Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva. Sada číslo: ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-09 Téma vzdělávacího materiálu: Reaktoplastická lepidla - UF, MF, PUR, CHS Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o dalších reaktoplastických lepidlech používaných v praxi. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Další reaktoplastická lepidla používaná v praxi
UF, MF, PUR, CHS

3 Močovinoformaldehydová lepidla - UF
Patří mezi nejpoužívanější lepidla v dřevozpracující výrobě. Dají se použít jako montážní lepidlo i pro výrobu polotovarů.

4 Výhody Bezbarvá lepená spára.
Rozmezí teplot pro vytvrzování od 10 do 180°C. Výborná smyková pevnost. Minimální obsah volného formaldehydu= snížení úniku do prostředí. Výhodná cena. Rozpustnost ve vodě. Velký obsah sušiny cca 65%.

5 Nevýhody Neodolávají vlhkosti. Uvolňování formaldehydu do okolí.
Nutnost dodržení správného poměru tvrdidla. Při nedodržení správné tloušťky nánosů (příliš tlustý) muže dojít vlivem vnitřního pnutí k popraskání lepidla.

6 Použití Jako montážní lepidlo.
Při výrobě velkoplošných materiálů - dřevotřískové desky, - překližované materiály. Dodávají se v tekutém stavu, nebo jako prášek.

7 Melanin Formaldehydová lepidla Výhody
Jsou bezbarvá. Vodovzdorná. Vykazují vysoké pevnostní vlastnosti a trvanlivost.  Zcela zdravotně nezávadná (bez volného formaldehydu).

8 Nevýhody Vysoká cena. Vytvrzování za tepla (120 – 150 °C)
Vodné roztoky těchto lepidel nejsou příliš stálé. Použití Laminace DTD desek. Výroba některých druhů DTD a překližek. Výrobky přicházející do styku s potravinami.

9 Polyuretanová lepidla – PUR Výhody
Jsou vodovzdorná. Odolávají i povětrnostním vlivům. Dobře vyplňují nerovnosti v lepené spáře. Rychle vytvrzují za normální teploty. Neobsahují žádný formaldehyd. Vyznačují se dobrou pružností a pevností spojů. Odolávají dynamickému namáhání.

10 Nevýhody Vysoká cena. Nízká odolnost vůči UV záření. Požití
Lepení lyží a jiných sportovních potřeb. Jako montážní lepidlo pro extrémně namáhané spoje vystavené povětrnostním vlivům. Pro lepení dvou různých materiálů. Např. dřevo s plasty, pryží, kovy, sklem.

11 Epoxidová lepidla - CHS Výhody
Spoje vykazují extrémní pevnost. Mají jen nepatrnou smrštitelnost, v lepené spáře nevzniká pnutí. Vytvrzují za studena i za horka až do 200°C. Jsou odolná běžným chemikáliím. Mají výbornou adhezi k většině materiálů a vnitřní kohezi.

12 Nevýhody Vysoká cena. Náročná příprava a zpracovatelnost lepidla. Musí být dodrženo přesné dávkování všech složek. Jen částečná vodovzdornost. Použití Používají se hlavně pro lepení kovů, skla, porcelánu, keramiky. K lepení dřeva se téměř nepoužívají.

13 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN

14 Otázky k zopakování a ověření učiva
1. Močovinoformaldehydová lepidla - UF, výhody, nevýhody, použití. 2. Melanin Formaldehydová lepidla, výhody, 3. Polyuretanová lepidla, výhody, nevýhody, použití. 4. Epoxidová lepidla, výhody, nevýhody, použití.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google