Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2"— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Project 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Office Project 2013 – 1. část

2 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Obsah Project Online Sestavy Projekty Tisk a další práce se soubory Kalendáře Nástroje Úkoly Zdroje Náklady Sledování průběhu Zobrazení

3 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kde najít Učebnice na objednání ve školním nakladatelství Učebnice pro verzi 2010 Cvičné soubory, domácí úkoly, prezentace webové stránky Manažerské informatiky

4 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Využití Projectu Project 2013 Project blog

5 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Projekt Definice projektu organizované úsilí k dosažení určitého cíle plán práce, který má na konci výsledek Znaky projektu cíl projektu dosáhnout požadované parametry provedení v daném termínu (nebo před ním) v rámci rozpočtových nákladů jedinečnost projektu zdroje organizace projekt není v organizaci jediný

6 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 2 Projekty

7 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Řízení projektů Manažerské činnosti definování plánování vedení – řízení lidských zdrojů sledování – kontrola stavu a postupu ukončení – ověření Příklady projektů výstavba nové budovy stěhování firmy či domácnosti instalace nového zařízení vývoj a nasazení nového informačního systému zavedení nového studijního programu či formy studia zvyšování kvalifikace pracovníků konference na odborné téma prodej nového výrobku

8 Pojmy projektového řízení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Pojmy projektového řízení Úkoly součásti projektu každý úkol má odhadnutu dobu trvání mezi úkoly vazby, časová omezení Kalendáře výchozí úkolů zdrojů Zdroje pracovní materiálové nákladové kapacita zdroje (možnost přetížení) Náklady přiřazeny úkolům či zdrojům náklady na užití či dle jednotek spotřeby (a náklady na použití zdroje) Sledování projektu výchozím stavem směrný plán aktualizace časů dokončení, nákladů

9 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Projekt Start Rekonstrukce zasedací místnosti na školící počítačovou místnost Etapy rekonstrukce místnosti seminář Start – uvedeného nového software na trh (vlastní seminář ) opakující se porady vedení

10 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zdroje Interní zdroje zaměstnanci firmy Eva Kolínská – vedoucí oddělení programování Marie Sladká – sekretářka ředitele Petr Novák – ředitel firmy Milan Smetana – vedoucí oddělení reklamy Jan Dvořák, Eva Benešová, František Janda – vedoucí ostatních oddělení firmy zasedací místnost Externí firmy Petronius: firma zajišťuje v projektu dva údržbáře Vinicius: firma zajišťuje v projektu zedníka a dva malíře

11 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Materiál 3 materiálové zdroje koberec rozeslání pozvánky síťový kabel

12 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 1. etapa východiska místnost prázdná (původní nábytek do rekreačního střediska na Šumavě) linoleum (změna na koberec) koncepce vybavení místnosti sestavení rozpočtu vybavení koncepci a rozpočet musí schválit ředitel firmy výběr a objednání nábytku dodání nábytku (lhůta dodání 3 týdny) výběr a objednání počítačů a dataprojektoru (lhůta dodání 2 týdny) rekonstrukce místnosti zazdění průchozích dveří montáž podhledu elektroinstalace vymalování položení koberce větrání místnosti po dodání nábytku (5 dní) instalace počítačové sítě a počítačů příprava rezervačního software zahájení provozu místnosti

13 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 2. etapa webová prezentace semináře přihlašování na seminář objednání občerstvení návrh a externí dodávka letáků k semináři rozeslání letáků výroba propagačních materiálů seminář tisková zpráva o semináři 3. etapa opakující se porady vedení

14 Seznámení s aplikací Project
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Seznámení s aplikací Project

15 2OP482 Manažerská informatika 2
Project První úkol Vložíme první úkol Název úkolu: koncepce vybavení místnosti (v definici tabulky Obtékání textu Ano) ID úkolu je 1 Doba trvání: 1t Způsob zobrazení: Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti zobrazení Karta Úkol, Naplánovat automaticky Zahájení – dle informací o projektu Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu: zahájení projektu

16 Automatické plánování
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Automatické plánování Karta Úkol, skupina Úkoly, Režim, Naplánovat automaticky

17 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Druhý úkol Název úkolu: rozpočet vybavení místnosti Doba trvání: 2 d Zobrazení hodin: Soubor, Možnosti, Obecné, Formát data: středa, :33 Předchůdci úkolu č. 2: 1 Názvy zdrojů: Sladká

18 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Tabulka Přidání sloupce na konec: Kalendář úkolů Název tabulky: Zobrazení, Data, Tabulky Definice tabulky v souboru projektu v globální šabloně Zobrazení, Data, Tabulky, Obnovit výchozí

19 Modifikace Ganttova digramu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Modifikace Ganttova digramu Písmo Formát, Formát, Styly textu Vše: Arial, 8 b Obtékání textu Zobrazení, Data, Tabulky, Další tabulky, Upravit Název: Obtékání textu: Ne Použít

20 Modifikace Ganttova diagramu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Modifikace Ganttova diagramu Uložení zobrazení Zobrazení, Zobrazení úkolů, tlačítko Ganttův diagram, Uložit zobrazení Ganttův diagram 2 – Drobné (zobrazení je uložené v projektu i v globální šabloně) Tabulka se vytváří automaticky: Ganttův diagram 2 – Drobné Tabulka 1

21 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Uložení projektu Tlačítko Uložit CTRL S encian.mpp (Microsoft Project project)

22 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Nastavení Projectu Soubor, Možnosti karta Obecné Zobrazení projektu, Formát data: středa , 12:33 karta Plán Možnosti kalendáře pro tento projekt: Všechny nové projekty: Výchozí zahájení: 8:00 Výchozí dokončení: 17:00 Možnosti plánování pro tento projekt: Všechny nové projekty: Nově vytvořené úkoly: Automaticky naplánované Možnosti výpočtů pro tento projekt: Všechny nové projekty: Výchozí nabíhání pevných nákladů: Na začátku.

23 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Nový projekt Soubor, Zavřít Soubor Nový Nový z existujícího Nový ze sešitu aplikace Excel

24 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Průvodce importem Další Nové mapování. Další Jako nový projekt. Další Úkoly. Zahrnout do importu záhlaví. Další Název a Doba trvání v obou sloupcích. Další Uložit mapování: Mapování tabulky exportu úkolů 2 Dokončit

25 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Importované úkoly

26 Ganttův diagram 2 - Drobné
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Ganttův diagram 2 - Drobné Úkol, Zobrazení, spodní část tlačítka Ganttův diagram, Ganttův diagram 2 – Drobné při prvním aplikaci se kopíruje z globální šablony do projektu Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu (8:00 dle výchozího zahájení) Úpravy optimalizovat šířku sloupců Název úkolu, Zahájení, Dokončení plně zobrazit sloupec Dokončení – posun příčky

27 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava tabulky Na konec přidáme sloupec Kalendář úkolů Lze doplnit vlastní pole Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole Vlastní pole pro úkoly pro zdroje pro projekt

28 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Doba trvání v hodinách Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole Typ: Číslo Přejmenovat: Doba trvání v hodinách Vzorec: ProjDurValue([Doba trvání])/60 Vložíme sloupec do tabulky: klepneme do sloupce Zahájení, INS, Doba trvání v hodinách

29 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úpravy Vložení sloupce: Insert Odstranění sloupce: Delete Změna parametrů: z místní nabídky na názvu sloupce: Nastavení pole Zarovnání dat: Doprava

30 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Doplnění zdrojů Úkol 24 výběr a objednání propagačních materiálů … Sladká Úkol 28 průběh akce uvedení … 3 zdroje: Novák; Kolínská; Sladká Ve sloupci indikátory ikona přetížení

31 Indikátor účasti zdroje Sladká
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Indikátor účasti zdroje Sladká Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole Typ: Číslo Číslo4 přejmenujeme na Sla Vzorec: InStr(1;[Názvy zdrojů];"Sladká") Sloupec Sla vložíme před sloupec Režim úkolů Výsledek je 0 či jiné číslo

32 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Grafický indikátor Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole Grafické indikátory Podmínka: Nerovná se 0 červené kolečko Nastavení pole, Zarovnání dat – Na střed

33 Další grafické indikátory
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Další grafické indikátory Kol (Číslo2, Kolínská, zelené kolečko) před sloupec Sla Nov (Číslo 3, Novák, žluté kolečko) údr (Číslo 5, údržbáři, modré kolečko) za sloupec Sla Šířku sloupců zminimalizujeme

34 Aktualizace zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Aktualizace zobrazení Zobrazení GD2 – Drobné zaktualizujeme v globální šabloně Úkol, Zobrazení, Ganttův diagram, Uložit zobrazení, Aktualizovat aktuální zobrazení

35 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Filtr Úkoly, které má realizovat Sladká: ikona nabídky ve sloupci Sladká zrušíme zaškrtnutí pole 0

