Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice"— Transkript prezentace:

1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
Databázové systémy I Cvičení č. 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice 2013

2 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Náplň cvičení Povinnost atributů Relace v konceptuálním modelu kardinalita parcialita Výlučné relace Super entity a odvozené entity Rekurzivní relace Odvozené entity Databázové systémy I - cvičení č. 2

3 Atributy - pokračování
U každého atributu je třeba definovat, zda je povinný (mandatory) nebo volitelný (optional), tedy zda je nutné, aby atribut obsahoval hodnotu V konceptuálním modelu povinnost atributů definujeme následovně: * povinný atribut o volitelný atribut Databázové systémy I - cvičení č. 2

4 Relace v konceptuálním modelu
Relace vyjadřuje vzájemný vztah entit (instancí entit) U relací rozeznáváme 2 pojmy Kardinalita Kolik instancí entity může být ve vztahu z kolika instancemi druhé entity Rozeznáváme 3 typy: 1:1, 1:M, M:M Parcialita Definuje, zda je existence vztahu nutná, či nikoliv Upřesňuje nám tedy kardinalitu na: 0..1: …, 0..M: … Databázové systémy I - cvičení č. 2

5 Identifikující relace
Je taková relace, kde se unikátní identifikátor rodičovské entity stane částí unikátního identifikátoru dceřiné entity Atributy z tohoto unikátního identifikátoru se v dceřiné entitě nezobrazují. Příklad: Zákazník a objednávka Databázové systémy I - cvičení č. 2

6 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Rekurzivní relace Rekurzivní relace je taková, kde entita je v relaci sama se sebou. Příklad: Rodič a potomek (entita CLOVEK) Zaměstnanec a vedoucí (entita ZAMESTNANEC) Nadřazená kategorie (entita KATEGORIE) Databázové systémy I - cvičení č. 2

7 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Výlučné relace Řeší se v návaznosti na požadavky systému V okamžiku, kdy entita může být v relaci s více entitami, ale z logiky věci dává smysl pouze jedna relace. Příklad: Billboard a možné zobrazované obsahy (film, reklama, veřejné sdělení) Členství v klubu a možní členové (firmy a fyzické osoby) Databázové systémy I - cvičení č. 2

8 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Odvozené entity Podobné jako odvozování tříd v objektovém modelu Super-entita (supertype) tvoří základ pro odvozené entity. Odvozená entita dědí všechny relace a atributy od super-entity + může mít vlastní atributy a vlastní relace Příklad: Super-entita ZVIRE, odvozené entity PES, KOCKA Databázové systémy I - cvičení č. 2

9 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Dopracujte model útulku z minulého cvičení Databázové systémy I - cvičení č. 2

10 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Cvičení 2 - samostatné Upravte model z předchozího cvičení (Entity CLOVEK a ZVIRE) následujícím způsobem: podle uvážení označte atributy, které budou povinné a které budou volitelné Atribut majitel z entity ZVIRE nahraďte identifikují relací ve významu, že člověk může chovat více zvířat a každé zvíře musí být chováno jedním člověkem Entitu ZVIRE upřesněte pomocí odvozených entit na entitu SAVEC, PTAK a PLAZ (doplňte vhodné atributy charakteristické pro konkrétní živočišné druhy) Databázové systémy I - cvičení č. 2

11 Databázové systémy I - cvičení č. 2
Cvičení 2 - samostatné Vytvořte entitu VETERINAR, která bude obsahovat atributy: unikátní identifikátor ID, povinné atributy prijmeni, jmeno a ordinace, nepovinné atributy poznamka. Vytvořte odvozené entity od entity VETERINAR a to: SPECIALISTA_PLAZI, SPECIALISTA_PTACI a SPECIALISTA_SAVCI Vytvořte vhodné relace ve smyslu, že každé zvíře musí být ošetřováno jedním zvěrolékařem. Všechny relace slovně popište (Name of source, Name of target) Kontrola proběhne na následujícím cvičení! Databázové systémy I - cvičení č. 2


Stáhnout ppt "Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice"

Podobné prezentace


Reklamy Google