Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISDN INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK. 2 ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU - BASEBAND JE SNAHA PŘENÁŠET STEJNOSMĚRNÝ SIGNÁL (PROUD,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISDN INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK. 2 ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU - BASEBAND JE SNAHA PŘENÁŠET STEJNOSMĚRNÝ SIGNÁL (PROUD,"— Transkript prezentace:

1 ISDN INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK

2 2 ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU - BASEBAND JE SNAHA PŘENÁŠET STEJNOSMĚRNÝ SIGNÁL (PROUD, NAPĚTÍ), A MĚNIT JEJ (MODULOVAT) PŘÍMO PODLE PŘENÁŠENÝCH BINÁRNÍCH DAT PROBLÉM – VLIV OMEZENÉ ŠÍŘKY PŘENOSOVÉHO PÁSMA NA SIGNÁLY OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮBĚHU JE VELKÝ U NĚKTERÝCH PŘENOSOVÝCH CEST JEJ NELZE POUŽÍT – NEPŘIJÍMAJÍ STEJNOSMĚRNOU SLOŽKU OBECNĚ LZE TENTO ZPŮSOB POUŽÍT NA KRATŠÍ VZDÁLENOSTI

3 3 ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ PŘENOS V PŘELOŽENÉM PÁSMU - BROADBAND JE TO VĚTŠINOU SIGNÁL HARMONICKÉHO (SINUSOVÉHO) PRŮBĚHU PŘENOS SE USKUTEČŇUJE PROSTŘEDNICTVÍM MODULACE

4 4 PRINCIP PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ (CIRCUIT SWITCHING) MEZI OBĚMA KOMUNIKUJÍCÍMI STRANAMI VZNIKÁ „SOUVISLÁ“ PŘENOSOVÁ CESTA S GARANTOVANOU PŘENOSOVOU KAPACITOU – EKVIVALENT SOUVISLÉHO DRÁTU. GARANTOVANÁ PŘENOSOVÁ KAPACITA JE PRO OBĚ KOMUNIKUJÍCÍ STRANY TRVALE VYHRAZENA BEZ OHLEDU NA TO ZDA JI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ / VYUŽÍVAJÍ ČI NIKOLIV. V SÍTI FUNGUJÍCÍ NA PRINCIPU PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ LZE REALIZOVAT I ANALOGOVÝ PŘENOS. JE TAKÉ MOŽNÝ DIGITÁLNÍ PŘENOS (DIGITÁLNÍ TELEFONNÍ SÍŤ, ISDN) PŘENOS PROBÍHÁ V REÁLNÉM ČASE +-PŘENOSOVÉ ZPOŽDĚNÍ ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ

5 5 PRINCIP PŘEPOJOVÁNÍ PAKETŮ (PACKET SWITCHING) PŘENOS MÁ BLOKOVÝ CHARAKTER, PŘENÁŠENY JSOU ZPRÁVY (RŮZNĚ VELKÉ BLOKY, MAX. DÉLKA NEOMEZENÁ), PAKETY ( RŮZNĚ VELKÉ BLOKY, MAX. DÉLKA OMEZENÁ), BUŇKY (BLOKY PEVNÉ VELIKOSTI, MALÉ). PŘENOS NEPROBÍHÁ V REÁLNÉM ČASE – JE BUFFEROVANÝ

6 6 ÚZKOPÁSMOVÉ PŘÍPOJKY K INTERNETU PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ – (ACCESSS; PRVNÍ/POSLEDNÍ MÍLE VEŘEJNÉ SÍTĚ) – PROPOJUJÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE K ÚSTŘEDNĚ, JEJICH HLAVNÍM ÚKOLEM JE KONCENTRACE PROVOZU VE SMĚRU OD UŽIVATELŮ DO SÍTĚ. METROPOLITNÍ SÍTĚ – (DRUHÁ MÍLE, DISTRIBUČNÍ SÍŤ) – STARAJÍ SE O PROVOZ MEZI PŘÍSTUPOVOU A PÁTEŘNÍ SÍTÍ. PÁTEŘNÍ SÍTĚ (CORE) – PŘENOSOVÉ SÍTĚ; JEJICH ÚKOLEM JE STARAT SE O DÁLKOVÝ PŘENOS SPOJENÝ S OBVYKLE HETEROGENNÍMI SÍŤOVÝMI TECHNOLOGIEMI. ZAŘAZENÍ ISDN

