Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVÍCENSTVÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVÍCENSTVÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 OSVÍCENSTVÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 O S V Í C E N S T V Í ►i►i►i►intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení ►s►s►s►sepětí filozofie, vědy a literatury ►o►o►o►odmítá baroko ►n►n►n►nejvýznamnější dějinné události ovlivněné osvícenstvím - Velká francouzská revoluce a boj amerických kolonií za nezávislost ►o►o►o►objevilo pro euroamerickou společnost řadu pojmů - např. přirozené právo, občan, občanská společnost a lidská práva ►k►k►k►kromě antiky, humanismu a renesance bylo silně ovlivněno i vědou 17. století ►š►š►š►šíření osvěty, vzdělanosti ►c►c►c►cíl – dokonale poznat přírodu a svět, sladit výsledky vědy s novou průmyslovou civilizací

3 ZNAKY OSVÍCENSTVÍ ►z►z►z►zaměření proti absolutismu, církvi, konzervatismu ►k►k►k►kult rozumu – racionalismus (rozum jako jediný zdroj poznání) ►v►v►v►víra v neustálý pokrok ►r►r►r►růst vzdělanosti ve všech oborech vědění ►d►d►d►důraz na svobodu myšlení ►r►r►r►rozvoj fyziky, chemie a biologie ►s►s►s►snaha zajistit svobodu a rovnoprávnost občanů ►z►z►z►zaměření na praktické otázky a potřeby společnosti, využití vědeckých poznatků v praxi – rozvoj techniky, průmyslu ►o►o►o►osvícenské reformy některých panovníků ►v►v►v►v literatuře – v popředí naukové literární žánry

4 OSVÍCENSTVÍ VE FRANCII a) p rvní generace osvícenců - více zdůrazňuje racionalistický prvek, ještě vliv klasicismu, Charles-Louis de Montesquieu, Voltaire b) d ruhá generace osvícenců - radikálnější (cesta Francie k revoluci), více vyzvedává cit, spjati s projektem ENCYKLOPEDIE - tzv. encyklopedisté ENCYKLOPEDIE ANEB RACIONÁLNÍ SLOVNÍK VĚD, UMĚNÍ A ŘEMESEL - 28 svazků, 1751 - 1772, souhrn veškerých tehdejších znalostí, je ztělesněním osvícenských snah, některé svazky byly zakázány -b-b-b-byla určená pro vzdělávání širokých mas veřejnosti, poskytovala informace z rozličných oblastí -p-p-p-projekt vedli Denis Diderot a Jean le Rond d'Alembert -e-e-e-encyklopedisté navštěvovali dílny, venkov, divadla a mnohé další, aby encyklopedie byla co nejpřesnější

5 Charles Louis Montesquieu (1689 – 1755) ► francouzský filosof a spisovatel, kritik francouzského absolutismu a společnosti ► pocházel z urozené měšťanské rodiny ► studoval právo, velmi se zajímal o vědy a prováděl různé experimenty ► po svém zvolení do Francouzské akademie 1726 podnikl několik cest po Evropě ► zemřel na žloutenku ► dílo: PERSKÉ LISTY - ostrá a útočná satira na soudobou společnost, popisuje francouzskou společnost pohledem návštěvníků z Persie, které provází filosof a vysvětluje jim poměry zde panující PRAVDIVÁ HISTORIE O DUCHU ZÁKONŮ

6 VOLTAIRE (1694 – 1778) - francouzský filozof, básník a spisovatel - vl. jménem Francois Marie Arouet - pocházel z rodiny notáře - vystudoval jezuitskou Kolej Ludvíka Velikého - pro jeho neklidný život poznamenaný po téměř 60 let vynucenými změnami působiště (kvůli kritice církve, fanatismu a dogmatismu) se mu přezdívalo „létající filosof“ sal posměšné pamflety, za které byl dvakrát vězněn v Bastile a nakonec vyhoštěn z Paříže, žil v Holandsku a v Británii - do Francie se vrátil až těsně před smrtí - d- dílo: CANDIDE NEBOLI OPTIMISMUS – osvícenský filozofický román, forma dobrodružného cestopisu, hledání štěstí, kritika absolutismu (candide = prosťáček, neviňátko) ZAIRA – drama

7 DENIS DIDEROT (1713 – 1784) - francouzský spisovatel a filozof - zabýval se mnoha vědními obory (filozofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou) - studoval na jezuitských kolejích, získal titul magistra umění - kvůli odmítnutí vykonávat vyučené profese se zřekl otec - byl veřejně uznáván, oslavován, ale i odsuzován a to parlamentem a Sorbonnou (odsoudily Encyklopedii jako kacířskou a ďábelskou práci) - přestože jeho práce byla obsáhlá a důkladná, byl velice chudý - d- dílo: JEPTIŠKA – román v dopisech, fiktivní autobiografie hlavní hrdinky donucené odejít do kláštera, dopisy mladému šlechtici o pomoc JAKUB FATALISTA A JEHO PÁN – román, dialog mezi dvěma odlišnými povahovými typy: sluhou Jakubem a jeho pánem

