Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 3. 4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 3. 4. 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 3. 4. 2013

2 Obsah prezentace 2 Úvod – proč podporovat inovace Regionální inovační strategie našeho kraje Strategie inteligentní specializace a Moravskoslezský kraj

3 Proč podporovat inovace  HDP na 1 obyvatele (2011) 12 938 EURO 4. místo mezi kraji ČR  HDP na 1 zaměstnaného (2011) 29 985 EURO 1. místo mezi kraji ČR

4 Proč podporovat inovace  Kdo práci má, pracuje produktivně, ale  málo lidí pracuje – nezaměstnanost v prosinci 2012 byla 12,3 % (2. nejvyšší v ČR)

5 Proč podporovat inovace  Jsme „krajem zaměstnanců“ – nejnižší míra podnikatelské aktivity v ČR - vliv dominance velkých hutních a strojírenských firem jako významných zaměstnavatelů  40 registrovaných firem na 1 000 obyv. – 14. místo v ČR

6 Proč podporovat inovace 6  Inovační výkonnost kraje je podprůměrná: HPH na zaměstnance je na 90 % průměru ČR a 47 % průměru EU  Podprůměrný podíl firem s inovací produktu novou pro trh  Nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj podnikatelského sektoru na přidané hodnotě (70% průměru ČR, ještě nižší je podíl aktivit VaV financovaných z vlastních zdrojů – 42%)

7 Proč podporovat inovace 7 Jaké to má důsledky:  Nízká nabídka pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky  Nízká poptávka (a tím také nabídka) po rozvoji komerčně využitelné vědy a výzkumu – firmy se málo obracejí na univerzity se zakázkami na výzkumné aktivity  Nedostatek dynamických malých a středních podniků v perspektivních oborech

8 Proč inovační strategie 8 Co je třeba s tím dělat:  Je třeba motivovat a podporovat firmy, aby více inovovaly své produkty a služby a vyvíjely nové, se kterými obstojí ve světové konkurenci (jak - vzdělávání, informace, poradenství, kontakty, peníze)  Je třeba podporovat výzkumníky na školách, aby uměli „prodat“ to co umí (jak poradenství, kontakty, stáže)  Je třeba motivovat a podporovat studenty se zajímavými nápady, aby se nebáli pustit se do podnikání (jak - prostory pro podnikání, poradenství, peníze)

9 9 Regionální inovační strategie Vznikla v letech 2009-10 na základě partnerství firem, univerzit a veřejných institucí – kraj, hospodářská komora, ARR a další (aktualizace 2012) Řídila rada pro inovace Byli zapojeni experti mimo kraj – Berman Group Proběhlo důkladné terénní šetření ve firmách a ve znalostních institucích

10 Terénní šetření firem 10  Navštíveno 120 firem, z toho 2/3 malých a středních  Cílem šetření bylo: Identifikovat klíčová odvětví kraje s inovačním potenciálem Vyhodnotit aktivity firem v oblasti vývoje a inovací (dosavadní stav, možnosti dalšího rozvoje, jak investují do lidí, jak spolupracují s univerzitami, co čekají od veřejného sektoru)

11 Terénní šetření firem – hlavní zjištění 11 Úzká propojenost místních firem v rámci dodavatelských řetězců s mezinárodním dosahem (strojírenství, automobilový průmysl, energetika….) Většina VaV aktivit je soustředěna ve velkých firmách a v úzkém okruhu MSP – ty se do inovací moc nepouštějí Nízká míra spolupráce firem se znalostními institucemi

12 Terénní šetření institucí 12 Šetření zahrnovalo znalostní instituce (vysoké školy, výzkumné ústavy) a intermediární instituce pro podporu inovací Znalostní instituce: převažuje základní výzkum bez přímé vazby na podnikový sektor, na druhou stranu roste objem aplikovaného smluvního výzkumu na VŠB-TU, existence privátních výzkumných ústavů s úzkou vazbou na podnikový sektor, rozsáhlý aplikovaný výzkum FNO Znalostní instituce: velká výzva u výzkumných center podpořených z OP VaVpI (realizátor VŠB-TUO; IT4Innovations, RMTVC, ICT, INEF, IET, ENET)