36 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zvýrazňovací filtr Zobrazení, Data, ikona nabídky Bez zvýraznění, Nový zvýrazňovací filtr Filtr nazveme Ředitelství Vypnutí filtru: zadáním Bez zvýraznění

37 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Osnova Označíme úkoly 18 – 29 Úkol, Vložit, Vložit souhrnný úkol název: akce uvedení nového software na trh Úkoly 1 – 17: rekonstrukce zasedací místnosti Souhrnný úkol projektu: Formát, Zobrazit či skrýt, Souhrnný úkol projektu

38 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava zobrazení Doplnění sloupce Číslo osnovy (před sloupec indikátorů) Úprava pořadí sloupců úpravou definice tabulky Zobrazení, Data, Tabulky, Další tabulky, Upravit V rámci prvního řádku ID klepneme do tlačítka Vyjmout řádek Klepneme na druhý řádek a do tlačítka Vložit řádek ze schránky tažením zá název sloupce Zobrazení uložíme: Ganttův diagram 3 - Osnova

39 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Časová osa Úkol 1.13 větrání Úkol, Vlastnosti, Přidat na časovou osu

40 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Prvky Projectu Zobrazení Ganttův diagram, Používání úkolů, Týmový plánovač a Seznam zdrojů Tabulka Filtr Mapování Pole

41 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Seznam zdrojů Formát, Formát, Styly textu – Arial, 8 b Doplníme skupinu RED: Novák, Sladká PRG: Kolínská

42 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Řazení Zobrazení, Data, Seřadit, Seřadit podle vybereme Název, zaškrtneme pole Trvale přečíslovat zdroje a klepneme do tlačítka Seřadit

43 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Seskupení Zobrazení, Data, Seskupit podle, Nová skupina podle Název: Typ a skupina seskupení podle Typu Potom podle Skupina Další nastavení Soubor, Možnosti, Zobrazení, Možnosti měny Desetinná místa: 0

44 Vlastní pole pro zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní pole pro zdroje Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole typ Text Text1 přejmenujeme na Grafický indikátor Vzorec: Název Grafické indikátory – 4 podmínky: Je rovno Kolínská: zelená kulička Je rovno Novák: žlutá kulička Je rovno Sladká: červená kulička Je rovno údržbáři: modrá kulička (zdroj nevyužit) Sloupec zařadíme před sloupec Typ, zarovnáme na střed

45 Zobrazení Seznam zdrojů 2 – Skupiny
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zobrazení Seznam zdrojů 2 – Skupiny Optimalizujeme šířku sloupců Sloupec Typ přesuneme za Základní kalendář Zobrazení uložíme Zobrazení, Zobrazení zdrojů, Seznam zdrojů, Uložit zobrazení: Seznam zdrojů 2 – Skupiny

46 Zobrazení Používání úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zobrazení Používání úkolů K úkolům uvádí práci a zdroje realizující úkol Úprava zobrazení: Formát, Formát, Styly textu: Arial, 8 b Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo osnovy Zobrazení uložíme: Zobrazení, Zobrazení úkolů, spodní část tlačítka Používání úkolů, Uložit zobrazení: Používání úkolů 2 – Práce

47 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Týmový plánovač pro jednotlivé zdroje v pravé části jsou graficky znázorněny úkoly dle časové osy

48 Týmový plánovač: úprava
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Týmový plánovač: úprava Poklepeme na časovou osu: v kartě Střední úroveň, Velikost: 400 % Uložení zobrazení: Zobrazení, Zobrazení zdrojů, spodní část tlačítka Týmový plánovač, Uložit zobrazení: Týmový plánovač 2 - Širší

49 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Přepínání zobrazení Z místní nabídky názvu zobrazení na levém kraji zobrazení můžeme vybrat základní zobrazení či jejich modifikace Z místní nabídky názvu zobrazení můžeme zobrazit Panel zobrazení Další zobrazení později: Síťový diagram, Kalendář, Časová osa, Používání zdrojů, Diagram závislostí, Diagram zdrojů, Seznam úkolů, Kalendáře

50 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Organizátor Zobrazení a tabulky se ukládají do globální šablony Další prvky lze nakopírovat do globální šablony či jiného projektu organizátorem Soubor, Informace, Organizátor

51 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 3 Kalendáře

52 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 2 Kalendáře 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 23:00 – 3:00, 4:00 – 8:00 (pracuje se v nocích z pondělí na úterý až z pátku na sobotu, tj. v pondělí 23:00 – 0:00, v sobotu 0:00 – 3:00, 4:00 – 8:00, v ostatní dny 0:00 – 3:00, 4:00 – 8:00, 23:00 – 0:00), 0:00 – 24:00

53 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Informace o projektu Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu Soubor, Možnosti, v kartě Upřesnit v sekci Obecné: Dotazovat se na informace o projektu u nových projektů

54 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Informace o projektu od data zahájení projektu od data dokončení projektu

55 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Mřížka Typ: čára Barva: Zahájení projektu: přerušovaná olivově zelená Dokončení projektu: přerušovaná červená Datum stavu: plná modrá Aktuální datum: plná oranžová

56 Převod týdnů a dnů na hodiny
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Převod týdnů a dnů na hodiny 1 den = 8 hodin 1 týden = 40 hodin 1 měsíc = 20 dnů = 20 * 8 = 160 hodin

57 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Změnit pracovní čas karta Projekt, Vlastnosti, Změnit pracovní dobu

58 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kalendář Firemní Vytvořit nový kalendář: Firemní (kopie Standardního kalendáře) 8 – 12, 13 – 17 záložka Pracovní týdny Podrobnosti

59 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Výjimky: svátky Nový rok

60 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Výjimky: svátky Velikonoční pondělí Svátek práce Den vítězství Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení mistra Jana Husa Den české státnosti Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Štědrý den 1. svátek vánoční 2. svátek vánoční

61 Úprava úkolu Koncepce vybavení místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava úkolu Koncepce vybavení místnosti kalendář Firemní zdroj: Kolínská Seznam zdrojů 2 – Skupiny kalendář Firemní přiřadíme všem zdrojům zadáme sazby: standardní sazba: 200 Kč/hodina přesčasová sazba: 300 Kč/hodina Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné výchozí standardní a přesčasová sazba (200 a 300 Kč/hodina)

62 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady na účast Kolínské 40 hodin * 200 Kč/h = 8000 Kč zobrazení Používání úkolů synchronizace: Zobrazit vybrané úkoly (karta Zobrazení, Lupa), Ctrl Shift F5 Nastavení časové osy na dny pondělí … práce 8 hodin čtvrtek … svátek – nepracovní čas pondělí … práce 8 hodin

63 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kalendář Rodiče pro Kolínskou a Jandu kopie kalendáře Firemní karta Pracovní týdny Květnové svátky 2025 – nahrazení: – : pondělí až pátek 8 – 12, 13 – 18 Květnové svátky 2025 – čerpání: – : pondělí až středa 8 – 12, 13 – pátek: nepracovní čas

64 Úprava kalendáře – školní výlet
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava kalendáře – školní výlet 2 výjimky do kalendáře Rodiče Pracovní sobota Pracovní časy: 8 – 12, 13 – 17 Volné pondělí Nepracovní Kolínská – kalendář Rodiče

65 Úprava kalendáře Kolínské
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava kalendáře Kolínské nástup až v 9 hodiny, vynechání polední přestávky: Výjimka: Pracovní doba bez přestávky Pracovní čas: 9 – 18

66 1.1 koncepce vybavení místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project 1.1 koncepce vybavení místnosti pondělí hod – úterý hod pondělí : 9 hodin úterý : 9 hodin středa : 9 hodin čtvrtek : 0 hodin pátek : 0 hodin pondělí : 9 hodin úterý : 4 (zbývající) hodiny

67 Úprava kalendáře – náhradní volno
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava kalendáře – náhradní volno práce ve státní svátek 8. 5., náhradní volno a výjimka pro kalendář Kolínská: Pracovní svátek: Pracovní čas 8 – 12, 13 – 17 Květnové náhradní volno: 12. – Nastavit na nepracovní čas

68 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava GD3 - Osnova Časová osa Nepracovní čas dle kalendáře Kolínské Nástroje GD/Formát, Formát, Rozložení Zarovnat pruhy na celé dny Časová osa – Nepracovní čas, Kreslení, Před pruhy úkolů

69 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zobrazení Kalendář Zobrazení, Zobrazení úkolů, Kalendář tlačítko Kalendář, Uložit zobrazení: Kalendář 2 – Kolínská Zobrazení, Data, Filtr: Používající zdroj – Kolínská

70 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kalendář – úprava Časová osa, karta Stínování dat, Zobrazit pracovní čas pro kalendář Kolínská Stínování výjimek

71 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kalendář 2 – Kolínská

72 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Doba trvání na úkolu pracuje i údržbář – každý odpracuje 40 hodin poklepeme na úkol, v kartě Zdroje doplníme zdroj údržbáři doba trvání je 48 hodin – 1,23 týdne

73 Spolupráce zdrojů – Koncepce
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Spolupráce zdrojů – Koncepce Změnit pracovní dobu Vytvořit nový kalendář: Koncepce Pracovní týdny – výchozí: pondělí až pátek do 19 h Úkolu koncepce vybavení místnosti přiřadíme kalendář Koncepce karta Upřesnit: Plánování ignoruje kalendáře zdrojů: Doba trvání je opět 40 h

74 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Limity realizace Limity realizace úkolu Úkol 1, kterému jsou přiřazeny Zdroj 1 a Zdroj 2.

