Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Osvícenství ( stol.) Osvícenství – komplex myšlenkových proudů, které vyjadřovaly odvrat od víry a církevních dogmat ve prospěch rozumu, vědeckého poznání a tolerance. V osvícenských názorech na smysl lidské existence již nedominovala spása člověka, ale prosazování lepších podmínek pro život člověka na Zemi. Historické souvislosti: - ve střední a východní Evropě se prosazuje osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II. - Rakousko, Kateřina Veliká - Rusko, Fridrich II. Veliký – Prusko); - v západní Evropě dochází k revolucím – Velká francouzská revoluce (1789 – 1799).

3 - vyjadřuje odpor k autoritě církve;
Znaky osvícenství: - začíná kritizovat vládu panovníka (nemá vládnout despoticky, ale „osvíceně“); - klade  důraz na rozum a vzdělání (víru v boha nahrazuje vírou v rozum); - vyjadřuje odpor k autoritě církve; - prosazuje rovnost mezi lidmi, svobodu myšlení; - literatura je těsně spjata s filozofií. Fridrich II. Veliký Kateřina II. Veliká Marie Terezie Josef II.

4 Charles de Montesquieu [šárl d monteskijé] (1689 – 1755)
Francie Charles de Montesquieu [šárl d monteskijé] (1689 – 1755) - francouzský filosof a spisovatel - kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby - podnikl několik cest po Evropě, především po Anglii, kde ho zaujala náboženská tolerance a politická svoboda

5 La Bréde poblíž Bordeaux – zde se Charles de Montesquieu narodil

6 Duch zákonů - spis osvětluje vznik zákonů a státního zřízení - zabývá se státoprávními otázkami, historií a formou práva, státu a společenských institucí - k rozdělení státní moci na výkonnou a zákonodárnou přidal autor moc soudní, neboť bez ní dochází k potlačení svobody

7 Perské listy - román v dopisech (161 úplných dopisů a několik zlomků), které píší z cest po Evropě zpátky domů dva Peršané - přátelé Uzbek a Rizá - ostrá a útočná satira na soudobou společnost - kritika marnivosti a lehkomyslnosti Francouzů, jejich vášně pro hru, záletnosti žen, mrzoutství starců, zkorumpovanosti dvorské šlechty, finanční politiky, náboženské nesnášelivosti a despotismu

8 „Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.”
Voltaire [voltér] (1694 – 1755) vl. jménem François-Marie Arouet [fransua mari arue] - historik, filosof, dramatik, básník, publicista, prozaik - jeden z nejvzdělanějších mužů své doby - nekompromisní kritik, vysmíval se církevním i světským autoritám (několikrát musel opustit Francii; pobýval v Anglii, v Prusku na dvoře Fridricha II. Velikého) - pronásledován inkvizicí (jeho knihy zakázané) - napsal přes padesát liter. děl: povídek, románů, divadelních her, básní, filozofických úvah, esejí a historických studií „Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.”

9 Candide neboli Optimismus
Titulní hrdina románu Candide [kandid] žije na zámku německého barona, kde ho vychovává filozof Panglos. Jeho krédo je prosté: tento svět je nejlepší ze všech možných a není účinku bez příčiny. Když baron zjistí, že se mladík zamiloval do jeho dcery Kunhuty, okamžitě svého chráněnce vyžene. Optimista Candide putuje světem plným podvodníků a prožívá řadu groteskních dobrodružství. Jeho cesty se několikrát zkříží s milovanou Kunhutou i Panglosem. V Americe objeví bájné Eldorado a za drahokamy, které zde získá, vykoupí své přátele z otroctví. Nakonec se všichni usadí na venkovském statku nedaleko Cařihradu.

10 Candide neboli Optimismus
- filosofický román o hledání lidského štěstí - mladík Candide (candide – franc. prosťáček, neviňátko) odchází z domu, aby poznal svět, vidí, že svět je plný zla, ale v moci člověka je zlu v sobě i světě nepodlehnout (Candide vyznává optimistickou filozofii svého učitele Panglose) - dílo reaguje na podstatné problémy své doby, bylo velice oblíbenou četbou lidových vrstev , i když bylo zakázáno v Paříži, v Ženevě, v Římě - román kladně hodnocen i dnes Jean-Antoine Houdon - Voltairova busta

11 aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (1751 – 1772)
Velká encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (1751 – 1772) - naučný obrázkový slovník (28 svazků), obsahoval soubor znalostí ze současné vědy, techniky a umění (autoři chtěli ukázat, že lidská společnost se vyvíjí k lepšímu) - hlavní redaktoři: filozof Denis Diderot a matematik Jeana le Rond d'Alembert - další encyklopedisté: Voltaire, Montesquieu, Rousseau První strana Encyklopedie

12 - hlavní redaktor Velké encyklopedie
Denis Diderot (1713 – 1784) - spisovatel a filozof, zabýval se mnoha vědními obory: estetikou, matematikou, fyzikou - hlavní redaktor Velké encyklopedie Žil v nuzných poměrech, když chtěl získat pro dceru věno, musel nabídnout k prodeji svoji vyhlášenou knihovnu – koupila ji Kateřina Veliká, přidala mu i roční rentu

