Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie - pokračování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie - pokračování"— Transkript prezentace:

1 Ekologie - pokračování
vztahy mezi organismy

2 Vztahy mezi organismy navzájem se ovlivňují jedinci v rámci jednoho druhu i jedinci různých druhů často se mluví o vztahu populací / druhů / společenstev navzájem se však ovlivňují konkrétní jedinci

3 Mezidruhové vztahy vztah
rozdělují se podle vlivu na fitness účastníků vztahu: vliv na A vliv na B vztah Neutralismus - Amensalismus + Komensalismus Detritovorie Konkurence (Kompetice) Mutualismus (symbióza) Predace, parazitismus

4 Neutralismus jedinci na sebe nijak nepůsobí
tím pádem nepříliš zajímavý vztah zdánlivě častý (kapr a veverka, kůň a jezevec,…), v rámci jednoho biotopu již vzácnější

5 Konkurence (kompetice)
vnitrodruhová i mezidruhová nejčastěji konkurence o zdroje vnitrodruhová – jedinci využívají stejné zdroje (živiny, úkryty, sexuální partnery, prostor bez nepřátel,…) mezidruhová – různé druhy často sdílí aspoň některé zdroje (králík a ovce, hyena a sup, mravenci a drobní hlodavci (potrava), sýkora a krutihlav (dutina), pampeliška a sedmikráska (světlo, živiny, voda), teoreticky hraboš a žába (zdánlivá konkurence - prostor bez nepřátel) většinou asymetrická (jedna strana má menší škodu než druhá)

6 Konkurence (kompetice)
Gauseův princip pokud dva konkurující si druhy koexistují ve stabilních podmínkách, je to umožněno diferenciací jejich realizovaných nik pokud diferenciace není možná, dojde k tzv. konkurenčnímu vyloučení ve skutečnosti spolu často koexistují mnohé druhy, které by se měly vyloučit to je umožněno heterogenitou prostředí!!! přízrak minulé konkurence

7 Konkurence (kompetice)
konkurence interferenční jedinci se dostávají do přímého kontaktu boj o partnera, o teritorium, o prostor (usedlí (=sedentární) organismy) konkurence exploatační častější jedinci reagují na úroveň zdroje, která je snížena činností ostatních jedinců

8 Amensalismus extrémně asymetrická konkurence
jeden druh ovlivněn nepříznivě, druhý nijak většinou produkce nějakých toxinů (antibiotika, alelopatie (=produkce inhibitorů růstu některými rostlinami)) ale i produkce toxinů něco stojí člověk často nepříznivě působí na některé druhy, aniž z toho má prospěch / ztrátu

9 Mutualismus oba účastníci vztahu z něj mají užitek
mykorhiza – jeden z nejdůležitějších vztahů na Zemi symbiotické řasy mají někt. houby (lišejníky) i vodní živočichové fixátoři dusíku „trávicí symbionti“, opylování, rozšiřování semen (ale daleko od ideální spolupráce!) zemědělství a chov zvířat

10 Predace a parazitismus
jeden organismus má ze vztahu užitek, druhý ztrátu predátor napadá živou kořist praví predátoři – orel, vlk, střevlík, rosnatka, plejtvák, veverka (semeno je organismus!) spásači – nespotřebovávají kořist celou – ovce, bizoni, komáři, pijavice paraziti – soustředí se jen na jednoho či málo jedinců; vznikají těsné vztahy – tasemnice, žlabatky, mšice, virus spalniček parazitoidi – na rozdíl od parazitů zabíjejí svou kořist – především blanokřídlí a někt. dvoukřídlí

11 Predace a parazitismus
vždy negativní pro napadeného dince pro populaci kořisti / společenstvo ale nemusí být negativní! predátor nevybírá náhodně, ale spíše slabé a nemocné jedince často potlačuje dominantní druh, tím snižuje jeho konkurenční působení a zvyšuje biodiverzitu člověk (hlavně v minulosti!) pravděpodobně nejefektivnější predátor

12 Predace a parazitismus
člověk jako predátor

13 Komensalismus a detritovorie
mnoho parazitických vztahů s minimálními škodlivými účinky pro hostitele člověk hostí mnoho bakterií a hub (např. Staphylococcus epidermidis) rozkladači (bakterie, houby) a detritovoři (konzumenti mrtvé organické hmoty) nepostradatelná část ekosystémů