75 Limity realizace – příklad
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Limity realizace – příklad nový prázdný projekt základní kalendář Projekt – kopii Standardního Projekt – základní kalendář projektu do kalendáře státní svátky: 1. a nový základní kalendář Úkol 1: pondělí – nepracovní čas sobota a neděle – pracovní den zahájení projektu: Úkol 1: 2 dny, kalendář Úkol 1 úkolu přiřadíme Zdroj 1 a Zdroj 2

76 Limity realizace - příklad
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Limity realizace - příklad Zdroj 1: dovolená a 9. 5. Zdroj 2: dovolená a 6. 5.

77 Limity realizace: s přesností na hodiny
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Limity realizace: s přesností na hodiny nový prázdný projekt základní kalendář Západní, je kopií kalendáře Standardní pracovní čas 9 – 13 a 14 – 18 Západní – základní kalendář projektu zahájení projektu v 9 h Úkol 2 pouze dopoledne 9 – 13 h – nový základní kalendář Úkol 2 (všechny dny 9 – 13) Úkol 2 – 5 hodin, kalendář Úkol 2, Zdroj pro Zdroj definujeme pracovní dobu 8 – 12, 13 – 17

78 Limity realizace: s přesností na hodiny
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Limity realizace: s přesností na hodiny

79 Přepočty časových jednotek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přepočty časových jednotek nový prázdný projekt zahájení projektu pracovní doba: 8 hodin Soubor, Možnosti, Plán, Denně hodin 8 Úkol 1 – 1 den Doba trvání v hodinách: ProjDurValue([Doba trvání])/60 vložíme před sloupec Zahájení

80 Přepočty časových jednotek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přepočty časových jednotek Denně hodin: 10 Úkol 1: 0,8 Úkol 2: 1 den Denně hodin: 6 Úkol 1: 1,33 dne Úkol 2: 1,67 dne Úkol 3: 1 den

81 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zobrazení karty Plán Soubor, Možnosti, karta Plán Projekt, Vlastnosti, Změnit pracovní dobu – tlačítko Možnosti

82 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Fiskální rok Soubor, Možnosti, Plán, Možnosti kalendáře – Začátek fiskálního roku: červenec Číslování fiskálních roků podle kalendářního roku jejich začátku Nastavení časové osy: V kartě Nejvyšší úroveň: V poli Zobrazit vybereme Tři úrovně (nejvyšší, střední a nejnižší). V poli Jednotky vybereme Roky. Zrušíme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok.

83 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Fiskální rok 2 V kartě Střední úroveň: V poli Jednotky vybereme Měsíce. V poli Popisek vybereme I 2009. Zrušíme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok. V kartě Nejnižší úroveň: V poli Jednotky vybereme opět Měsíce. V poli Popisek vybereme I 2002. Ponecháme zaškrtnutí pole Použít fiskální rok. V poli Zarovnání vybereme Doleva.

84 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Fiskální rok 3 Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu Datum zahájení: :00 Kalendář: 24 hodin Soubor, Možnosti, Plán, Možnosti kalendáře: Denně hodin: 24 Úkol: kalendářní rok 2015 – 365 dnů Naplánovat ručně sloupec Zahájení: Úkol: fiskální rok 2015 – 365 dnů

85 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 4 Úkoly

86 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vazby mezi úkoly termín konání úkolu je ovlivněn: kalendářem projektu, úkolů, zdrojů vazbami mezi úkoly nastavením režimu plánování a typu omezení úkolu informace o konfliktech při plánování – Průvodce plánování: Soubor, Možnosti, Plán, Zobrazit plánovací zprávy

87 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy vazeb mezi úkoly

88 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy vazeb mezi úkoly FS (Finish – Start, Dokončení – Zahájení) rozpočet vybavení místnosti – schválení koncepce a rozpočtu vybavení dokončení základů domu – hrubá stavba domu SS (Start – Start, Zahájení – Zahájení) koncepce vybavení místnosti – rozpočet vybavení místnosti stěhování nábytku do nového domu – ukládání věcí do nastěhovaného nábytku FF (Finish – Finish, Dokončení – Dokončení) datum dokončení předchůdce určuje datum dokončení následníka podhled – elektroninstalace příprava na zkoušku – doprava na zkoušku SF (Start – Finish, Zahájení – Dokončení) datum zahájení předchůdce určuje datum dokončení následníka stravování v novém bytě – zapojení sporáku

89 Nastavení režimu plánování úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nastavení režimu plánování úkolů Pro nově zakládané projekty: SOUBOR, v Možnostech v kartě Plán - Možnosti plánování pro tento projekt: Všechny nové projekty. Do pole Nově vytvořené úkoly vybereme Ručně naplánované či Automaticky naplánované. Pro nové úkoly v aktuálním projektu máme tři možnosti: SOUBOR, Možnosti, Plán - Možnosti plánování pro tento projekt: na aktuální projekt a vybereme režim. Klepneme do tlačítka režimu nových úkolů ve stavovém řádku a režim vybereme. V kartě ÚKOL v sekci Úkoly klepneme do tlačítka Režim plánování a vybereme režim. Pro jednotlivé již vytvořené úkoly můžeme změnit režim: v kartě ÚKOL v sekci Úkoly klepnutím do tlačítka Naplánovat ručně nebo Naplánovat automaticky nebo poklepáním na úkol a změnou hodnoty pole Režim plánování v kartě Obecné.

90 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Odlišnosti režimů Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu: Datum zahájení ve stavovém řádku: Ručně plánované Úkol 1, 2 dny, zahájení Úkol 2, 2 dny, zahájení , Předchůdci: 1 ve stavovém řádku – režim nových úkolů – Automaticky plánované Úkol 3, 2 dny, Předchůdci: 2

91 Odlišnosti režimů – pokračování
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Odlišnosti režimů – pokračování Úkol 4, 2 dny, Předchůdci: 3. Úkol je zahájen ve stavovém řádku: Ručně plánované Úkol 5, 2 dny, Předchůdci: 2;4. Úkol je zahájen Prodloužíme dobu trvání pro úkol 1 a 2 na 4 dny. Dokončení úkolu 2 červeně podtrženo Klepneme na úkol 2. Úkol, Plán, Respektovat propojení.

92 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Odlišnosti režimů 3 Úkol 4 dočasně vyřadíme. Úkol, Plán, Deaktivovat. Úkol 5 – Respektovat propojení. Posun úkolů: Úkol, Úkoly, tlačítko Přesunout

93 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Omezení úkolů projekt plánovaný od data zahájení se zahájením projektu projekt plánovaný od data dokončení s dokončením projektu pružná středně pružná pevná

94 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Omezení úkolů pružná co nejdříve co nejpozději středně pružná dokončit po dni včetně dokončit před dnem včetně zahájit po dni včetně zahájit před dnem včetně pevná musí být dokončen musí být zahájen

95 Vkládání úkolů, vlastnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vkládání úkolů, vlastnosti Vložení dočasného úkolu před úkol 1.2 – Insert – 2 dny úkol odstraníme Delete Uplynulá doba 1.13 větrání … 5 ud 2.2 přihlašování na uvedení … 15 ud Milník úkoly o nulové době trvání Informace o úkolu, Upřesnit, Označit úkol jako milník

96 Vkládání úkolů, vlastnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vkládání úkolů, vlastnosti Zvýraznění změn Nástroje GD/Formát, Formát, Styly textu – Změněné buňky Změna zahájení: Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu – zahájení Konání úkolu je ovlivněno: vazbami mezi úkoly nastavením typu omezení úkolu

97 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení vazby v grafické části GD: vazba mezi úkolem 1.1 a 1.3: v grafické části GD: táhneme z prhu úkolu 1.1 na pruh úkolu 1.3 vytvoříme vazbu i mezi 1.2 a 1.3 sloupec Předchůdci u úkolu 1.3: 2;3 v tabulce: do řádku úkolu 1.4 do sloupce Předchůdci zapíšeme ID předchůdce: 4

98 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení vazby v informacích o úkolu u úkolu 1.6 – karta Předchůdci: schválení koncepce a rozpočtu vybavení lze zvolit i typ vazby promítne se o grafické části GD