13 Inovační systém MSK – základní charakteristika 13 Velké firmy (Vítkovice, TRŽ, Arcelor Mittal, Bonatrans, Visteon…… – hlavní články dodavatelských řetězců, na ně napojené malé a střední podniky Tři univerzity – VŠB-TU (zaměření fakult odpovídá odvětvovému profilu kraje, nově zřízené CPI), OSU, SLU, tři VŠ – VŠP Ostrava, VŠSS Havířov, VŠKE Výzkumné ústavy – veřejné (ÚGAV, ZU Ostrava) i privátní (VÚHŽ, MMV) 10 klastrových organizací Veřejný sektor a další intermediární organizace pro podporu inovací – KÚ MSK, ARR, MMO, KHK MSK, SPR MSK, podnikatelské inkubátory………

14 Klíčová odvětví kraje s inovačním potenciálem 14 Hodnotový řetězec „uhlí – ocel – stroje“ Automobilový průmysl Informační technologie (IT) Energetika Biomedicína a biotechnologie

15 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Vzájemná provázanost důlního průmyslu, hutnictví (metalurgie) a strojírenství Rozsáhlá znalostní základna - schopnost vývoje nejnáročnějších ocelí Existence „světové excelence“ v propojení metalurgie a strojírenství (Bonatrans, Vítkovice a další menší firmy)

16 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Hlavní specializace: stroje a zařízení pro těžbu, energetiku, příp. vývoj a výroba velkých a technologicky náročných kusových/malosériových modulů a dílů pro stroje a investiční celky (systémoví integrátoři – dodávky na klíč / dodávky modulů a dílů) Vítkovice, a. s. - zalomené hřídele, bezešvé tlakové láhve (na CNG) Obrat odvětví – 2,8 miliardy EURO

17 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Národní strojírenský klastr 55 firem 21 000 zaměstnanců Aktivity klastru:  Vzdělávání zaměstnanců  Podpora technického vzdělávání a učňovského školství  Společné marketingové aktivity

18 Automobilový průmysl Silné zapojení do globálních hodnotových řetězců - kraj je dodavatelskou základnou pro evropské automobilky i pro Škoda Auto Od roku 2008 v provozu závod Hyundai s kapacitou 300 tis. aut ročně - na něj navázán jejich vlastní dodavatelský řetězec v kraji – další korejské firmy Tradiční výrobci – Tatra – nákladní automobily 22 500 zaměstnanců

19 Automobilový průmysl Postupně se rozšiřují vývojové aktivity, realizované v místních pobočkách nadnárodních společností - Visteon, Varroc Automotive Systems, Continental Automotive Systems I místní firmy investují do vývojových aktivit - Brano Hlavní oblasti vývoje v tomto odvětví: světelná, klimatizační a chladicí technika, senzory, kovové součásti, plasty, pulsace, vibrace, hlukové a tepelné vlastnosti komponentů Elektromobilita (prototypová laboratoř VŠB-TU, rychlonabíjecí stanice)

20 Automobilový průmysl Moravskoslezský automobilový klastr 51 firem 19 000 zaměstnanců Aktivity klastru:  Společné laboratoře a další výzkumné aktivity  Vzdělávání v řízení inovací ve firmách  Spolupráce na projektech s VŠB- Technickou univerzitou Ostrava

21 Dřevozpracující průmysl Orientace na dřevěné komponenty pro stavebnictví Výroba celulózy a papíru Výroba peletek z odpadního dřeva – palivo Strategický investor – rakouská společnost Mayr Melnhof Holz Více než 30 firem

22 Dřevozpracující průmysl Moravskoslezský dřevařský klastr 29 firem 3 390 zaměstnanců Aktivity klastru:  Vybudování dřevařské laboratoře společně s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava  Podpora odborného vzdělávání – školení pedagogů v dřevařských oborech

23 Informační technologie Řada firem, vzniklých v našem kraji - Kvados, K2Atmitec, D3Soft, Elcom Nadnárodní outsourcingová centra - Tieto, StoraEnso Výzkum a vývoj v oblasti mobilních technologií Vývoj aplikačního softwaru pro business inteligence Vývoj aplikovaného software pro potřeby veřejného sektoru (např. krizové řízení – FLOREON)

