Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKCE
KOMUNIKACE S KLINTY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKCE Komunikace je proces předávání informací mezi dvěma nebo více komunikujícími subjekty. V komunikaci jsou důležité tyto články: komunikátor kódování zpráva Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 prostředek (nositel zprávy)
dekódující příjemce (dekódování zprávy příjemce na základě vlastních zkušeností) zpětná vazba šum Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Faktory, které ovlivňují výběr sdělovacího prostředku:
rychlost, okamžitá zpětná vazba osobní vliv, rétorický účel délka, potřeba záznamu počet účastníků dostupnost techniky organizační omezení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 konvenční komunikace – mluví se krátce, např. pozdrav
4 komunikační styly: konvenční komunikace – mluví se krátce, např. pozdrav konverzační komunikace – výměna zajímavých informací, jde o pobavení operativní komunikace –využívá se v asymetrických vztazích – nadřízený, podřízený osobní, intimní komunikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Verbální komunikace Verbální systém představuje převážně slovní signály přenášené vzduchem a přijímané sluchem. Slova mají významnou informační hodnotu. Pečovatel může prostřednictvím slov vyprávět, vysvětlovat, přesvědčovat, motivovat či povzbuzovat. Slovo pečovatele může i ublížit, ranit. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Požadavky na řečový projev pečovatele:
jednoduchost přehlednost informací výstižnost inspirátor, závažnost důvěryhodnost, přizpůsobivost obojstrannost přehlednost, neklást najednou mnoho otázek Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 PORUCHY VERBÁLNÍ KOMUNIKACE
překroucená informace komunikační zahlcení: nevhodná forma předávání informací s ohledem na posluchače užívání bezvýznamných slov neschopnost naslouchat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
komunikace beze slov – mimoslovní, komunikace nepoužívající slov nonverbálně lze sdělovat: svoje pocity, emoce, nálady, afekt zájem o sblížení – navázání intimnějšího vztahu snaha o vytvoření dojmu, kdo jsem já snaha záměrně ovlivnit postoj partnera Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 Složky neverbální komunikace
vizika – kontakt očí, vzájemné pohledy, délka očního kontaktu mimika – pohyby tváře, především očí, úst kinetika – celkový pohyb těla, chůze gestika – pohyby rukou haptika – dotyky, podávání rukou, poplácávání chronemika – vyjadřování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 proxemika – vzdálenost posturologie – polohy těla, nohou, rukou
teritorialita – velikost prostoru, který si člověk okolo sebe vytváří paralingvistika – síla, intenzita, rychlost a plynulost řeči, intonace hlasu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 PŘÍKLADY GEST, POSTOJŮ, VÝRAZŮ
obrázek č. 1 mimika obrázek č. 2 gestika obrázek č. 3 posturologie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 PŘÍKLADY HAPTIKY Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 BARIÉRY KOMUNIKACE DĚLÍME:
KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY Kontraproduktivní komunikací myslíme typ komunikace, která nevede ke vzájemnému porozumění, může dojít např. k manipulaci. Tento typ sociální interakce odpovídá stylu výhra/prohra. BARIÉRY KOMUNIKACE DĚLÍME: interní a externí bariéry překroucení informace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 nevhodná forma předávání zpráv s ohledem na posluchače
komunikační zahlcení nevhodná forma předávání zpráv s ohledem na posluchače evalvace a devalvace vnější– hluk, nedostatečné světlo, teplota, vibrace, cizí jazyk, rušení, prostředí neznámé, přílišná vzdálenost komunikujících vnitřní – motivace, postoje, hodnoty, zájmy, zkušenosti, sociální izolace, inteligence, jazyk Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Styly komunikačního chování Optimální styl komunikačního chování
pasivní chování agresivní chování manipulativní chování Optimální styl komunikačního chování jasný, přímý, nic nezastírající vedoucí k jasnému sdělení informací otevřená komunikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Orientace v čase, místě, osobě, lidech, prostředí a výkonech:
PODPORA KOMUNIKACE Orientace v čase, místě, osobě, lidech, prostředí a výkonech: informace o ošetřovatelské činnosti dobré osvětlení používání brýlí, naslouchadla možnost číst denní tisk v místnosti hodiny, kalendář Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Zachování identity klienta:
rozhovor o běžném životě, v domově, starosti upravit si prostředí podle svých potřeb podílet se na rozhodování o léčbě Speciální poučení klienta: informační brožury pro klienty zajistit klientovi kompenzační pomůcky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Uklidnění klientů, kteří jsou zmatení:
uznat klientovi jeho falešné představy, ale sdělit mu, že věc nevnímáte stejným způsobem Pomoc při komunikaci klientům, kteří nemohou mluvit: využít komunikační zvonky komunikační karty pero a notes, abecední karty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Odpovídá stylu výhra/výhra.
