Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 OBSAH 1)Společensko-historické pozadí 2)Pojmy: klasicismus, preromantismus, osvícenství 3)Architektura 4)Malířství 5)Sochařství 6)Hudba 7)Název: klasicismus 8)Charakteristický znak klasicismu 9)Literatura klasicismu 10)Dobrodružný román: Daniel Defoe, Jonathan Swift 11)Moliére 12)Osvícenský myšlenkový proud 13)Preromantismus 14)Johann Wolfgang Goethe 15)Friedrich Schiller

5 Společensko-historické pozadí Vznik klasicismu je spojen s vládou krále Slunce – Ludvíka XIV.  rozvoj absolutistických monarchií v Evropě  rozvoj zájmu o vesmír a přírodní dění  feudalismus vystřídán kapitalismem  změna v uspořádání společnosti – aristokracie ztrácí vliv, do popředí se dostávali zámožní měšťané  osvícenství propaguje přirozenou rovnost lidí (X dřívějším stavovským privilegiím)  2 velké události: Deklarace nezávislosti Spojených států amerických (4. 7. 1776) a Velká francouzská revoluce (1789)  klasicistní důraz na rozum (umělecký směr zej. aristokracie)  preromantismus zdůrazňuje citové hodnoty (ideálem je prostý, nezkažený člověk), nový vztah k přírodě

6 Klasicismus Klasicismus (z lat. classicus – vynikající, vzorový) je umělecký směr konce 17. a 18. století, který vychází z antiky a jehož základem je pevný systém estetických pravidel a norem. Preromantismus Preromantismus se projevuje hlavně v literatuře, do výtvarného umění, architektury ani hudby zásadně nezasáhl. Osvícenství Osvícenství je intelektuální hnutí 17. a 18. století, které kladlo důraz na rozum a prosazovalo vedle tolerance i společenské a politické změny ve jménu pokroku.

7 ARCHITEKTURA Pantheon v Paříži Versailles Britské muzeum Braniborská brána v Berlíně

8 MALÍŘSTVÍ Nicolas Poussin (1594-1665) Únos Sabinek Francouzský malíř, je považován za jednoho z největších malířů 17. století. Bývá často označován za zakladatele evropského klasicismu,klasicismu který byl vybudován na základech antiky a renesance.renesance

9 SOCHAŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ - oblíbeny obelisky a busty Ital Antonio Canova (1757-1822)

10 HUDBA Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ludwig van Beethoven (1770-1827)

11 - vznikl z latiny a znamená vynikající, vzorový - v době prvního francouzského císaře se používalo též výrazu EMPÍR

12 - ještě před fr. revolucí v r. 1789 dochází k vystřízlivění z barokního náboženského poblouznění  zobrazované skutečnosti se vracejí zpátky na zem, důraz na rozum

13 LITERATURA KLASICISMU - přísná pravidla VYSOKÝ STYL eposy, ódy, hymny, tragédie  hrdinové z vyšších vrstev  náměty z antiky  jednota času (děj se musí odehrát během 24 hodin)  jednota místa (blíže nespecifikovaný palác)  jednota děje (bez odboček) NÍZKÝ STYL komedie, bajka, satira  hrdinové z neurozených vrstev  bez přísných pravidel  cílem bylo pobavit

14 Dobrodružný román – vznikl v Anglii v 18 století Daniel Defoe (asi 1660-1731) - spisovatel, novinář, obchodník, politický agent - mnohokrát před soudem kvůli podvodům DÍLO: Robinson Crusoe Kniha údajně vychází ze skutečného příběhu námořníka Alexandra Selkirka, který strávil na opuštěném ostrově Juan Fernandez pět let. Po ztroskotání lodi se hlavní hrdina, vypravěč celého příběhu, dostane na pustý ostrov. S nemnoho věcmi, které se mu podařilo zachránit z lodi, s důvtipem a houževnatostí získává prostředky k životu. Postupem času je schopen chovat zvířata, pěstovat obilí, postavit člun.. Robinson stráví na ostrově 28 let a poté je zachráněn anglickou lodí, která ho dopraví do vlasti.

15 Jonathan Swift (asi 1667-1745) - anglikánský kněz, básník, spisovatel a pamfletista DÍLO: Gulliverovy cesty Čtyřdílný utopistický román, imaginární cestopis. Je alegorií na mravy a společenské zřízení v Anglii. Hlavní hrdina, kapitán Lemuel Gulliver, navštíví postupně čtyři země: Liliput, kde žijí trpaslíci, zemi obrů, létající ostrov a zemi, kde vládnou ušlechtilí koně, kterým slouží lidé. Kniha nabízí množství zábavných příběhů, ale také satirický pohled obyvatel jiných civilizcí na Gullivera a zemi, odkud přichází. Swift parodicky užívá tradiční mitivy dobrodružného románu (bouře, ztroskozání, putování hlavního hrdiny). Jedná se o jakousi karikaturu Homérovy Odyssey (Gulliverova cesta trvala16 let).