13 Jeptiška - antiklerikální román psaný formou dopisů - hlavní hrdinka Zuzana Simoninová sděluje markýzi de Croismare své životní osudy - Zuzana (nemanželské dítě) je proti své vůli přinucena vstoupit do kláštera - mezi ní a sestrami v klášteře dochází k řadě neshod - Zuzana dosáhne přemístění do jiného kláštera, kde se stává oblíbenkyní lesbické matky představené - po smrti abatyše je dívka terčem opovržení celého kláštera - nakonec se jí podaří uprchnout, ale záhy umírá - základem románu byla nevinná mystifikace, Diderot a jeho přátelé psali markýzi de Croismare dopisy, ve kterých ho uprchlá jeptiška žádá o pomoc

14 „Marie Zuzano Simoninová, slibujete, že budete mluvit pravdu?“
„Slibuji.“ „Jste tu ze své vlastní svobodné vůle?“ Odpověděla jsem „ne“, ale řeholnice, které mě provázely, řekly za mne „ano“. „Marie Zuzano Simoninová, slibujete Bohu čistotu, chudobu a poslušnost?“ Chvilku jsem váhala; kněz čekal; odpověděla jsem: „Ne, pane.“ Opakoval znovu otázku: „Ne, pane, ne,“ odpověděla jsem pevnějším hlasem.

15 Zarazil se a řekl: „Dítě, vzpamatujte se a poslouchejte, co říkám.“ „Vaše milosti,“ řekla jsem, „ptáte se mne, zda slibuji Bohu čistotu, chudobu a poslušnost; rozuměla jsem vám dobře a odpovídám, že ne…“ Pak jsem se obrátila k obecenstvu, které hlasitě zašumělo; dala jsem najevo, že chci mluvit; šum ustal a já řekla: „Přátelé, a zvlášť vy, otče a matko, jste svědky…“ Při těch slovech jedna jeptiška zatáhla před mříží záclonu a já viděla, že mluvit dál je zbytečné. Řeholnice mě obstoupily a zahrnuly mě výčitkami; neodpovídala jsem. Zavedly mě do mé cely a zavřely na klíč. Tam jsem se o samotě, v úvahách začala uklidňovat, přemýšlela jsem o svém činu a nelitovala jsem ho.

16 Jakub fatalista (a jeho pán)
- román je sporem o to, má-li člověk možnost svobodného rozhodování a zda může svůj život nějak ovlivnit - hlavní postavy: Jakub (fatalismus – víra v předurčenost osudu) a jeho pán (hájí idealistický názor na lidskou svobodu) - oba si často musí uvědomit, že život je pouhým provazcem náhod měnících naše plány a rozhodnutí Jakub a jeho pán = dramatická podoba tohoto románu zpracovaná Milanem Kunderou

17 Divadlo Bez zábradlí: Jakub a jeho pán – Pocta Denisi Diderotovi

18 Anglie Daniel Defoe (1660 – 1731) - spisovatel, novinář, obchodník - pocházel z rodiny londýnského svíčkaře a řezníka - obchodoval s vínem a tabákem i s jinými artikly a investoval kapitál do zámořských plaveb - byl několikrát obžalován z podvodů a stanul mnohokrát před soudem odsouzen a postaven na pranýř - organizoval špionážní síť, bývá považován za zakladatele anglické špionážní služby

19 Proč je Robinson osvícenský hrdina? Své tvrzení doložte.
Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku - dobrodružný román s prvky realismu - kniha je založena na skutečném příběhu námořníka Alexandra Selkirka - Robinson toužil po dobrodružství, a proto se vydal na moře, upadl do otroctví, podařilo se mu utéct, usadil se v Brazílii a věnoval se plantážnictví a obchodu s otroky - při plavbě do Afriky jeho loď ztroskotala, trosečník se dostane na pustý ostrov a učí se přežít - po 28 letech je zachráněn anglickou lodí, která ho dopraví do vlasti - typ nového hrdiny – člověka podnikavého a praktického - vystiženo přesvědčení osvícenců o neomezených možnostech lidského rozumu Selkirk byl za trest vysazen z lodi, 4 roky a 4 měsíce Proč je Robinson osvícenský hrdina? Své tvrzení doložte.

20 Moll Flandersová - román pojatý jako vzpomínkové vyprávění ženy, která marně usiluje o to, aby se stala „dámou“

21 Jonathan Swift (1667 – 1745) - prozaik, básník, satirik, anglikánský kněz - narodil se v Dublinu - od roku 1713 byl děkanem katedrály sv. Patrika v Dublinu

22 Gulliverovy cesty - utopický román
utopie – druh fantastické literatury, líčí domněle dokonalé společenské poměry v pomyslné zemi První vydání z roku 1726

23 Gulliverovy cesty - utopie, fantastický cestopis, satira - hlavní hrdina, lodní lékař a později kapitán Lemuel Gulliver vypráví o zajímavých krajinách (s podivnými obyvateli), které navštívil a kde zažil řadu dobrodružství - Gulliver podnikl čtyři cesty: do Liliputu - žijí tam trpaslíci do Brobdingnagu - bydlí zde obři do Laputa – létající ostrov do země Hvajninimů, ušlechtilých koní, kteří vládnou primitivním lidem (Jahuům) - kritika poměrů na anglickém královském dvoře v době panování Jiřího I. - kritika civilizace i představ o nadřazeném postavení člověka v přírodě

24 Gulliver v Liliputu, malba na zdi obchodu s hračkami v Brémách

25 Gulliver mezi obry

26

27 Osvícenství Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Balajka, Bohuš a kol.: Přehledné dějiny literatury I. SPN, Praha 1992 Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008 Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. DIDAKTIS, Brno 2008 Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. O.K. –Soft, Sokolov 2001 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních odborných škol. SPN, Praha 2000


Stáhnout ppt "Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google