7 7 TECHNOLOGIE PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ LZE JE V ZÁSADĚ ROZDĚLIT DO TŘÍ KATEGORIÍ : JEDNOSMĚRNÉ (SATELITNÍ ) – NEVYHOVUJÍ POŽADAVKŮM NA INTERNETOVÉ APLIKACE, PROTOŽE JIM CHYBÍ ZPĚTNÝ KANÁL PRO KOMUNIKACI OD UŽIVATELE DO SÍTĚ. ÚZKOPÁSMOVÉ OBOUSMĚRNÉ (VYTÁČENÉ SPOJENÍ ISDN) – VYTÁČENÝ PŘÍSTUP NABÍZEJÍRYCHLOST ZHRUBA DO 128 kbit/s. ŠIROKOPÁSMOVÉ OBOUSMĚRNÉ (KABELOVÉ DATOVÉ SÍTĚ, Xdsl, FTTx, BEZDRÁTOVÉ) – UMOŽŇUJÍ KAPACITU PŘES 256 / 512 kbit/s.

8 8 PŘEDCHŮDCI ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘÍSTUPU KOMUTOVANÝ PŘÍSTUP PRVNÍ POUŽÍVANOU METODOU PŘÍSTUPU K INTERNETU JE VYTÁČENÉ SPOJENÍ (DIAL-UP), VYUŽÍVAJÍCÍ KLASICKOU TELEFONNÍ SÍŤ (PSTN – PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK), MODERNĚJI I MOBILNÍ SÍŤ GSM. PŘÍSTUP PO ISDN TELEKOMUNIKAČNÍ DIGITÁLNÍ SÍŤ UMOŽŇUJÍCÍ PŘENOS HOVORU, HUDBY, TEXTU, PEVNÉHO A POHYBLIVÉHO OBRAZU POMOCÍ STANDARDIZOVANÝCH ROZHRANÍ A ZPŮSOBŮ SPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNÉ ÚČASTNICKÉ PŘÍPOJKY. (N ISDN – NARROW)

9 9 ZKRATKA ISDN ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE : INTEGRATED : HLAS, TEXT, DATA A OBRAZ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY JEDNOU SPOLEČNOU SÍTÍ. SERVICES : NABÍZENÉ SLUŽBY – ZÁKLADNÍ PŘENOSOVÉ SLUŽBY A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. DIGITAL : DIGITÁLNÍ PŘENOS VŠECH INFORMACÍ STANDARDIZOVANOU RYCHLOSTÍ PŘENOSU. NETWORK : SÍŤ ISDN VYUŽÍVÁ JIŽ EXISTUJÍCÍCH ÚČASTNICKÝCH VEDENÍ.

10 10 NEJVĚTŠÍ UDÁLOSTÍ V DĚJINÁCH TELEFONNÍ SÍTĚ BYLA JEJÍ DIGITALIZACE. POSTUPOVALA OD STŘEDU TELEFONNÍ SÍTĚ SMĚREM K JEJÍM OKRAJŮM, KTERÉ ALE DOSÁHLA AŽ S NÁSTUPEM SÍTÍ ISDN. PRO ILUSTRACI JEDEN NÁZORNÝ PŘÍKLAD "ROZDÍLU V KVALITĚ" MEZI ANALOGOVÝM PŘENOSEM A DIGITÁLNÍM PŘENOSEM OBRÁZKU. ORIGINÁL ANALOG DIGITÁL

11 11 PROPOJENÍ ANALOGOVÝCH ÚSTŘEDEN BYLO ŘEŠENO TAK, ABY DOKÁZALO PŘENÁŠET SOUČASNĚ NĚKOLIK TELEFONNÍCH HOVORŮ - A ŽE V DOBĚ ANALOGOVÉ TELEFONNÍ SÍTĚ, KDY KAŽDÝ HOVOR MĚL PODOBU ANALOGOVÉHO SIGNÁLU A "ZABÍRAL" URČITÉ FREKVENČNÍ PÁSMO (300 AŽ 3400 HZ), SE VŠE ŘEŠILO POMOCÍ TZV. FREKVENČNÍHO MULTIPLEXU.

