních komponent programu/ projektu CMS - Systém pro správu obsahu Společným CMS systémem jNet Publish je spravován, rozvíjen a publikován obsah portálů z portálové rodiny praha.eu a opencard.cz. Provoz portálů je vážně ohrožen skutečností, že od nemá město podporovou smlouvu, dodavatel není smluvně zavázán k zajištění kontinuálního provozu CMS a souvisejících služeb. Infrastruktura a transakční vrstva Funguje vysoce dostupné prostředí pro provoz elektronických služeb (Vím jak řídím, Zakázky pod lupou, elektronická podání) a magistrátního intranetu. Od není provoz smluvně zajištěn. Služby řízení koncepčního rozvoje Portálu poskytovány formou outsourcingu. Redakce portálu – pořizování obsahu portálu zajištěno formou outsourcingu do Pražské kontaktní centrum (call centrum) Centrum funguje formou outsourcingu od roku 2008 a rozšiřuje rozsah služeb. Od není provoz smluvně zajištěn.

36 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání s tajemníky městských částí"

Podobné prezentace


Reklamy Google