Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víme o sobě navzájem? Škola – knihovna – školní knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víme o sobě navzájem? Škola – knihovna – školní knihovna."— Transkript prezentace:

1 Víme o sobě navzájem? Škola – knihovna – školní knihovna

2 Východisko - společný problém Čtenářská gramotnost dětí v ČR se neustále zhoršuje Výsledky mezinárodního průzkumu PISA (Programme for International Student Assessmentm ) PISA

3 Co je ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST? porozumění psanému textu,textu používání psaného textu přemýšlení o textu za účelem –dosažení cílů jedince –rozvoje jeho vědomostí a potenciáluvědomostí –aktivní účasti ve společnostispolečnosti http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cten%C 3%A1%C5%99sk%C3%A1_gramotnost

4 Průzkum čtenářské gramotnosti PISA 2000 Účast: patnáctiletí žáci všech typů škol Dotazníky byly zadávány také učitelům žáků a ředitelům škol. Různé typy textů:  Texty souvislé vyprávění, výklad, popis..  Texty nesouvislé formuláře, reklamy, grafy…

5 Co se zjistilo v roce 2000? Podprůměrné výsledky Žáci si nejhůře vedli při vyhledávání informací Výrazně nejhůře řešili úlohy zasazené do pracovních situací.. Potvrdil se poznatek z předchozích výzkumů, že lépe dovedou pracovat s nesouvislými texty (grafy, mapami, tabulkami apod.) než s texty souvislými.

6 Exkluzivní testování sedmnáctiletých – nic moc V r.2000 pouze v ČR vyplnili stejný test také žáci ze 3. ročníků všech typů SŠ. ROZDÍLY DLE TYPŮ STUDIA:  GYMNÁZIA téměř všichni žáci minimálně základní (3.) úroveň způsobilosti  SŠ S MATURITOU pod základní úrovní se nachází 10 % žáků  NEMATURISTNÍ OBORY 20 % žáků ukončuje vzdělání s nejnižší - 1. úrovní způsobilosti, nebo jí ani nedosahuje.

7  Celospolečenský problém Žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti se stávají RIZIKOVOU SKUPINOU Těžko hledají uplatnění na trhu práce V osobním i společenském životě nezvládnou každodenní, běžné čtenářské situace.

8 PISA 2009 Výzkumu se účastnilo 65 zemí České děti se v oblasti čtenářské gramotnosti opr.roku 2000 VÝRAZNĚ ZHORŠILY Ke zlepšení došlo u polských a maďarských dětí

9 Čtenářská gramotnost v ČR = významný vzdělávací a také společenský problém http://www.msmt.cz/pro- novinare/ctenarska-gramotnost- ceskych-deti-je-alarmujici-1http://www.msmt.cz/pro- novinare/ctenarska-gramotnost- ceskych-deti-je-alarmujici-1 Ministr školství: „Česká republika klesá nejrychleji ze zemí OECD“ (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)“

10 Česká školní inspekce: Metodická příručka: Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 http://www.csicr.cz/cz/85256- ctenarska-gramotnost-jako- vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka/http://www.csicr.cz/cz/85256- ctenarska-gramotnost-jako- vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka/

11 Stojí za zamyšlení Pár citátů z metodické příručky České školní inspekce

12 Co se ve školách stále stává Stává se, že učitelé nepovažují za svůj úkol učit žáky číst. Chtějí, aby žáci četli v jejich předmětu s porozuměním, ale očekávají, že je tomu naučí někdo jiný,

13 ..estetické i věcné čtení ve škole se považuje za ztrátu času Číst se má jinde, ve škole se o tom má nanejvýš hovořit, nebo ještě lépe jen dokládat, že žák četl. Žáci nedostávají dostatek času na začtení se do knihy a na emocionální prožitek, který je podmínkou pro to, aby se z nečtenáře stal čtenář.

14 …učitelé nepovažují žáky za schopné vybrat si text. nenechávají žáky vybrat si text, protože to žáci neumějí, a žáci to neumějí, protože to nedělají a nikdo je tomu neučí ! Podmínka pro rozvíjení čtenářství: Škola má ve svém programu zakotveno, že žáci si vybírají texty samostatně a že se ve škole soustavně učí, jak se to dělá.

15 …učitelé se obávají, že by žáci četli jen podřadné texty, pokud by výběr byl ponechán na nich Žákům se předkládají učitelem (školou) vybrané texty, které jim nic neříkají. Skryté kurikulum tak žáky učí, že číst je nekonečné utrpení a nuda

16 !!! Pokud chceme, aby se žáci dobrali i náročnější četby, musíme v nich nejprve vzbudit potřebu a chuť číst. K tomu nejlépe poslouží jakákoli kniha nebo text, který žáka zaujme. Teprve u žáka, který čte, můžeme rozvíjet jeho čtenářské návyky a dovednosti a usměrňovat jeho preference

17 Stává se, že učitelé už sami nečtou (nebo čtou jen periodika typu Hrom...). Žáci nikdy neměli možnost vidět je číst knihu, nikdy neslyšeli jejich reakci na četbu. Přitom dovednostem a postojům se děti učí nápodobou. Pokud dospělí v jejich okolí čtou, začnou děti považovat čtení za normální plnohodnotnou činnost.

18 Podmínka pro rozvíjení čtenářství Učitelé vytvářejí pročtenářskou atmosféru: Zařadili čtení do svého životního programu. Sledují aktuální produkci, čtou knižní recenze, navštěvují knihovnu sem tam zajdou do knihkupectví prohlédnout si novinky, sdělují žákům, co zrovna čtou.