12 12

13 13 PŮVODNÍ TECHNIKA FREKVENČNÍHO MULTIPLEXU, KTERÁ JE TECHNIKOU ANALOGOVOU, PROTO MUSELA BÝT V DIGITÁLNÍCH SÍTÍCH NAHRAZENA JINOU TECHNIKOU. POUŽITA BYLA TECHNIKA TZV. ČASOVÉHO MULTIPLEXU (TDM, TIME DIVISION MULTIPLEXING), KTERÁ JIŽ JE V ZÁSADĚ DIGITÁLNÍ TECHNIKOU.

14 14 KOLIK BITŮ ZA SEKUNDU NA JEDEN HOVOR? NA KAŽDÝ HLASOVÝ HOVOR JE V DIGITÁLNÍ PEVNÉ TELEFONNÍ SÍTI VYHRAZENO 64 KILOBITŮ ZA SEKUNDU (PŘESNĚJI: 64 000 BPS). S OHLEDEM NA TO JE ŘEŠEN I ČASOVÝ MULTIPLEX NA SPOJÍCH MEZI ÚSTŘEDNAMI, A DOKONCE JSOU PODLE TOHO DIMENZOVÁNY I NEJRŮZNĚJŠÍ DATOVÉ SPOJE, KTERÉ SE VE SVĚTĚ TELEKOMUNIKACÍ NABÍZÍ OPERÁTORŮM I KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM. PODSTATU TECHNIKY PCM SI LZE PŘEDSTAVIT TAK, ŽE S URČITOU PRAVIDELNOSTÍ (KONKRÉTNĚ 8000X ZA SEKUNDU, NEBOLI KAŽDÝCH 125 MIKROSEKUND) SEJME VZOREK MOMENTÁLNÍHO STAVU ANALOGOVÉHO SIGNÁLU REPREZENTUJÍCÍHO LIDSKÝ HLAS, A JEHO AMPLITUDU (VELIKOST) VYJÁDŘÍ JAKO 8-BITOVÉ ČÍSLO. VZHLEDEM K POČTU VZORKŮ A "SPOTŘEBĚ" 8 BITŮ NA KAŽDÝ VZOREK TO DÁVÁ 8000 X 8 BITŮ ZA SEKUNDU, NEBOLI ONĚCH MAGICKÝCH 64 000 BPS.

15 15 OznačeníRychlost (Mbps)Počet hovorových kanálů T11,54424 T26,31296 T344,736672 E12,04830 E28,448120 E334,368480 DIMENZOVANÉ PŘENOSOVÉ OKRUHY ŘADA „T“ HLAVNĚ USA ŘADA „E“ HLAVNĚ EVROPA

16 16 DATOVÉ PŘENOSY SKRZ DIGITÁLNÍ SÍŤ

17 17 KONEČNĚ ISDN DALŠÍM VÝVOJOVÝM STÁDIEM VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SÍTĚ JE SÍŤ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK). TA DOKÁŽE VYUŽÍT EXISTUJÍCÍ MÍSTNÍ SMYČKY RYCHLOSTÍ 160 KBPS A SVÝM UŽIVATELŮM NABÍZET PŘENOSOVÉ KANÁLY O RYCHLOSTI 64 KBPS. NA ROZDÍL OD ADSL VŠAK ISDN KANÁLY STÁLE JEŠTĚ PROCHÁZÍ SKRZ TELEFONNÍ SÍŤ I SKRZ JEJÍ ÚSTŘEDNY

