Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METAMORFITY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METAMORFITY."— Transkript prezentace:

1 METAMORFITY

2 VZNIK METAMORFITŮ z jakékoli jiné horniny
vliv: TEPLOTA TLAK orientovaný tlak parciální tlak fluid chemizmus vstupujících členů čas přeměna = metamorfóza = proces zvaný blastéza vznik metamorfních minerálů

3 RODĚLENÍ METAMORFITŮ regionální metamorfity vznikají na rozsáhlém území dlouhodobý proces vzniku lokální metamorfity vznikají na omezeném prostoru vznikají v krátkém časovém úseku a) kontaktní – na kontaktu s magmatickým tělesem b) šokové – v místě dopadu kosmického tělesa, či v důsledku účinku jaderného výbuchu c) dislokační – v místě tektonického namáhání, příkladem je katakláza (drcení) a mylonitizace (drcení + přeměna minerálů)

4 METAMORFITY určení stupně metamorfózy:
1. indexové minerály = minerály, na základě kterých můžeme uvažovat o konkrétní metamorfní facii MET. FACIE = geologický grafický koncept dle kterého je možné určení TEPLOTNĚ-TLAKOVÝCH podmínek, které vedly ke vzniku met. horniny 2. metamorfní izogrády – určení dle metamorfních reakcí metoda je omezena na relativně úzké pásmo teplot a tlaků

5 METAMORFNÍ IZOGRÁDA METAMORFNÍ FACIE celkem 7 facií
členění na základě poměru teplota x tlak METAMORFNÍ IZOGRÁDA rozdělení dle intenzity metamorfózy: slabá – epimetamorfóza střední – mezometamorfóza silná – katamorfóza

6 MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY
všechny regionální metamorfity nesou znaky prostorového uspořádání: plošně paralelní minerály jsou protaženy ve 2 směrech linárně paralelní minerály jsou protaženy v 1 směru všesměrné dle geometrie paralelní makrostruktury: páskované plástevnaté okaté

7 MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY
dle tvaru minerálů: granoblastická – nepravidelná, izometrická zrna nematoblastická – sloupečkovité, paprsčité minerály lepidoblastická – šupinaté minerály kombinace – dle procentuelního zastoupení výše zmíněných makrostruktur dle velikosti zrn: homeoblastická heteroblastická profyroblastická

8 METAMORFNÍ MINERÁLY dle vzniku:
z původních hornin: křemen, živce, muskovit, biotit, kalcit, dolomit, amfiboly, pyroxeny… nově vznikající při metamorfóze: granáty, staurolit, sillimanit, kyanit, andalusit, mastek, chlorit, cordierit, serpentin, grafit, sericit

9 PŘÍKLADY HORNIN REGIONÁLNÍ: KONTAKTNÍ: FYLIT PORCELANIT
SVOR KONTAKTNÍ BŘIDLICE BŘIDLICE KONTAKTNÍ ROHOVEC PARARULA ERLAN ORTORULA METAKVARCIT MIGMATIT MRAMOR AMFIBOLIT EKLOGIT SERPENTINIT GRANULIT

10 LITERATURA


Stáhnout ppt "METAMORFITY."

Podobné prezentace


Reklamy Google