99 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení vazby ve formuláři Ganttův diagram 3 – Osnova + Formulář úkolů úkol 1.6 Zobrazení, Rozdělení, zaškrtneme Podrobnosti Nástroje formuláře úkolů/Formát, Podrobnosti, Předchůdci a následníci … mezi úkolem 1.6 a 1.7

100 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení vazby pomocí tlačítka Propojit úkoly označíme úkoly 1.7 a 1.8 Úkol, Plán, Propojit úkoly … nebo Ctrl F2

101 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy vazby úkol 1.2 lze zahájit již 2 dny po zahájení 1.1 vytvoříme vazbu v grafické části poklepeme na vazbu Zahájení – zahájení SS Úkol, Plán, Rozpojit úkoly

102 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Prodleva Předstih – se záporným znaménkem Zpoždění úkol 1.2 začíná až 2 dny po zahájení úkolu 1.1 poklepeme na vazbu, Závislost mezi úkoly, prodleva 2 dny mezi 1.4 a 1.5 prodleva 2 týdny

103 Výpočet prodlevy: DEM_03_05
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Výpočet prodlevy: DEM_03_05 prodleva je vypočítána na základě kalendáře následníka Př.: nový projekt, zahájení úkol 1 … 1 den úkol 2 … 1 den, navazuje na úkol 1 se zpožděním 2 dny kalendář Volné úterý … Pracovní týdny, Podrobnosti, nepracovní čas v úterý úkol 2 … kalendář Volné úterý úkol 1 bude zahájen , úkol 2 až v pátek

104 2OP482 Manažerská informatika 2
Project sloupec Předchůdci za Zahájení, sloupce zarovnáme zprava Nástroje GD/Formát, Sloupce, Zarovnat text doprava Doplnění vazeb

105 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kritická cesta začátek projektu: dokončení: 1. větev úkol 1.4 výběr a objednání počítačů s dobou trvání 3 pracovní dny úkol 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru prodleva 9 pracovních dnů doba trvání 1 pracovní den celkem 1. větev pracovních dnů 2. větev úkol 1.11 výběr a objednání nábytku 3 pracovní dny úkol 1.12 dodání a montáž nábytku prodleva pracovních dnů úkol 1.13 vyvětrání 3 pracovní dny úkol 1.14 instalace sítě 1 pracovní den celkem 2. větev pracovních dnů

106 Zobrazení kritické cesty
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zobrazení kritické cesty Nástroje GD/Formát, Formát, Styly textu Kritické úkoly, Barva: červená Do zobrazení doplníme sloupec Časová rezerva zahájení před sloupec Předchůdci ČRZ zobrazíme v GD: Nástroje GD/Formát, ve skupině Styly pruhů zaškrtneme Časová rezerva Nástroje GD/Formát, Styly pruhů, Formát, Styly pruhů doplníme nový řádek Kritický – úkoly typu Kritický, barva – červená

107 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Cesta úkolu předchůdce: oranžová barva řídící předchůdce: žlutá barva následník: fialová barva řídící následník: světle fialová barva

108 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zobrazení Časová osa Zobrazení, Rozdělené zobrazení, Časová osa označíme úkoly tažením umístíme do časové osy Umístění jednotlivých úkolů na časovou osu: Úkol, Vlastnosti, Přidat na časovou osu z místní nabídky úkolu Přidat na časovou osu v Informacích o úkolu, Obecné, Zobrazit na časové ose

109 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Časová osa Nástroje časové osy/Formát, Zobrazit či skrýt, Formát dat – zrušíme zaškrtnutí Data úkolů Tažení přesuneme texty milníků, aby se nepřekrývaly Nástroje časové osy/Formát, Zobrazit či skrýt Překrývající se úkoly Posun a lupa

110 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Časová osa Nástroje časové osy/Formát, Písmo, Barva pozadí … červená schválení koncepce a rozpočtu vybavení výběr a objednání nábytku dodání a montáž nábytku instalace sítě instalace počítačů vyvětrání (40 % velmi světlá červená) výběr a objednání počítačů, dodání počítačů a dataprojektoru (azurová z motivu)

111 Umístění úkolů do řádků
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Umístění úkolů do řádků 1. řádek instalace sítě (1.14) rekonstrukce zasedací místnosti (1) 5. řádek 2. řádek akce uvedení nového software na trh (2) koncepce vybavení místnosti (1.1) 6. řádek schválení koncepce a rozpočtu vybavení (1.3) objednání občerstvení (2.3) rozeslání pozvánek (2.6) výběr a objednání počítačů (1.4) webová prezentace uvedení (2.1) dodání počítačů a diaprojektoru (1.5) přihlašování na uvedení (2.2) 3. řádek průběh akce uvedení software (2.11) rozpočet vybavení místnosti (1.2) tisková zpráva o uvedení (2.12) zazdění dveří (1.6) 7. řádek podhled (1.7) návrh letáků k uvedení (2.4) elektroinstalace (1.8) 8. řádek vymalování (1.9) výběr, objednání propagačních materiálů (2.7) položení koberce (1.10) instalace počítačů (1.15) 4. řádek příprava rezervačního software (1.16) výběr a objednání nábytku (1.11) dodávka a montáž nábytku (1.12) vyvětrání (1.13)

112 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Omezení úkolu 2. 11 průběh akce uvedení softwaru – musí být zahájen v úterý Informace o úkolu, Upřesnit, Typ omezení, Musí být zahájen – Datum omezení: :00

113 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Časová rezerva 4 dny Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, posuneme zahájení z na Úkol 1.9 vymalování má být dokončen před … Dokončit před dnem Ruční přepsání dat sloupec Zahájení  Zahájit po dni (před dnem) sloupec Dokončení  Dokončit po dni (před dnem)

114 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kontrola úkolů Úkol, Úkoly, Zkontrolovat

115 Co nejpozději. Konečný termín
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Co nejpozději. Konečný termín 1.10 položení koberce – v rámci časové rezervy co nejpozději: Informace o úkolu, Typ omezení: Co nejpozději z úterý na středu oprava koberce do pondělí … Informace o úkolu, Konečný termín zelená šipka v grafické části GD nedodržení termínu – varovná značka ve sloupci indikátorů

116 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozdělení úkolu 1.4 výběr a objednání počítačů – po prvním dnu přestávka v délce 4 pracovních dnů Úkol, Plán, Rozdělit úkol – datum přerušení – zahájení pokračování (úkol dokončen ) úkolu přiřadíme zdroj: Kolínská 25 % provedeme kontrolu v Používání úkolů

117 Přerušení úkolu – nastavení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přerušení úkolu – nastavení GD3 – Osnova Způsob zobrazení: Nástroje GD/Formát, Styly pruhů, Formát, Rozdělení Úkol lze přerušit několikrát Termín dokončení lze upravit tažením v grafické části Přerušenou část lze připojit Tažením za pravou hranu úkol prodlužujeme Přerušení lze zadat v Používání úkolů zadáním nulové práce pro zdroj

118 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Opakovaný úkol Úkol, Vložit, Úkol, Opakovaný úkol Úkol, Plán, Zmenšit odsazení úkolu

119 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Opakovaný úkol Zahájit po dni (včetně) Odstranění úkolu dílčího – označení dílčího úkolu a Delete souhrnného – označení souhrnného úkolu a Delete Přiřazení zdrojů – Zdroj, Přiřazení, Přiřadit zdroje

120 Vlastnosti úkolů a jejich editace
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastnosti úkolů a jejich editace základní úpravy: v Ganttově diagramu doplnění úkolu: Insert nebo Úkol, Vložit, Úkol klávesa Delete maže obsah buňky nebo celý úkol vyplnění stejných hodnot: z místní nabídky Vyplnit dolů Ctrl D Úkol, Úpravy, Vyplnit dolů Přesunutí hodnoty tažením myší, s Ctrl kopírování obsahu buňky

121 Vlastnosti úkolů a jejich editace
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastnosti úkolů a jejich editace Editaci buňky ukončíme Enter: o řádek níž Shift Enter: o řádek výš Tab: doprava Shift Tab: doleva Hledání: Úkol, Úpravy, Najít nebo Ctrl F Nahradit: Nahradit, Ctrl H Vlastnosti úkolu: okno Informace o úkolu: Obecné, Předchůdci, Zdroje, Upřesnit, Poznámky, Vlastní pole

122 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 5 Zdroje

123 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy zdrojů pracovní úkoly plní vykonáváním práce náklady jsou odvozeny ze spotřebovávaného času (doba trvání * počet jednotek) členění živé (lidé) obecné konkrétní neživé (stroje, zařízení) dostupnost kalendářem tabulkou dostupnosti materiálové plní úkoly svým spotřebováním nemají kalendář, nepřihlíží ke kalendáři projektu náklady jsou odvozeny ze spotřeby (daná počtem jednotek, jednotky slovně) dostupnost nelze omezit ani kalendářem, ani tabulkou dostupnosti nákladové vyvolávají náklady, které nelze přiřadit pracovním ani materiálovým zdrojům

