Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Amazonitový peň „Avdarant“ (Tev aimag)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Amazonitový peň „Avdarant“ (Tev aimag)"— Transkript prezentace:

1 Amazonitový peň „Avdarant“ (Tev aimag)
Zbyněk Buřival Ivo Řezníček

2 Úvod Hlavními cíli studia bylo na jedné straně určení sledu postmagmatických pochodů (postupných přechodů od mikroklinizace, albitizace až ke greisenizaci) v mesozoických granitech v jižní oblasti Khenteiského sinklinoria, na straně druhé i interpretace vlivu přeměn na struktury i mikrostruktury granitů a jejich mineralogické a petrochemické složení a souvislost albitizace s tantalovým zrudněním v rámci AMAZONITOVÉHO PNĚ „AVDARANT“ a určení specifických rysů přeměn granitoidů. Příspěvek shrnuje přehledně a výstižně prvotní výsledky studia druhotných přeměn Avdarantských granitů.

3 Mapa

4 Obecná charakteristika
Amazonitový peň „Avdarant“ se nalézá cca 150 km západně od hlavního města Ulaan Baataru ( GPS koordináty: 47° 37´ 25,9´´s.š 105°26´59,9´´v.d ). Ložisko dekoračního kamene bylo objeveno v rámci Mongolsko-Ruské expedice v roce Současně byla zahájena pokusná těžba jámovým lomem. Avdarantský peň je nově těžen za účelem získávání dekoračního kamene od roku  Dobývací práce provádí vězni ručně: mlátky, želízky, perlíky, sochory, špičáky. Tento způsob lomové těžby končil na území České republiky v průběhu 18. století. V případě povrchového výchozu vlastní horniny se jedná o „čepičku“ granitového pně, kde se při vývoji horniny střetly jak projevy albitizace, tak mikroklinizace i greisenizace. Výsledkem je amazonit albitový metasomatit, který si uchoval řadu strukturních znaků původního granitu, které se však při podrobné mikroskopické analýze jeví pouze jako reliktní.

5 Fotodokumentace

6 Petrografický popis horniny
Struktura je proužkovaná až hnízdovitá. Mikrostruktura je reliktní vločková. Barva horniny je v různých odstínech zelené, v místech převažující albitizace je barva bílá. Omezení zrn je převážně hypautomorfní. Hlavní minerály: Křemen je přítomen ve dvou generacích. V případě alkalických živců jsou přítomny jak albit, tak mikroklin, které se vzájemně uzavírají a zatlačují.

7 Vedlejší a akcesorické minerály:
Slídy: reliktní muskovit, který je pouze slabě korodovaný. „Cinnvaldit“ vytváří hnízdovité shluky o velikosti do 8mm, přičemž vlastní krystaly slíd mají velikost do 4mm. Fluorit je jeden z nejmladších minerálů, přítomen v shlucích slíd, kde vyplňuje pravděpodobně původně volné prostory a vznikl až po slídě, kdy došlo ke zvýšení aktivity F a snížení aktivity Al. Kasiterit je vždy v asociaci s fluoritem a cinnvalditem, jeho vznik je pravděpodobně vázán na střední postmagmatické teploty.

8 Alkalické živce, kasiterit v „cinvalditu“, relikty původních kyselých plagioklasů

9 Alkalické živce obklopující kasiterit v „cinvalditu“, který uzavírá ferrokolumbit
Cinvaldit a albit uzavírající fluorit, jemnozrnný kasiterit a ferrokolumbit

10 Mikrotermometrie Podle předběžných výsledků studia fluidních inkluzí v rozmezí °C.

11 Petrologické výsledky
Postmagmatické pochody vedly ke zvýšení celkových i lokálních obsahů K2O a Na2O a snížení celkových obsahů CaO. Horniny z Avdarantu jsou  obohacené Li, Cs, Rb, F, Th ve srovnání s obdobnými horninami v ČR i zahraničí

12 Literatura Antipin V. S., Filippova B., Gerel O, and Lyzin A. V. (1976): Geologic framework and origin of zonal hypabyssal intrusions. Geology and Geophysics, str Khasin R. A (1973): Khentejské sinklinorium. Ed. Marinov N. A.: Geologie Mongolska, II. vydání, str , Ullan Baatar (v ruštině).


Stáhnout ppt "Amazonitový peň „Avdarant“ (Tev aimag)"

Podobné prezentace


Reklamy Google