Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příroda do města zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích Jihočeská ratolest 2014 Občanská iniciativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příroda do města zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích Jihočeská ratolest 2014 Občanská iniciativa."— Transkript prezentace:

1 Příroda do města zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích Jihočeská ratolest 2014 Občanská iniciativa Jirků & Jirků

2 Lokalita areál Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích otevření areálu 1985 – od té doby jen sporadické nekoncepční úpravy v posledních 10 letech zánik zbytků mokřadů a květnatých trávníků 2012 - původní stav

3 Cíle projektu přeměna intenzivně sečených městských trávníků na květnaté loučky obnovení zlikvidovaných mokřadů záchrana a obnovení zbytkových populací obojživelníků popularizace tvorby přírodních elementů ve městech - inspirace a osvěta studentů (rozuměj budoucích biologů, učitelů, úředníků atd.), zaměstnanců i návštěvníků vytvoření míst pro relax i práci v exteriéru

4 2013 – zavedená opatření mozaiková seč trávníků + vytvoření jezírek jezírko 1

5 mozaiková seč trávníků Jak celkově snížen počet sečí – vybrané plochy 1-2x za rok, ostatní 4x nesečené plošky pokaždé jinde, jinak velké a tvarované, nepravidelné okraje při každé seči neposekáno 20-60% jednotlivých trávníků Výsledky návrat řady lučních dvouděložných bylin a řádový nárůst jejich počtu již 2. sezónu ezónu uživateli vnímaný návrat sarančat a motýlů již 1. sezónu

6 jezírka Jak dvě jezírka do 20 m 2 + jedno do 50 m 2, hloubka 1,5 m, stupně 50-70-150 cm vypískované výkopy + geotextilie + fólie – napuštěno 1x, doplňovat netřeba vysazeno přes 50 druhů vodních a mokřadních rostlin (sbírka Botanického ústavu AVČR, Třeboň) u každého jezírka vydlážděná ploška s posezením Výsledky uchycení a namnožení všech vysazených rostlin spontánní osídlení třemi druhy obojživelníků jezírko 1

7 srpen 2013 – původní stav těsně před realizací...není zde ani vchod jezírko 2

8 srpen 2014... jezírko 2

9 srpen 2014 – popisky – srovnejte s následujícím snímkem z června nový vchod do prostoru výsadba dřevin – dub, javor, vrby + okrasné rostliny zatím nesečená plocha plocha poprvé sečená v srpnu (viz další obrázek) obsekané mraveniště 3 x plocha poprvé NEsečená v srpnu (další je vlevo od jezírka) posezení jezírko 2

10 červen 2014 – srovnejte s předchozím snímkem zatím nesečená plocha jezírko 2

11 červen 2014 – pohled ze země jezírko 2

12 srpen 2014 – celkový pohled jezírko 3

13 srpen 2014 – popisky jezírko 3 vydlážděná plocha s ohništěm (viz předchozí snímek) mrtvé dřevo – důležitá komponenta každého biotopu dřevo ve vodě a plovoucí listy rostlin jsou důležité pro slunění užovek i zelených skokanů rostliny jsou postupně přesazovány z květináčů do dna a břehů 1,5 m hluboká část umožňuje přezimování organizmů mimo promrzající zónu

14 srpen 2014 – detail litorálu s makrofyty – první sezónu se rostliny teprve rozrůstají jezírko 3

15 kdo se u nás první rok spontánně usídlil? ropucha zelená skokan zelený čolek obecný rosnička zelená bohužel v areálu vyhynula v r. 2012 (naposled slyšena) čolek velký čolek obecný

16 kde jsou obojživelníci, je i užovka obojková již první rok osídlila nová jezírka mláďata, dospělci jsou viděni vzácně

17 hlavní přínosy obnovení lučních a mokřadních biotopů návrat řady ohrožených druhů do denaturovaného urbánního prostředí záchrana dožívajících populací 2 druhů obojživelníků (jezírka spontánně osídlil čolek obecný a ropucha zelená – oba druhy se zde masově rozmnožily poprvé po mnoha letech) spontánní osídlení širokým spektrem ‘vodních’ organizmů, z obratlovců např. čolkem velkým, skokanem zeleným (oba zatím bez rozmnožování) a užovkou obojkovou čolek velký je ohromným překvapením – byl zde od r. 1989 nezvěstný projekt inspiroval podobné akce v okolí naši studenti si od nynějška z univerzity odnesou též vědomí, že biologicky a esteticky hodnotné prvky lze s rozumnými náklady vytvořit skoro kdekoliv...a hlavně, projekt dokázal, že ani 30 let po totální přeměně krajiny rurální na urbánní není zdaleka vše ztraceno – přírodě stačí dát šanci...

18 jezírka ihned plní ekologickou i společenskou funkci (uschlý buk byl nahrazen dubem) nový vchod do prostoru výsadba dřevin – dub, javor, vrby + okrasné rostliny zatím nesečená plocha plocha poprvé sečená v srpnu (viz další obrázek) obsekané mraveniště 3 x plocha poprvé NEsečená v srpnu (další je vlevo od jezírka) posezení

19 poděkování dobrovolníkům, bez nichž by projekt nebyl myslitelný dobrovolníkům, bez nichž by projekt nebyl myslitelný vedení BC AVČR za podporu a financování vedení BC AVČR za podporu a financování vedení Parazitologického ústavu BC AVČR za totéž vedení Parazitologického ústavu BC AVČR za totéž přírodě za příkladnou spolupráci přírodě za příkladnou spolupráci jestřábník oranžový se po zavedení mozaikové seče v areálu rozšířil, jde asi o uprchlíka ze zahrady, neb jde o horský druh


Stáhnout ppt "Příroda do města zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích Jihočeská ratolest 2014 Občanská iniciativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google