Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 2 3 4 Misie rané církve1 Přehled 1. Podklady 2. Misijní metody 3. Faktory rozšíření 4. Geografické šíření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 2 3 4 Misie rané církve1 Přehled 1. Podklady 2. Misijní metody 3. Faktory rozšíření 4. Geografické šíření."— Transkript prezentace:

1 1 2 3 4 Misie rané církve1 Přehled 1. Podklady 2. Misijní metody 3. Faktory rozšíření 4. Geografické šíření

2 1 2 3 4 Misie rané církve / základy2 Základy Misijní práce rané církve 1.Náboženská obec, která nevykonává misii se stává misijní. (Běžte do celého světa. Mat. 28,18-20) 2.Náboženství opouští tradované hranice. (Petr káže pohanům, Sk.ap. 10) 3.Hnutí sjednocuje to, co se zdálo být nesjednotitelné. (Tajemství sboru z Židů a pohanů, Ef. 2,11 a dal.) Mesiáš Ježíš Kristus přináší spásu celému světu.

3 1 2 3 4 Misie rané církve / misijní metody3 Sloupy misijní práce rané církve Příležitostná misie Každý křesťan misionářem ve svém okolí (svém působišti). Sborová misie Sbor zasahuje okolí. Tým apoštolů Malé týmy realizují cílenou a strategicky plánovanou nadnárodní misii.

4 1 2 3 4 Misie rané církve / misijní metody4 Pavlova misijní strategie 1. Misijní práce v týmu 2. Počátek v oblastních metropolích 3. Zvěstování v synagóze 4. Přechod k misii mezi pohany 5. Založení místního sboru 6. Odjezd do další metropole 7. Starost o sboru prostřednictvím návštěv, dopisů a poselství apoštolů 8. Poskytování zpráv pro vysílající základnu Městská brána Perge

5 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory5 Římské židovstí + Monoteismus + Náboženství bez představ + Svatá Písma + Vysoké etické hodnoty - obřezání - zákonnost - oddělení Představený Skříň pro tóru Čtecí pult

6 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory6 Křesťanská misie profituje z … přítomnosti diasporních sborů známosti monoteismu atraktivity svatých Písem přivyknutí na pravidelné bohoslužby liturgických a katechetických tradic přivyknutí na určitý etický dohled oficiálního statutu jako „religio licita“

7 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory7 Chester Beatty Papyrus kolem 250 po Kr. Zj 13,16-14,4 Řečtina jako světový jazyk Koine-řečtina je spojujícím kulturním jazykem Římské říše. Latina je všude vládnoucím úředním jazykem. Mnozí navíc hovoří svým vlastním jazykem.

8 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory8 Antické divadlo v Aspendos, Turecko Dvlastní kultura ulehčuje komunikaci.

9 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory9 Jednotný státní útvar Vytváří prostředí pokoje (Pax Romana), je předvídatelný a ulehčuje cestování. Palác císaře v Římě

10 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory10 Rozvinutý dopravní systém Umožňuje rychlé cestování - Po vodě i po zemi. Obchodní cesta Via Appia Římská obchodní loď

11 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory11 Liberální římská náboženská politika Nechává všechny kulty nedotknutelně stát, pokud se nestaví proti římským mocenským nárokům. Socha Dia v Olympu

12 1 2 3 4 Misie rané církve / vnější faktory12 Krize filozofie a náboženství Za sebou zanechává nejistotu. Touha po smyslu života a nesmrtelnosti vede mnohé k hledání. Křesťané poskytují odpověď. Pohanství je přesto silné a drží se až do 5. století. Platon Staré museum Berlin

13 1 2 3 4 Misie rané církve / vnitřní faktory13 Zapalující síla přesvědčení Veřejné popravy v arénách byly silným svědectvím o jejich víře. Římská mozaika: poprava divokými zvířaty

14 1 2 3 4 Misie rané církve / vnitřní faktory14 Ve světě, ne však ze světa Křesťané žijí své přesvědčení víry uprostřed společnosti. Vyhýbají se všem formám modloslužby a smilstva (Sk 15,20). Hranice se nedají vždy jednoznačně vymezit. Římský věnec do vlasů

15 1 2 3 4 Misie rané církve / vnitřní faktory15 Čistota životního stylu Křesťané se vyhýbali …  návštěvám cirku  návštěvám divadla  pitkám  hraní kostek  něvěře  homosexualitě  potratům  náročnému oblékání  náročným ozdobám  nepoctivosti/podvodům Pitka s otrokyní

16 1 2 3 4 Misie rané církve / vnitřní faktory16 Láska k bližním Křesťané zaopatřují… ● vdovy ● sirotky ● chudé ● nemocné ● vězně… Římští křesťané sytí denně 1 500 chudých ve svém městě. Vykupují od barbarů otroky a dávají jim svobodu. Ježíš žehná chudým

17 1 2 3 4 Misie rané církve / geografické rozšíření17 V celém Řecku a mezi barbarskými národy jsou statisíce lidí, kteří opustili zvyky svých zemí a tradiční božstva a přiklonili se k Mojžíšovu zákonu a slovům Ježíše Krista. To vše navzdory nenávisti modlářů nebo dokonce i smrti. Bez skvělých učitelů a navzdory útokům na život a majetek, se zvěstování slova v několika málo letech dostalo do všech částí světa. Řekové, barbaři, moudří i nemoudří náleží k Ježíšovu náboženství. Není pochyb, že jde o dílo, jež převyšuje lidské možnosti. Origenes 185-254

18 1 2 3 4 Misie rané církve / geografické rozšíření18 Od židů k pohanům Z východu na západ Z města na venkov Tři „směry“ raně křesťanské misie

19 1 2 3 4 Misie rané církve / geografické rozšíření19

20 1 2 3 4 Misie rané církve / geografické rozšíření20 Zvláštnosti v šíření křesťanské víry  Velké úspěchy židovské diaspory  Zaměření na městské aglomerace  Silná opora v nižších vrstvách obyvatelstva  Obvykle vyšší podíl žen  S úpadkem říše nabízí křesťanství řešení. Lesende Athenerin

21 1 2 3 4 Misie rané církve / geografické rozšíření21 „Není pochyb, že jde o dílo, jež převyšuje lidské možnosti.“ Origenes


Stáhnout ppt "1 2 3 4 Misie rané církve1 Přehled 1. Podklady 2. Misijní metody 3. Faktory rozšíření 4. Geografické šíření."

Podobné prezentace


Reklamy Google