Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak "samotného" hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru  První číslicové počítače byly vyrobeny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak "samotného" hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru  První číslicové počítače byly vyrobeny."— Transkript prezentace:

1

2  Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak "samotného" hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru  První číslicové počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století

3  první zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech  Vývoj probíhal až do poloviny 20.stol. ve dvou větvích  Analogové – modelovaly problém převedením do jeho mechanické nebo elektrické analogie  Číslicové – převedením na číselné hodnoty a numerické zpracování  S vývojem číslicové techniky analogové počítače prakticky zanikly

4  Vznikl asi před 5000 lety  První známý nástroj, který usnadňoval počítání s čísly  Původně šlo jen o zaprášený kámen (hebrejsky abaq = prach)  Používal se v Babylonii  Nejstarší dochovaný exemplář je salamiská tabulka, která pochazí z roku 300př.n.l.  Ve starověkém Řecku a Římě se používala dřevěná hliněná destička, do které se vkládaly kamínky (calculli) – odtud název kalkulačka

5  Za myšlenkového zakladatele považován všestranný umělec Leonardo da Vinci  První kalkulačku však sestrojil roku 1623 Wilhelm Schickard – zůstala zachována jen dokumentace a náčrtky  1623 první mechanický počítací stroj, tzv. počítací hodiny  Základem bylo desetizubé kolečko  Neuvedl stroj do praxe, protože umřel během třicetileté války

6  Roku 1642 Blaise Pascal vyrobil ve svých 19 letech první dochovaný kalkulátor – stroj zvaný Pascaline; uměl sčítat a odčítat  Otec byl výběrčí daní, syn mu chtěl pomoci, tak vyrobil sčítací stroj  Na slavnou éru Pascala navázal r.1694 německý matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz, který stroj Pascaline zdokonalil a stroj uměl navíc násobit, dělit a počítat druhou odmocninu – docílil toho výměnou ozubeného kola za ozubený válec  1820 vyrobil Charles Xavier Thomas Aritmometr – byl to první hromadně vyráběný kalkulátor

7  Objevitel John Napier roku 1614  Násobení a dělení pomocí sčítání a odčítání s využitím logaritmů  Následně byly v Anglii sestaveny logaritmické tabulky  Později logaritmické pravítko, kde byla reálná čísla reprezentována vzdálenostmi na ose; to bylo používáno prakticky beze změn dalších 200let  Dokonce ho používali k provádění výpočtů v rámci programu Apollo

8  Elektromagnetický řídící a počítací stroj  Vyvinut roku 1889 Hermannem Hollerithem a použil ho k vyhodnocení sčítání lidu v USA  Joseph-Marie Jacquard použil děrné štítky na začátku 19.stol. k řízení tkalcovského stavu při vytváření složitých vzorů  Štítky se daly použít vícekrát, uchovávaly a zpracovávaly data

9  Pokus o první počítač  V 19. století se o něj pokusil Charles Babbage  Všeobecně použitelný počítač pracující na mechanické bázi  Měl aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu  Program nebyl v paměti, ale byl čten zvláštním snímačem  Seznam instrukcí podáván pomocí děrných štítků  Nebyl nikdy realizován, ale je považován za první univerzální počítač  Ada, Lady Lovelace byla spolupracovnice a přítelkyně Charlese Babbage a byla první „programátorka“ pc na světě  Vytvořila první jazyk pro Analytical Engine; po ní nazván programovací jazyk ADA

10 Generace nultá 1930  Využívající relé  Rychlost – pár operací za sekundu  Velký počet skříní

11 Konrád Zuse 1938  První elektromechanický počtač Z1 (Německo)  Ten byl nefunkční, proto vymyslel relé a sestrojil několik typů Z (funkční až Z3)  Měl 2600 relé  Dvojkovou soustavu  1 operaci za sekundu  Klávesnice  Paměť na 64 čísel  Byl zničen při náletu

12 Howard Aiken 1938  Mark 1, prototyp  Ve stejné době jako Zuse  Byl ale méně dokonalý  Použit při výpočtu první atomové bomby

13 1.Generace (1945-1951)  Založena na elektronkách  Rychlost – stovky operací za sekundu  Velký počet skříní  Počítače jsou pouze prototypy s malou kapacitou operační paměti  Vstup hlavně pomocí děrných štítků  Nízká spolehlivost  Velká spotřeba energie  Ještě neexistuje programovací jazyk  Typický představitel je první skutečný počítač ENIAC – monstrum s 18 tisíci elektronkami, zabírající plochu basketbalového hřiště, napájen menší elektrárnou a chlazené dvěma leteckými motory (provoz ukončen 1955)

14  MANIAC – sestaven roku 1945  Do provozu uvedl John von Neumann  Byl použit k matematickým výpočtům popisujícím fyzikální děje a využit k vývoji jaderné bomby