18 18 PŘEDSTAVA ISDN SÍTĚ

19 19 CO JE TO ISDN ? PODSTATOU JE "PROTÁHNOUT" DIGITÁLNÍ ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ AŽ NA SAMOTNÉ OKRAJE TELEFONNÍ SÍTĚ, TJ. AŽ K JEJÍM KONCOVÝM UŽIVATELŮM (ÚČASTNÍKŮM TELEFONNÍHO PROVOZU). TÍM BY KONEČNĚ VZNIKLA SKUTEČNÁ A PLNĚ "DIGITÁLNÍ SÍŤ" (DIGITAL NETWORK). BRZY SE ALE NAŠLI VTIPÁLCI, KTEŘÍ PRO ZKRATKU ISDN NAŠLI I JINÉ MOŽNÉ VÝKLADY. TŘEBA VE SMYSLU "I STILL DON´T KNOW, STÁLE JEŠTĚ NEVÍM"), ČI "I SURE DON´T NEED IT", OPRAVDU TO NEPOTŘEBUJI) APOD.

20 20 ISDN TEDY VYTVÁŘÍ SOUVISLÝ KANÁL O PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI 64 KBPS MEZI KOMUNIKUJÍCÍMI STRANAMI, FAKTICKY VEDOUCÍ SKRZ DIGITÁLNÍ TELEFONNÍ SÍŤ. V TERMINOLOGII ISDN JE TENTO KANÁL OZNAČOVÁN JAKO KANÁL B (OD BEARER, DOSLOVA: "NOSNÝ"). JE ÚKOLEM ISDN TELEFONŮ NA KONCÍCH TOHOTO KANÁLU, ABY PŘEVÁDĚLY LIDSKÝ HLAS Z/DO JEHO DIGITÁLNÍ PODOBY (KONKRÉTNĚ ZALOŽENÉ NA MODULACI PCM, VIZ MINULE), KTEROU PAK B KANÁL PŘENÁŠÍ. ISDN SKUTEČNĚ POČÍTÁ S TÍM, ŽE JEHO B KANÁLY JSOU UNIVERZÁLNÍ DIGITÁLNÍ PŘENOSOVÉ KANÁLY, SCHOPNÉ PŘENÁŠET JAK HLAS, TAK I OBECNÁ DATA (A JE JIM TO V ZÁSADĚ JEDNO). FAKTICKY TO TEDY ZNAMENÁ, ŽE K B KANÁLŮM LZE PŘIPOJOVAT JAK TELEFONY ČI NAPŘ. FAXY, TAK I "DATOVÁ ZAŘÍZENÍ" TYPU TERMINÁLŮ, POČÍTAČŮ APOD. B KANÁL

21 21 D KANÁL KANÁL D (DELTA), URČENÝ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY NAPŘÍKLAD TO, ŽE KDYŽ S NĚKÝM PRÁVĚ TELEFONUJETE (PO JEDNOM Z B KANÁLŮ), MOHOU VÁM PO D KANÁLU PŘICHÁZET INFORMACE O TOM, ŽE SE K VÁM PRÁVĚ SNAŽÍ DOVOLAT NĚKDO JINÝ. NEBO MŮŽE JÍT O INFORMACI O TOM, KOLIK JSTE JIŽ PROVOLALI. STEJNĚ TAK KDYŽ SAMI NĚKOMU VOLÁTE, JSOU PŘÍSLUŠNÉ "SIGNALIZAČNÍ" INFORMACE O ČÍSLE VOLANÉHO PŘENÁŠENY PO KANÁLE D. DÍKY TOMU MŮŽETE MÍT PŘENOSOVOU KAPACITU KANÁLŮ B VŽDY K DISPOZICI CELOU A BEZ RŮZNÝCH "RUŠENÍ". OBECNĚ SE PO KANÁLU D PŘENÁŠÍ "VŠE OSTATNÍ", CO NEPŘEDSTAVUJE VLASTNÍ HOVOR ČI "UŽITEČNÝ" DATOVÝ PŘENOS. PO KANÁLU D DOKONCE LZE PŘENÁŠET I OBECNÁ DATA (DOKONCE NA PRINCIPU PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ), A VYUŽÍT JEJ TAK JAKO DALŠÍ PŘENOSOVÝ KANÁL, BYŤ DOSTI POMALÝ - TO ALE JIŽ ZÁLEŽÍ NA TOM, CO KONKRÉTNĚ NABÍZÍ PŘÍSLUŠNÝ TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTOR (A TO BY JIŽ CHTĚLO SAMOSTATNÝ ČLÁNEK O ISDN).

