Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie smart technologií Deutsche Telekom a T-City – co může energetika získat ze spolupráce s ICT Gabriele Riedmann de Trinidad, SVP, Strategická oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie smart technologií Deutsche Telekom a T-City – co může energetika získat ze spolupráce s ICT Gabriele Riedmann de Trinidad, SVP, Strategická oblast."— Transkript prezentace:

1 Strategie smart technologií Deutsche Telekom a T-City – co může energetika získat ze spolupráce s ICT Gabriele Riedmann de Trinidad, SVP, Strategická oblast - energetika Mezinárodní konference „Trendy energetiky v evropském kontextu VII”, 18. dubna 2012

2 2 V energetickém sektoru dochází k velkým změnám. Jaké jsou výzvy dneška a zítřka? Zpracování velkého objemu dat až 35 000 údajů z 1 elektroměru za rok Loajalita zákazníků a změny služeb Zavádění nových produktů a tarifních modelů. Řízení vztahů se zákazníky a nové zúčtovací / fakturační systémy za situace zvýšené fluktuace zákazníků Komunikace v rámci trhu / interakce mezi účastníky Komplikované procesy pro migraci zákazníků, změny smluv, obchodování Regulace Musí se vyhovět zvyšujícím se požadavkům regulátorů, včetně unbundlingu, při zachování efektivnosti nákladů. 01.04.2015 Bezpečnost dat, ochrana soukromí Bezpečnost je klíčovým faktorem a výzvou Podnikatelský model se musí zaměřit na klíčové podnikatelské procesy se zachováním úplné kontroly nákladů Decentralizovaná produkce elektřiny Závažné nové požadavky na elektrické rozvodné sítě v souvislosti s tím, že se stále víc objevují producenti, jež jsou zároveň spotřebitelé elektřiny (tzv.prosumers), kolísá výkon obnovitelných zdrojů a rozvíjí se e-mobilita

3 3 Je třeba opětovně získávat loajalitu zákazníků Energetický sektor se může spolehnout na zkušenosti ICT v oblasti loajality koncových zákazníků a optimalizace procesů z hlediska nákladů  Aktivní řízení jejich fluktuace na základě hromadné segmentace i řízení životního cyklu zákazníků  Je třeba neustále vytvářet nové přitažlivé produkty, balíčky a služby pro koncové zákazníky  Služby koncovým zákazníkům s přidanou hodnotou a osvědčené programy pro řízení fluktuace zákazníků  Účinné a dostatečně výkonné procesy pro styk se zákazníky => provádíme zhruba půl miliardy detailních fakturací za rok  Inteligentní řešení s využitím „cloudů", osvědčené mezinárodní standardy Využívání zkušeností sektoru ICT Zaváděním nových produktů Akce pro zvýšení loajality zákazníků Optimalizací produktového řetězce Produktový řetězec musí být holisticky tj. komplexně optimalizován, např.:  Tarifikací, řízením vztahů se zákazníky a novými metodami zúčtování / fakturace  Aplikací nákladově efektivních procesů a účelným využíváním IT

4 4 Výzva z dopadů „decentralizované produkce elektřiny“ může být účinně řešena s využitím zkušeností ICT se zpracováním hromadných dat. Výzva následkem účinků decentralizované produkce i požadavků na akumulaci energie  Přechod od několika velkých centrálních elektráren k milionům účastníků trhu, jež jsou často zároveň producenty i spotřebiteli elektřiny  Zásadní změny požadavků na sítě: decentralizovaná produkce elektřiny, obnovitelné zdroje, akumulace energie  Ohromný nárůst objemu dat (z 1 až na 35 000 hodnot na 1 zákazníka ročně) Zpracovaní hromadných dat Optimalizace procesů a IT systémů na základě nových požadavků :  Bezpečné procesy komunikace mezi spotřebiteli a producenty (vč. tzv. Comms)  Spolehlivé a bezpečné komunikační sítě  Inteligentní řešení s využitím „cloudů“  Snížení celkových vlastnických nákladů Optimalizace procesů  Používání ICT sítí pro inteligentní (rozvodné) sítě zajišťuje větší šíři pásma a menší latence  Používání standardizovaných technologií na základě IP  Nejvyšší současné standardy pro zajištění bezpečnosti a soukromí Využití zkušeností z ICT sektoru

5 5 Systém Smart Energy od Deutsche Telekom je špičkovým nástrojem ICT pro energetické podniky. Realizace energetických řešení vč. platforem Tradiční klíčové obory odbornosti DT IT Telekomunikace Řešení pro energetický průmysl Řešení pro řízení energetiky * Inteligentní sítě: energetika, zdravotnictví a připojení automobilů “Nejlepší partner energetického sektoru” Vize  Stát se nejlepším partnerem ICT pro energetický sektor Cíle  Do roku 2015 se stát vůdčím poskytovatelem energetických řešení z oboru ICT  Do roku 2015 dosáhnout v oboru inteligentních sítí* prodejního objemu DT ve výši 1 miliardy € Strategické prvky Řešení pro energetický průmysl  Platformy pro energet. průmysl  Konvergence energetiky a ICT Řešení pro řízení energetiky  Města & podniky  Domovní správa  Koncoví uživatelé (B2B2C)

6 6 Nabídkou systému Smart Energy umožňuje Deutsche Telekom energetickým podnikům vyřešit nadcházející výzvy Platforma energetických služeb

7 7 T-City : Budoucnost, současnost. Jak mohou města vytvářet nové hodnoty s pomocí systémových řešení Smart Energy. Počáteční fáze: Smart měření doma  Smart city projekt ve Friedrichshafenu (u Bodamského jezera, cca 60 000 obyvatel)  Automatické odečítání z elektroměrů ze 3000 měřicích míst  Multi-energetika (elektřina, plyn, voda)  Využití bytové IP infrastruktury  Portály spotřebitelů  300 uživatelů s aplikacemi Smart Home  Síť pro řízení domácnosti Současná fáze: Smart sítě  Společné vyhodnocování možných synergií a ekonomických parametrů pro maloprodej a DSO (operátory rozvod. sítí)  Integrace decentralizované produkce elektřiny  Virtuální elektrárny  Řízení na straně spotřeby elektřiny  Skladování energie  E-Mobilita

8 801.04.201588 Operátor sítě Řešení inteligentního měření spotřeby pro energetické podniky dodávající více druhů energií (Multi-Utility). Naše USP  Řešení pro Multi-Utility  Komplexní komunikační řešení pro domácnost  Platforma poskytuje nevídané zabezpečení End2End dat  Průkazná způsobilost zpracování hromadných dat  Špička na trhu z hlediska provozní kompatibility (>90 různých typů elektroměrů od >20 prodejců)  Nejkratší latence  Aktualizace software na dálku  Decentralizovaná úschova dat (přes servisní bránu) Akč. členy / čidla Dálkové řízení Plyn Elektřina Topení / mikročip. jednotka Alokátor topných nákladů Voda Servis. brána (MUS) MDS IP-síť Platforma Smart měření DT Mdm - systém


Stáhnout ppt "Strategie smart technologií Deutsche Telekom a T-City – co může energetika získat ze spolupráce s ICT Gabriele Riedmann de Trinidad, SVP, Strategická oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google