15 2.Generace (1951-1965)  Využívají tranzistory  Rychlost – tisíce operací za sekundu  Velikost do 10 skříní  První programovací jazyky  vznikají dávkové systémy – zaváděné děrné pásky, štítky nebo magnetické pásky  Počítače se začínají vyrábět v malých sériích a používají se ve firmách  UNIVAC –r.1951 první sériově vyráběný počítač  EPOS – r.1960 vyroben pod vedením prof. A.Svobody (EPOS1, později EPOS 2)  operační systém  Assemlber – programovací jazyk starších počítačů, překladače

16

17 3.Generace (1965-1980)  Založena na integrovaných obvodech  Rychlost – desetiticíce operací za sekundu  Velkost do 5ti skříní  Roste výkon a to umožňuje práci více uživatelů najednou a mohou souběžně pracovat na více úlohách  Zavádí se pojem proces – označuje prováděný program a zahrnuje i dynamicky měnící se data  Cray – r.1976 nejvýkonější počítače na světě (Cray-1)  Úspěšný  1995 firma zkrachovala  Nejznámější počítač 3. generace

18 4.Generace (od roku 1981)  Využívají se integrované obvody vysoké hustoty – VLSI  Rychlost – miliony operací za sekundu  Velikost – 1 skříň  Roste výkon, zvyšuje se kapacita paměti, počítače se zmenšují a zlevňují  Přichází éra systémů DOS  Vznikají grafická uživatelská rozhraní  S rozvojem počítačových sítí vzniká internet  Hlavním představitelem je IBM PC (1981) založená na základě procesorů firmy Intel

19

20 5.Generace  Pravděpodobně se bude vyznačovat snahou o zvládnutí umělé inteligence  Pro počítače této generace se vžilo označení "non von", aby se zdůraznilo, že budou mít něco společného s von Neumannovou koncepcí  Jedná se o tzv. paralelní počítače  Osazeny dvěma i více procesory (mezi ně se dělí procesy)

21 APPLE  Založen r.1976 v Kalifornii – Steve Jobs, Steve Wozniak a R.g. Wayne  Firma pracuje na HW i SW  V poslední době vyvíjí produkty i v jiných oblastech (iPod, iPohone, iPad)  Počítač Apple II byl r.1977 představen na veletrhu West Coast Computer Faire  Technologický i komerční průlom v oboru osobních počítačů představoval Macintosh (rodina osobních pc)

22

23 IBM PC  12.srpna 1981 vydává počítač pod modelovým č.5150  Vývoj operačního systému měla na starosti společnost, kterou vlastil Bill Gates – DOS, Windows

24 Superpočítače  Velmi výkonné počítače nebo počítačové systémy  Mezi superpočítače můžeme taky spojení velkého množství počítačů spojených internetem  Používají se pro složité výpočetní úlohy, fyzikální modelování nebo pro potřebu vesmírného výzkumu (NASA)

25 Mainframe  používán pro kritické aplikace, často zahrnují zpracovávání velkých objemů dat  Typické úlohy – sčítání lidu, rozsáhlé statistické úlohy, finanční transakce  Později byl výraz Mainframe používán jako komerční označení s méně výkonnými jednotkami, které se skládaly z menších částí  Dnes tyto počítače patří mezi nejvýkonnější dostupnou univerzální výpočetní techniku

26 Server  Počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje  V unixových systémech démon, v Microsoft Windows – služba  Většinou umístěny ve speciální místnosti (serverovna), která je klimatizovaná a má zabezpečovací zařízení  Pro úsporu se skládají do skříní – rack  Služby poskytuje buď lokálně (v rámci jednoho počítače) nebo síťové služby (počítačová síť)  Lokální – obsluha připojené tiskárny, správa automatických aktualizací  Druhy serverů – webový, soborový, proxy, aplikační

27

28 Osobní počítač  Určený pro použití jednotlivcem  Součástí je hardware a software

29 Smartphone  Nazýván jako chytrý telefon  Poskytuje pokročilé funkce  Pokročilý operační systém (Symbian OS, Windows Mobile, Android)  Nevýhody – výdrž baterie, rozměry, cena (dnes už ani ne)

30 PDA (Personal Digital Assistant)  Malý kapesní počítač obvykle s dotykovou obrazovkou  Ovládán perem (stylus)  Původně měly pomoci s organizováním času a kontakty, dnes jsou velmi výkonné a zvládají mnoho dalších aplikací  Nejčastější OS – WM, PalmOS, Symbian OS, Linux

31  Uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků.  Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup.  Uživatel používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně.  První grafické uživatelské rozhraní (WIMP) bylo vyvinuto v roce 1973 ve vývojových laboratořích společnosti Xerox.


Stáhnout ppt " Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak "samotného" hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru  První číslicové počítače byly vyrobeny."

Podobné prezentace


Reklamy Google