Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. a Postdoc II. 25. 9. 2013 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. a Postdoc II. 25. 9. 2013 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. a Postdoc II Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 Odměny mentorů Dotaz na MŠMT ohledně limitu pro odměny mentorů, resp. vysvětlení „ Kč za rok“. Původní informace byla, že jde o skutečný rok (od zapojení mentora do projektu). Po vyjasnění a upřesnění ze strany MŠMT hlídáme KALENDÁŘNÍ rok. Vzhledem k různým termínům zapojení mentora do projektu DOPORUČUJEME poměrně krátit i možné maximum odměny pro mentora 

3 Odměny mentorů - příklad

4 Informace ze schůzky na MŠMT Licence – příprava žádosti ze strany MU o udělení výjimky  MŠMT tuto situaci již déle řeší. MU připraví oficiální dopis, ve kterém bude žádat o: a) vydání dodatku k Rozhodnutí, kterým se upraví povinnost příjemce převést nevýhradní licenci na poskytovatele (s tímto MŠMT souhlasí) b) možnost vytvoření položky „Golden Open Access“ v kapitole 5 rozpočtu (tato položka se zdá MŠMT nehospodárná)  MU přesto o toto bude žádat, neboť mnoha studiemi bylo potvrzeno, že články zveřejněné formou OA bývají až 3x více citované Dopis odeslán em k vyjádření

5 Do konce týdne bude odeslána žádost o podstatnou změnu rozpočtu, tj. zrušení položky (Náklady na inzerci v rámci výběrových řízení na pozice postdoků) a přesun částky Kč do kap. 5. Zvolena varianta zachování počtu jednotek a navýšení jednotkové sazby P I – dodatek ke změně rozpočtu

6 Změna rozpočtu - výsledek Typy nákladuJednotka před změnoupo změně Navýšení Počet jednotek Jednotková cena Celkové náklady Počet jednotek Jednotková cena Celkové náklady Vydání monografie či studijních textů sada12, , ,0012, , , , Publikační nákladysada66, , ,0066, , , , překlady textůslužba1, ,00 1, , , odborné a jazykové korektury služba3, , ,003, , , , konferenční poplatkykus189, , ,00189, , , ,

7 Řídící orgán zatím nerozhodl. V minulém týdnu zaslán z MŠMT požadavek na doplnění žádosti: „V žádosti není dostatečně vysvětleno, proč chcete navyšovat i jednotkové sazby.“  Po doplnění zdůvodnění nový požadavek: „Z žádosti není jasné, pro koho je navýšení požadováno – pro mentory či postdoky?“ MŠMT do doplnění požadovalo dopsat větu: „Vždy se jednalo o cesty postdoků“  Pro PI. a PII. platí, že zahraniční cesty mohou být z projektu hrazeny pouze postdokům! P II – výjimka na navýšení zahraničních cest

8 Možnost zkrácení monitorovacího období u PII. – na předchozí schůzce původně ústně schváleno, nyní již zamítnuto z důvodu certifikace výdajů u Evropské komise k ALE MO období končí k , MZ nutné odevzdat do na schůzce dohodnuto, že zpráva sice bude odevzdána v původním termínu, ale výdaje je možné doložit jen do MZ bude vypracována během listopadu

9 PII. – 2. monitorovací zpráva (1. ŽoP) Do dodat: výkaz vzdělávací činnosti: /2013 zpráva postdoka a mentora za období: /2013 popis realizace klíčových aktivit MI (za ukončený semestr jaro 2013) anotace předmětu z IS, výpis studentů z IS (podpoření a úspěšně podpoření studenti) – bez známek

10 kompletní podklady k veřejným zakázkám + vyplněný formulář k VZ (předpokládané a vysoutěžené ceny VŘ/za projekt) prezentace z přednášek, seminářů, fotodokumentace, články, … podklady pro finanční část: mzdové sestavy – podepsaná MZ 520b soupisky čerpání rozpočtu – kvůli souladu Vašich a mých údajů výkazy práce změny v pracovněprávních dokumentech (i při ukončení pracovního poměru)

11 KA 3 do popisu realizace KA nezapomenout dát do KA 3 u mentorů (CEITEC – dr. Foret; ESF – prof. Sirovátka; FF – prof. Hashemi, prof. Urbánek; FI – prof. Matyáš; FSpS – doc. Zvonař) informace o průběhu plnění  např. že v aktuálním monitorovacím byly navázány či se rozvíjely kontakty s vědeckými odborníky na zahraničních výzkumných pracovištích, dojednávají se akce (workshop, konference)

