Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – největší zpracovatel ropy v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – největší zpracovatel ropy v České republice"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – největší zpracovatel ropy v České republice
Prezentace pro jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka 16. dubna 2012 Marek Świtajewski předseda představenstva a generální ředitel

2 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo Litvínov Založena 28.3.1995
Prezentace pro HSRM ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo Litvínov Založena Plnohodnotná činnost Vstup zahraničních akcionářů Transformace na „processing“ Výrobní závody Litvínov, kapacita 5,1 mil. t Kralupy, kapacita 3,3 mil. t Režim přepracovací rafinérie – „processing“ zpracování ropy vlastníků za přepracovací poplatek pokrývající náklady Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

3 Současné výše akcionářských podílů
Prezentace pro HSRM Současné výše akcionářských podílů 51,220 % 32,445 % 16,335 % Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

4 Rafinérie roku ve Střední a Východní Evropě
Prezentace pro HSRM Česká rafinérská je plně certifikována Petrol Award 2010 Rafinérie roku ve Střední a Východní Evropě 2009 Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

5 Rafinérie Litvínov- historie
Prezentace pro HSRM Rafinérie Litvínov- historie Vystavěna za 2. světové války pro výrobu paliv z mosteckého hnědého uhlí. Po válce obnoven provoz a nastal další rozvoj továrny na hnědo- uhelné bázi. Výroba motorových paliv, základních chemikálií, svítiplynu a elektrické energie. V 60. letech přechod na ropnou surovinu, napojení na ropovod Družba a ukončení zpracování uhlí. Následně výstavba nejvýznamnějších zařízení – NRL, PCH a PSP. V 90. privatizace za vzniku České rafinérské, včelenění Chemopetrolu do Unipetrolu, kterým je Česká rafinérská vlastněna z 51% (49% zahraniční S/H) Modernizace a rozvoj rafinérie v rámci České rafinérské. V roce 2006 prodán státní podíl v Unipetrolu PKN Orlen. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

6 Rafinérie Litvínov Surovina: Produkty:
Prezentace pro HSRM Rafinérie Litvínov Surovina: REB ropovodem Družba nebo IKL, alternativní ropy. Produkty: LPG, automobilové benzíny, motorová nafta, topné oleje, silniční asfalty, kapalná síra, olejové hydrogenáty. Suroviny pro petrochemii – EJ a POX Surovinová i energetická provázanost V rámci CHEMPARK dodávány suroviny výrobám UNIPETROL RPA, odebírány energie, utility a služby. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

7 Česká rafinérská dnes, - Strategický podnik České republiky.
Prezentace pro HSRM Česká rafinérská dnes, včetně rafinérie Kralupy nad Vltavou, je: - Strategický podnik České republiky. - Společný podnik zahraničních akcionářů. - Největší zpracovatel ropy v ČR. Může vyrábět celý rozsah motorových paliv. - Schopna vyrábět motorová paliva pod 10 ppm síry Přimíchává MEŘO(FAME) a bioetanol podle zákona. Výrobce klíčových surovin pro petrochemický a chemický průmysl. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

8 Zpracovaná ropa 2002 - 2011 (tis.t.)
Prezentace pro HSRM Zpracovaná ropa (tis.t.) Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

9 Emise těkavých uhlovodíků (VOC) 1996 - 2011 (t)
Prezentace pro HSRM Emise těkavých uhlovodíků (VOC) (t) Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

10 Bezpečnost a ochrana zdraví
Prezentace pro HSRM Bezpečnost a ochrana zdraví (TRIR = počet registrovaných úrazů a úrazů s lékařskou pomocí / počet odpracovaných hodin x 106) Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

11 Prezentace pro HSRM Počet zaměstnanců Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

12 Prezentace pro HSRM Finanční ukazatele 2001 – 2010 Výsledky roku 2011 budou zveřejněny ) Rok 2001 2002 (I-VII) 2003 (VIII-XII) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Režim obchodně-výrobní přepracovací Obrat (mld. Kč) 46,8 40,7 26 6,8 8,9 9,3 9,4 10,4 9,1 9,7 Čistý zisk (mld. Kč) -0,06 -0,74 0,32 0,01 0,02 0,26 0,27 0,39 0,31 0,33 Investice (mld. Kč) 2,47 1,18 0,83 0,93 0,48 1,44 1,67 1,09 0,85 0,29 Hodnota (mld.Kč) dlouhodobých aktivit 16,6 16,5 16,3 15,8 15,1 15,9 16,2 16,0 15,5 14,4 Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

13 Rok 2011 Situace na trhu rafinérského zpracování ropy v Evropě:
Prezentace pro HSRM Rok 2011 Situace na trhu rafinérského zpracování ropy v Evropě: Vysoká cena ropy - v průběhu celého roku nad 100 USD. Nízké zpracovatelské (rafinérské) marže. Malé nebo nízko komplexní rafinérie uzavírány nebo transformovány na sklady a terminály. Od roku 2005 klesá využití kapacity zpracování v Evropě. V České republice: Snižující se nebo stagnující spotřeba motorových paliv. Vysoké daňové zatížení produktů v ČR (spotřební daň a DPH). Ilegální dovozy a daňové úniky v distribuci produktů. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

