Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snížení spotřeby energie prostřednictvím inovativní technologie nátěrů 1 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snížení spotřeby energie prostřednictvím inovativní technologie nátěrů 1 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz."— Transkript prezentace:

1

2 Snížení spotřeby energie prostřednictvím inovativní technologie nátěrů 1 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

3 Výrazně zlepšit tepelně vlhkostní chování stavební konstrukce Výrazně zlepšit komfort a zdraví obyvatel. Výrazně zlepšit energetické úspory budov a průmyslových provozů. Uvědomit si to využitím statických fyzikálních zákonů: žádné stroje, žádné náklady na údržbu Naše cíle – Výzkum & Vývoj 2 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

4  Požadavek na energii,  Isolaci a tepelné kapacity,  Životnost a náklady na údržbu,  Pohodlí a zdraví obyvatel,  Použitelnost, hodnotu prodeje a pronájmu budovy. Variabilní klimatické podmínky podstatně mění přenos tepla a vlhkost. (Např. od zimy: horko uvnitř - zima venku, léto: venku horko - chlad uvnitř...) Změna tepla a vlhkosti uvnitř stavebních konstrukcí má vliv na: 3 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

5 Komplexní multifunkční formulace : Více než 20 specifických komponent spolupracuje s cílem dosáhnout optimalizovaný více-parametrický efekt. Hlavní rysy: Speciálně upravené keramické dutiny, které přispívají k vysokému odrazu infračerveného spektra tepelného záření. (Více než 90%) Pojivo: speciálně upravená silikonová pryskyřicová emulze bez obsahu organických rozpouštědel s dlouhou životností, pružností a odolností proti UV záření. Komponenty optimalizují odstranění par, jakož i hydroizolace. Kombinované na foto-katalytické aktivní složky, jejichž účinek vysoušení odstraňuje organické hmoty, mikroorganismy a zápach prostřednictvím fyzikálního působení: Žádné pesticidy, jen zdravé vnitřní ovzduší ! 4 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

6 Základní principy přenosu tepla 5 Infračervené záření: Pohlcení nebo Odražení Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

7 Tradiční přístup k izolacím 6 Je založen jen na přenosu tepla vedením uvnitř stěny. Využívá nízké vodivosti vzduchu uzavřeného v lehkém polystyrenu, polyuretanu, minerální vlně, celulóze... Poznámka: izolační schopnosti těchto materiálů se sníží vlhkostí až na 30% původní hodnoty 1% vlhkosti se rovná 10% ztráty izolační schopnosti Tradiční přístup zanedbává vzájemné působení teplosměnné plochy a infračerveného záření. Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

8 Infračervené záření 7 IR záření přenáší energii z tepla do chladu = z vysoké energetické hladiny na nižší úroveň Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

9 Infračervené záření Slunce přenáší teplo infračerveným zářením Atmosféra a země odrážejí a absorbují infračervené záření Země (a budovy) vyzařují infračervené záření do vesmíru Teplota jasné oblohy v noci je mínus 60 °C, Obloha přijímající ztracené tepelné záření funguje jako "chladič " 8 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

10 Infračervené záření 9 Infračervená reflektografie: Používá se k odhalení původních náčrtků provedených dřevným uhlem, na nichž jsou vidět olejomalby IR záření (vlny delší než asi 700 nm), jde rovnou přes minerální barevné pigmentové vrstvy olejomalby. IR záření je absorbováno pouze uhlíkem v hloubce malby, která se v důsledku toho zahřívá. (Nebo ochlazuje vydáváním infračerveného záření, pokud je teplota vyšší než okolí). Poznámka: Transparentnost a průhlednost materiálů jsou velmi odlišné ve viditelném rozsahu vlnových délek (400- 700nm) a rozsahu infračerveného záření! Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

11 Infračervená reflexe - odrazivost 10 MIG ESP má optimální kapacitu odrazivosti v infračerveném spektru od 700 nm směrem nahoru. Je také vysoce reflexní ve viditelném světelném spektru od 380 - 700 nm: Velmi sugestivní «zářivé» vnímání barev Jiný produkt 1 Jiný produkt 4 Jiný produkt 3 Jiný produkt 2 MIG - ESP Saze Vlnová délka nm % Reflexe - odrazivost Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

