Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s.,

2 Obsah prezentace Úvod – proč podporovat inovace Regionální inovační strategie našeho kraje Strategie inteligentní specializace a Moravskoslezský kraj

3 Proč podporovat inovace
HDP na 1 obyvatele (2011) EURO 4. místo mezi kraji ČR HDP na 1 zaměstnaného (2011) EURO 1. místo mezi kraji ČR

4 Proč podporovat inovace
Kdo práci má, pracuje produktivně, ale málo lidí pracuje – nezaměstnanost v prosinci 2012 byla 12,3 % (2. nejvyšší v ČR)

5 Proč podporovat inovace
Jsme „krajem zaměstnanců“ – nejnižší míra podnikatelské aktivity v ČR - vliv dominance velkých hutních a strojírenských firem jako významných zaměstnavatelů 40 registrovaných firem na obyv. – místo v ČR

6 Proč podporovat inovace
Inovační výkonnost kraje je podprůměrná: HPH na zaměstnance je na 90 % průměru ČR a 47 % průměru EU Podprůměrný podíl firem s inovací produktu novou pro trh Nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj podnikatelského sektoru na přidané hodnotě (70% průměru ČR, ještě nižší je podíl aktivit VaV financovaných z vlastních zdrojů – 42%)

7 Proč podporovat inovace
Jaké to má důsledky: Nízká nabídka pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky Nízká poptávka (a tím také nabídka) po rozvoji komerčně využitelné vědy a výzkumu – firmy se málo obracejí na univerzity se zakázkami na výzkumné aktivity Nedostatek dynamických malých a středních podniků v perspektivních oborech

8 Proč inovační strategie
Co je třeba s tím dělat: Je třeba motivovat a podporovat firmy, aby více inovovaly své produkty a služby a vyvíjely nové, se kterými obstojí ve světové konkurenci (jak - vzdělávání, informace, poradenství, kontakty, peníze) Je třeba podporovat výzkumníky na školách, aby uměli „prodat“ to co umí (jak poradenství, kontakty, stáže) Je třeba motivovat a podporovat studenty se zajímavými nápady, aby se nebáli pustit se do podnikání (jak - prostory pro podnikání, poradenství, peníze)

9 Regionální inovační strategie
Vznikla v letech na základě partnerství firem, univerzit a veřejných institucí – kraj, hospodářská komora, ARR a další (aktualizace 2012) Řídila rada pro inovace Byli zapojeni experti mimo kraj – Berman Group Proběhlo důkladné terénní šetření ve firmách a ve znalostních institucích

10 Terénní šetření firem Navštíveno 120 firem, z toho 2/3 malých a středních Cílem šetření bylo: Identifikovat klíčová odvětví kraje s inovačním potenciálem Vyhodnotit aktivity firem v oblasti vývoje a inovací (dosavadní stav, možnosti dalšího rozvoje, jak investují do lidí, jak spolupracují s univerzitami, co čekají od veřejného sektoru)

11 Terénní šetření firem – hlavní zjištění
Úzká propojenost místních firem v rámci dodavatelských řetězců s mezinárodním dosahem (strojírenství, automobilový průmysl, energetika….) Většina VaV aktivit je soustředěna ve velkých firmách a v úzkém okruhu MSP – ty se do inovací moc nepouštějí Nízká míra spolupráce firem se znalostními institucemi

12 Terénní šetření institucí
Šetření zahrnovalo znalostní instituce (vysoké školy, výzkumné ústavy) a intermediární instituce pro podporu inovací Znalostní instituce: převažuje základní výzkum bez přímé vazby na podnikový sektor, na druhou stranu roste objem aplikovaného smluvního výzkumu na VŠB-TU, existence privátních výzkumných ústavů s úzkou vazbou na podnikový sektor, rozsáhlý aplikovaný výzkum FNO Znalostní instituce: velká výzva u výzkumných center podpořených z OP VaVpI (realizátor VŠB-TUO; IT4Innovations, RMTVC, ICT, INEF, IET, ENET)

