Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chromista heterokontní bičíky s trojdílnými mastigonemami –exportovány z buňky původně heterotrofní predátoři –ochočili si ruduchu, fotosyntetizují »plastid.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chromista heterokontní bičíky s trojdílnými mastigonemami –exportovány z buňky původně heterotrofní predátoři –ochočili si ruduchu, fotosyntetizují »plastid."— Transkript prezentace:

1 Chromista heterokontní bičíky s trojdílnými mastigonemami –exportovány z buňky původně heterotrofní predátoři –ochočili si ruduchu, fotosyntetizují »plastid se čtyřmi membránami »nukleomorf Haptophyta Cryptomonada Heterokonta

2 Chromista Haptophyta –dva izokontní bičíky –plus haptonema »tenčí, k pohybu, adhezi... –mořští –buňka pokryta šupinkami »kokolity (zvápenatělá celulóza) »vytvářené endoplazmatickým retikulem »významná součást sedimentů od jury –chlorofyl a+c, xantiny, žlutohnědé zbarvení –paramylon –exotoxiny

3 Chromista Cryptomonada –dva bičíky »delší s dvěma řadami mastigonem »kratší s jednou řadou dvojvláknových mastigonem –vestibulum - prohloubenina buňky –vzorovaný periplast –ejektisomy –chlorofyl a+c, karotenoidy, xantiny atd. »zelenohnědé až červenohnědé zbarvení

4 Chromista Heterokonta –morfologicky velmi rozmanitá skupina »bilaterální jednobuněčná stádia »heterokontní bičíky s přechodovými spirálami od kinetosomu »mastigonemy vznikají v Golgiho aparátu, extracelulární, trojdílné (stramenopily) »plastidy v endoplazmatickém retikulu »stálé prostorové vztahy jádra, kinetosomů a Golgiho systémem –Phaeophyta - hnědé řasy, chaluhy (mnohobuněčné) - viz botanika, algologie –Diatomae - rozsivky (křemité schránky) - viz botanika, algologie –Oomyceta - viz mykologie –Proteromonadea - komenzálové ve střevu obratlovců –Heteromonadea - jednobuněčné bičíkaté či měňavkovité i vláknité řasy –Labyrinthulea - mořské, plazmodiální síť na rostlinách a sedimentu

5 Chromista Heterokonta –Raphidomonadea = Chloromonadea - zploštělí větší bičíkovci s pelikulou, chlorofyl a+c + fukoxantin + xantofyl, jasně zelené, zásobní lipidy –Plasmodiophorea - intracelulární paraziti kořenů rostlin, diploidní plazmodia, plodničky, spory, heterokontní haploidní zoospory –Bicosoecida - kolonie s chitinovými vázovitými lorikami, zadní bičík hladký, přichycuje maličkou buňku (5 µm) v lorice, Cafeteria –Opalinea »dříve považovány za nálevníky »nemají jaderný dimorfismus, ani pelikulu a infraciliaturu, ani cytofarynx »velký počet krátkých bičíků (1000) »velké tělo, mnohojaderné »pinocytóza »komenzálové studenokrevných obratlovců

6 Chromista Heterokonta –Chrysomonadea - zlativky »drobné buňky »sladkovodní »anizokontní bičíky (menší zadní je hladký) »jediné jádro, kontraktilní vakuoly »povrch buňky holý nebo s křemičitými šupinkami nebo v lorikách, i koloniální »diskobolocysty »izogamie »chlorofyl a+c + fukoxantin - zlatožlutý či zlatohnědý chloroplast »někdy v obrovském množství i v chladných měsících

7 Alveolata z původního heterokontního (dvoubičíkatého) předka systém pelikulárních vakuol –amfiezmální vezikuly obrněnek = membránové komplexy Apicomplexa = kortikální alveoly nálevníků –parasomální váčky nálevníků = pusuly obrněnek = mikropóry apicomplexa Dinoflagellata - obrněnky –včetně Apicomplexa změněných parazitizmem Ciliophora - nálevníci