16 ( 1622 – 1673 ) - vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin /poklen/ - francouzský dramatik, herec a režisér - zakladatel klasicistní komedie

17 - narodil se v rodině královského čalouníka - studuje práva v Paříži, připravuje se na dráhu notáře - ale z lásky k herečce Madelaine Béjartové utíká k divadlu a stává se hercem - přijímá jméno Moliére (aby ochránil rodinu – divadlem bylo opovrhováno a církví pronásledováno)

18 - s Madelaine zakládá tzv. „Slavné divadlo“ - divadlo neprosperuje, má dluhy a je uzavřeno - Moliére jako dlužník na krátký čas do vězení

19 - kočuje s divadelní společností - od r. 1658 působí na dvoře krále Ludvíka XIV. => dostal penzi a jeho družina se stala „královskou divadelní společností“ Luvíku XIV. musel organizovat versailleské dvorní slavnosti a psát pro ně texty.

20 Moliére byl po ochranou fr. krále Ludvíka XIV. (Moliére se často dostával do ostrých sporů s vysoce postavenými lidmi, protože satiricky zobrazoval jejich mravní poklesky) Přestože jej král chránil, nenalezl u dvora klid. Měl neustálé spory i s církví.

21 Moliére zemřel (na tuberkulózu) v 51 letech – 17.února 1673 v noci, když večer ještě hrál premiéru své poslední komedie Zdravý nemocný.

22 Ve svých hrách se zaměřil na lidské vlastnosti. Lakomec – lidská chamtivost, chorobná lakota, závislost na mamonu (Harpagon) Zdravý nemocný – výsměch všem hypochondrům, neschopnosti lékařů té doby Tartuffe – náboženské pokrytectví Hraběnka z Nouzova – zesměšněna pýcha venkovských nevzdělaných šlechticů a jejich snaha napodobit vysokou pařížskou společnost

23 OSVÍCENSKÝ MYŠLENKOVÝ PROUD Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, Jeho velkým dílem byla: Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel umění a řemesel - obsahuje soubor znalostí z věd, umění a techniky tehdejší doby Hlavními redaktory: Denis Diderot a Jean le Rond d´Alembert Přispívali např. Voltaire J. J. Rousseau Ch. L. Montesquieu

24 LITERATURA PREROMANTISMU od pol. 18.st., začátek 19. stol. - umělecký styl a životní postoj nově nastupující třídy – měšťanstva - přechodné období mezi klasicismem a romantismem

25 Znaky: zdůraznění citovosti, sentimentalismus (prožitek srdce, vášeň, hloubka citu)=> typické pocity –melancholie a smutek návrat k přírodě (neporušený svět civilizací, prostý venkovský život) požadavek originality a svobody i v umělecké tvorbě záliba v typických přírodních scenériích (jezero, hřbitov, zříceniny hradů, rozvaliny, noc, svit měsíce) a v postavách až symbolických (poutník, vězeň, mnich, poustevník) hrdinové = ctnost, odvaha, vznešené mravy, čistý cit, důstojnost  v boji s překážkami buď zvítězí, nebo zahynou projev vlastenectví zájem o lidovou slovesnost

26 (1749 – 1832) - něm. básník, dramatik, prozaik, vědec, filozof

27 - narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem - zemřel ve Výmaru -vystudoval práva a přírodní vědy - působil jako právník, ministr a rádce výmarského vévody Karla Augusta

28 V říjnu 1806 si Goethe vzal za manželku Christianu Vulpiusovou a dopsal první díl „Fausta". Další bolest a zklamání přinesla Goethovi smrt Christiany pouhých deset let po svatbě.

29 Goethe a Karlovy Vary - jezdil sem po 40 let (celkem 13x, 365 dnů podle jeho deníku) - ubytovaný v rokokovém domě U Tří mouřenínů (jsou tam dodnes dochované dveře, kudy chodil) - plánoval tu i koupi vlastního domu vedle hotelu Pup

30 Goethe dokonce označil Karlovy Vary za místo, kde by chtěl vedle Výmaru a Říma nejraději žít. A to zde ještě neměl možnost ochutnat becherovku ani lázeňské oplatky. - i tady bádal (mineralogie, věnováno Národnímu muzeu)

31 Mariánské Lázně Goethe se tady zamiloval do 17 leté Ulriky von Levetzow a požádal její maminku o ruku. Ta si dala čas na rozmyšlení. Společně na Lokti oslavili Goethovy 74. narozeniny, ale matka řekla zásnubám „NE“. Goethe odjel z Varů a už se nikdy nevrátil. hrad Loket

32 Tento velký německý básník a spisovatel zemřel ve věku 83 let na nachlazení po vyjížďce na koni.

33 - vrcholné dílo – věnoval mu více jak polovinu svého života - dvoudílná filozoficko – dramatická báseň Námět: volně navazuje na starou pověst ze 16. st., podle níž učený doktor Faust v rouhavé touze po poznání prodal učený doktor Faust v rouhavé touze po poznání prodal svou duši ďáblu, a tím propadl zkáze. Goethe dává pověsti nový smysl.Faustovo životní úsilí bylo Goethem postaveno mezi principy zla a dobra, zničení a vykoupení. Prolog: Mefistofeles a Hospodin spolu uzavírají sázku o Faustovu duši.