13 Inovační systém MSK – základní charakteristika
Velké firmy (Vítkovice, TRŽ, Arcelor Mittal, Bonatrans, Visteon…… – hlavní články dodavatelských řetězců, na ně napojené malé a střední podniky Tři univerzity – VŠB-TU (zaměření fakult odpovídá odvětvovému profilu kraje, nově zřízené CPI), OSU, SLU, tři VŠ – VŠP Ostrava, VŠSS Havířov, VŠKE Výzkumné ústavy – veřejné (ÚGAV, ZU Ostrava) i privátní (VÚHŽ, MMV) 10 klastrových organizací Veřejný sektor a další intermediární organizace pro podporu inovací – KÚ MSK, ARR, MMO, KHK MSK, SPR MSK, podnikatelské inkubátory………

14 Klíčová odvětví kraje s inovačním potenciálem
Hodnotový řetězec „uhlí – ocel – stroje“ Automobilový průmysl Informační technologie (IT) Energetika Biomedicína a biotechnologie

15 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Vzájemná provázanost důlního průmyslu, hutnictví (metalurgie) a strojírenství Rozsáhlá znalostní základna - schopnost vývoje nejnáročnějších ocelí Existence „světové excelence“ v propojení metalurgie a strojírenství (Bonatrans, Vítkovice a další menší firmy)

16 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Hlavní specializace: stroje a zařízení pro těžbu, energetiku, příp. vývoj a výroba velkých a technologicky náročných kusových/malosériových modulů a dílů pro stroje a investiční celky (systémoví integrátoři – dodávky na klíč / dodávky modulů a dílů) Vítkovice, a. s. - zalomené hřídele, bezešvé tlakové láhve (na CNG) Obrat odvětví – 2,8 miliardy EURO

17 „Uhlí – Ocel – Stroje“ Národní strojírenský klastr 55 firem
zaměstnanců Aktivity klastru: Vzdělávání zaměstnanců Podpora technického vzdělávání a učňovského školství Společné marketingové aktivity

18 Automobilový průmysl Silné zapojení do globálních hodnotových řetězců - kraj je dodavatelskou základnou pro evropské automobilky i pro Škoda Auto Od roku 2008 v provozu závod Hyundai s kapacitou 300 tis. aut ročně - na něj navázán jejich vlastní dodavatelský řetězec v kraji – další korejské firmy Tradiční výrobci – Tatra – nákladní automobily zaměstnanců

19 Automobilový průmysl Postupně se rozšiřují vývojové aktivity, realizované v místních pobočkách nadnárodních společností - Visteon, Varroc Automotive Systems, Continental Automotive Systems I místní firmy investují do vývojových aktivit - Brano Hlavní oblasti vývoje v tomto odvětví: světelná, klimatizační a chladicí technika, senzory, kovové součásti, plasty, pulsace, vibrace, hlukové a tepelné vlastnosti komponentů Elektromobilita (prototypová laboratoř VŠB-TU, rychlonabíjecí stanice)

20 Automobilový průmysl Moravskoslezský automobilový klastr 51 firem
zaměstnanců Aktivity klastru: Společné laboratoře a další výzkumné aktivity Vzdělávání v řízení inovací ve firmách Spolupráce na projektech s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava

21 Dřevozpracující průmysl
Orientace na dřevěné komponenty pro stavebnictví Výroba celulózy a papíru Výroba peletek z odpadního dřeva – palivo Strategický investor – rakouská společnost Mayr Melnhof Holz Více než 30 firem

22 Dřevozpracující průmysl
Moravskoslezský dřevařský klastr 29 firem 3 390 zaměstnanců Aktivity klastru: Vybudování dřevařské laboratoře společně s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava Podpora odborného vzdělávání – školení pedagogů v dřevařských oborech

23 Informační technologie
Řada firem, vzniklých v našem kraji - Kvados, K2Atmitec, D3Soft, Elcom Nadnárodní outsourcingová centra - Tieto, StoraEnso Výzkum a vývoj v oblasti mobilních technologií Vývoj aplikačního softwaru pro business inteligence Vývoj aplikovaného software pro potřeby veřejného sektoru (např. krizové řízení – FLOREON)