12 Infračervená reflexe a absorpce 11 Normální barva MIG-ESP povlak  Normální barva - i když je očividně bílá - je poměrně «transparentní» na infračervené záření záření a odráží jen jeho malou část  Převážná část infračerveného záření je absorbována uvnitř zdi a přenášena vedením a zpětným zářením zevnitř ven a naopak.  MIG-ESP odráží více než 90% infračerveného záření.  Jen velmi malá část infračerveného záření je přenášena vedením skrze zeď. uvnitřvenku Tepelná výměna probíhá z vysoké energetické hladiny (horko - vysoká teplota) na nízkou energetickou hladinu (studeno – nízká teplota) V horkém podnebí MIG ESP zabraňuje horkému venkovnímu tepelnému záření migrovat dovnitř! uvnitřvenku Pohlcování, vedení a opětovná emise Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

13 Základní principy ESP isolace 12 Vrchní vrstva silikonového pojiva a pigmentů je zcela «transparentní» na IR záření.. ESP dutá keramická jádra odráží více než 90% z příchozí přímého a difúzního záření Společná vrstva přenáší většinu infračerveného záření vedením uvnitř stěny, i když odráží viditelné světlo. (např. bílá barva a plech) MIG-ESP je vysoce paropropustná, ale je zároveň vodu odpuzující. To udržuje stěny v suchu: výsledkem je zdravé vnitřní klima a lepší izolace V kombinaci s fotokatalytickými komponenty MIG-ESP jsou stěny suché, brání vzniku hub, plísní a řas i zápachu Extrakce/odsávání par Odraz Infračerveného záření Odpuzování dešťové vody Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

14 ESP infračervená reflexe vnitřek-vnějšek: Zima 13 Venku: Je redukováno IR vyzařování vnitřního tepla do chladného exteriéru a nebe Uvnitř: Násobný IR odraz mezi stěnami a stropem zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty a udržuje teplo uvnitř Nezapomeňte, že za jasné noční oblohy je její teplota záření minus 60 °C. Obloha funguje jako "chladič», kde je tepelné záření pohlcováno. Tepelný zdroj Tělesné teplo Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

15 ESP infračervené reflexe vnitřek-vnějšek: Léto 14 Venku: Tepelné záření je odráženo Uvnitř: Opětovné odrážení světla mezi stěnami a stropem „vyhlazuje“ teplotní rozdíly vzduch/povrch a zvyšuje/snižuje teplotu + reguluje vlhkost Naměřený rozdíl uvnitř / vně 8-10 °C, ve středovýchodním podnebním klimatu s / bez MIG ESP. (Špatně izolovaný obal, bez klimatizace) Zdroj chladu Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

16 MIG-ESP Běžný nátěr 0,3-0,5 mm 0,2-0,4 mm Trhlina Špičková prevence: dlouhá životnost nátěru 15 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

17 Vnitřní pohoda MIG-ESP 16 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

18 Faktory pohodlí produkované MIG-ESP:  Nejnižší rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou povrchu místnosti  Nejnižší rozdíl mezi spodní a horní stěnou (stropem/podlahou)  Snižuje pohyb vzduchu a proudění  Stabilizovaná relativní vlhkost vzduchu  Zabraňuje plísním, houbám a nepříjemným zápachům Fyziologie pohodlí 17 Zóna komfortu: teplota vzduchu/povrchu Porovnání teploty stěn u podlahy a u stropu Příjemný Nepohodlné příliš vlhké Nepohodlné příliš suché Příliš horko Příliš chladno Příjemný Teplota stěny v závislosti na výšku typ nátěru/pokrytí Běžný nátěr/barvaMIG-ESP Teplota stěny Průměrná teplota vzduchu Zóna komfortu: vlhkost vzduchu/teplota Relativní vlhkost vzduchu v % Average surface temperature Průměrná teplota povrchu Výška od 0 - 200 cm Stále ještě příjemný Teplota (°C) Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

19 Průkazy hodnoty: Tepelný odpor Zkušební metoda ICT a Prof. Sohna 18 39% zlepšení hodnoty U (W / (m2.K) tepelného odporu pórobetonové stěny. (Jednostranný MIG-ESP nátěr) Chladnice Teplotní čidlo Testovaná stěna Komora 1 Komora 2 Komora 1 Komora 2 Testovaná stěna Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

