Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oživení místních odrůd ovoce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oživení místních odrůd ovoce"— Transkript prezentace:

1 Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010
Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov Děkujeme všem lidem, kteří pomáhají ovocným vysokokmenům žít s námi ve stejné krajině Děkujeme všem předkům, kteří se snažili hospodařit v krajině bez jejího drancování

2 Proč byl založen program oživení místních odrůd ovoce
ovocné vysokokmeny byly od 15. století všudypřítomné jejich postupným vymizením ledacos ztrácíme dochází k ochuzení krajinného rázu mizející odrůdy znamenají ztrátu genofondu mizí prostředí pro živočichy a rostliny v zájmovém území se tomu systematicky nikdo nevěnoval veřejnost měla o záchranu starých stromů a starých odrůd značný zájem

3 Zájmová oblast v letech 1997 - 2000
Krušné hory Oberes Vogtland Sokolovská pánev Doupovské hory Chebská pánev Slavkovský les Český les politicky: české území Euroregionu Egrensis Karlovarský kraj (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) bývalý okres Tachov

4 Krušné hory, Český a Slavkovský les
území je značně lesnaté, půdy jsou mělké, kamenité dlouho zde leží sníh a léta bývají deštivá a chladná osídlení je řídké, zvláště drobnější osady a vesnice mnohde zanikly ovocnářsky to jsou okrajové oblasti ale pro samozásobení byly i zde ovocné stromy

5 Sokolovská a Chebská pánev
území je silně narušeno těžbou a průmyslovým využitím krajiny zemědělství zde bylo dosti intenzivní osídlení je dosud poměrně husté ovocné stromy zde byly hojně pěstovány a výsadby jejich vysokokmenů vytvářely krajinu

6 Doupovské hory jsou zde velmi úrodné půdy na sopečných horninách někde hluboké jinde silně kamenité klima je zde velmi proměnlivé – nejvyšší partie jsou velmi studené a deštivé ale svahy jsou naopak velmi výhřevné a pro ovocné stromy velmi vhodné Doupovské hory v nižších byly plné různých sadů a ovocných stromořadí území je dnes většinou pusté – v 50. letech 20. století zde byl zřízen vojenský prostor

7 Období 1997 – 2000 přehled 1998 – 1999 přeshraniční projekt s NABU Aue
zahájení mapování rešerše historických pramenů semináře, společné exkurse založení genofondové plochy a školky v Dalovicích u Karlových Varů 1999 spolupráce s LPV Oberes Vogtland: Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava společné mapovací expedice zahájení pravidelné účasti českých studentů na dobrovolném ekologickém roku spolupráce s dalšími skupinami (Tachov, Bílé Karpaty, Vlašim)

8 Období 1997 - 2000 seminář ve VŠÚO Holovousy 1997 - na zkušené
vůbec první akce programu: Ovocnářství v ekologickém zemědělství kontakty pro právě otevíraný program

9 Období 1997 - 2000 1997 Bílé Karpaty – na zkušené
seminář k řezu ovocných stromů ochranáři v Bílých Karpatech pracují na záchraně starých odrůd cca od roku 1985

10 Období 1997 - 2000 1999 Muzikov okres Karlovy Vary
kontakt s pamětníky a odborníky pamětníků se podařilo kontaktovat pouze 5 ale posunuli nás zásadním způsobem kupředu poskytli lokalizace cenných stromů i literaturu

11 Období intenzivní mapování v okresech: Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary každý strom byl číslován, zakreslen do mapy a jeho stav byl zachycen v dotazníku je to naprosto zásadní pro pozdější determinaci nebo odběr roubového materiálu v databázi máme cca 900 záznamů

12 Období 1997 - 2000 metodika mapování zákres do mapy
první a druhá strana dotazníku

13 Období 1997 - 2000 spolupráce s VŠÚO 1999-2000 mapovací expedice
determinace odrůd

14 Období 1997 - 2000 neznámá odrůda pracovní název Pastelka Krvavka
Pstružka Zbuzanka též Muškatelka turecká

15 Období 1997 - 2000 záchranné přenosy z volné přírody
vlastní školka - distribuce stromků farmářům, lesníkům

16 Období 1997 - 2000 1998 založení první genofondové plochy
ve spolupráci se SZeŠ Dalovice v roce 2010 cca 20 jabloní, 10 hrušní, 10 třešní

17 Období 1997 - 2000 spolupráce s LPV Oberes Vogtland a NABU Aue:
účast českých studentů na dobrovolném ekologickém roku společné mapovací expedice

