Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METAMORFITY. VZNIK METAMORFITŮ z jakékoli jiné horniny z jakékoli jiné horniny vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METAMORFITY. VZNIK METAMORFITŮ z jakékoli jiné horniny z jakékoli jiné horniny vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících."— Transkript prezentace:

1 METAMORFITY

2 VZNIK METAMORFITŮ z jakékoli jiné horniny z jakékoli jiné horniny vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících členů čas vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících členů čas přeměna = metamorfóza = proces zvaný blastéza vznik metamorfních minerálů přeměna = metamorfóza = proces zvaný blastéza vznik metamorfních minerálů

3 RODĚLENÍ METAMORFITŮ regionální metamorfity vznikají na rozsáhlém území dlouhodobý proces vzniku regionální metamorfity vznikají na rozsáhlém území dlouhodobý proces vzniku lokální metamorfity vznikají na omezeném prostoru lokální metamorfity vznikají na omezeném prostoru vznikají v krátkém časovém úseku a) kontaktní – na kontaktu s magmatickým tělesem b) šokové – v místě dopadu kosmického tělesa, či v důsledku účinku jaderného výbuchu c) dislokační – v místě tektonického namáhání, příkladem je katakláza (drcení) a mylonitizace (drcení + přeměna minerálů)

4 METAMORFITY určení stupně metamorfózy: 1. indexové minerály = minerály, na základě kterých můžeme uvažovat o konkrétní metamorfní facii MET. FACIE = geologický grafický koncept dle kterého je možné určení TEPLOTNĚ-TLAKOVÝCH podmínek, které vedly ke vzniku met. horniny 2. metamorfní izogrády – určení dle metamorfních reakcí metoda je omezena na relativně úzké pásmo teplot a tlaků

5 METAMORFNÍ FACIE celkem 7 facií celkem 7 facií členění na základě poměru teplota x tlak členění na základě poměru teplota x tlak METAMORFNÍ IZOGRÁDA rozdělení dle intenzity metamorfózy: slabá – epimetamorfóza střední – mezometamorfóza silná – katamorfóza

6 MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY všechny regionální metamorfity nesou znaky prostorového uspořádání: všechny regionální metamorfity nesou znaky prostorového uspořádání: 1. plošně paralelní minerály jsou protaženy ve 2 směrech 2. linárně paralelní minerály jsou protaženy v 1 směru 3. všesměrné dle geometrie paralelní makrostruktury: dle geometrie paralelní makrostruktury: 1. páskované 2. plástevnaté 3. okaté

7 MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY dle tvaru minerálů: dle tvaru minerálů: 1. granoblastická – nepravidelná, izometrická zrna 2. nematoblastická – sloupečkovité, paprsčité minerály 3. lepidoblastická – šupinaté minerály 4. kombinace – dle procentuelního zastoupení výše zmíněných makrostruktur dle velikosti zrn: dle velikosti zrn: 1. homeoblastická 2. heteroblastická 3. profyroblastická

8 METAMORFNÍ MINERÁLY dle vzniku: dle vzniku: 1. z původních hornin: křemen, živce, muskovit, biotit, kalcit, dolomit, amfiboly, pyroxeny… 2. nově vznikající při metamorfóze : granáty, staurolit, sillimanit, kyanit, andalusit, mastek, chlorit, cordierit, serpentin, grafit, sericit

9 PŘÍKLADY HORNIN REGIONÁLNÍ:KONTAKTNÍ: FYLITPORCELANIT REGIONÁLNÍ:KONTAKTNÍ: FYLITPORCELANIT SVORKONTAKTNÍ BŘIDLICE BŘIDLICEKONTAKTNÍ ROHOVEC PARARULAERLAN ORTORULAMETAKVARCITMIGMATITMRAMORAMFIBOLITEKLOGITSERPENTINITGRANULIT

10 LITERATURA http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skr ipta/geologie.pdf http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skr ipta/geologie.pdf http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skr ipta/geologie.pdf http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skr ipta/geologie.pdf http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfn%C3%AD _facie http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfn%C3%AD _facie http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfn%C3%AD _facie http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfn%C3%AD _facie http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/meta morfity http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/meta morfity http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/meta morfity http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/meta morfity


Stáhnout ppt "METAMORFITY. VZNIK METAMORFITŮ z jakékoli jiné horniny z jakékoli jiné horniny vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících."

Podobné prezentace


Reklamy Google