Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městský rok informatiky Plzeň 25. května 2006. Informace odboru informatizace veřejné správy, zejména ve vztahu informatiky k novému správnímu řádu (e-podatelna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městský rok informatiky Plzeň 25. května 2006. Informace odboru informatizace veřejné správy, zejména ve vztahu informatiky k novému správnímu řádu (e-podatelna."— Transkript prezentace:

1 Městský rok informatiky Plzeň 25. května 2006

2 Informace odboru informatizace veřejné správy, zejména ve vztahu informatiky k novému správnímu řádu (e-podatelna a e-úřední deska) Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru mobil 725 190 268 mail: tholenda@mvcr.cz

3 Program vystoupení Elektronická podatelna Elektronická podatelna –obecně –některé konkrétní situace Elektronická úřední deska Elektronická úřední deska Další informace OIVS Další informace OIVS –společné projekty s kraji –projekt e-pasy –některé informace k projektu MD „body řidičů“

4 Elektronická podatelna I Právní úprava: Právní úprava: –Zákon o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů –Vyhláška č. 496/2000 Sb., o elektronických podatelnách –Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5 Elektronická podatelna II Elektronická podatelna je v gesci MI Elektronická podatelna je v gesci MI Je třeba rozlišovat: Je třeba rozlišovat: prostý mail (bez elektronického podpisu) prostý mail (bez elektronického podpisu) Elektronická podatelna pro příjem elektronických podání podle zákona Elektronická podatelna pro příjem elektronických podání podle zákona –Mailová adresa –Webový formulář

6 Elektronická podatelna III Její základní funkce (podle zákona č. 227/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., NV čv platném znění): Její základní funkce (podle zákona č. 227/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., NV čv platném znění): –Přijmout datovou správu (i se zaručeným elektronickým podpisem) –Evidovat datové zprávy –Odeslat potvrzení o přijetí el. podání –Odeslat elektronicky podepsanou odpověď (i se zaručeným elektronickým podpisem)

7 Elektronická podatelna IV Obsah informací o e-podatelně (podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Obsah informací o e-podatelně (podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): –Adresa podatelny + charakteristika (co přijímá) –Údaje pro příjem zpráv na technických nosičích –Případné další možnosti doručování (tech. zařízení v sídle) –Pravidla potvrzování doručení –Technické parametry přijímaných zpráv –Postup při zjištění chyby či „SW škůdce“ –Způsob vyřizování dotazů –Aktuální seznam oprávněných zaměstnanců podatelny –Seznam právních předpisů, podle kterých lze podat podání

8 Elektronická podatelna V Proč ne Outlook Proč ne Outlook –Především není zřejmé, co vše podepisuji (systém automaticky podepíše to, co jsem přikázal „Odeslat“, nikoli přímo dokument) –Nemá vazbu na časové razítko –Nemá spolehlivý archiv Obecné poznámky Obecné poznámky –Je doporučeno upřednostňovat formáty zpráv, kde je zřejmé, co podepisuji (rtf, HTML, XML …, na rozdíl např. od Slovenska není upraveno zákonem) –Pozor na nutnost ověřit podpis v době přijetí zprávy, nikoli v době, kdy s dokumentem pracuje úředník (podpis již nemusí být platný a nevadí to)

9 Několik příkladů elektronických podatelen I

10 Několik příkladů elektronických podatelen II

11 Několik příkladů elektronických podatelen III

12 Několik příkladů elektronických podatelen IV

13 Několik příkladů elektronických podatelen V

14 Elektronická podatelna VI Ministerstvo informatiky vydalo certifikát již třem firmám, které mohou vydat zaručený elektronický podpis Ministerstvo informatiky vydalo certifikát již třem firmám, které mohou vydat zaručený elektronický podpis Ministerstvo informatiky na jeho webu (www.micr.cz) zveřejňuje často kladené dotazy a další informace k e-podatelnám Ministerstvo informatiky na jeho webu (www.micr.cz) zveřejňuje často kladené dotazy a další informace k e-podatelnámwww.micr.cz Ministerstvo informatiky vede seznam zaručených elektronických podatelen (k zaslání informací k této evidenci má samostatnou elektronickou podatelnu) Ministerstvo informatiky vede seznam zaručených elektronických podatelen (k zaslání informací k této evidenci má samostatnou elektronickou podatelnu)