124 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení zdrojů ze systému Project Server Zdroj, Přiřazení, Fond zdrojů, Fond zdrojů organizace ze společného sdíleného fondu zdrojů např. v novém prázdném projektu na sdíleném disku lokálně v rámci projektu

125 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zdroje v projektu Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné Výchozí standardní sazba: 200 Kč/h Výchozí přesčasová sazba: 300 Kč/h vložení zdrojů: Seznam zdrojů 2 – Skupiny zatím Kolínská, Sladká, Smetana, Adamec, Novák

126 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Doplnění zdrojů Zobrazení, Data, Seskupit podle, Žádná skupina

127 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Informace o zdroji poklepáním na zdroj Shift F2 Zdroj, Vlastnosti, Informace

128 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dostupnost zdroje Maximální počet jednotek do – 0 % od – 50 % zobrazení dle data Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu Aktuální datum

129 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Poznámky ke zdroji

130 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Přiřazení zdrojů Možnosti v dialogovém okně Přiřadit zdroje v Informacích o úkolu, karta Zdroje pomocí formuláře Zdroje a předchůdci a Zdroje a následníci v tabulce úkolů ve sloupci Názvy zdrojů

131 Přiřazení zdroje k úkolu 1.1 koncepce vybavení místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přiřazení zdroje k úkolu 1.1 koncepce vybavení místnosti Kolínská a 1 údržbář … 50 % přidáme sloupec Práce … 80 hodin Project při změně přiřazení jednotek fixuje práci  oba zdroje nejprve odebereme a znovu přidáme

132 Zdroj pro úkol 1.2 rozpočet vybavení místnosti
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zdroj pro úkol 1.2 rozpočet vybavení místnosti v okně Přiřadit zdroje Možnosti seznamu zdrojů Filtrovat podle Skupina … RED Sladká 100 % … 2 dny  2 * 8 = 16 hodin * 200 Kč/h = Kč

133 Zdroj pro úkol 1.3 schválení koncepce a rozpočtu vybavení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zdroj pro úkol 1.3 schválení koncepce a rozpočtu vybavení Informace o úkolu, karta Zdroje odstraníme stávající zdroj přiřadíme zdroj Novák 25 %

134 Zdroj pro úkol 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zdroj pro úkol 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru Zobrazení, Rozdělené zobrazení, Podrobnosti Formulář úkolů Nástroje formuláře úkolů/Formát, Podrobnosti, Zdroje a předchůdci Kolínská 25 % … práce 2 hodiny

135 Zdroj pro úkol 1.6 zazdění dveří
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zdroj pro úkol 1.6 zazdění dveří ve sloupci Názvy zdrojů zedníci 50 %

136 Přiřazení materiálového zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přiřazení materiálového zdroje úkol 1.10 položení koberce údržbáři 50 % koberec … jednotky 92 m2

137 Přiřazení nákladových zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přiřazení nákladových zdrojů v Informacích o úkolu ve sloupci Náklady souhrnnému úkolu 1 rekonstrukce zasedací místnosti papír: 500 Kč toner: 200 Kč telefon: 200 Kč

138 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení zdrojů /1

139 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vložení zdrojů /2

140 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Diagram zdrojů Diagram zdrojů 2 – Filtrované zdroje Nástroje diagramu zdrojů 2/Formát, Formát, Styly pruhů Filtrované zdroje: Zobrazit jako – Pruh: pro přetížené, přidělené i navržené rezervace, plný vzorek Zdroje: Navržené rezervace – Zobrazit jako: Pruh, šrafovaný 8. vzorek

141 Diagram zdrojů pro Smetanu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Diagram zdrojů pro Smetanu Smetana, týden od Zobrazení, Data, Nový filtr: Interní zdroje (Skupina je rovno RED, PRG, DIS, KON, ANA, REK)

142 Diagram zdrojů pro zdroj Sladká
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Diagram zdrojů pro zdroj Sladká

143 Grafy přiřazení zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Grafy přiřazení zdrojů GD3 – Osnova, označíme úkol 1.15 a 2.1 Přiřadit zdroje, Graf zobrazíme Diagram zdrojů 2 – Filtrované zdroje stav 5. – Styly pruhů, Vybrané úkoly, Zobrazit jako: Pruh, 8. vzorek Velikost časové osy GD 80 %

144 Týmový plánovač 2 - Širší
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Týmový plánovač 2 - Širší

145 Přetížení a vyrovnání zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přetížení a vyrovnání zdrojů analyzujeme v Používání zdrojů

146 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vyrovnání Zdroj, Vyrovnání, Možnosti vyrovnání

147 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Důsledky vyrovnání do GD3 – Osnova doplníme sloupec Vyrovnání – zpoždění: 2.4 … 3 uplynulé dny 2.6 … 1 uplynulý den 2.7 … 5 uplynulých dnů

148 Vyrovnaný Ganttův diagram
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vyrovnaný Ganttův diagram Styly textu – Arial, 8b Zobrazit či skrýt – Číslo osnovy upravíme šířky sloupců  Vyrovnaný GD 2 – Osnova

149 DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů úkol A … 2 dny … Aleš úkol B … 2 dny … Blanka úkol AB … 10 dnů … Aleš i Blanka, priorita 400 zahájení zrušíme zaškrtnutí Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy

150 DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project DEM: Důsledky vyrovnání zdrojů na začátek vložíme úkol 0 … 3 dny návaznost FS úkolu A a B na úkol 0 Aleš a Blanka přetíženi  vyrovnáme

151 Změna doby trvání, jednotek, přiřazení, práce
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Změna doby trvání, jednotek, přiřazení, práce Práce v hodinách = Doba trvání v hodinách * Jednotky přiřazení GD3 – Osnova Úkol 1.16 příprava rezervačního software Práce = (5 dnů * 8 počet hodin denně) * (0,25 + 0,25) = 20 hodin

152 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pevné jednotky Doba trvání = Práce / Jednotky přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d Doba trvání = Práce / Jednotky přiřazení = 10 / 50 % = 20 h = 2,5 d Práce = Doba trvání * Jednotky přiřazení = 10 d * 8 h * 50 %

153 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pevná doba trvání Jednotky přiřazení = Práce / Doba trvání = 30 h / 40 h = 0,75 Práce = Doba trvání * Jednotky přiřazení = 10 * 8 * 50 % = 40 h Práce = Doba trvání * Jednotky přiřazení = 5 * 8 * 100 % = 40 h

154 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pevná práce Doba trvání = Práce / Jednotky přiřazení = 10 / 50 % = 20 h = 2,5 d Jednotky přiřazení = Práce / Doba trvání = 20 h / 80 h = 0,25 Doba trvání = Práce / Jednotky přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d

155 Plánování řízené úsilím
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Plánování řízené úsilím Jednotky přiřazení každého zdroje = Celkové jednotky přiřazení / Počet zdrojů = 0,5 /3 = 0,165 Doba trvání = Práce / Jednotky přiřazení = 20 / 100 % = 20 h = 2,5 d Práce = Doba trvání * Jednotky přiřazení = 40 * 100 % = 40 h

156 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Přesčasová práce 1.11 výběr a objednání nábytku 3 dny, Sladká na 50 %  práce 12 hodin Používání úkolů 2 – Práce za sloupec Práce doplníme Práce v přesčase vpravo: Nástroje používání úkolů/Formát, Podrobnosti, Přidat podrobnosti Styl podrobností: Dostupná pole: Přesčasová práce: Zobrazit upravit šířky sloupců

157 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Přesčasová práce k úkolu 1.11 … do sloupce Přesčasová práce … 4 hodiny přesčasová práce rovnoměrně rozdělena  doba trvání 2 dny vpravo: Přidat podrobnosti: Běžná práce GD3 – Osnova – rezerva 1 den  posuneme zahájení projektu ze na

158 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zpoždění přiřazení zrušíme přerušení úkolu 1.16 zobrazení Používání úkolů 2 – Práce Shift F2 úkol 1.16: Janda zahájí práci až 8. 4. sloupec Zpoždění přiřazení doba trvání úkolu se zvýší z 5 na 6 dnů

159 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozvrh práce Jandy Zkrácení práce Jandy o 1 den (typ Pevné jednotky) Změna práce z 10 na 8 hodin (Používání úkolů 2 – Práce) Smazání hodnoty 2 h v řádku Práce nebo Běžná práce v poslední den V dialogovém okně Informace o přiřazení snížení hodnoty Práce z 10 na 8 h  Doba trvání úkolu jen 5 dnů Zkrácení práce Jandy o další den Práce na úkolu se snížila z 8 na 6 hodin Smažeme hodnotu 2h v řádku Práce nebo Běžná práce V okně Informace o přiřazení snížení hodnoty Práce z 8 na 6 h