8 Dinoflagellata obrněnky bičíky dva, heteromorfní a heterodynamické původně apikálně, u většiny inzerovány na „ventrální“ straně buňky, pohybují se v rýhách –ekvatoriální rýha - cingulum - příčný bičík proti směru hodinových ručiček –podélná rýha v zadní půlce - sulkus - vlečný bičík přesahuje buňku –plavou ve šroubovici 4000 druhů vlastních obrněnek jednoduché i mnohojaderné amfiesmální váčky pod buněčnou membránou nahé i opatřené pancířem –celulózové destičky (uvnitř buňky, ne buněčná stěna) tvoří epitéku a hypotéku dinokaryon –haploidní jádro –chromosomy kondenzovaný i v interfázi –málo histonů

9 Dinoflagellata chloroplasty –obal ze tří membrán - pohlcená ochočená řasa (ruducha?, možná více různých pohlcení) –samy jsou symbiotickými zooxantelami u mnoha eukaryot –chlorofyl a+c, karoten, dinoxantin, xantofyl - žlutohnědé až červenohnědé škrob, olej někteří heterotrofní fagotrofové (Noctiluca) pusuly místo kontraktilních vakuol trichocysty, „nematocysty“, teniocysty významná složka planktonu moří –někdy se přemnoží - red tide –uvolňují alkaloidy, někteří živočichové je koncentrují, pak jsou jedovatí pro lidi –hromadně hynou, hnijí –ve sladkých vodách méně početní (Ceratium)

10 Apicomplexa paraziti, často intracelulární –i velmi vážná onemocnění 2500 druhů dvou až třífázové střídání generací –infekční, růstová, rozmnožovací a sexuální stadia apikální komplex - soubor organel na předním konci sporozoitů a merozoitů –konoid z mikrotubulů stočených v těsnou spirálu –pólový prstenec - centrum organizující mikrotubuly –dvě lahvovité sekreční organely - roptrie »vyprazdňují se na předním konci »napojené mikronemy vylučující proteiny –přichycení až invaze do hostitelské buňky –buňky do 20 µm, vřetenité buněčná membrána vnější plus dvě pod ní - systém alveolů apikoplast - zbytek chloroplastu

11 Apicomplexa zygota, sporogonie, haploidní sporozoiti, merogonie nebo schizogonie, mnohojaderní meronti, merozoiti, gamogonie, gamonti, gamety oogamie - makrogamont = makrogameta, mikrogamont: mikrogamety Gregarinea - hromadinky –izogamie, anizogamie ale ne oogamie –gamonti velcí (mm), epimerit, bezjaderný protomerit, jaderný deutomerit –pohybují se klouzavě střevní nebo orgánoví paraziti bezobratlých (Gregarina, Monocystis) Coccidea - kokcidie –oogamie –malí, intracelulární paraziti –monoxenní cyklus, infekční stadia s trusem, druhově specifičtí (Eimeria, Isospora) –heteroxenní cyklus (Toxoplasma, Sarcocystis) »T. gondi - kočka, hlodavci a člověk, ovlivňuje psychiku, způsobuje potrat

12 Apicomplexa Haematozoea - krevničky –redukovaný apikální komplex –oogamie –malí, intracelulární paraziti –infekce přenašeči - členovci –Haemosporida přenášeni dvoukřídlími –Plasmodium - původce malárie, stamiliony lidí hlavně v Africe »obratlovci mezihostiteli »komár Anopheles definitivním hostitelem, vývoj nad 16°C »napadá játra, pak červené krvinky Piroplasmida –zjednodušený apikální komplex –přenašeči = definitivní hostitelé klíšťata –mezihostitelé obratlovci –Babesia, Theileria

13 Ciliophora nálevníci, Ciliata, Infusoria 8000 druhů velice početné řasinky - cilie –ciri - trsy cilií, membranely - plošky z cilií buněčný kortex - pelikula a ciliární kořeny (z kinetosomů a dalších struktur) –alveoly druhově specifického tvaru –cytopharynx, cytoprokt jaderný dualizmus –mikronukleus - 1-více, diploidní –makronukleus - 1-více, polyploidní konjugace - sexuální proces –mikronukleus se rozdělí na 2 haploidní, jeden je vyměněn za jiný s druhým jedincem složitá neustálená systematika

14 Ciliophora Spirotrichea: –Heterotrichida: Stentor - mrskavka –Stichotrichia: Stylonychia - slávinka Gymnostomatia: Didinium Hymenostomatia: Paramecium - trepka Peritrichia: Vorticella - na stopce, Trichodina - klouzající po povrchu Phyllopharyngea: Suctoria - rournatky - aberantní, fáze obrvená a fáze bezbrvých, přisedlých semaforontů - dravci s rourkami s extrusomy Oligohymenophorea: Ichtyophthirius - parazit akvarijních rybiček