18 Období 1997 - 2000 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava referáty na seminářích

19 Období 1997 - 2000 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
Česko – Saský seminář k řezu stromů

20 Období 1997 - 2000 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava komiks věnovaný ovocným stromům

21 Období 1997 - 2000 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava výsledky mapování

22 Období 2001 - 2005 omezení mapování územně i objemem mapovaných stromů
propojení programu oživení místních odrůd s činností pozemkového spolku Meluzína založení všech současných genofondových ploch a péče o ně poradenská činnost spolupráce se školkami ŠS Libverda pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně stále pokračuje spolupráce s VŠÚO Holovousy založení česko-saské pracovní skupiny s LPV Oberes Vogtland: internetové stránky přímé akce v terénu vzájemná účast na seminářích

23 Období 2001 – 2005 omezení mapování
územně pokrýváme hlavně severovýchod Karlovarského kraje s přesahem do Ústeckého kraje ročně přibývá cca 50 stromů hlavně jabloní a hrušní

24 Období 2001 - 2005 farma Jakubov – rozloha 16 ha, chov ovcí
Pozemkový spolek Meluzína farma Jakubov – rozloha 16 ha, chov ovcí genofondová plocha pro Doupovské hory člen pozemkového spolku od roku 2001

25 Období 2001 - 2005 farma Jakubov likvidace křovin na 5 ha pozemků
Pozemkový spolek Meluzína farma Jakubov likvidace křovin na 5 ha pozemků

26 Období 2001 - 2005 původní stav v roce 2001
Pozemkový spolek Meluzína původní stav v roce 2001 rozsah asanace náletových dřevin do roku 2005

27 Období 2001 - 2005 farma Jakubov nové výsadby v roce 2002
Pozemkový spolek Meluzína farma Jakubov nové výsadby v roce 2002

28 Období 2001 - 2006 farma Jakubov konzervace starých stromů
Pozemkový spolek Meluzína farma Jakubov konzervace starých stromů přeroubování semenáčů na stanovišti

29 Období Alej Bor - genofondová plocha pro jabloně v Sokolovské pánvi likvidace křovin na 0,5 ha ošetření cca 30 stromů postupné dosadby

30 Období Alej Bor redukce velkých stromů konkurujících jabloním

31 Období 2001 - 2005 Alej Bor postupné dosadby
použití GPS pro zpracování plánu plochy

32 Období Alej Stráň - genofondová plocha pro hrušně v Sokolovské pánvi doplňuje plochu likvidace křovin na 0,2 ha ošetření cca 30 stromů postupné dosadby 25 stromů

33 Období 2001 - 2005 genofondová plocha Loket jabloně Slavkovského lesa
Pozemkový spolek Meluzína genofondová plocha Loket jabloně Slavkovského lesa součást městského parku zpracovány též informační tabule

34 Období 2001 - 2005 genofondová plocha Hory cca 50 stromů
Pozemkový spolek Meluzína genofondová plocha Hory třešně a višně Slavkovského lesa doplňuje plochu Loket cca 50 stromů pouze nové výsadby výsadby provedl vlastník EC Meluzína poskytlo poradenskou pomoc na obrázku Lyonská raná

35 Období 2001 - 2005 pravidelné semináře na Libverdě
určování cca 350 pomologických vzorků

36 Období 2001 - 2005 http://www.wunschapfel.de/apfel/
internetová česko – německá prezentace starých odrůd

37 Období pokračuje mapování v omezeném rozsahu v Karlovarském kraji spolupráce s mnoha vlastníky ovocných stromů v rámci pozemkového spolku Meluzína dodávky sadbového materiálu asanace pozemků a údržba sadů zaplnění všech genofondových ploch a péče o ně poradenská činnost včetně zpracování rozsáhlých projektů realizace rozsáhlých akcí na záchranu starých sadů intenzivní spolupráce s CHKO České Středohoří záchrana jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) patronát nad plochami v Levíně pokračují pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně prakticky ustala spolupráce s VŠÚO Holovousy klesající objem přeshraniční spolupráce ukončení dobrovolného ekologického roku sporadické účasti na seminářích

38 Období 2006 - 2010 genofondová plocha Děčín Libverda v roce 2010
Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda genofondová plocha Děčín Libverda v roce 2010 350 stromů vysazených v letech 2,5 ha vysokokmenných lučních sadů

39 Období 2006 - 2010 18 odrůd třešní 6 odrůd višní 75 odrůd jabloní
Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda 18 odrůd třešní 6 odrůd višní 75 odrůd jabloní 29 odrůd hrušní

40 Období 2006 - 2010 rozsáhlý sad spotřebuje mnoho práce
Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda rozsáhlý sad spotřebuje mnoho práce hryzec a jiná zvířata se neustále dbají abychom nevyšli ze cviku při sázení stromů roční ztráty se již podařilo redukovat na 3-5% stromů

41 Období Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda roubování na stanovišti a řez stromů obstarává pan Cihlář ze školního statku