34 I. DÍL Faust je věčně nespokojený, stále touží po novém poznání, přestože prostudoval všemožné vědy, hledá smysl života. Proto se oddal magii. Z černého psa, kterého si přivedl z procházky, se vyklubal Mefistofeles. Uzavřel s ním dohodu (podepsáno krví), že mu ukáže věci, které ještě neviděl, a nalezne v nich uspokojení. Pak zemře a jeho duše propadne peklu. Mefistofeles Fausta omladil, vodil ho po studentských pitkách, ukázal mu v kouzelném zrcadle obraz Markétky, prosté měšťanské dívky. Faust se do ní zamiloval, s Mefistofelovou pomocí získal její lásku a svedl ji. Láska končí tragicky. Markétčina matka zemře po nápoji, který ji dcera na Faustovu radu podala, bratr Valentin byl v potyčce s Faustem proboden. Faust Markétku opustil, ta v zoufalství utopí jejich nemanželské dítě a v žaláři čeká na popravu. Faust si uvědomil svoji chybu a chtěl, aby ji Mefistofles z vězení vysvobodil. Markétka pomoc odmítá, a tím se vymyká z ďáblovy moci. Její duše byla zachráněná boží vůlí. II. DÍL Faust je Mefistofelem uveden na císařský dvůr, aby zapomněl na Markétčinu tragédii. Získává císařovu vděčnost tím, že vynálezem papírových peněz zachrání říši před úpadkem. Poté se spolu s Mefistofelem ocitl v mýtické řecké době, Řeckem se inspiruje a obohacuje se duchem antiky. S pomocí věštkyně dostal z podsvětí na svět spartskou královnu Helenu a oženil se s ní. Po smrti jejich syna Euforiona byl přenesen (Heleniným závojem) do velehor, sestoupil do nížin a pomohl císaři porazit nepřátelské vojsko.Za odměnu si vyžádá pás bažinatého mořského břehu, který chce odvodnit a změnit v úrodnou půdu a osídlit lidmi, kteří by zde našli nový život. V této vidině nachází smysl života. Zesláblý a osleplý, ale pln dalších plánů, zemřel. Tím, že pomáhal lidem, ztratil nad ním Mefistofeles moc a Faustova duše došla spásy.Jeho duše je zachráněna před peklem.

35 -dvoudílný milostný román v dopisech - odehrává se v Německu v 18. st. -autobiografické prvky (Goethova soudní praxe ve Wetzlaru, jeho vztah k 16 leté dívce, sebevražda Goethova kolegy) I. díl: Werther, vzdělaný mladý muž, malíř, odchází na venkov, aby zde v krásné jarní přírodě zapomněl na své starosti. V malém městečku poznává dívku Lottu a hluboce se do ní zamiluje, přestože je zasnoubena s jeho přítelem Albertem. Doufá, že získá její lásku, ale Lotta se stává Albertovou ženou. Wether odejde na nějaký čas z její blízkosti. II. díl: Werther působí na velvyslanectví, pak se vrací k Lottě. Šílí láskou, ale je stále odmítán. Spáchá sebevraždu pistolí, kterou měla naposledy v rukou Lotty. - ohromný ohlas románu, neboť vyjadřoval životní pocity mladé generace na sklonku 18. století. Stal se symbolem nešťastné lásky, která je zároveň opravdová, bezelstná a upřímná. Nastolil otázku o právu člověka na smrt vlastní rukou. Vyvolal tzv. „wertherovskou horečku“ (móda W. oblečení – modrý frak, žlutá vesta a holínky) a vlnu sebevražd mladých lidí, kteří se ztotožnili s postavou Goethova hrdiny.

36 (1759 – 1805) - německý spisovatel, básník, dramatik, překladatel Balada: Óda na radost - její text je použit v Beethenově 9. symfonii V roce 1791 onemocněl tuberkulózou, léčil se mj. v Karlových Varech.

37 J. W. Goethe J. W. Goethe se stal jeho přítelem. Vzájemný vztah procházel většími či menšími krizemi. Oba umělci ovšem stvořili mnohá díla, zejména rok 1797 je považován za „rok balad“, kdy vzniklo mnoho slavných balad a oba básníci se předháněli, kdo napíše lepší. Goethe (ve Výmaru) Schiller

38 Práce s textem: čítanka str. 104 – 105 Na radost – Friedrich Schiller 1)Co může být zdrojem radosti? 2)Z čeho se raduješ ty? 3)Kdy jsi se radoval z radosti druhých? 4)Jak se u tebe projevuje radost? Rukavička - Friedrich Schiller 1)Je báseň lyrická, či epická ? 2)Jaké zkoušce vystavila rytíře Delorgese panna Kunhuta? Co si o tom myslíš? 3)Proč rytíř výzvu neodmítnul? Milovala ho Kunhuta?

39 Téma: Evropská literatura 18. století – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google