Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Konference „Exportní úspěchy podnikatelských subjektů moravskoslezského kraje a cesty k jejich dosažení“ Ostrava, 9. dubna 2009 Podpořené financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Konference „Exportní úspěchy podnikatelských subjektů moravskoslezského kraje a cesty k jejich dosažení“ Ostrava, 9. dubna 2009 Podpořené financování."— Transkript prezentace:

1 1 Konference „Exportní úspěchy podnikatelských subjektů moravskoslezského kraje a cesty k jejich dosažení“ Ostrava, 9. dubna 2009 Podpořené financování jako cesta k úspěchu českého vývozce

2 2 OSNOVA PROČ JE EXPORT PRO ČR TAK DŮLEŽITÝ ? … ALE KAM VYVÁŽET ? ČÍM MŮŽE ČEB PODPOŘIT VÝVOZCE ? A CO BUDE DÁL ???

3 3 PROČ JE EXPORT PRO ČR TAK DŮLEŽITÝ ?

4 4 Vývoj českého HDP je determinován exportem Zdroj: Český statistický úřad

5 5 Jaká je role exportu v HDP Zdroj: Český statistický úřad Export tvořil 45 % úhrnu přírůstkových položek HDP – představoval téměř 700 000 mld. ze sumy přírůstků 1 590 000 mld. Kč Ale bezmála 73 % finální spotřeby v ČR (konečná spotřeba + tvorba hrubého kapitálu) se realizovalo zakoupením importů ze zahraničí.

6 6 Co můžeme očekávat ve vývoji HDP letos spotřeba vlády v roce 2009 neporoste (v letech 07 i 08 tvořila v HDP cca 21 % celkových nákupů), spotřeba domácností se sníží, což bude jen částečně kompenzováno poklesem dovozů, (v letech 07 a 08 tvořila 50 % celkových nákupů v HDP ), investiční spotřeba firem na rozvoj (tvorba fixního kapitálu) se sníží, což rovněž bude kompenzováno snížením dovozů jen částečně (v letech 07 a 08 tvořila cca 25 % celkových nákupů). To znamená pokud chceme věřit, že očekávání ČNB týkající se poklesu HDP o -0,3% v letošním roce se naplní, objem vývozu by neměl v tomto roce výrazně klesnout. Zdroj: ČNB, aktualizováno k 5.2.2009

7 7 … ALE KAM VYVÁŽET ?

8 8 Kam se bude ubírat světová ekonomika po roce 2008? Zdroj: MMF (říjen 2008) Zdroj: MMF (aktualizováno k 28. lednu 2009)

9 9 Evropská komise není o nic optimističtější než MMF Zdroj: European Comission (aktualizováno 19.1.2009)

10 10 Jak se změní svět po roce 2008? Zdroj: MMF (aktualizováno k říjnu 2008)

11 11 Jak se změní svět po roce 2008? Zdroj: MMF (aktualizováno k 28. lednu 2009)

12 12 Česká exportní banka je orientována na země mimo EU Zdroj: ČEB

13 13 … a její pracovníci tato teritoria znají

14 14 ČEB – úzce specializovaná banka Zdroj: Bankovní statistika k 30. 6. 2007 a ČEB

15 15 ČÍM MŮŽE ČEB PODPOŘIT VÝVOZCE ?

16 16 Opatření přijímaná ČEB pro podporu exportu Opatření lze rozdělit do tří skupin: a)Opatření ke zvýšení státní podpory financování vývozu schvalovaná na úrovni ústředních orgánů b)Opatření přijatá na úrovni ČEB c)Návrhy legislativních změn

17 17 Opatření ke zvýšení státní podpory financování vývozu schvalovaná na úrovni ústředních orgánů OPATŘENÍEFEKTY Navýšení základního kapitálu ČEB o 950 mil. Kč v průběhu r. 2009, výhledově až o dalších 1,1 mld. Kč Vytvoření dodatečného prostoru pro poskytnutí státní podpory vývozu ve výši 20 – 25 mld. Kč; zvýšení limitu angažovanosti ČEB. Úhrada úrokových rozdílů ČEB - dostatečné prostředky ve státním rozpočtu Vytvoření dostatečného prostoru pro poskytování státní podpory vývozu. Zvýšení konkurenceschopnosti českých vývozců na zahraničních trzích. Navýšení záruky za zdroje ČEB o cca 25 %, zvýšení rámce EMTN programu na získávání zdrojů o 50 % Posílení pozice a možností ČEB při získávání potřebných zdrojů financování pro podpořené financování. Zavedení systému dotování úrokových rozdílů komerčním bankám (Interest Make-Up, IMU) Umožní přímé poskytování podpořeného financování komerčními bankami.

18 18 Princip IMU CIRR LIBOR + marže vratka ČAS dotace Objem úvěru od komerční banky

19 19 Opatření přijatá na úrovni ČEB OPATŘENÍEFEKTY Nový produkt podpory vývozu pro subdodavatele vývozců – v součinnost ČEB, EGAP, ČMRZB, komerčních bank Zlepšení provozního financování nepřímých vývozců - zejména z řad malých a středních podniků Poskytování úvěrů pro financování investic do výroby určené pro export ČEB Zdroje financování na realizaci rozvojových investičních záměrů pro stávající a potenciální vývozce s připraveným exportním záměrem Organizační přizpůsobení pro zlepšení podpory malých a středních podniků. Zvýšení dostupnosti služeb ČEB pro sektor MSP. Sada 4 nových produktů pro snížení dopadů volatility měnových kurzů na vývozce Produkty Treasury, které podporují klienty v oblasti operací s cizími měnami.