8 JOHN GAY (1685 – 1732) - anglický básník a dramatik - vystudoval gymnázium, byl dán do učení k obchodníku s hedvábím, ale unavilo ho to - r. 1720 na radu přátel investoval veškeré finance do projektu Souht Sea Company, v kterém o všechno přišel - měl ale řadu patronů a jeho přátelé ho nenechali spadnout až na dno - d- dílo: ŽEBRÁCKÁ OPERA – dramatická parodie s rýmovanými popěvky, londýnské podsvětí, kritika navenek počestných občanů, kteří se neliší svým chováním od deklasovaných živlů, některé postavy, jako vůdci zlodějských organizací Peachum a Macheath, se stali obecně známými (v ČR je hra známá především díky adaptaci Václava Havla, který hru výrazně zaktualizoval a zironizoval)

9 JONATHAN SWIFT (1667 – 1745) - anglický spisovatel, satirik, pamfletista, básník a anglikánský kněz - narodil se v irském Dublinu, byl vychováván strýcem - studoval na univerzitě v Dublinu teologii - byl nespokojen s poměry v zemi, zabýval se politikou: nejprve stranil liberálům, později přešel ke konzervativcům yl děkanem katedrály sv. Pavla v Dublinu - jeho poslední léta byla poznamenána vleklou chorobou, kdy ztratil sluch a schopnost řeči, a nakonec šílenstvím - d- dílo: GULLIVEROVY CESTY - utopický román, fantastický cestopis, hlavní hrdina Lemuel Gulliver, vypráví o neuvěřitelných dobrodružstvích, která prožil u liliputánských trpaslíků, brobdingnackých obrů, hvězdářů na létajícím ostrově Laputa a následně u moudrých koní Hvajninimů

10 DANIEL DEFOE (1660 – 1731) - anglický spisovatel a novinář, jeden ze zakladatelů moderního anglického románu - narodil se v rodině londýnského obchodníka jako Daniel Foe, na prostý původ nebyl hrdý, proto si přidal k příjmení aristokraticky znějící De - chtěl se stát knězem, ale cestoval po Evropě - věnoval se podnikání (sám o sobě napsal, že třináctkrát zbohatl a třináctkrát opět zchudl) - zabýval se žurnalistikou (jeho pamflety zasahující do politiky mu vynesly vězení), založil list The Review (Přehled), který byl vydáván nejdéle z jeho 27 periodik - vstoupil jako placený agent do služeb vlády - byl ženatý, měl sedm dětí - během svého života používal při psaní přinejmenším 198 různých pseudonymů - ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů

11 DÍLO D. DEFOE Robinson Crusoe – dobrodružný román (jeden z prvních románů s realistickými prvky) o ztroskotanci na pustém ostrově, námět – osudy námořníka Alexandra Selkirka, vysazeného na neobydleném ostrově u Chile po konfliktu s kapitánem lodi, 28 let života na ostrově, postupně ostrov civilizuje, zachrání a převychová divocha Pátka, vytváří si domov, ale touží vrátit se do rodné země Moll Flandersová – dobrodružný životní příběh mravně narušené ženy, kterou drtivý osud žene z náruče jednoho muže do druhé a která se ve stáří stává úspěšnou zlodějkou a podvodnicí Roxana - román o opuštěné matce, která z nezbytnosti pro obživu svých dětí přijímá úděl vydržované ženy, později však propadne touze po blahobytu a společenském postavení a jde bez morálních zábran za svým cílem, až se nakonec stává milenkou krále Dobrodružný život kapitána Singletona - román o životě anglického dobrodruha, který byl v mládí prodán do otroctví, dostal se na loď, účastnil se vzpoury, stal se pirátem a nakonec se vrátil domů jako bohatý muž

12 HENRY FIELDING (1707 – 1754) - anglický dramatik, prozaik a žurnalista, klasik realistického románu - pocházel z chudé aristokratické rodiny - studoval filologii a práva, později působil jako advokát a smírčí soudce - spolu se svým bratrem založil první londýnský policejní sbor - začínal jako dramatik, ale jeho dramatická kariéra skončila vydáním cenzurního zákona (omezoval politickou kritiku na jevišti), obrátil se proto k próze - dílo: TOM JONES – pikareskní román, příběhy nalezence Toma, který žije na venkovském sídle, odkud je vyhnán, cesta do Londýna, dobrodružství, nevázaný život, vzestup a pád (vězení), nakonec odhalen Tomův urozený původ

13 ZDROJE ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot http://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot ► http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Gay http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Gay ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift http://cs.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Fielding http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Fielding ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie_aneb_Racion%C3 %A1ln%C3%AD_slovn%C3%ADk_v%C4%9Bd,_um%C4%9 Bn%C3%AD_a_%C5%99emesel https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie_aneb_Racion%C3 %A1ln%C3%AD_slovn%C3%ADk_v%C4%9Bd,_um%C4%9 Bn%C3%AD_a_%C5%99emesel https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie_aneb_Racion%C3 %A1ln%C3%AD_slovn%C3%ADk_v%C4%9Bd,_um%C4%9 Bn%C3%AD_a_%C5%99emesel ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_Montesquieu https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_Montesquieu


Stáhnout ppt "OSVÍCENSTVÍ CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google