20 Průkazy hodnoty Test FH Berlin Prof. Marxe 19 O 40% nižší spotřeba energie s MIG-ESP pro obnovu-topení standardního pokoje Dvě identické zkušební místnosti - jedna s normálním nátěrem, druhá s MIG-ESP - jsou vytápěny elektrickým konvektorem ke stejnému "vnímaní teploty tepelné pohody", po 14 hodinách bez topení. Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

21 Testovací metoda: Doba kondenzace (první kapka – test) Průkazy hodnoty: vlhkost 20 Čas k vytvoření první kondenzačního poklesu: Běžná barva: 24 minut Doba pro vytvoření první zkondenzované kapky MIG-ESP nátěr: 41 minut = + 71% Ve velmi vlhkém prostředí zůstává povrch mnohem déle suchý s MIG ESP! Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

22 Další průkazy deklarovaných hodnot 21 Kompletní výpočet vily z 60. let profesorem Sohnem o snížení spotřeby energie pouze prostřednictvím efektu suchosti vedl k závěru o lepší izolaci aplikací MIG-ESP: spotřeba energie nižší o 24%. Energetický zisk IR odrazem nebyl brán v úvahu. Účet za tříletou spotřebu tepelné energie bytu před / po aplikaci MIG-ESP vrstvou: redukce 40,2%. Měření teploty uvnitř bytů v klimatu na Blízkém východě: o 10° C nižší teplota s MIG-ESP nátěrem (28 °C), oproti běžnému nátěru (38 °C) Výsledné snížení spotřeby energie pro klimatizaci se předpokládá minimálně ve stejné výši jako snížení na vytápění Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

23 MIG-ESP ® - Oblasti použití Obecně:  Snížená spotřeba energie / lepší U-hodnota  Možné snížení tloušťky stěny s konstantní hodnotou U  Ochrana vnější vrstvy stěny a konstrukce proti extrémním změnám teplot  Komfortní a zdravé vnitřní klima, méně alergií, méně přehřátí  Rovnovážný stav vlhkostí, rychleschnoucí stěny  Dlouhotrvající barvy a odolné krásné barvy  Lepší požární odolnost Specifické výhody pro rehabilitační programy:  Významné energetické snížení i bez dodatečné izolační vrstvy  Výrazné snížení tloušťky přidané izolace vrstvy, například je-li nezbytná izolace uvnitř  Upřednostňuje zdravé odstraňování par / vlhkosti  Doporučuje se zejména pro historické budovy a budovy, které jsou kulturním dědictví Díky své multifunkční schopnosti MIG-ESP ® přináší příznačné výhody prakticky ve všech situacích: 22 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

24 Finální nátěry: ESP ® -EXT (Exteriér) Speciálně optimalizovaný pro venkovní specifikace ESP ® -INT (Interiér) Speciálně optimalizovaný pro dobré vnitřní pohodlí. ESP ®-PUTZ Malta pro tenké vnější vrstvy s funkcemi podobnými ESP ®-EXT Všechny ESP ® barvy a malty jsou k dispozici v široké škále barev. Speciální barvy na vyžádání MIG-ESP® - kompletní rozsah výroby: 23 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

25 MIG-ESP® - kompletní rozsah výroby: V pokročilém vývoji: ESP®-TRANS (Transparent) Hydrotermální aplikace bez pigmentů, aby povrch betonu, kamene, dřeva zůstal viditelný ESP®–HOSP: Biocidní působení fyzikálními a katalytickými prostředky ESP®–IND and ROOF (a střecha): Speciálně optimalizovaný pro kovové povrchy průmyslových a kovových střech s implementovanou korozni ochranou s dlouhou životností 24 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

26 MIG Primer Pro namočení podkladu – podkladový nátěr ESP®- THERM 74 M Lehká malta s vlákny Ostatní produkty na zakázku: ESP solární omítka, podporuje nátěr na kov.... …. 25 MIG-ESP® - kompletní produktová řada: doplňkové produkty Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz

27 Děkuji za pozornost ! 26 Celý MIG kolektiv a jeho vědečtí a techničtí poradci jsou vám k dispozici, aby bylo možné přizpůsobit naše aplikace vašim konkrétním potřebám. www.migesp.cz Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz


Stáhnout ppt "Snížení spotřeby energie prostřednictvím inovativní technologie nátěrů 1 Jaca-Jasu, a.s., www.migesp.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google