14 potravní vztahy producenti, konzumenti a rozkladači
potravní řetězce a sítě

15 potravní sítě při přechodu mezi trofickými úrovněmi se ztrácí mnoho energie (70% - 99%) většinou poměrně málo trofických úrovní (3-4) ovšem jakékoli škatulkování (konzument I – III řádu apod.) poměrně problematické potravní specialisti vs. generalisté

16 růst populací pokud neexistuje žádné omezení – exponenciální růst

17 růst populací v podstatě všechny organismy mají ale růst populace závislý na hustotě – jak se blíží nosné kapacitě prostředí (nejvyšší možný počet jedinců, které je prostředí schopno dlouhodobě uživit. Určeno nejvzácnějším (nejomezenějším) zdrojem), růst je pomalejší a populační hustota se ustálí

18 růst populací jestliže však populace reaguje na dosažení nosné kapacity prostředí se zpožděním (téměř vždy), dostaví se tlumené oscilace

19 růst populací pokud je zpoždění příliš velké či velká růstová rychlost, dojde k pravidelným oscilacím málo tlumeným, či dokonce k chaosu co z toho plyne???

20 Disturbance narušení, které vede k odstranění části jedinců ze společenstva např. pastva býložravců, pád stromu v lese, sesuv půdy, požár, povodeň, přejezd tanku, výbuch bomby, reaktoru jeho úloha?

21 Disturbance zvyšují biodiverzitu – nejvíce postihne dominantní druhy (je jich nejvíc),tím zmírní jejich konkurenční působení pro většinu společenstev je velmi důležitá heterogenita (různorodost) prostředí ideální je mozaikovitá krajina – společně různá stadia sukcese a klimaxu disturbance tuto heterogenitu vytváří přirozená společenstva se vyvinula za přítomnosti disturbancí často nutné pro existenci společenstva či druhu (např. sekvojovec obrovský a požáry)

22 Strategie rozlišujeme r a K stratégy (r=růstová rychlost, K=kapacita prostředí) r-stratégové mají vysokou růstovou rychlost, produkují velké množství potomků (vysoká mortalita), jsou slabí konkurenti, časná stádia sukcese byliny, hmyz K-stratégové mají málo potomků, mají ale vysokou nosnou kapacitu prostředí a jsou zdatní konkurenti, klimaxová stadia stromy, savci r-K kontinuum relativní!

23 Strategie podle „Race, Evolution, and Behavior“ (J. P. Rushton 1995) je r-K kontinuum i u lidí východní asiaté jsou na K straně r-K kontinua (relativně nízká porodnost, dlouhý život), europoidi uprostřed, subsaharští afričani na r-straně kontinua (krátký život, vysoká porodnost a úmrtnost)

24 Trade-off něco za něco, „směna“
pojmenování obecného, intuitivního principu nelze mít vše, mohu mít něco na úkor něčeho jiného málo velkých potomků, anebo hodně malých (r-K) hodně potomků, anebo schopnost létat (mnohý hmyz) hodně semen, anebo růst (mnohé stromy) člověk je chytrý, ale kvůli velké hlavě komplikovaný porod člověk je schopný pracovat a chodit, ale špatně se mu leze po stromech u lidí často volba kariéra vs. rodina

25 Evoluční ekologie Nejmocnější nástroj evoluce je přírodní (+ pohlavní) selekce (výběr) tvrdá – vyhynutí těch, kteří nebyli schopni adaptace měkká – jedinci s vyšší fitness zanechají více potomků přírodní selekce působí převážně změnou reprodukční úspěšnosti během evoluce mohou být modifikovány jen stávající struktury! - často velmi nedokonalá

26 Evoluční ekologie

27 Evoluční ekologie pohlavní výběr - samice si vybírají partnera
vysvětlí i vznik struktur vysloveně nevýhodných teorie handicapu i přes zjevný handicap přežívám – jsem asi kvalitní parazitem řízená sexuální selekce

28 Altruismus chování, snižující vlastní fitness a zvyšující cizí fitness
zdánlivý reciproký v rámci klanu (rodiny) sobecký gen

29 Čemu věřit? noviny, časopisy, televize, „internet“..  
knihy  (kdokoli může napsat cokoli) škola ZŠ – SŠ  (zjednodušení) – VŠ   - každý je omylný ( recenzované časopisy   ale i zde podvody

30 Čemu věřit? lidstvo je velmi důvěřivé DHMO.org důležitý je
vlastní úsudek založený na ověřených faktech což je problém nutnost čerpání z mnoha zdrojů (i kontraverzních) spíše nevěřit nikomu a ničemu! 


Stáhnout ppt "Ekologie - pokračování"

Podobné prezentace


Reklamy Google