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Jde o otevřenou komunikaci, kde nedojde ke zkreslení informací, a komunikující partneři si rozumí. Odpovídá stylu výhra/výhra. Efektivní komunikace má jasně stanovené cíle. Umožní pochopení problémů klienta, popřípadě jejich vyřešení společnou aktivitou. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Fáze průběhu aktivního naslouchání: Techniky aktivního naslouchání:
1. fáze – identifikace emocí, klient spíše naznačuje 2. fáze – vyslechnutí všech faktů, snaha porozumět souvislostem 3. fáze – nalezení řešení problémů Techniky aktivního naslouchání: jsou vyjádření, která zlepšují komunikaci, dochází k ověření správného porozumění a formulace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Rady pro efektivnější naslouchání
„prakticky“naslouchejte, soustřeďte se, zajistěte vhodné místo vypnout své problémy koncentrovat se naslouchat myšlenkám dělat si poznámky klást otázky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 omezit svůj mluvený projev nepřerušovat zbytečně
parafrázovat omezit svůj mluvený projev nepřerušovat zbytečně myslet podobně jako mluvčí připravit se předem reagovat na myšlenky, ne na osobu dobrý posluchač si pamatuje víc než jen to, co slyší Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 SPECIFIKA PŘÍSTUPŮ K OSOBÁM SE ZNEVÝHODNĚNÍM
komunikace se sluchově handicapovaným komunikace se zrakově handicapovanými komunikace s tělesně handicapovanými komunikace s mentálně handicapovanými Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Nejčastější chyby při komunikaci se sluchově handicapovanými !
nedostatek času, projevy netrpělivosti špatně viditelná oblast tváře křik přítomnost dalších rušivých vlivů – zapnuté rádio nezkontrolování zapojení naslouchadla nerespektování soukromí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 rozhovor s třetí osobou vyhýbání se styku s osobou s poruchou sluchu
současný hovor několika osob najednou nedostatečná nebo velká vzdálenost mezi komunikujícími předpoklad mentálního defektu nedostatečná diagnostika a anamnéza Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 Nejčastější chyby při komunikaci se zrakově handicapovanými !
neupozornění na počátek konverzace, neoslovení nevidomého jedince, nepředstavení se poskytnutí pomoci bez předchozího upozornění komunikace s 3. osobou předpoklad mentálního defektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 současný hovor několika osob najednou
přebírání kompetencí za nevidomou osobu používání pojmů „tady“ a „tam“ nezjištění aktuálního stavu zrakových funkcí přemísťování předmětů denní potřeby a drobného nábytku nesprávná a nadbytečná manipulace s klientem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 tahání za sebou za obě ruce
podpírání nevidomého pod paží a uchopení jeho druhé ruky postrkávání klienta před sebou tahání nevidomého za ruku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Nejčastější chyby při komunikaci s tělesně handicapovanými !
vyhýbání se kontaktu s tělesně postiženým nedodržování požadavku optimální horizontální úrovně vizického kontaktu předpoklad mentálního defektu nerespektování individuálních zvláštností znevýhodněného používání neadekvátních pojmů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 projevy devalvace v komunikaci – nevšímavost
zdůrazňování nešikovnosti a nutnosti pomoci při běžných činnostech neakceptování schopností osoby se znevýhodněním komunikace s třetí osobou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 Nejčastější chyby při komunikaci s mentálně handicapovanými !
neakceptování zvyklostí jedince komunikace s 3. osobou používání infantilních řečových projevů nepřizpůsobení komunikačního klíče schopnostem a dovednostem postiženého jedince Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 nedodržování očního kontaktu
používání abstraktních pojmů – zítra, brzy nesplnění závazků a slibů přílišná přísnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 ZÍSKÁNÍ POZNATKŮ O KLIENTOVI
K získání nových poznatků o klientovi využíváme tyto metody: pozorování klienta rozhovor s klientem a příbuznými písemnou dokumentaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 Pečovatel v kontaktu s pacientem pozoruje:
styl komunikace pohyblivost hygienická péče stravování emoce vyprazdňování dýchání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 spánek bolest vnímání paměť kontakt s okolím
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google