160 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozvrh práce Jandy

161 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozvrh práce zdroje Práce jednotlivých zdrojů dosud z doby trvání úkolu a jednotek přiřazení – zdroje pracovaly rovnoměrně. Jiné rozvrhy: pro 20 dnů 4. den (sloupec 2) rovnoměrný: 10 h zatížení na konci nebo špička: 1,5 h dvě špičky: 5 h procenta se vztahují k max. denní kapacitě zdroje

162 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-04-02

163 Graf průběhu v různých rozvrzích práce
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Graf průběhu v různých rozvrzích práce

164 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Hypertextový odkaz Seznam zdrojů 2 – Skupiny: Uložit zobrazení: Seznam zdrojů 3 – Odkazy Zobrazení, Data, Tabulky, Hypertextový odkaz Seskupit podle: žádná skupiny Základ hypertextového odkazu: Soubor, Informace, Upřesnit vlastnosti Hypertextový odkaz: Janda … Janda/index.htm Ctrl+K

165 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 6 náklady

166 Náklady realizace projektu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Náklady realizace projektu Celkové náklady = náklady na dílčí úkoly + náklady na souhrnné úkoly Celkové náklady na úkol = Pevné náklady úkolu + Náklady zdrojů na použití + Náklady zdrojů podle jednotek práce

167 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy nákladů podle objektu náklady na úkol náklady na úkol bez ohledu na přiřazení zdrojů náklady na zdroj pro každý zdroj lze definovat až pět tabulek nákladových sazeb diferenciace dle data účinnosti náklady na zdroj = náklady na použití zdrojů (za každý úkol) + náklady podle počtu jednotek práce sazby nákladů pracovních zdrojů standardní přesčasová podle průběhu nabíhání nákladů na začátku (zahájení úkolu či zahájení používání zdroje) průběžně podle stupně dokončení úkolu podle stupně dokončení práce na konci podle nabíhání v konfrontaci plánu a skutečnosti plánované podle směrného plánu skutečné náklady odchylka skutečných nákladů od rozpočtových nákladů náklady, které zbývá čerpat (rozdíl směrného plánu a skutečnosti)

168 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Možnosti měny

169 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady na úkol Ganttův diagram 4 – Náklady Zobrazení, Data, Tabulky: Náklady Zobrazení, Data, Tabulky, Uložit pole jako novou tabulku: Ganttův diagram 4 – Náklady Nástroje GD/Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo osnovy šířky sloupců do sloupce Nabíhání pevných nákladů: Na začátku

170 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava nákladů Upravíme hodnotu pole Nabíhání pevných nákladů pro úkoly: souhrnný úkol projektu Start: Průběžně 1.1 koncepce vybavení místnosti: Průběžně 1.7 podhled: Na konci Pevné náklady vyplníme do příslušného sloupce pro úkoly: 1.1 koncepce vybavení místnosti: 200 Kč 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru: Kč 1.7 podhled: Kč 1.8 elektroinstalace: Kč 1.12 dodání a montáž nábytku: Kč 2.5 dodání letáků: Kč 2.8 dodání propagačních materiálů: Kč 2.11 průběh akce uvedení software: 5000 Kč 3.1 porada vedení 1: 50 Kč 3.2 porada vedení 2: 50 Kč 3.3 porada vedení 3: 50 Kč

171 Nabíhání pevných nákladů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nabíhání pevných nákladů Na začátku: Náklady platíme předem v den zahájení úkolu Průběžně: Náklady jsou rozpočteny na jednotlivé dny, např. když úkol 1.1 koncepce vybavení místnosti trvá 4 dny a pevné náklady úkolu jsou 200 Kč, budou náklady započteny každý den ve výši 200/4 = 50 Kč Na konci: Náklady platíme až v den dokončení Celkové náklady projektu nyní činí Kč.

172 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady na zdroj v informacích o zdroji náklady na údržbáře:

173 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Aplikace sazby B na úkol 1.7 podhled: v Používání úkolů 2 – Práce poklepeme na řádek údržbáři  Informace o přiřazení: Tabulka nákladových sazeb: B

174 Náklady na pracovní zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Náklady na pracovní zdroje v Seznamu zdrojů 2 – Skupiny pro zdroj malíři: standardní sazba: 150 Kč/h přesčasová sazba: 200 Kč/h náklady na použití: 500 Kč (dovoz materiálu) pro zdroj zedníci: pro zdroj Sladká:

175 Kontrola hodnot (GD4 – Náklady)
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Kontrola hodnot (GD4 – Náklady) náklady úkolu 1.1 koncepce vybavení místnosti pevné náklady 200 Kč Kolínská 20 * 200 Kč Kč údržbáři 20 * 150 Kč Kč celkem Kč náklady úkolu 1.11 výběr a objednání nábytku Sladká v standardní době 8 * 150 Kč Kč Sladká v přesčasové době 4 * 200 Kč 800 Kč celkem Kč výpočet nákladů údržbářů (vliv účinnosti nákladů) úkol 1.8 elektroinstalace (do ) 16 * Kč Kč úkol 1.10 položení koberce (od ) 4 * 200 Kč 800 Kč výpočet nákladů údržbářů dle jiné nákladové sazby B úkol 1.7 podhled (aplikace sazby B) 32 * Kč Kč

176 Náklady na materiálové zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Náklady na materiálové zdroje v Seznamu zdrojů 2 – Skupiny náklady na použití rozeslání pozvánky 100 Kč materiálové náklady – Nabíhání – na začátku Standardní sazba: koberec 200 Kč rozeslání pozvánky 15 Kč síťový kabel 5 Kč

177 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Nákladové zdroje v Informacích o úkolu, karta Zdroje: pro souhrnný úkol 1 rekonstrukce zasedací místnosti papír: 500 Kč toner: 200 Kč telefon: 200 Kč pro souhrnný úkol 2 akce uvedení nového software na trh Celkové náklady projektu: Kč

178 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Nabíhání nákladů Používání úkolů 3 – Náklady (z PÚ2 – Práce, Zobrazení, Zobrazení úkolů, Používání úkolů, Uložit zobrazení) Nástroje používání úkolů/Formát, Podrobnosti zaškrtneme Náklady zrušíme zaškrtnutí Práce Přidat podrobnosti odstraníme pole Běžná práce a Přesčasová práce a doplníme pole Pevné náklady Časová osa: Velikost 80 % vlevo přidáme za sloupec Název úkolu sloupce Náklady a Pevné náklady

179 Nabíhání pevných nákladů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nabíhání pevných nákladů průběžné na konci

180 Nabíhání nákladů na použití
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nabíhání nákladů na použití Náklady na úkol 1.6 zazdění dveří se skládají z položek náklady na použití zdroje 0,5 * 500 Kč 250 Kč 8 hodin práce v standardní sazbě 8 * 150 Kč Kč celkem Kč Nabíhání nákladů pro zedníky: průběžně Průběžnost je vztažena pouze k nákladům dle rozsahu práce, nikoliv k nákladům na použití

181 3 varianty nabíhání nákladů na použití zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project 3 varianty nabíhání nákladů na použití zdroje na začátku Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy první den úkolu úkolu 1.6: 1450 Kč první den průběžně Náklady na použití zdroje budou vynaloženy první den úkolu Náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy postupně v jednotlivých dnech. na konci Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy poslední den úkolu úkolu 1.6: 1450 Kč poslední den úkolu

182 3 varianty nabíhání nákladů pro materiálový zdroj
2OP482 Manažerská informatika 2 Project 3 varianty nabíhání nákladů pro materiálový zdroj na začátku Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy první den úkolu. úkol 2.6: budou plánovány náklady 1600 Kč první den průběžně Náklady na použití zdroje budou vynaloženy první den úkolu. Náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy postupně v jednotlivých dnech. úkol 2.6: budou plánovány náklady: první den: /2 = = 850 Kč druhý den: /2 = = 750 Kč na konci Náklady na použití zdroje i náklady dle rozsahu práce budou vynaloženy poslední den úkolu. úkol 2.6: budou plánovány náklady 1600 Kč poslední den úkolu.

