Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 KOMUNIKACE S KLINTY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKCE Komunikace je proces předávání informací mezi dvěma nebo více komunikujícími subjekty. V komunikaci jsou důležité tyto články:  komunikátor  kódování  zpráva Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3  prostředek (nositel zprávy)  dekódující příjemce (dekódování zprávy příjemce na základě vlastních zkušeností)  zpětná vazba  šum Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Faktory, které ovlivňují výběr sdělovacího prostředku:  rychlost, okamžitá zpětná vazba  osobní vliv, rétorický účel  délka, potřeba záznamu  počet účastníků  dostupnost techniky  organizační omezení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 4 komunikační styly:  konvenční komunikace – mluví se krátce, např. pozdrav  konverzační komunikace – výměna zajímavých informací, jde o pobavení  operativní komunikace –využívá se v asymetrických vztazích – nadřízený, podřízený  osobní, intimní komunikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Verbální komunikace Verbální systém představuje převážně slovní signály přenášené vzduchem a přijímané sluchem. Slova mají významnou informační hodnotu. Pečovatel může prostřednictvím slov vyprávět, vysvětlovat, přesvědčovat, motivovat či povzbuzovat. Slovo pečovatele může i ublížit, ranit. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Požadavky na řečový projev pečovatele:  jednoduchost  přehlednost informací  výstižnost  inspirátor, závažnost  důvěryhodnost, přizpůsobivost  obojstrannost  přehlednost, neklást najednou mnoho otázek Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 PORUCHY VERBÁLNÍ KOMUNIKACE  překroucená informace  komunikační zahlcení:  nevhodná forma předávání informací s ohledem na posluchače  užívání bezvýznamných slov  neschopnost naslouchat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE komunikace beze slov – mimoslovní, komunikace nepoužívající slov nonverbálně lze sdělovat:  svoje pocity, emoce, nálady, afekt  zájem o sblížení – navázání intimnějšího vztahu  snaha o vytvoření dojmu, kdo jsem já  snaha záměrně ovlivnit postoj partnera Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Složky neverbální komunikace  vizika – kontakt očí, vzájemné pohledy, délka očního kontaktu  mimika – pohyby tváře, především očí, úst  kinetika – celkový pohyb těla, chůze  gestika – pohyby rukou  haptika – dotyky, podávání rukou, poplácávání  chronemika – vyjadřování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11  proxemika – vzdálenost  posturologie – polohy těla, nohou, rukou  teritorialita – velikost prostoru, který si člověk okolo sebe vytváří  paralingvistika – síla, intenzita, rychlost a plynulost řeči, intonace hlasu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 PŘÍKLADY GEST, POSTOJŮ, VÝRAZŮ obrázek č. 1 mimika obrázek č. 2 gestika obrázek č. 3 posturologie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 PŘÍKLADY HAPTIKY Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY Kontraproduktivní komunikací myslíme typ komunikace, která nevede ke vzájemnému porozumění, může dojít např. k manipulaci. Tento typ sociální interakce odpovídá stylu výhra/prohra. BARIÉRY KOMUNIKACE DĚLÍME:  interní a externí bariéry  překroucení informace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15  komunikační zahlcení  nevhodná forma předávání zpráv s ohledem na posluchače  evalvace a devalvace  vnější– hluk, nedostatečné světlo, teplota, vibrace, cizí jazyk, rušení, prostředí neznámé, přílišná vzdálenost komunikujících  vnitřní – motivace, postoje, hodnoty, zájmy, zkušenosti, sociální izolace, inteligence, jazyk Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Styly komunikačního chování  pasivní chování  agresivní chování  manipulativní chování Optimální styl komunikačního chování  jasný, přímý, nic nezastírající  vedoucí k jasnému sdělení informací  otevřená komunikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 PODPORA KOMUNIKACE 1.Orientace v čase, místě, osobě, lidech, prostředí a výkonech:  informace o ošetřovatelské činnosti  dobré osvětlení  používání brýlí, naslouchadla  možnost číst denní tisk  v místnosti hodiny, kalendář Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 2.Zachování identity klienta:  rozhovor o běžném životě, v domově, starosti  upravit si prostředí podle svých potřeb  podílet se na rozhodování o léčbě 3.Speciální poučení klienta:  informační brožury pro klienty  zajistit klientovi kompenzační pomůcky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 4. Uklidnění klientů, kteří jsou zmatení:  uznat klientovi jeho falešné představy, ale sdělit mu, že věc nevnímáte stejným způsobem 5. Pomoc při komunikaci klientům, kteří nemohou mluvit:  využít komunikační zvonky  komunikační karty  pero a notes, abecední karty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Jde o otevřenou komunikaci, kde nedojde ke zkreslení informací, a komunikující partneři si rozumí. Odpovídá stylu výhra/výhra. Efektivní komunikace má jasně stanovené cíle. Umožní pochopení problémů klienta, popřípadě jejich vyřešení společnou aktivitou. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Fáze průběhu aktivního naslouchání: 1. fáze – identifikace emocí, klient spíše naznačuje 2. fáze – vyslechnutí všech faktů, snaha porozumět souvislostem 3. fáze – nalezení řešení problémů Techniky aktivního naslouchání: jsou vyjádření, která zlepšují komunikaci, dochází k ověření správného porozumění a formulace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Rady pro efektivnější naslouchání  „prakticky“naslouchejte, soustřeďte se, zajistěte vhodné místo  vypnout své problémy  koncentrovat se  naslouchat myšlenkám  dělat si poznámky  klást otázky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23  parafrázovat  omezit svůj mluvený projev  nepřerušovat zbytečně  myslet podobně jako mluvčí  připravit se předem  reagovat na myšlenky, ne na osobu  dobrý posluchač si pamatuje víc než jen to, co slyší Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 SPECIFIKA PŘÍSTUPŮ K OSOBÁM SE ZNEVÝHODNĚNÍM  komunikace se sluchově handicapovaným  komunikace se zrakově handicapovanými  komunikace s tělesně handicapovanými  komunikace s mentálně handicapovanými Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Nejčastější chyby při komunikaci se sluchově handicapovanými !  nedostatek času, projevy netrpělivosti  špatně viditelná oblast tváře  křik  přítomnost dalších rušivých vlivů – zapnuté rádio  nezkontrolování zapojení naslouchadla  nerespektování soukromí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26  rozhovor s třetí osobou  vyhýbání se styku s osobou s poruchou sluchu  současný hovor několika osob najednou  nedostatečná nebo velká vzdálenost mezi komunikujícími  předpoklad mentálního defektu  nedostatečná diagnostika a anamnéza Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27 Nejčastější chyby při komunikaci se zrakově handicapovanými !  neupozornění na počátek konverzace, neoslovení nevidomého jedince, nepředstavení se  poskytnutí pomoci bez předchozího upozornění  komunikace s 3. osobou  předpoklad mentálního defektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28  současný hovor několika osob najednou  přebírání kompetencí za nevidomou osobu  používání pojmů „tady“ a „tam“  nezjištění aktuálního stavu zrakových funkcí  přemísťování předmětů denní potřeby a drobného nábytku  nesprávná a nadbytečná manipulace s klientem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29  tahání za sebou za obě ruce  podpírání nevidomého pod paží a uchopení jeho druhé ruky  postrkávání klienta před sebou  tahání nevidomého za ruku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 Nejčastější chyby při komunikaci s tělesně handicapovanými !  vyhýbání se kontaktu s tělesně postiženým  nedodržování požadavku optimální horizontální úrovně vizického kontaktu  předpoklad mentálního defektu  nerespektování individuálních zvláštností znevýhodněného  používání neadekvátních pojmů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31  projevy devalvace v komunikaci – nevšímavost  zdůrazňování nešikovnosti a nutnosti pomoci při běžných činnostech  neakceptování schopností osoby se znevýhodněním  komunikace s třetí osobou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32 Nejčastější chyby při komunikaci s mentálně handicapovanými !  neakceptování zvyklostí jedince  komunikace s 3. osobou  používání infantilních řečových projevů  nepřizpůsobení komunikačního klíče schopnostem a dovednostem postiženého jedince Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33  nedodržování očního kontaktu  používání abstraktních pojmů – zítra, brzy  nesplnění závazků a slibů  přílišná přísnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

34 ZÍSKÁNÍ POZNATKŮ O KLIENTOVI K získání nových poznatků o klientovi využíváme tyto metody:  pozorování klienta  rozhovor s klientem a příbuznými  písemnou dokumentaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

35 Pečovatel v kontaktu s pacientem pozoruje:  styl komunikace  pohyblivost  hygienická péče  stravování  emoce  vyprazdňování  dýchání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36  spánek  bolest  vnímání  paměť  kontakt s okolím Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google