14 Prezentace pro HSRM Rok 2011 v České rafinérské Situace na trhu rafinérského zpracování ropy v Evropě, a vysoká cena ropy ovlivňuje silně český trh. Nízké zpracovatelské (rafinérské) marže nepokryly většinou náklady, nutná kompenzace procesorů. Zarážka rafinérie Litvínov – zatížení náklady a následné provozní problémy, výpadek produkce. Rok 2011 byl mimořádně úspěšný v oblasti bezpečnosti práce – nejlepší od roku 2003. Podařilo se udržet náklady v požadované výši odkladem některých činností, výrazným omezením výdajů, ale zároveň realizována technologická a organizační opatření s úsporami stovek milionů Kč. Zachována podpora měst a obcí obou regionů, i když v menším finančním objemu. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

15 Vývoj rafinérské marže v roce 2011
Prezentace pro HSRM Vývoj rafinérské marže v roce 2011 Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

16 Rok 2012 Požadavek vlastníků na další snížení nákladů, aby společnost byla konkurenceschopná ( a ne ztrátová ) BP 2012 dosud neschválen. Organizační restrukturalizace s důrazem na efektivitu základních procesů firmy. Zajištění kvalitního nahrazování odcházejících pracovníků, zejména operátorů s maximem kompetencí. Dokončení kolektivního vyjednávání a udržení sociálního smíru (aktuální stav na další straně) Realizace maxima naplánovaných investičních akcí, další opatření pro úsporu energií, materiálů a služeb údržby. Dodržení svých závazků k okolním městům a obcím. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

17 Sociální dialog s odborovou organizací
Sociální dialog s odborovou organizací Odborová organizace vyhlásila stávkovou pohotovost Východiska: O ekonomické situaci a výhledech na rok 2012 informovalo vedení společnosti odborovou organizaci v září 2011, všechny zaměstnance v prosinci v obou lokalitách. 2. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno v lednu t.r., kdy obě strany měly rozdílná východiska. Požadavky odborů výrazně převyšovaly možnosti společnosti. Návrh společnosti spočíval v zachování stávající úrovně platů a většiny benefitů a příplatků. 3. Průměrná mzda byla v roce 2011 ve výši Kč, úroveň benefitů a příplatků je nadstandardní, např. 30 dnů dovolené Současná situace: Vzhledem k rozdílným stanoviskům, zejména k otázce navýšení platů, obě strany požádaly o vstup zprostředkovatele ( již 2009 a 2011). Parametry podnikatelského záměru, který je předkládán ke schválení akcionářům nedovolují plošné navyšování platů, tak jak je požadováno odborovou organizací. Při neudržení fixních nákladů na úrovni požadované akcionáři riskuje společnost nekonkurenceschopnost své produkce pro vlastníky, kteří mohou využít jiné nabídky na trhu a omezí objednávku u České rafinérské. 3. Odborová organizace nevylučuje vymáhání svých požadavků stávkou (po hlasování) Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

18 Střednědobý a dlouhodobý výhled
Prezentace pro HSRM Střednědobý a dlouhodobý výhled Při pokračování nízkých marží, které nepokrývají náklady, čekají Českou rafinérskou vážné problémy. Pro obnovení konkurenceschopnosti (atraktivity pro vlastníky) a vytváření základny pro budoucí působení musí Česká rafinérská dosáhnout : Ještě nižších nákladů Vysokou dostupnost a spolehlivost zařízení Důvěru a podporu svých zaměstnanců - Získání nových kvalifikovaných pracovníků Česká rafinérská očekává zásahy vlády v narovnání trhu motorovými palivy a realizace predikovatelné státní průmyslové a energetické politiky. Česká rafinérská chce udržet dobré vztahy s okolím při rozvoji vzájemné komunikace a podpory. Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

19 Podpora regionu Most - Litvínov:
Prezentace pro HSRM Podpora regionu Most - Litvínov: V regionu realizuje: Fakta o České rafinérské: - Je velkým zaměstnavatelem dvou regionů a plátcem daní (spotřební + DPH + daň z příjmů). Je plně v souladu s legislativou a limity ochrany životního prostředí. Ctí principy otevřené informační politiky a uplatňuje včasnou havarijní komunikaci. Chová se sociálně odpovědnosti vůči okolí. Je certifikována dle ISO 9001,14001 a OHSAS 18000 , implementovala přísnější standardy než vyžadují české normy, zejména v oblasti BP a ŽP. Dlouhodobé partnerské smlouvy s městy Most, Litvínov a Meziboří. Jednorázovou pomoc (dary) dalším městům a obcím, organizacím v regionu. Dlouhodobou a systematickou podporu Ekologického centra Most. Spolupracuje a podporuje Podkrušno- horského technického muzea. Partnerství ve školství, kultuře, sportu. Členství v HSRM a Euroregionu Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR

20 Děkuji za pozornost Aleš Soukup, vedoucí sekce komunikace
Vypracoval: Aleš Soukup, vedoucí sekce komunikace ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Stáhnout ppt "ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – největší zpracovatel ropy v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google