183 Nabíhání nákladů nákladových zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nabíhání nákladů nákladových zdrojů Seznam zdrojů 2 – Skupiny: nabíhání u nákladových zdrojů na začátku v Používání úkolů 3 – Náklady prohlédneme úkol 1 rekonstrukce zasedací místnosti

184 3 varianty nabíhání nákladů nákladových zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project 3 varianty nabíhání nákladů nákladových zdrojů na začátku Náklady za všechny jednotlivé zdroje naběhnou první den úkolu. průběžně Náklady nabíhají v jednotlivých úkolu. V případě projektu Start by byly účtovány každý den trvání souhrnného úkolu náklady ( ) Kč/28 dní = 32 Kč (papír 18 Kč + toner 7 Kč + toner 7 Kč). na konci Náklady za všechny jednotlivé zdroje naběhnou poslední den úkolu. V případě souhrnného úkolu 1 rekonstrukce zasedací místnosti by to bylo 28. den úkolu, tj. v pátek

185 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozpočtové náklady GD4 – Náklady Celkové náklady: Kč Financujeme ze 2 zdrojů: interní nákladový rozpočet: Kč externí nákladový rozpočet: Kč

186 Rozpočtové náklady – zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Rozpočtové náklady – zobrazení Seznam zdrojů 4 – Rozpočet (kopie Seznamu zdrojů) Seznam zdrojů Zobrazení, Seznam zdrojů, Obnovit výchozí – načteme seznam zdrojů z globální šablony Nástroje seznamu zdrojů/Formát, Styly textu: Arial, 8b  Seznam zdrojů 4 – Rozpočet doplníme sloupec Rozpočet, Rozpočtové náklady a Rozpočtová práce

187 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozpočtové zdroje Používání úkolů 3 – Náklady – poklepeme na souhrnný úkol a v kartě Zdroje přiřadíme rozpočtové zdroje náklady nelze vyplnit za sloupec Náklady vřadíme sloupec Práce a před něj Rozpočtové náklady a Rozpočtová práce

188 Rozpočtové náklady – zadání
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Rozpočtové náklady – zadání

189 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 6 sledování průběhu

190 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Sledování průběhu Směrný plán až 11 směrných plánů (Směrný plán, Směrný plán 1, ..., Směrný plán 10) Typy sledování zadání procenta dokončení projektu úkoly dokončené na 100 % úkoly zčásti dokončené (0 nebo 0 – 100 %) úkoly zahájené po dni aktualizace projektu, tj. dokončené na 0 % zadání procenta dokončení jednotlivých úkolů zadání skutečných hodnot pro jednotlivé úkoly (upřesnění zahájení, plánu dokončení, skutečné práce) zadání celkové práce pro jednotlivá přiřazení zdrojů zadání práce v rozdělení na časové jednotky pro jednotlivá přiřazení zdrojů

191 Směrné plány v projektu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Směrné plány v projektu

192 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Obsah směrného plánu pole úkolu Zahájení, Dokončení, Doba trvání, Práce včetně hodnot v časových jednotkách (práce v jednotlivých dnech), Náklady včetně hodnot v časových jednotkách, pole zdroje Práce včetně hodnot v časových jednotkách, pole přiřazení zdrojů úkolům Náklady včetně hodnot v časových jednotkách.

193 Uložení směrného plánu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Uložení směrného plánu Projekt, Plán, Nastavit směrný plán Zahájení podle směrného plánu Dokončení podle směrného plánu Doba trvání podle směrného plánu Práce podle směrného plánu Náklady podle směrného plánu Pomocné plány Zahájení  ZahájeníX Dokončení  DokončeníX

194 Směrný plán k 1. 4. 2025 Projekt, Plán, Nastavit směrný plán
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Směrný plán k Projekt, Plán, Nastavit směrný plán Nastavit směrný plán Vymazat směrný plán pole lze vložit do jakékoli tabulky porovnání směrného plánu a skutečnosti ve Sledovacím Ganttově diagramu (Zobrazení, GD, Sledovací GD) + tabulka Odchylka  Sledovací GD 2 – Odchylka odchylka skutečnosti od základního směrného plánu upřesněný plán směrný plán

195 Sledovací GD2 – Odchylka: úprava
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Sledovací GD2 – Odchylka: úprava Před sloupec Název úkolu doplníme sloupec Ukazatele Před sloupec Zahájení doplníme sloupec Doba trvání podle směrného plánu Před sloupec Zahájení doplníme sloupec Doba trvání Změníme pořadí sloupců: Zahájení podle směrného plánu, Zahájení, Odchylka zahájení, Dokončení podle směrného plánu, Dokončení, Odchylka dokončení. Na konec tabulky doplníme sloupce: Práce podle směrného plánu, Práce, Odchylka práce, Pevné náklady dle směrného plánu, Pevné náklady, Náklady dle směrného plánu, Náklady, Nákladová odchylka. zobrazíme Číslo osnovy Upravíme vhodně šířku sloupců

196 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zpřesnění projektu k úkol 1.6 zazdění dveří bude trvat 1 den místo plánovaných 2 … sloupec Doba trvání Důsledky: pro úkol 1.6 zazdění dveří Práce klesne na 4 hodiny (Práce), tj. sníží se o 4 hodiny (Odchylka práce). Náklady klesnou na 850 Kč (Náklady), tj. sníží se o 600 Kč (Nákladová odchylka). pro úkoly 1.7 – 1.9 Zahájení bude o den dříve (návaznost na dokončení úkolu 1.6). Dokončení bude o den dříve. Úkol 1.10 položení koberce sice navazuje na úkol 1.9, avšak má omezení typu Co nejpozději, proto není změnou ovlivněn. projekt Start (souhrnný úkol projektu) Práce se sníží z 294 na 290 hodin. Náklady klesnou z Kč na Kč. Uvedený stav k nastavíme jako Směrný plán 1

197 Procento dokončení projektu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Procento dokončení projektu projekt sledujeme k : Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu: Datum stavu: (nebo Projekt, Stav, Datum stavu) předpokládáme plnění úkolů dle plánu Projekt, Stav, Aktualizovat projekt

198 Sledovací GD 2 – Odchylka
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Sledovací GD 2 – Odchylka Nástroje GD/Formát, formát, Mřížka: Mřížka: Datum stavu – plná modrá barva za sloupec Odchylka zahájení doplníme sloupec Zahájení – skutečnost, a dále doplníme dále sloupce Skutečná doba trvání, Dokončení – skutečnost, Skutečná práce, Náklady – skutečnost Doplníme před sloupec Doba trvání podle směrného plánu sloupec Dokončeno %

199 Procento dokončení jednotlivých úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Procento dokončení jednotlivých úkolů 1.7 podhled nastavení z pásu karet: Úkol, Plán, Dokončeno 25 % z dialogového okna: v Informacích o úkolu, karta Obecné, Dokončeno %: 25 % nebo: Úkol, Plán, Označit podle plánu, Aktualizovat úkoly přímo v zobrazení ve sloupci Dokončeno % v grafické části: posunem %

200 2OP482 Manažerská informatika 2
Project % dokončení podhledu Důsledky: procento dokončení úkolu 1.7 podhled 50 na 25 % a celého projektu z 20 na 19 % skutečná doba trvání úkolu 1.7 podhled z 1 na 0,5 dne a celého projektu z 10,89 na 10,62 skutečná práce na úkolu 1.7 podhled z 16 na 8 hodin a celého projektu 122 na 114 skutečné náklady úkolu 1.7 podhled z 1600 na 800 Kč a celého projektu z na Kč Sladění s % dokončení projektu: Úkol, Plán, Označit podle plánu

201 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Směrný plán 2 – k 1.7 podhled – pevné náklady nabíhají na konci, nebyly ještě vynaloženy, údržbáři upřesnili náklady: místo 9000 Kč pouze 8000 Kč (sloupec Pevné náklady) nový směrný plán k Celkové náklady: Kč

202 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Týmový plánovač dokončené a nedokončené úkoly barevně odlišeny také v zobrazení Týmový plánovač Nástroje TP/Formát, Styly, Skutečná práce

203 Změny dle směrných plánů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Změny dle směrných plánů Změny dle jednotlivých směrných plánů můžeme rekapitulovat: zobrazením sloupců Zahájení (Dokončení, Doba trvání, Práce, Náklady) podle směrného plánu, plánu 1, plánu 2, v zobrazení Ganttův diagram s více směrnými plány, v němž jsou zobrazeny pruhy dle Směrného plánu, Směrného plánu 1 a Směrného plánu 2

204 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Ukazatele průběhu Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka: Ukazatele průběhu formátování barvy čáry průběhu a další

205 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Ukazatele průběhu v souvislosti se směrným plánem v souvislosti se skutečným plánem

206 Využití ukazatelů průběhu: DEM
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Využití ukazatelů průběhu: DEM Nový projekt, zahájení , datum stavu 5 úkolů s dobou trvání 10 dnů zobrazení Sledovací GD, tabulka Odchylky před sloupec Zahájení přidáme Dokončeno % Projekt, Plán, Nastavit směrný plán úkol 4: Zahájení: úkol 5: Zahájení: Projekt, Stav, Aktualizovat projekt – k úkol 2: Dokončeno 25 % úkol 3: Dokončeno 75 % Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka, Ukazatele průběhu Zobrazit, K datu stavu projektu, Zobrazit ukazatele průběhu v souvislosti se Směrným plánem Uložíme jako Sledovací GD2 Zobrazit ukazatele průběhu v souvislosti se Skutečným plánem Otevřít ve dvou oknech a uspořádat