42 Období 2006 - 2010 malebný městys Levín je lákavým turistickým cílem
Spolupráce s CHKO České Středohoří malebný městys Levín je lákavým turistickým cílem CHKO přistoupilo v roce 2006 k postupné rekonstrukci sadů na ploše cca 5 ha

43 Období 2006 - 2010 lokalita Levín
Spolupráce s CHKO České Středohoří lokalita Levín je to rozsáhlý komplex luk, lesíků a starých ovocných výsadeb ovocné stromy rostou v jižním svahu a ve velmi členitém terénu

44 Období 2006 - 2010 sady v Levíně jsou velmi pestré
Spolupráce s CHKO České Středohoří sady v Levíně jsou velmi pestré odrůdy se tu prakticky neopakují cca 50 stromů reprezentuje 30 odrůd zcela chybí třešně

45 Období 2006 - 2010 lokalita Levín
Spolupráce s CHKO České Středohoří lokalita Levín těžiště prací je v likvidaci náletových dřevin a ošetření starých stromů výsadby jsou zatím ojedinělé

46 Období 2006 - 2010 v ČR pouze na Moravě a v Českém Středohoří
Spolupráce s CHKO České Středohoří jeřáb oskeruše v ČR pouze na Moravě a v Českém Středohoří od Mostu po Litoměřice nalezeno několik set stromů

47 Období 2006 - 2010 výrazně teplomilná dřevina plody k výrobě:
Spolupráce s CHKO České Středohoří výrazně teplomilná dřevina plody k výrobě: marmelád destilátů velmi ceněná v lidovém léčitelství

48 Období 2006 - 2010 záchrana genofondu
Spolupráce s CHKO České Středohoří záchrana genofondu zmapování plodných stromů v krajině odběr plodů v době zralosti

49 Období 2006 - 2010 záchrana genofondu
Spolupráce s CHKO České Středohoří Období záchrana genofondu stratifikace během zimního období sazenice jsou 1-2roky ve školce následuje výsadba na stanoviště obvykle jsou to solitery a stromořadí oskeruše je ceněna také lesníky

50 Rekapitulace k roku 2010 genofondové plochy pro množení odrůd
8 lokalit, kde je vedena podrobná evidence jabloně, hrušně, třešně zhruba 700 stromů zhruba 140 odrůd

51 Rekapitulace k roku 2010 realizace silami EC Meluzína RCAB
uvedeny lokality kde došlo alespoň k jednomu z uvedených opatření: výsadba alespoň 30 stromů ošetření alespoň 20 stromů asanace alespoň 1 ha plochy

52 Na čem pracujeme v současnosti
mapování mírná specializace na hrušně stále nalézáme zajímavé odrůdy provádíme záchranné přenosy přednostně systematicky mapujeme plochy, kde máme dlouhodobé záměry (například majitel je členem pozemkového spolku) mapování třešní bylo ukončeno pro nedostatek kvalifikovaných odborníků pro determinaci odrůd

53 Na čem pracujeme v současnosti
subjektivní sortimenty potřebujeme vypracovat sortimenty odrůd, které budeme doporučovat k výsadbě ve spolupráci se školkaři chceme zajistit dostatek sazenic k výsadbě u odrůd zařazených do subjektivních sortimentů jádro budou tvořit odrůdy vhodné do vyšších poloh teplomilné odrůdy budou zařazeny pouze ty nejžádanější a nejkvalitnější pro tyto odrůdy také zahájíme propagační kampaň

54 Sjednocení fotodokumentace

55 Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
Význam sadů pro ochranu přírody parametry: cca 23 ha výsadeb z 50. let odhadem 500 stromů hlavně jabloní poloha v EVL a PO Doupovské hory velmi zanedbané území

56 Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
obratlovci průzkumné odchyty savců vstupní průzkum netopýrů, obojživelníků a plazů ornitologický průzkum včetně odhadu densit

57 Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
bezobratlí: průzkum brouků, motýlů a pavouků výsledky průzkumu použity pro zpracování projektu

58 Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
ovocné stromy chudý sortiment (do 10 odrůd) jabloně jsou v životaschopném hrušně, třešně a slivoně budou ponechány na dožití více na:

59 Kudy dál urgentně chybí specialisté na určování odrůd
jsou problémy sehnat člověka na roubování při záchranných přenosech velmi by prospěl komplexnější portál pro staré odrůdy, luční sady a související problematiku tradičního pěstování ovoce rozvoj praktického poradenství kombinovaného se schopností získávat prostředky na realizaci mizí administrativně stravitelné zdroje financování

60 Děkuji za připomínky Ing. Martin Lípa ec.meluzina@volny.cz
, Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura číslo akreditace Mze ČR 086/2007


Stáhnout ppt "Oživení místních odrůd ovoce"

Podobné prezentace


Reklamy Google