24 Informační technologie
IT Cluster 55 firem 8 500 zaměstnanců Aktivity klastru: Společné laboratoře a další výzkumné aktivity Vzdělávání v řízení inovací ve firmách Spolupráce na projektech s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava

25 Informační technologie
IT4 Innovations – výstavba superpočítače Klíčový projekt, propojující technickou univerzitu s firmami v kraji i mimo něj Využití při modelování průběhu povodní, dopravy, při vývoji léčiv na bázi nanotechnologií, rozpoznávání hlasu, řeči a informací v obrazových datech, vývoj nových algoritmů pro návrhy průmyslových výrobků (výpočty pevnosti materiálů, tepelného namáhání, tvarová optimalizace).

26 Energetika Úzká návaznost na strojírenství
Oblasti specializace (vývoj a dodávky zařízení): Jaderná (i klasická) energetika – části primárního okruhu a technologie v rámci využívání stlačeného plynu Technologie výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů – pyrolýzní technologie, fermentační technologie, solární technologie Moravskoslezský energetický klastr

27 Biomedicína a biotechnologie
Rozsáhlý výzkum ve Fakultní nemocnici Ostrava, např. unikátní léčba popálenin vlastními krevními destičkami pacienta 4MEDI – Biotechnologický park OSU – Lékařská fakulta, nové Centrum výzkumu VŠB – FEI: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, HGF: Institut environmentálního inženýrství - Příležitost pro interdisciplinární výzkum (technické aplikace pro biomedicínu) Využití nanotechnologií (nejen pro potřeby biomedicíny, Centrum nanotechnologií VŠB) Ale už i firmy - TEVA, ING Corporation

28 Regionální inovační strategie

29 Vybrané aktivity RIS Podpora vědy a výzkumu v MSK, DT3 - Inovační vouchery (program na podporu kolaborativního výzkumu), DT1, DT5 Program na podporu vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách (v přípravě) Program na podporu start-ups v PI/VTP (v přípravě) Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava)

30 Vybrané aktivity RIS Podpora klastrových organizací (iniciativa ClusterNet) – klastrové VaV projekty (odvětvové, interdisciplinární, uplatnění technology foresight) Vznikají výzkumná centra OPVaVpI – rozšířená nabídka výzkumných kapacit firmám Poradenské služby pro start-ups a spin-offs (dělají hlavně inkubátory) Workshopy – organizovaná setkání spin-offs a start-ups s investory rizikového kapitálu

31 Vybrané aktivity RIS Vzdělávání v inovacích - vzdělávací kursy (projekt Kompetence pro inovace), semináře, workshopy – Inovační akademie Brokerage Events Biomedicína a biotechnologie (2011) Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012)

32 Vybrané projekty RIS Informační a poradenské služby o programech na podporu VaV (včetně mezinárodní spolupráce ve VaV) Podpora exportních aktivit inovačních firem (KHK) Technology Foresight (v přípravě) Marketing aktivit/projektů v kraji, osobnosti, články, rozhovory, propagační materiály, inovační presstripy, webové stránky RIS MSK

33 Strategie inteligentní specializace
Smart specializace - strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací. Hlavní principy mít omezený počet priorit - koncentrace využití konkurenční výhody – stavět na tom, co máme podpora vznik a fungování klastrů, zejména propojení různých sektorů a odvětví navzájem - sdílení informací, znalostí a technologií spolupráce a kolektivní snaha veřejného a soukromého sektoru společně s univerzitní sférou.

34 Strategie inteligentní specializace
Ex-ante kondicionalita Evropské komise Gestorem za ČR – MŠMT (Koordinační rada) Bude zpracována za ČR, bude obsahovat tzv. regionální přílohy Připravuje se výběr 3S manažerů, který bude zpracování strategie v regionech řídit Musí být hotovo letos

35 Strategie inteligentní specializace
Podstatou tvorby 3S strategie není vznik nového dokumentu, ale rozvoj a lepší zacílení toho, co už se v kraji děje. A co je hlavní – další rozvoj partnerství a spolupráce mezi firmami, univerzitami a veřejnými institucemi.

36 Děkuji za pozornost stepan@arr.cz


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google