20 20 Opatření přijatá na úrovni ČEB - pokračování OPATŘENÍEFEKTY Rozšíření podpory financování obchodních případů velkého objemu Docílit výrazného prohloubení spolupráce ČEB s komerčními bankami při financování obchodních případů velkého rozsahu a se složitou strukturou financování Poskytování teritoriálního know- how ČEB vývozcům Umožní vývozcům snazší proniknutí na pro ně nové východní trhy, na které je ČEB dlouhodobě specializována. Zvýšení informovanosti MSP o službách poskytovaných ČEB využitím regionálních exportních míst Hospodářské komory Rozšířit v řadách firem ze segmentu MSP povědomí o možnostech využívání služeb ČEB.

21 21 Návrhy legislativních změn (ČEB, EGAP, MPO a MF společně) OPATŘENÍEFEKTY Novela zákona č. 58/1995 Sb. umožňující zavedení systému dorovnávání úrokových sazeb pro komerční banky a zavádějící některé další změny Rozšíření produktů ČEB a EGAP na další formy úvěrů a investic, podpora komerčních aplikací výzkumu a vývoje pro následný vývoz zavedení principu národního zájmu. Přímé poskytování podpořeného financování komerčními bankami. Poskytování a pojišťování vývozních úvěru zahraničním dceřiným společnostem vývozce či výrobce Zlepšení financování vývozců.

22 22 A CO BUDE DÁL ???

23 23 Síla samovyplnitelnosti proroctví a spirála smrti? Čína zažívá největší ekonomický propad O práci může přijít 51 milionů lidí Experti výrazně zhoršili svoji prognózu Britanie je v mnohem horší recesi, než tvrdilo ministerstvo financí Ztráty by mohly být pro daňové poplatníky zvládnutelné USA ztratily nejvíce pracovních míst od roku 1945 Strach z bankrotů trvá Trhy začaly zahrnovat do cen riziko rozpadu eurozóny Kde získá Obama peníze na svůj balíček ?

24 24 Čím je tato krize výjimečná je produktem nezodpovědnosti lidí, nikoliv důsledkem nedostatečných znalostí fungování ekonomických mechanismů, je důsledkem komplexního selhání regulačních a kontrolních mechanismů v bankovnictví USA (risk management, vnitřní kontrola bank, legislativa, bankovní dohled, auditorské firmy, ratingové agentury, burzovní dohled), vyvolala ji panika v bankovním sektoru, spíše než významné zhoršení reálné situace výrobních firem, do Evropy ji rozlila vlna vzájemné nedůvěry v evropském bankovnictví způsobená nedostatkem informací vyvolávajícím panické reakce, ukázala sílu samovyplnitelnosti špatných proroctví v prostředí nedostatku informací, je nakažlivá, systémová a plošná, je nesmírně rychlá, je deprimující, šíří špatnou náladu a všeobecný manažerský pesimismus, má sebedestruktivní chování systému se silnou kladnou zpětnou vazbou, jejím palivem je strach z neznámého. A kolik to bude stát ? Výdaje USA na léčbu krize budou vyšší než jejich výdaje na 2. světovou válku. Konečné ztráty komerčních bank na celém světě MMF odhadl na 2,2 bilionu dolarů.

25 25 Spirála smrti systému ne, přestože ztrátám se asi nevyhne nikdo Nadcházející doba bude opravdu těžká … bude trvat dost dlouho … a gradient následného stoupání bude alespoň z počátku malý … JE DOBRÉ SI TO PŘIZNAT OTEVŘENĚ A VČAS

26 26 A kudy vede cesta ven ??? OBNOVENÍ DŮVĚRY OBNOVENÍ SPOTŘEBY A FINANCOVÁNÍ

27 27 Dnes je každá dobrá rada drahá Příležitost zaklepe na dveře, ale nevnucuje se (… a nečeká). (Robert Fulghum: Třetí přání) Neztratit hlavu a nepropadnout panice - ani v nejtěžších chvílích. Dnes sice všichni odkládají spotřebu – ale jednou budou muset koupit. Vědět tedy, že „to“ jednou skončí! Využít situace k tomu, abych se zbavil nezdravého. Mnohá špatná událost v sobě nese příležitosti. Hledejte je … a využijte.

28 28 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Boris Kyselý, MBA ředitel pro strategii Česká exportní banka, a.s. Vodičkova 34 Praha 1

29 29 Financování vývozu – co ČEB nabízí subjektprodukt český vývozce  přímý vývozní dodavatelský úvěr  financování výroby pro vývoz a investic do výroby pro vývoz  neplatební záruky za závazky vývozce  odkup pohledávek český investorúvěr na financování investice zahraniční dovozcepřímý odběratelský úvěr banka vývozcerefinanční úvěr banka dovozce  odběratelský úvěr  rámcová úvěrová smlouva … a multisourcing, kofinancování, syndikace

30 30 Záruka za nabídku - použití: s přihláškou do tendru místo složení jistoty v hotovosti - použití: s přihláškou do tendru místo složení jistoty v hotovosti Záruka za vrácení akontace - zajišťuje dodání zboží - účinnost od data připsání akontace na účet vývozce - snižování výše záruky podle uskutečněných dodávek Záruka za dobré provedení - zajišťuje kvalitu dodávek - platnost individuální, např. do skončení dodávek, po dobu záruční doby, apod. - v případě, že platnost skončí s dodávkami, zpravidla je nahrazena jinou zárukou Záruka za zádržné - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt, zlepšení cash-flow vývozce - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt, zlepšení cash-flow vývozce Záruky za závazky vývozce


Stáhnout ppt "1 Konference „Exportní úspěchy podnikatelských subjektů moravskoslezského kraje a cesty k jejich dosažení“ Ostrava, 9. dubna 2009 Podpořené financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google