15 Příklady informací MI o e-podatelnách I

16 Příklady informací MI o e-podatelnách II

17 Příklady informací MI o e-podatelnách III

18 Titulní stránka první z certifikačních autorit

19 Seznam registračních autorit I.CA v území

20 Elektronické podatelny Úvodem: Úvodem: –Posuzoval jsem následující produkty, AEC Brno AEC Brno Český web Český web Gordic Gordic Triada Triada PVT PVT Základní posouzení: Základní posouzení: –Základní funkce, které vyžadují příslušné právní předpisy, splňují všechny produkty –Z hlediska rozšiřujících funkcí je produkt PVT nejpropracovanější (ale nejsem soudní znalec, je to jen pohled uživatele)

21

22

23

24

25 Subjektivní klady řešení PVT Zvládne vícenásobné podpisy příloh Zvládne vícenásobné podpisy příloh Nadstandardní variability voleb možností pro provoz (například možnost zadat PIN při každém podpisu, nikoli během dne jen při přihlášení) Nadstandardní variability voleb možností pro provoz (například možnost zadat PIN při každém podpisu, nikoli během dne jen při přihlášení) Kompletní sledování i vyřazené pošty Kompletní sledování i vyřazené pošty Přímá vazba na propracovanou navazující spisovou službu (jak s vlastní, tak se spisovou službou Exprit, tak pilotně na Vysočině se spisovou službou Gordic) Přímá vazba na propracovanou navazující spisovou službu (jak s vlastní, tak se spisovou službou Exprit, tak pilotně na Vysočině se spisovou službou Gordic) Vlastní certifikační autorita (úspory za zaručené elektronické podpisy, těmi je vybaven jen ten, kdo komunikuje z úřadu navenek) Vlastní certifikační autorita (úspory za zaručené elektronické podpisy, těmi je vybaven jen ten, kdo komunikuje z úřadu navenek)

26 Subjektivní zápory řešení PVT Složitý a tedy poměrně náročněji administrátorsky nastavitelný systém Složitý a tedy poměrně náročněji administrátorsky nastavitelný systém Pracuje pouze s MS Explorerem Pracuje pouze s MS Explorerem Ani PVT neřeší dlouhodobé ukládání dokumentů (to je ale celosvětový problém) Ani PVT neřeší dlouhodobé ukládání dokumentů (to je ale celosvětový problém)

27 Titulní stránka informací o e-podatelně PVT

28 Výčet možností e-podatelny PVT

29 Technologické požadavky a reference e-podatelny PVT

30 Obecně k e-podatelnám: k e-podatelnám: –některé věci jsou nejasné díky platnému právnímu prostředí, například: Není jasně stanoveno, co lze vyslat jako zprávu Není jasně stanoveno, co lze vyslat jako zprávu Není elektronický notář Není elektronický notář … k dlouhodobému ukládání dokumentů: k dlouhodobému ukládání dokumentů: –za čas všechny nyní neprolomitelné šifry „zeslábnou“, co s tím? „připodepsat“ či „zaobalit“ novou šifrou? (připravuje se doporučení EU, zkoumá to universita v Lublani, Musí být zřejmý i původní podpis a historie …) „připodepsat“ či „zaobalit“ novou šifrou? (připravuje se doporučení EU, zkoumá to universita v Lublani, Musí být zřejmý i původní podpis a historie …)

31 Elektronické úřední desky I Právní prostředí: Právní prostředí: –Zákon č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů –Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,

32 Elektronické úřední desky II Je nutno zveřejnit obsah úřední desky také způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 25, zpravidla internet) Je nutno zveřejnit obsah úřední desky také způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 25, zpravidla internet) Právní názor na mnohé dříve diskutované otázky již je usazen, nejasnosti přetrvávají: Právní názor na mnohé dříve diskutované otázky již je usazen, nejasnosti přetrvávají: – v problematice možnosti službu elektronické úřední desky si zadat jiné obci či firmě, –v problematice, zda úřad žádající zveřejnění na obci je povinen dokument zaslat obci elektronicky –v problematice neplatnosti informace, nezveřejněné souběžně i elektronicky (možné právní vady) –v době souběhu klasicky a elektronicky zveřejněné informace

