Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti Akademické rady 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti Akademické rady 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti Akademické rady 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR (2010-2011) Udělování vědeckého titulu „doktor věd“ Výsledky výzkumné činnosti a významná ocenění Hlavní body

3 2010-2011: šesté kolo hodnocení, z toho čtvrté s výraznou mezinárodní účastí Jeden z hlavních cílů - připravit podklady pro stanovení diferencované institucionální dotace pracovištím od r. 2012 Metodologicky - kombinace „peer review“, bibliometrických dat a multikriteriálního přístupu Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR 1/2

4 Hlavní parametry: 406 vědeckých pracovních útvarů 9 hodnoticích komisí - 62 členů (jen 9 z AV ČR) Důraz na zhodnocení kvality a profilu pracoviště Použití bibliometrie a její analytické zpracování (WoS a ASEP) Využití webového on-line rozhraní Duben 2011 - prezentace výsledků hodnocení Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR 2/2

5 Udělování vědeckého titulu „doktor věd“ Nositelé vědecko-pedagogických titulů a hodností z členů Akademického sněmu DrSc./DSc.Prof.Doc.Prof. + Doc. Členů AS celkem Ředitelé pracovišť AV ČR15 122754 Volení zástupci pracovišť AV ČR 29281947121 Představitelé vysokých škol jmenovaní RVŠ 21121315 Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou ČR 012310 Zástupci průmyslu132510 Významní domácí a zahraniční vědci 1222123 Členové AS podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR 33036 Celkem628338121239

6 Příprava 8. rámcového programu EU Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI Účast na tvorbě zásad pro využití SF v novém programovém období Kohezní politiky EU v letech 2014-2020 Evropská agenda AR

7 Oblast věd o neživé přírodě Česko-rakouský experiment, který porovnával čas atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky s nejistotou měření menší než 1 nanosekunda, naznačil, pro jaké aplikace v reálném čase může být používán budoucí Internet Na svazku iontů 3He urychleném na cyklotronu byly metodou Trojského koně poprvé změřeny intenzity reakcí deuteronové syntézy v oblasti energií, které jsou důležité pro pochopení procesů velkého třesku i dynamiky v budoucích fúzních reaktorech Výzkum asteroidů ukázal, že asteroidální páry vznikají rotačním štěpením původně celistvých asteroidů, které ovšem sestávají z více kusů vázaných pouze gravitací a které byly roztočeny působením negravitačních efektů na kritickou rotační frekvenci a rozpadly se Byla zahájena činnost Centra speciální optiky a optoelektroniky z programu OP VaVpI Výsledky výzkumné činnosti 1/3

8 Výsledky výzkumné činnosti 2/3 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd Byla vyvinuta nová metodika přípravy DNA konjugátů, která má předpoklady k širokému uplatnění v oborech na pomezí chemie a biologie Na základě dlouholetého studia nekovalentních interakcí byla navržena skórovací funkce nové generace, umožňující odhady aktivit potenciálních léků Byla zprovozněna laboratoř Ramanovy optické aktivity, což je náročná spektroskopická technika sloužící ke zjišťování struktury a interakcí molekul Byly připraveny podvojné vrstevnaté hydroxidy interkalované porfyriny jako nanokontejnery a nanoplniva pro přípravu nových fotobaktericidních povrchů založených na porfyrin- hydroxid/polymerních kompozitech Byly provedeny studie, které se zabývaly zkoumáním mechanismu zvýšení krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí

9 Výsledky výzkumné činnosti 3/3 Oblast společenských a humanitních věd Reprezentativní výzkum „Čtenáři a čtení v ČR 2010“ - patříme k zemím s nejsilnější čtenářskou kulturou (79 % obyvatel přečte ročně alespoň jednu knihu) Vydání publikace: Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe? (autorský kolektiv mladých vědců ze Sociologického ústavu) Vydání publikace: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society (autoři M. Hlavačka, M. Pokorná, Tomáš W. Pavlíček et al.) Vydání dvou rozsáhlých publikací: Právní informatika (F. Cvrček); Nemorální právo (T. Sobek), které jsou věnovány aktuální problematice právního vývoje v ČR a v EU

10 Národní cena vlády Česká hlava Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. (Ústav molekulární genetiky) Kategorie „DOCTORANDUS“ Mgr. Jaromír Chalupský (Fyzikální ústav) Medaile Za zásluhy v oblasti vědy, výchovy a školství Prof. PhDr. František Daneš, DrSc. (Ústav pro jazyk český) Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského) Grant Evropské výzkumné rady Dr. Pavlína Rychterová (Centrum medievistických studií Filosofického ústavu) Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Ústav organické chemie a biochemie) Významná ocenění 1/2

11 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Prof. Erazim Kohák, CSc. (Filosofický ústav) Cena Ligy proti rakovině Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. (Fyzikální ústav) Medaile Josefa Hlávky Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. (Ústav termomechaniky) Praemium Academiae 2010 Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. (Ústav organické chemie a biochemie) Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (Botanický ústav) Významná ocenění 2/2

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti Akademické rady 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google