15 Choanoflagellata jsou vlastně jednobuněční živočichové, viz začátek semestru

16 Chlorophyta jsou vlastně zelené rostliny (Plantae, Viridiplantae), viz botanika, algologie izokontní bičíky –bez mastigonem původní chloroplasty –chlorofyl a+b –dvě membrány –tylakoidy jako u rostlin –pyrenoidy –stigma buněčná stěna –pektin a celulózová vlákna od jednobuněčných (Chlamydomonas) přes koloniální (Volvox) a vláknité...

17 Amoebozoa užší kořenonožci, pravé měňavky pseudopodie bez mikrotubulů bičíky chybí mitóza, schizogonie, plazmotomie Lobosea - lalokovité panožky –Gymnamoebia - nahé měňavky, mikrometry až milimetry (Chaos) »Amoeba proteus - modelový organizmus »Entamoeba histolytica - komenzál, občas se zvrhne na úplavici » Acanthamoeba - ve sladké vodě, v půdě, bakteriofágní, příležitostně encefalitida nebo keratitis –Testaceolobosea - buňka částečně krytá šupinkami nebo schránkou »organická matrix slepující zrnka písku, schránky rozsivek … »mořské, sladkovodní, půdní, v mechu »Arcella, Difflugia Acarpomyxea - jednojaderná buňka je síťovitá, v podobě plazmodia Filosea - nitkovité panožky = filopodie (k pohybu) a lamelipodie (k pohlcování)

18 Granuloreticulosa část kořenonožců pseudopodie –rozvětvená a anastomozující síť, dvousměrné proudění plazmy včetně organel jedno i mnoho jader gamety s dvěma bičíky Athalamea - bez schránky, velké mnohojaderné větvené „buňky“ (>cm) –Pontomyxa, Reticulomyxa Monothalamea - organická schránka, zvápenatělá, s jednou komůrkou Foraminifera - dírkonož(š)ci –desetitisíce fosilních druhů (pomáhají při hledání ropy) –tisíce žijících druhů, zejména mořských –schránka s několika komůrkami, případně labyrintem kanálků »velká (mm až cm), jemně dírkovaná »organická až zvápenatělá –žijí měsíce až léta –symbiotické zoochlorely nebo zooxantely

19 Actinopoda část kořenonožců, fylogeneze nejasná pseudopodie - axopodie –osa z radiálně organizovaných mikrotubulů –nesou extrusomy –k pohybu i chytání potravy Acantharea - část mřížovců –10-20 jehlic ze sulfátu stroncia –kapsule s endoplazmou (zooxantely) a otvůrky, ektoplazma Polycystinea - část mřížovců –jednotlivé buňky do 2 mm, kolonie až metrové –křemičitý skelet (schránky, jehlice) –hustá endoplazma, mukoproteinová kapsule, ektoplazma se symbionty –vedle axopodií i filopodie –zoospory se dvěma bičíky

20 Actinopoda Phaeodarea - část mřížovců –duté jehlice a skořápky z oxidu křemičitého, organických látek, hořčík, vápník, měď –centrální kapsule se třemi otvory –bathypelagiální Hliozoa - slunivky –pět skupin podobného paprsčitého vzhledu –cysty, gamety s jedním až čtyřmi bičíky, jedno-vícejadernost

21 Haplosporea parazité bezobratlých jednobuněčné spory sporoplazma, plazmodium, sporoblast, dva splynou v zygotu, bezjaderná episporoplazma obklopí jadernou buňku haplosporosomy - složité divné organely neznámé funkce Haplosporidium škodí v chovech ústřic

22 Paramyxea parazité bezobratlých (intracelulární nebo tkáňoví vícebuněčné spory endogenní dělení - několik generací v sobě uzavřených buněk složitá tvorba spor centriola 9x1+0 také škodí v chovech ústřic

23 Myxozoa parazité vnitrobuněční, tkáňoví i orgánoví ve skutečnosti zjednodušení mnohobuněční živočichové


Stáhnout ppt "Chromista heterokontní bičíky s trojdílnými mastigonemami –exportovány z buňky původně heterotrofní predátoři –ochočili si ruduchu, fotosyntetizují »plastid."

Podobné prezentace


Reklamy Google