207 Využití ukazatelů průběhu: DEM
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Využití ukazatelů průběhu: DEM

208 Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty EVA – Earned Value Analysis Soubor, Možnosti, Zobrazení, Možnosti měny, Desetinná místa: 0 Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, zahájení: zobrazení Sledovací Ganttův diagram úkol 1 s dobou trvání 10 dnů uložit zobrazení  EVA úkol 1 realizuje zdroj Beneš (100 %) zobrazení Seznam zdrojů – Beneš standardní sazba: Kč/h náklady na použití: Kč zobrazení EVA, tabulka Náklady pevné náklady: Kč nabíhání pevných nákladů: na začátku zobrazení EVA, tabulka EVA Tabulka 1

209 Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty Projekt, Plán, Nastavit směrný plán Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum stavu, (50 %) Nástroje GD/Formát, Formát, Mřížka, Datum stavu: plný typ modré čáry Informace o úkolu, karta Obecné: Dokončeno %: 40 % Před sloupec Doba trvání: BAC (Náklady dle směrného plánu), BCWS, BCWP, ACWP, Náklady – skutečnost, CV, CV%, CPI, SV, SV%, SPI, VAC, EAC Náklady – skutečnost: Kč

210 Graf ukazatelů vytvořené hodnoty
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Graf ukazatelů vytvořené hodnoty

211 Jednotlivé ukazatele EVA 1
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Jednotlivé ukazatele EVA 1 BAC (Budget At Completion) – rozpočtové náklady pevné náklady úkolu Kč náklady na použití zdroje Kč náklady na práci zdroje 10 * 8 * 1 * Kč celkem Kč BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) – rozpočtové náklady plánovaných prací 8 000 Kč Kč * (5 d/10 d) = * 50 % = Kč BCWP (Budget Cost of Work Performed) – rozpočtové náklady provedených prací 8 000 Kč Kč * 40 % = = Kč ACWP (Actual Cost of Work Performed) – skutečné náklady provedených prací před vložením Skutečných nákladů ACWP = BCWP aktualizace na Kč

212 Jednotlivé ukazatele EVA 2
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Jednotlivé ukazatele EVA 2 CV (Cost Variance) – nákladová odchylka BCWP – ACWP = – = Kč CV% CV/BCWP = / = -12,5 = -13 % CPI (Cost Performace Index) – nákladový index BCWP/ACWP = / = 0,89 SV (Scheduled Variance) – prováděcí odchylka BCWP – BCWS = – = Kč SV% SV/BCWS = / = -16,67 = -17 % SPI (Scheduled Performance Index) – prováděcí index BCWP/BCWS = / = 0,83 VAC (Variance At Completion) – odchylka nákladů CV/BCWP * BAC = / * = -0,125 * = Kč EAC (Estimated At Completion) – odhad nákladů BAC – VAC = – ( ) = = Kč

213 Ukazatele EVA v projektu Start
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Ukazatele EVA v projektu Start uložíme definici do globální šablony: Zobrazení, Data, Tabulky, Uložit pole jako novou tabulku – Aktualizovat aktuální tabulku v projektu Start vybereme zobrazení EVA Nástroje GD/Formát, Zobrazit či skrýt, Číslo osnovy

214 Ukazatele EVA v projektu Start
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Ukazatele EVA v projektu Start BAC úkolu 1.7 podhled pevné náklady (nabíhání na konci) Kč údržbáři v sazbě podle tabulky B Kč (2 dny x 8 hodin x 2 údržbáři x 100 Kč) celkem Kč BCWS 0 Kč BCWP práce údržbářů v rozsahu 25 % (z 3200 Kč) 800 Kč ACWP neupřesněné, prosto shodné s BCWP 800 Kč EAC díky úsporám zkrácení jednoho z úkolů Kč směrný plán Kč

215 Skutečné hodnoty pro jednotlivé úkoly
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Skutečné hodnoty pro jednotlivé úkoly skutečné hodnoty zahájení, dokončení a práce nabídku občerstvení firma pošle až v pondělí  úkol 2.3 objednání občerstvení nemohl být zahájen aktualizujeme projekt ve středu Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum stavu:

216 Skutečné zahájení úkolu 2.3
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Skutečné zahájení úkolu 2.3 Úkol, Plán, Označit podle plánu, Aktualizovat úkoly zpozdíme zahájení o 1 týden

217 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Důsledek změny nový stav k nastavíme jako Směrný plán 3 Celkové plánované náklady zůstávají Kč souběh úkolů 2.3 a 2.7 – v případě aktualizace průběhu dokončených úkolů Project již nesignalizuje přetížení zdrojů

218 Další sledování projektu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Další sledování projektu 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru je plánováno na 7. – pokud budeme souhlasit s dodávkou až po , sníží cenu o Kč úkol má rezervu 5,25 dne v Informacích o úkolu, Upřesnit, Typ omezení: Zahájit po dni (včetně) 12. a má Kolínská volno, úkol bude zahájen

219 Rekapitulace kritických úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Rekapitulace kritických úkolů 1.10 položení koberce 1.12 dodání a montáž nábytku 1.15 instalace počítačů 2.11 průběh akce uvedení software 2.12 tisková zpráva o uvedení Za kritické považujeme i úkoly trvající 1 den: Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti výpočtů: Úkol je považován za kritický pokud… z 0 na 1  další kritické úkoly: 1.14 instalace sítě 2.1 webová prezentace uvedení

220 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Stav projektu k Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum stavu: Projekt, Stav, Aktualizovat projekt Většina úkolů je již dokončena, nejsou považovány za kritické (Časová rezerva zahájení 0)

221 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Upřesníme náklady GD4 – Náklady 1.5 dodání počítačů a dataprojektoru nižší o Kč – tj na Kč 1.12 dodání a montáž nábytku zvýšení o Kč – tj na Kč Skutečné náklady (o Kč méně) – rozdíl najdeme ve sloupcích Odchylka a Zbývá: ukazatel VAC vykazuje plánovanou úsporu Kč – vychází z předpokladu stejné míry úspor u dosud nedokončených úkolů

222 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Směrný plán 4 stav k nastavíme jako Směrný plán 4

223 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dokončení projektu Projekt, Vlastnosti, Informace o projektu, Datum stavu: Projekt, Stav, Aktualizovat projekt  všechny úkoly dokončeny Skutečné náklady: Kč úspora: Kč ve sloupci Zbývá: 0 Kč Soubor, Informace o projektu, Statistika projektu

224 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Přerušení projektu Projekt, Stav, Aktualizovat projekt: Znovu naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou Nedokončené úkoly: nezahájené … Zahájit po dni (včetně) nedokončené úkoly … zastaví – do pole Zastavení – kdy byl projekt přerušen, do pole Pokračování … datum pokračování projektu

225 Přerušení projektu: DEM
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přerušení projektu: DEM Nový prázdný projekt – zahájení , datum stavu 3 úkoly, doba trvání 5 dnů, vazby FS Projekt, Stav, Aktualizovat projekt – Aktualizovat práci jako dokončenou ke dni projekt přerušíme na týden do : Znovu naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou s datem

226 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Ukazatele dokončení Ukazatele dokončení: Dokončeno %, Dokončená práce %, Fyzicky dokončeno % DEM: zobrazení na 0 desetinných míst zahájení projektu: , datum stavu: Nástroje GD/Formát, Mřížka, Datum stavu: plná modrá čára zdroje Drobná, Kos, standardní i přesčasová sazba 200 Kč/h Drobná má dovolenou 7. – (Výjimky) úkol 1 v délce trvání 10 dnů, zdroje Drobná a Kos práce na úkolu 1 = 80 hodin * 2 = 160 h doba trvání: 15 dnů uložení směrného plánu před sloupec Zahájení sloupce: Dokončeno %, Dokončená práce %, Fyzicky dokončeno %, Náklady podle směrného plánu, BCWS, BCWP aktualizace projektu k BAC (Náklady podle směrného plánu): 160 h * 200 Kč/h = Kč BCWS: 2 dny práce Kose: 2 * 8 * 200 Kč = Kč BCWP = BCWS, upřesníme Dokončenou práci 5%, BCWP = Kč

227 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Fyzicky dokončeno výsledky práce nemusí odpovídat času strávenému plněním úkolu Fyzicky dokončeno % není vypočteno jako práce odpovídající odpracovaným hodinám, zadáváme sami v našem případě 5  20 % BCWP se nemění (počítán standardně z Dokončené práce %), zůstává Kč Informace o úkolu, Upřesnit Metoda výpočtu vytvořené hodnoty: Dokončeno %  Fyzicky dokončeno % BCWP = Náklady podle směrného plánu * Fyzicky dokončeno % = * 20 % = Kč

228 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Fyzicky dokončeno Metoda pro nové projekty: Soubor, Možnosti, Upřesnit, Možnosti vytvořené hodnoty: Výchozí metoda výpočtu vytvořené hodnoty úkolu Dokončeno % Fyzicky dokončeno %


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google