Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura třída: P1A 1. ročník, studijní i učební obory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura třída: P1A 1. ročník, studijní i učební obory"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura třída: P1A 1. ročník, studijní i učební obory
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ Český jazyk a literatura 1. ročník, studijní i učební obory třída: P1A Mgr. Lenka Brychová, č.294

2 Slohotvorné činitele (slohotvotní činitelé)

3 P o j m y Sloh (styl) = způsob výstavby jazykového projevu, způsob výběru jazykových prostředků a jejich následné použití v textu = jednotící princip jazykového projevu Stylistika = nauka o slohu

4 Slohotvorní činitelé = soubor podmínek v určité situaci
někdo – někoho – někde – o něčem – s jistým záměrem – pomocí výraz. prostř. - informuje autor - adresát - prostředí - téma - funkce projevu jazykové + nejazykové prostředky

5 Slohotvorní činitelé - dělení
s u b j e k t i v n í o b j e k t i v n í

6 Subjektivní sltv. činitelé
pohlaví věk vzdělání slovní zásoba rodina škola, zaměstnání kamarádi

7 Subjektivní sltv. činitelé
zájmy výrazová schopnost a pohotovost temperament povaha psychický a fyzický zdravotní stav

8 Z á v ě r: Každý člověk má svůj individuální styl.

9 Spojte do dvojic barvy s osobnostními rysy (t e s t)
A – červená B – zelená C – oranžová D – modrá E – žlutá F – fialová

10 Spojte do dvojic barvy s osobnostními rysy (t e s t)
A – trpělivý, vytrvalý, rozvážný, důstojný, rozhoduje se rozumově B – intelektuální, moudrý, šlechetný, vynalézavý C – tradice a autorita jsou důležité, řádný občan, všemi obdivovaný

11 Spojte do dvojic barvy s osobnostními rysy (t e s t)
D – odvážný, energický, neklidný, vznětlivý E – citlivý, kultivovaný, na vysoké úrovni, má dostatek dobrých přátel F – srdečná povaha, oblíbený, plný radosti ze života, inspiruje druhé, vůdčí typ

12 Spojte do dvojic barvy s osobnostními rysy (t e s t)
Psychologové říkají … A – D B – C C – F D – A E – B F – E

13 Spojte do dvojic barvy s osobnostními rysy (t e s t)
A – trpělivý, vytrvalý, rozvážný, důstojný, rozhoduje se rozumově B – intelektuální, moudrý, šlechetný,vynalézavý C – tradice a autorita jsou důležité, řádný občan, všemi obdivovaný D – odvážný, energický, neklidný, vznětlivý E – citlivý, kultivovaný, na vysoké úrovni, má dostatek dobrých přátel F – srdečná povaha, oblíbený, plný radosti ze života, inspiruje druhé, vůdčí typ

14 Objektivní sltv. činitelé
forma projevu prostředí a situace kontakt autora se čtenářem (posluchačem) vztah autora k tématu připravenost projevu způsob projevu funkce projevu

15 Forma projevu a) projev mluvený
výslovnost, tréma, gesta, mimika, tempo řeči, melodie, hovorová i nespisovná čeština, jednodušší stavba věty b) projev psaný spisovný jazyk, pravopis, možnost písemný text číst víckrát, grafická úprava, nečitelné písmo, přehledné rozčlenění textu, složitější větná stavba

16 Forma projevu

17 Setkání před koncertem …

18 Připravenost projevu a) připravený uspořádanější, promyšlenější
b) nepřipravený spontánnější

19 Nepřipravený projev nepromyšlený výběr výraziva,
nemotivované opakování, přemíra zájmen, nepropracovanost syntaktické stránky, jazykové chyby zejména mluvené projevy z písemných – osobní korespondence

20 Prostředí a situace a) soukromý projev (styl familiární)
neoficiální, soukromý, až intimní úzký okruh účastníků b) veřejný projev (styl oficiální) oficiální širší okruh adresátů okázalý a patetický text

21 Milostný nebo úřední dopis?
Vážený miláčku, dovoluji si Tě tímto oficiálně pozvat na setkání při kávě, které se uskuteční v naší oblíbené kavárně. Obsahem našeho setkání bude i projednání činnosti na další den, prokonzultování programu místních kin. Ráda bych Tě též požádala, abys před naším setkáním vypnul mobilní telefon. S pozdravem Jaroslava

22 Milostný nebo úřední dopis?
Čau městská policie, chci si Vám stěžovat, mám totiž jeden problém. Štve mě sousedka. Bere nám pravidelně všechno, co máme ve schránce. Chtěli jsme ji nachytat, a tak jsme dali do schránky pastičku na myši, i tu nám ukradla. Tak fakt už nevíme, co máme dělat, snad si s tím poradíte. Ale aby to bylo co nejdřív, dostaneme důležitý dopis. Nezavřeli byste ji alespoň na čas do basy? Tak čekám. Nazdar Máňa Novotná

23 Kontakt se čtenářem (posluchačem)
a) přímý zejména projevy mluvené b) nepřímý projevy psané rozhlasové nebo televizní projevy Kam patří telefonický rozhovor?

24 Střídání mluvčích a) monolog b) dialog

25 Vztah autora k tématu a) intelektuální b) emotivní c) emocionální

26 A d r e s á t dítě - dospělý známý - neznámý

27 Funkce projevu funkční styly A) prostě sdělovací B) odborný
C) publicistický D) umělecký E) řečnický F) administrativní G) esejistický funkční styly

28 Které objektivní činitele najdeme?
Maminka vypráví dítěti pohádku večer před spaním … projev mluvený, přímý, soukromý, nepřipravený, emocionální, funkční styl umělecký

29 Témata na procvičování
Praní v pračce Stejnou činnost vysvětlete malému dítěti, žákovi, odborníkovi.

30 Zdroje Ječná Květoslava: Miniprojekty v českém jazyce, Mladá Boleslav 2001, s.16-20 Martínková Věra: Český jazyk pro 1. ročník SŠ, Tripolia (Fraus), Praha, s.12-24 Tejnor A., Hlavsa Z. a kol.: Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů, SPN, Praha 1999, s


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura třída: P1A 1. ročník, studijní i učební obory"

Podobné prezentace


Reklamy Google