24 Informační technologie IT Cluster 55 firem 8 500 zaměstnanců Aktivity klastru: Společné laboratoře a další výzkumné aktivity Vzdělávání v řízení inovací ve firmách Spolupráce na projektech s VŠB- Technickou univerzitou Ostrava

25 Informační technologie IT4 Innovations – výstavba superpočítače Klíčový projekt, propojující technickou univerzitu s firmami v kraji i mimo něj Využití při modelování průběhu povodní, dopravy, při vývoji léčiv na bázi nanotechnologií, rozpoznávání hlasu, řeči a informací v obrazových datech, vývoj nových algoritmů pro návrhy průmyslových výrobků (výpočty pevnosti materiálů, tepelného namáhání, tvarová optimalizace).

26 Energetika 26 Úzká návaznost na strojírenství Oblasti specializace (vývoj a dodávky zařízení): Jaderná (i klasická) energetika – části primárního okruhu a technologie v rámci využívání stlačeného plynu Technologie výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů – pyrolýzní technologie, fermentační technologie, solární technologie Moravskoslezský energetický klastr

27 Biomedicína a biotechnologie 27 Rozsáhlý výzkum ve Fakultní nemocnici Ostrava, např. unikátní léčba popálenin vlastními krevními destičkami pacienta 4MEDI – Biotechnologický park OSU – Lékařská fakulta, nové Centrum výzkumu VŠB – FEI: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, HGF: Institut environmentálního inženýrství - Příležitost pro interdisciplinární výzkum (technické aplikace pro biomedicínu) Využití nanotechnologií (nejen pro potřeby biomedicíny, Centrum nanotechnologií VŠB) Ale už i firmy - TEVA, ING Corporation

28 Regionální inovační strategie 28

29 Vybrané aktivity RIS 29 Podpora vědy a výzkumu v MSK, DT3 - Inovační vouchery (program na podporu kolaborativního výzkumu), DT1, DT5 Program na podporu vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách (v přípravě) Program na podporu start-ups v PI/VTP (v přípravě) Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava)

30 Vybrané aktivity RIS 30 Podpora klastrových organizací (iniciativa ClusterNet) – klastrové VaV projekty (odvětvové, interdisciplinární, uplatnění technology foresight) Vznikají výzkumná centra OPVaVpI – rozšířená nabídka výzkumných kapacit firmám Poradenské služby pro start-ups a spin-offs (dělají hlavně inkubátory) Workshopy – organizovaná setkání spin-offs a start-ups s investory rizikového kapitálu

31 Vybrané aktivity RIS 31 Vzdělávání v inovacích - vzdělávací kursy (projekt Kompetence pro inovace), semináře, workshopy – Inovační akademie Brokerage Events Biomedicína a biotechnologie (2011) Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012)

32 Vybrané projekty RIS 32 Informační a poradenské služby o programech na podporu VaV (včetně mezinárodní spolupráce ve VaV) Podpora exportních aktivit inovačních firem (KHK) Technology Foresight (v přípravě) Marketing aktivit/projektů v kraji, osobnosti, články, rozhovory, propagační materiály, inovační presstripy, webové stránky RIS MSK www.rismsk.cz www.rismsk.cz

33 Strategie inteligentní specializace 33 Smart specializace - strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací. Hlavní principy mít omezený počet priorit - koncentrace využití konkurenční výhody – stavět na tom, co máme podpora vznik a fungování klastrů, zejména propojení různých sektorů a odvětví navzájem - sdílení informací, znalostí a technologií spolupráce a kolektivní snaha veřejného a soukromého sektoru společně s univerzitní sférou.

34 Strategie inteligentní specializace 34  Ex-ante kondicionalita Evropské komise  Gestorem za ČR – MŠMT (Koordinační rada)  Bude zpracována za ČR, bude obsahovat tzv. regionální přílohy  Připravuje se výběr 3S manažerů, který bude zpracování strategie v regionech řídit  Musí být hotovo letos

35 Strategie inteligentní specializace 35 Podstatou tvorby 3S strategie není vznik nového dokumentu, ale rozvoj a lepší zacílení toho, co už se v kraji děje. A co je hlavní – další rozvoj partnerství a spolupráce mezi firmami, univerzitami a veřejnými institucemi.

36 Děkuji za pozornost stepan@arr.cz


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 3. 4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google