19 Stává se, že učitelé nesledují aktuální knižní produkci a nesledují ani novinky v dětské literatuře. pokud nejčerstvější novinka, kterou zaznamenali, je Bořík a jeho parta, nemohou žákům doporučovat vhodné knihy ! Podmínka pro rozvíjení čtenářství: Učitelé se zajímají o produkci nakladatelství dětské literatury, o ceny udělované za dětskou literaturu (včetně ilustrací), půjčují si nebo kupují a čtou dětskou literaturu pro pubescenty a adolescenty

20 Stává se, že učitelé se domnívají, že knihovna nemusí být ani ve třídě, ani ve škole Že stačí, když žáci společně jednou za čas navštěvují knihovnu. Výzkumy potvrzují, že hlavně slabí čtenáři potřebují, aby kniha byla k dispozici ve chvíli, kdy mají chuť číst. Knihy musejí být nadosah. Podmínka pro rozvíjení čtenářství prostředí ve škole je co nejvíce nasyceno knihami knihy a texty jsou snadno a rychle přístupné.

21 … tamtéž: Pokud škola nemůže investovat prostředky do vybavení školní knihovny a vyškolené knihovnice, nemá smysl pátrat po metodách do hodiny. A pokud někdo očekává, že rodiče konečně vyhoví představám školy a naučí děti číst, pak čeká na Godota.

22 Školy a školní knihovny mají v rozvoji čtenářské gramotnosti významnou roli Jak jsou na tom školní knihovny? Mohou úkoly při rozvoji čtenářské gramotnosti naplňovat?

23 Ve správním obvodu MěÚ Šumperk vykázaly knihovnu za r.2010 tyto školy: Bohutín Hanušovice Hrabišín Jindřichov Libina Loučná n.D. Oskava Údolí Desné Rapotín Ruda n.Mor. Sudkov Staré Město Špk Dr.Beneše Špk 8.května Špk Sluneční Špk Šumavská Velké Losiny

24 Ve stejném obvodu školní knihovnu neohlásily školy: Bludov Bohdíkov Bratrušov Bušín Dolní Studénky Hrabenov Chromeč Nový Malín Olšany Písařov Špk Vrchlického Vikýřovice

25 Letmé nahlédnutí – Hluchák Děti pomáhají při zpracování a řazení knih, knihovna je jedním z míst, kde se mohou scházet Knihovnice s dětmi vydávají školní časopis, z jeho prodeje se financuje nákup knih do knihovny Další nákup – je již druhý rok minimální

26

27 Knihovna ZŠ Šumavská Převažuje charakter učitelské knihovny Nové knihy téměř výhradně z rozpočtu na dyslektické pomůcky (1 – 2 tituly ročně) Ukládá knihy do PC Distribuce knih žákům (Albatros..)

28 Gymnázium Šumperk Knihovna je otevřena každý den každou přestávku Pravidelně nakupuje knihy Skoro vždy je plná studentů

29

30 Obecní knihovna Bludov Veřejná knihovna ve škole plní současně i funkci školní knihovny http://www.knihovnaspk.cz/k atalog/zaznam.php?detail_nu m=95591&vers=1&lang=cze&u ser_hash=2011051630727da 6cde7c34fedd4ae7e4809bc 73ae89f6cc&ascdesc=0&sort by=NAZEVhttp://www.knihovnaspk.cz/k atalog/zaznam.php?detail_nu m=95591&vers=1&lang=cze&u ser_hash=2011051630727da 6cde7c34fedd4ae7e4809bc 73ae89f6cc&ascdesc=0&sort by=NAZEV

31 Veřejná knihovna může škole pomoci Pokud nemá školní knihovna podmínky, je veřejná knihovna jedinou institucí, která je nablízku a může pomoci při rozvíjení čtenářské gramotnosti Jestliže je jedinou institucí, která může pomoci, MUSÍ POMOCI...

32 Co můžeme nabídnout ? Pravidelné návštěvy dětí v rámci školy …. Nové knihy na půjčování Informace –co děti požadují, co chtějí číst –O nových knihách pro děti a mládež –co máme (nemáme) v knihovním fondu z četby, kterou požaduje škola

33 Informace o katalogu knihovny !!! Šumperk http://www.knihovnaspk.cz/katalog/index.php http://www.knihovnaspk.cz/katalog/index.php Hanušovice http://www.knihovna.hanusovice.infohttp://www.knihovna.hanusovice.info Loštice http://www.kulturalostice.cz/index.php?opti http://www.kulturalostice.cz/index.php?opti Mohelnice http://www.knihovna-mohelnice.cz/http://www.knihovna-mohelnice.cz/ Ruda nad Mor. http://knihovna.ruda.cz/index.phphttp://knihovna.ruda.cz/index.php Štíty http://www.stity.cz/index.php?a=cat.21http://www.stity.cz/index.php?a=cat.21 Úsov http://knihovna.usov.cz/http://knihovna.usov.cz/ Velké Losiny http://www.losiny.cz/http://www.losiny.cz/ Zábřeh http://knihovna.zabreh.cz/http://knihovna.zabreh.cz/

34 Víme o sobě navzájem? Má školní knihovna ve vaší obci nové knihy? Znají učitelé nové knihy pro mládež? Mají možnost půjčit si nové knihy pro mládež ve veřejné knihovně? Víte o sobě navzájem?

35 Máme společnou šanci rozvíjet čtenářství dětí

36 Děkuji za pozornost Mgr.Zdeňka Daňková Šumperk, 19.5.2011


Stáhnout ppt "Víme o sobě navzájem? Škola – knihovna – školní knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google