Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento text upravíte v menu: Zobrazit / Záhlaví a zápatí1 Transparentní a otevřené město - jak začít? Mgr. Jan Farský starosta města Semily 2006-2014 a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento text upravíte v menu: Zobrazit / Záhlaví a zápatí1 Transparentní a otevřené město - jak začít? Mgr. Jan Farský starosta města Semily 2006-2014 a."— Transkript prezentace:

1 Tento text upravíte v menu: Zobrazit / Záhlaví a zápatí1 Transparentní a otevřené město - jak začít? Mgr. Jan Farský starosta města Semily 2006-2014 a poslanec PSP ČR Praha 26.11.2014

2 2 Klíčové teze -Občané jsou akcionáři a starosta je správce společnosti -Co není tajné, je veřejné, -Veřejnou správu vykonáváme veřejně Důvěra občanů, zdroje rozpočtu

3 3 Otevřené a transparentní město 1.Zapojení veřejnosti 2.Průhledné hospodaření 3.Otevřený úřad 4.Transparentní výběrová řízení

4 4 1. Zapojení veřejnosti 2008 – byli jsme vyhodnoceni jako nejotevřenější radnice v rámci ČR  veřejná projednávání tepelné hospodaření, kino, náměstí, Cyklotrasa Jizera, Bavlnářská ulice  konkrétní výstupy  ankety, dotazníková šetření doprava do bazénu, zájem o školky, úpravy ulic, dětská hřiště  internetová a moderní komunikace web města, diskuze, MMS, FAQ, FB  nezkrácený záznam z jednání zastupitelstva

5 5 2. Průhledné hospodaření  Bytové hospodaření  přidělování bytů prostřednictvím soutěže  odbourání nefungujících pořadníků  pronájem za tržní ceny X sociální bydlení  Majetek obce  plán investičních akcí  důsledné uplatňování reklamací u investic  řádná údržba nemovitého majetku včetně zapojování nezaměstnaných (VPP, OPP a VS)  opravy místních komunikací -

6 6 2. Průhledné hospodaření  Spravedlivý přístup  stejná pravidla pro všechny občany a podnikatele  hlasitost požadavku a kontakty nerozhodují  Objektivita = rozhodování jednotlivců nahrazeno kolektivním  příspěvky spolkům rozdělují komise (dříve úředník)  kroniku hodnotí letopisecká komise (dříve starosta)  na novinách spolupracuje redakční rada (dříve jen vedení města)  Grantová schémata  spolky dostávají prostředky včas a podle stanovených pravidel  vyhodnocují komise nezávislé na vedení města a úřednících

7 7 3. Otevřený úřad Zásada: všechny informace jsou veřejné  dynamika  otevřenost komunikace, ankety, projednání s veřejností, MMS-ing, výběrová řízení na internetu, smlouvy, faktury objednávky  podněty se vyřizují  přenos zastupitelstva v televizi  podklady pro zastupitelstvo veřejně

8 8 3. Otevřený úřad  zaměstnanci  rozšíření úředních hodin/polední přestávka  visačky, představování do telefonu, komunikace s občany  vedoucí manažeři odměňováni na základě plnění jasně stanovených cílů  telefony, večery se starostou, hospody, spolky

9 9 3. Otevřený úřad  inspirace  fungující komise rady a výbory zastupitelstva  posuzování materiálů pro zastupitelské orgány  nové náměty i kritické podněty  zapojení (místních) studentů  zajímavé nápady  vyšší sounáležitost studentů s městem  úspora prostředků města  rozhovory s inspirativními osobnostmi  rozšíření obzorů  nové myšlenky do života města  poutání nových lidí k městu

10 10 4. Transparentní výběrová řízení  Účelové pořizování plnění faktická potřeba zakázky neexistuje (zakázku chce dodavatel)  Příprava zadávací dokumentace (výzvy) zadavatel pracuje na přípravě zadávacích podmínek s dodavatelem  Kombinace zadávacích podmínek účelová skladba vymezení předmětu plnění, kvalifikačních kritérií a dílčích hodnotících kritérií  Nedostatečná transparentnost postupu zadavatel nezveřejňuje informace, nebo je zveřejňuje jen vágně Korupční momenty v zadávání:

11 11 4. Transparentní výběrová řízení  Limit soutěžených zakázek od 50 000 Kč/výjimky  Povinné zveřejňování celého průběhu soutěže zadání, hodnocení, smlouvy, dodatky  vše na internetu  Využívání objektivních kritérií ve vhodných případech cena jako preferované kritérium  Minimální stanovený počet obeslaných firem červen 2008 – byli jsme vyhodnoceni jako okresní město s nejlepší informovaností o VŘ, největší transparentnost Realizovaná opatření v Semilech:

12 12 4. Transparentní výběrová řízení  posílení lokální ekonomiky  efektivita  multiplikační efekt investic nejen že stavíme, ale co a jak, zaměstnanost  důvěra Cíle:

13 13 4. Transparentní výběrová řízení  Včasnost soutěžení až s mnohaměsíčním předstihem  vstup širšímu počtu firem i menším firmám, spolupráce  Přijatelná velikost zakázky velká zakázka rozdělena do subdodávek, což úřad realizuje sám  Informovanost obesílání potenciálních dodavatelů, vždy zdejší + někdo z okolí  Otevřenost vše na internetu: zadání i výsledky výběrového řízení včetně hodnotící tabulky a uzavřené smlouvy Nástroje:

14 14 4. Transparentní výběrová řízení  Posílení místní ekonomiky k zakázkám soutěženým až s dostatečným předstihem se dostávají místní firmy  Úspory cca 20 % vydaných prostředků, což odpovídá objemu získaných dotací v minulých letech  Vyrovnaný obchodní vztah odpovědný přístup umožňuje vyrovnaný obchodní vztah Výsledky:

15 www.verejnyportal.cz

16 Registr smluv  http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/ http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/

17 Tento text upravíte v menu: Zobrazit / Záhlaví a zápatí17 Děkuji za pozornost! Mgr. Jan Farský farskyj@psp.cz www.starostoveprolibereckykraj.cz | www.starostove-nezavisli.cz | www.top09.cz www.volbaprosemily.cz | www.janfarsky.cz


Stáhnout ppt "Tento text upravíte v menu: Zobrazit / Záhlaví a zápatí1 Transparentní a otevřené město - jak začít? Mgr. Jan Farský starosta města Semily 2006-2014 a."

Podobné prezentace


Reklamy Google