22 22 ISDN PŘÍPOJKY PŘÍPOJKA BRI (BASIC RATE INTERFACE) euro ISDN2 2 KANÁLY B + JEDEN KANÁL D (A TO NAVÍC JEŠTĚ KANÁL D V PROVEDENÍ S RYCHLOSTÍ 16 KBPS). DO 160 kbps TZV. REŽIJNÍ BITY

23 23 POKUD BYCHOM CHTĚLI ZACHÁZET DO TECHNIČTĚJŠÍCH DETAILŮ, PAK TENTO PŘENOS JE REALIZOVÁN PODLE STANDARDU ANSI T1.601 NEBO T1.605, VE FREKVENČNÍM PÁSMU OD 0 DO CCA 138 KHZ, JAKO MODULOVANÝ PŘENOS S MODULAČNÍ RYCHLOSTÍ 80KBAUD A KÓDOVÁNÍM 2B1Q. JEDNOTLIVÉ BITY JSOU SDRUŽOVÁNY DO RÁMCŮ O VELIKOSTI 240 BITŮ, Z NICHŽ KAŽDÝ OBSAHUJE 216 "UŽITEČNÝCH" BITŮ A 24 BITŮ REŽIJNÍCH (PROTO ROZDÍL MEZI 144 KBPS A 160 KBPS).

24 24 PŘÍPOJKA PRI (PRIMARY RATE INTERACE) euro ISDN30 PŘÍPOJKA OZNAČOVANÁ JAKO PRI (PRIMARY RATE INTERFACE), URČENÁ PRO KANCELÁŘE, PŘÍPADNĚ OPERÁTORY, PRO PŘIPOJENÍ FIREMNÍCH POBOČKOVÝCH ÚSTŘEDEN ATD. (TEDY SPÍŠE PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NEŽ PRO SOUKROMÉ OSOBY). TATO PŘÍPOJKA ALE JIŽ NENÍ DIMENZOVÁNA S PŘEDSTAVOU, ŽE BUDE VYUŽÍVAT EXISTUJÍCÍ MÍSTNÍ SMYČKY - MÍSTO TOHO POČÍTÁ S PODSTATNĚ "DIMENZOVANĚJŠÍMI" PŘENOSOVÝMI OKRUHY, TAKOVÝMI, JAKÉ SVĚT TELEKOMUNIKACÍ DOKÁŽE NABÍDNOUT. USA EVROPA 1X D + REŽIJNÍ ÚČELY

25 25 Z POHLEDU NAŠEHO POVÍDÁNÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K ADSL, JE ALE PODSTATNÁ JINÁ VĚC: ŽE V DOBĚ VZNIKU ISDN (OSMDESÁTÁ LÉTA, STANDARD JE Z ROKU 1984) DOKÁZALY TEHDEJŠÍ TECHNOLOGIE VYUŽÍT PŘENOSOVÝCH SCHOPNOSTÍ (VĚTŠINY) MÍSTNÍCH SMYČEK NA JIŽ ZMIŇOVANÝCH 160 KBPS. Z TOHO PAK TAKÉ CELÁ KONCEPCE ISDN VZEŠLA A ZFORMOVALA SVÉ DVA TYPY HLAVNÍCH PŘÍPOJEK.

26 26 USPOŘÁDÁNÍ A PARAMETRY ZÁKLADNÍHO PŘÍSTUPU 2B + D


Stáhnout ppt "ISDN INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK. 2 ZÁKLADNÍ POJMY - OPAKOVÁNÍ PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU - BASEBAND JE SNAHA PŘENÁŠET STEJNOSMĚRNÝ SIGNÁL (PROUD,"

Podobné prezentace


Reklamy Google