33 Elektronické úřední desky III Možnost službu elektronické úřední desky zadat jinému subjektu Možnost službu elektronické úřední desky zadat jinému subjektu –Obci: pouze obci s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy dle § 26, odst. 3 (druhá strana je kterákoli obec, III, II, I) –Lze zajistit provozování na základě smlouvy (soukromoprávní nebo obdobné), jde o pouhé zabezpečení služby, odpovídá dále obec –Při nesplnění povinnosti obce mít elektronickou úřední desku, krajský úřad přikáže výkon této činnosti obci s pověřeným obecním úřadem (podle § 26, odst. 4)

34 Elektronické úřední desky IV problematika, zda úřad žádající zveřejnění na obci je povinen dokument zaslat obci elektronicky (aby obec nemusela scanovat) problematika, zda úřad žádající zveřejnění na obci je povinen dokument zaslat obci elektronicky (aby obec nemusela scanovat) –Výklad MV je, že ANO (§ 8, odst. 2) –Dále lze argumentovat, že žádající úřad by neměl vyžadovat od obce to, co on sám neplní (tedy nekomunikuje elektronicky), jedná se o případy zveřejňování za jiný subjekt (lze užít § 25, odst. 3 ve spojení s odst. 2)

35 Elektronické úřední desky V Problematika neplatnosti informace nezveřejněné dálkovým způsobem Problematika neplatnosti informace nezveřejněné dálkovým způsobem –Doručování veřejnou vyhláškou, § 25, odst. 2 (u věci řešené tou samou obcí, která věc řeší, nikoli, když o zveřejnění požádá jiný subjekt, jinými slovy, když obec doručuje svou vlastní věc) – všude jinde je to jen pořádková záležitost

36 Elektronické úřední desky VI doba souběhu klasicky a elektronicky zveřejněné informace doba souběhu klasicky a elektronicky zveřejněné informace –čistě technokraticky by měla stačit „vteřina souběhu“ zveřejnění na klasické úřední desce a na internetu, ale z principu dobré správy lze dovodit, že prodlení ve zveřejnění na internetu by nemělo činit více, jak několik dní (2 až 4) po zveřejnění na klasické úřední desce (správní lhůta běží od zveřejnění na klasické úřední desce), cílem bylo zajistit zveřejnění na klasické i elektronické úřední desce „v rozumných mezích současně“

37 Několik příkladů elektronických úředních desek I

38 Několik příkladů elektronických úředních desek II

39 Několik příkladů elektronických úředních desek III

40 Několik příkladů elektronických úředních desek IV

41 Několik příkladů elektronických úředních desek V

42 Další informace OIVS společné projekty s kraji společné projekty s kraji –Kč na provoz nyní nejsou, MV hradí pouze provoz serverů v Naganu, ale v omezeném rozsahu (jen 60 tis/měsíc místo 330 tis/měsíc, od 1. dubna 2006 tak skončil provoz serverů projektů RAMIS a MIVS) –Společný dopis MI a MV ke spolupráci Portálu VS (MI) a ePUSA (krajů a MV) neodejde (z rozhodnutí MI nebude společný postup v této věci) projekt e-pasy projekt e-pasy –Zatím bez zásadních problémů, ukázka makety některé informace k projektu MD „body řidičů“ některé informace k projektu MD „body řidičů“ –OIVS spolupracuje s PČR na řešení zasílání oznámení obci o přestupku či nehodě elektronicky, bude vyřešeno

43 Prostor pro vaše dotazy

44 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy mobil 725 190 268 mail: tholenda@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Městský rok informatiky Plzeň 25. května 2006. Informace odboru informatizace veřejné správy, zejména ve vztahu informatiky k novému správnímu řádu (e-podatelna."

Podobné prezentace


Reklamy Google