12 P I + P II Výstupy projektu Výstupy + publicita – je nutné dodržet naplánovanou publicitu a výstupy, tak jak je uvedeno v projektové žádosti Ve výstupech musí být vždy uvedena dedikace na projekt, jinak nebude výstup uznán!!!: This work was supported by the project „Employment of Newly Graduated Doctors of Science for Scientific Excellence“ (CZ.1.07/2.3.00/ ) co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.“ This work was supported by the project „Employment of Best Young Scientists for International Cooperation Empowerment“ (CZ.1.07/2.3.00/ ) co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.“

13 Dedikace – pokr. Tato práce byla podpořena z projektu „Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci“ (CZ.1.07/2.3.00/ ), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato práce byla podpořena z projektu „Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce“ (CZ.1.07/2.3.00/ ), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

14 Publicita Povinná publicita – „samolepkou“ označit kancelář administrátora, mentora a postdoka (nejlépe pod jmenovku), vyfotit a dodat manažerovi fotky PI. – dodat do 3. MZ ti, co ještě nedodali PII. – dodat do 2. MZ všichni

15 Publicita – pokr. Aktuálně možnost článku o realizaci obou projektů v Brněnském deníku, který by vyšel S tiskovým odborem bude probráno, jak by měl článek vypadat - zda např. uděláme rozhovory s nějakými postdoky či zda vyzdvihneme nějaké zajímavé oblasti výzkumu postdoků  jakým směrem se bude článek ubírat vás budeme informovat. Možná budeme potřebovat vaši pomoc Evergreen – pamětní desky

16 Ostatní – pro připomenutí V případě, že byly vyplaceny odměny, prosím nezapomeňte mít založené relevantní zdůvodnění odměn. Zahraniční cesty – kapesné – nedoporučujeme vyplácení kapesného z projektu. PI. MI – do 3. MZ dodávat výpisy z IS za ukončený semestr jaro Podzim 2013 se bude dávat až do další MZ. PI. – popis realizace KA – do KA 3 nezapomenout dát u mentorů (PřF – dr. Foitová, doc. Preisler, doc. Marek; CEITEC – dr. Hejátko; PdF – dr. Pančocha) informace o průběhu plnění  např. že v aktuálním monitorovacím byly navázány či se rozvíjely kontakty s vědeckými odborníky na zahraničních výzkumných pracovištích, dojednávají se akce (workshop, stáž, letní škola, …)

17 Aktuální problém – postdoci a podávání jiných projektů Do právě ukončené výzvy na projekty SoMoPro byly podány 4 projekty s postdoky (3 postdoci z CEITEC, 1 z PřF za CEITEC). Z předchozí výzvy byly 2 projekty postdoků úspěšné a postdoci by měli z projektu odejít na projekt SoMoPro. Tato situace je ale riziková  Dle metodického výkladu výzvy má postdok na projektu pracovat 2-3 roky – tato podmínka ověřena na MŠMT! Z projektu zatím odešlo 5 postdoků vždy mimo MU  tyto situace by měly být pro MŠMT vysvětlitelné. Projekty Postdoc není možné brát jako zcela volně disponibilní zdroje, které budou používány na přechodné financování různých osob

18 Pokud budou postdoci mezi jednotlivými projekty na HS migrovat, výrazně tím ohrožují projekty Postdoc – jeho cíle a výstupy. Není možné odhadnout a ani zjistit, jak se bude MŠMT a případné kontroly stavět k situacím, kdy postdok bude zaměstnán na projektu pár měsíců a pak přejde na jiný projekt v rámci jedné instituce (zůstane na MU, na stejném pracovišti). Hrozí zde riziko, že mzdy a ostatní náklady nebudou uznány. Nyní vedení MU vyhodnocuje situaci, zda smlouvy k již schváleným projektům podepsat či nikoli

19 Opatření řešitele projektu: Přestup postdoka na projekt je vždy rizikový a každý přestup a riziko s ním spojené nese dané HS, které návrh na přestup postdoka na jiný projekt navrhuje. Všechny projekty, které bude chtít postdok podat, a které by v případě jejich úspěchu vedly k přestupu postdoka na jiný projekt, budou s řešitelem projektu konzultovány již ve fázi návrhu projektu. Řešitel projektů POSTDOC I. a II. má pravomoc finálně rozhodnout, zda přestup na jiný projekt povolí či nikoliv. Tato pravidla budou doplněna do metodického pokynu RMU k projektu POSTDOC I. a II

20 Termín příští schůzky: čtvrtek od 9:00 ve velké zasedací místnosti RMU

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. a Postdoc II. 25. 9. 2013 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google