Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Maturitní otázka č. 5 Kamila Vondušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Maturitní otázka č. 5 Kamila Vondušková."— Transkript prezentace:

1 HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Maturitní otázka č. 5 Kamila Vondušková

2 O BECNÉ POJETÍ SLOVA POČÍTAČ Historické pojetí slova spočívalo v označení lidského umu provádět výpočty Slovo počítač (computer) jako ho známe dnes se začalo užívat v technické praxi spojené s vývojem atomové bomby Technická praxe a vojenství je dodnes odvětvím táhnoucí počítačový průmysl Dnešní počítač je tedy stroj na zpracování dat, jež do něj vstupují především v podobě instrukcí

3 P ŘEDCHŮDCI DNEŠNÍHO PC Počítadlo považováno za nejstaršího předchůdce počítače Poprvé užit před 5 tisíci lety v Malé Asii Systém korálků, jež je možno posouvat ve svislé směru na tyčinkách či žlábcích U nás znám ruský typ – „SČOT“ - užíván v některých částech rusky mluvících zemí dodnes Sčot pracuje se systémem deseti korálků umístěných v deseti vodorovných řadách Abacus (abakus)

4 P ŘEDCHŮDCI DNEŠNÍHO PC Za myšlnekového zakladatele považován všestranný umělec Leonardo da Vinci První kalkulačku však sestrojil roku 1623 Wilhelm Schickard – zachována zůstala však jen dokumentace a náčrtky Mechanický kalkulátor

5 P ŘEDCHŮDCI DNEŠNÍHO PC Roku 1642 Blaise Pascal vyrobil ve svých 19 letech první dochovaný kalkulátor – tento stroj zvaný Pascaline uměl sčítat a odčítat Na slavnou éru Pascala navázal roku 1694 německý matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz, který Pascaline zdokonalil a stroj již uměl sčítat, odečítat, násobit dělit a počítat druhou odmocninu – toho docílil výměnou původního ozubeného kola za ozubený válec 1820 vyroben Aritmometr Thomasem de Colmar – první hromadně výraběný kalkulátor Mechanický kalkulátor – Pascalova éra

6 P ŘEDCHŮDCI DNEŠNÍHO PC Děrný štítek je médium vyrobeno většinou z kartonu sloužící k uchování dat Informace na děrném štítku byly zaznamenány pomocí dírky dle přesně stanovených pravidel Již roku 1805 užity děrné štítky francouzem Joseph-Marie Jacquard, který je užil pro řízení tkalcovského stroju Hermann Hollerith vyvinul stroj na zpracování štítků – užit například při sčítání lidu v USA Poslední použití štítků v roce 2000 při volbách v USA Děrnoštítková zařízení

7 P ŘEDCHŮDCI DNEŠNÍHO PC Myšlenkový otec dnešního konceptu slova počítač 1833 začal Babbage pracovat na myšlence počítače poháněného parou – tento stroj měl však umět pouze pevně stanovený program 1848 se jeho myšlenky soustředí na vývoj analytického stroje, všeobecně použitelného počítače Stroj, který se snažil dokončit později jeho syn, však nikdy nebyl plně realizován Babbageův analytický stroj

8 PŘEHLED VÝVOJE POČÍTAČŮ Společným rysem této generace počítačů byla možnost každého počítače vykonávat pouze jednu úlohu – počítače na objednávku Pro konstrukci užívané součástky jako magnetické bubny a elektronky Časté poruchy způsobené právě například nespolehlivostí elektronek Vstupy a výstupy realizovány pomocí děrných štítků a pásek 1. generace

9 PŘEHLED VÝVOJE POČÍTAČŮ Válka způsobila velký technický rozvoj počítačů pro účely vojenství – zvláštní skupinu zajišťovaly šifrovací a dešifrovací zařízení Roku 1938 vyrobil Konrad Zuse společně s Helmutem Shreyerem prototyp mechanického binárního programovatelného kalkulátoru (Z1 a Z2) Na výše zmíněné navázaly novější Z3 a Z4 1914 vyvinut ABC – kalkulátor umožňující řešení souběžných lineárních rovnic 1. Generace za 2.sv. války

10 PŘEHLED VÝVOJE POČÍTAČŮ 1945 se nazývá rokem velkých počítačů John von Neumann navrhuje koncepci počítače s programem pevně uloženým v paměti Tento počítač vstupuje na trh pod označením EDVAC Základem pro později hojně užívanou von Neumannovu architekturu – program stejně jako data kódován a uložen v paměti počítače 1. Generace – Von Neumann

11 PŘEHLED VÝVOJE POČÍTAČŮ Charakteristické pro tuto generaci je užití polovodičů a tranzistorů – zlepšení parametrů Dochází zejména ke zmenšení stroje, navýšení rychlosti a zmenšení energetické závislosti Jako záznamová média používány magnetická jádra, disky a páska Roku 1951 započatá první sériová výroba počítače na světě firmou Remington – UNIVAC Vývoj programovacích jazyků – např. Fortran (tým IBM) 2. generace

12 PŘEHLED VÝVOJE POČÍTAČŮ Velkým krokem vpřed se stává zavedení integrovaného obvodu oproti tranzistorům Pro zlepšení výstupů započato užívání LED a obrazovek Postupný vývoj integrace obvodů zavádí rozlišení : SSI, MSI, LSI a XLSI Vývoj sálových počítačů IBM staví v USA roku 1965 první elektronický počítač (Systém 360) z něhož vychází první osobní počítač Anita Mark 8 3. generace

13 P OČÍTAČE DNEŠNÍCH DOB 1971 vynalezen první mikroprocesor – v dnešním PC tvoří centrální jednotku CPU Počítače začínají sloužit taktéž pro zábavu – 1972 první počítačová hra Počítač se stává neopomenutelným společníkem Velký rozmach firem zabývajících se výpočetní technikou a softwarovým zázemím Vývoj řady programovacích jazyků : Pascal, C, C ++, Java, Prolog

14 SOUTĚŽ KONKURENČNÍCH FIREM Podnik fungující od roku 1888 12. srpna 1981 firma uvádí na trh osobní počítače O vývoj operačního systému se starala společnost, jež vlastní Bill Gates – DOS, Windows Roku 2004 prodává licenci na výrobu osobních ThinkPad čínské firmě Lenovo Podnik založen roku 1976 v oblasti Silicon Valley Výrazně se podílel na vzestupu osobních PC – Apple, Macintosh Užívá vlastního operačního systému Dlouho očekávaný produkt Iphone IBMApple


Stáhnout ppt "HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Maturitní otázka č. 5 Kamila Vondušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google