Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních organismů? 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních organismů? "— Transkript prezentace:

1 PRVOCI

2 Víte, čím se liší prvoci od ostatních organismů? 

3 PRVOCI Ano, jsou tvoření pouze jedinou buňkou!!! 

4 PRVOCI Jaký je význam prvoků v přírodě?   mají kosmopolitní rozšíření  známo je více než 60 000 druhů Regulují mnoho životních dějů na Zemi, protože:  jsou významní dekompozitoři  jsou důležitou potravou jiných živočichů  někteří jsou parazité  pomáhají trávit potravu jiným živočichům  JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY

5 PRVOCI 2 1 3 4 5 6 7 8 Pokuste se pojmenovat označené části těla trepky velké: 

6 PRVOCI stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa 

7 PRVOCI stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa Organely v buňce prvoků musí plnit stejné funkce jako naše složité soustavy. Jakou funkci mají jednotlivé součásti těla trepky? 

8 ORGANELY  POHYB panožky, brvy, bičíky, undulující membrány  OCHRANA A OPORA TĚLA pelikula, schránky, cysty  TRÁVENÍ buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuoly  VYLUČOVÁNÍ pulsující vakuoly  SMYSLY stigma, neuromotorický aparát  POHYB panožky, brvy, bičíky, undulující membrány  OCHRANA A OPORA TĚLA pelikula, schránky, cysty  TRÁVENÍ buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuoly  VYLUČOVÁNÍ pulsující vakuoly  SMYSLY stigma, neuromotorický aparát

9 ROZMNOŽOVÁNÍ  NEPOHLAVNÍ častější způsob rozmnožování DĚLENÍ PUČENÍ SCHIZOGONIE  POHLAVNÍ slouží jen ke zvýšení životaschopnosti populace KOPULACE KONJUGACE

10

11 SYSTÉM Říše: PROTOZOA Kmen: BIČÍKOVCI Kmen: KOŘENONOŽCI Kmen: VÝTRUSOVCI Kmen: NÁLEVNÍCI Dnes řazeno mezi PROTISTA, navíc vřezena Oomyceta, řasy (hnědé, červené i zelené) Uvedená klasifikace je podle učebnice Biologie pro gymnázia!

12 kmen: BIČÍKOVCI Jaké mohou být znaky jejich nejasného postavení v systému?   nejjednodušší prvoci  nejasné postavení na rozhraní živočichů, rostlin a hub Především stavba buňky a způsob výživy. 

13 BIČÍKOVCI  pohyb pomocí bičíků  žijí volně nebo parazitují

14 BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ  parazituje hlavně v krvi a míze  původce spavé nemoci  přenašečem je bodalka tse-tse

15 BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ Ve kterém světadílu se spavá nemoc vyskytuje?  V Africe. 

16 Jaká se lze chránit proti spavé nemoci?  Ochrana je hlavně nepřímá, která spočívá v ochraně před mouchami tse-tse.  BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ

17 BIČÍKOVCI LAMBLIE STŘEVNÍ  parazituje v tenkém střevu člověka  způsobuje horečnaté záněty a průjmy BIČENKA POŠEVNÍ  parazituje v pochvě žen  způsobuje záněty

18 KOŘENONOŽCI  převážně mořští, méně sladkovodní nebo půdní prvoci  pohyb a příjem potravy (fagocytóza) pomocí panožek  některé druhy tvoří schránky  žijí volně nebo parazitují

19 KOŘENONOŽCI  žije v detritu ve stojatých vodách MĚŇAVKA VELKÁ

20 KOŘENONOŽCI  střevní parazit  způsobuje krvavé průjmy a horečky MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ

21 KOŘENONOŽCI  mají chitinové schránky se zrnky písku  žijí v detritu KRYTENKY ŠTÍTOVKAROZLITKA

22 KOŘENONOŽCI  mají schránky z SiO 2  žijí v rašeliništích SLUNIVKY

23 KOŘENONOŽCI  mají schránky z CaCO 3  žijí v moři  mají obrovský paleontologický význam DÍRKONOŠCI

24 KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI  mnozí dírkonošci mají horninotvorný význam  po odumření vznikly z jejich schránek vápence

25 KOŘENONOŽCI  mají schránky z SiO 2 a chitinu  žijí v moři MŘÍŽOVCI

26 VÝTRUSOVCI  výhradně endoparazité  původci těžkých onemocnění člověka a živočichů  ve svém vývojovém cyklu střídají hostitele i způsoby rozmnožování, častá je schizogonie  vytvářejí nepohyblivé cysty

27  způsobuje kokcidiózu u králíků a zajíců, která se projevuje hnisavými záněty jater  cysty se uvolňují s trusem a způsobují nákazu dalších jedinců KOKCIDIE JATERNÍ VÝTRUSOVCI

28  původci malárie  parazitují v červených krvinkách  nejznámějším druhem je zimnička čtvrtodenní  přenašečem a mezihostitelem krvinkovek je komár Anopheles KRVINKOVKY VÝTRUSOVCI

29 KRVINKOVKY VÝTRUSOVCI

30 MALÁRIE VÝTRUSOVCI

31 MALÁRIE VÝTRUSOVCI Jaký přírodní lék se používá jako antimalarikum?  Chinin. 

32  původce toxoplazmózy  více hostitelůpohlavní fáze v kočkovitých šelmách nepohlavní fáze v ptácích, savcích včetně člověka  nebezpečná pro těhotné ženy TOXOPLASMA GONDII VÝTRUSOVCI

33 NÁLEVNÍCI  prvoci s nejsložitější stavbou  pohyb zajišťují brvy

34  indikátor čistoty vody TREPKA VELKÁ NÁLEVNÍCI

35 SLÁVINKA OBECNÁ NÁLEVNÍCI VÍŘENKA MRSKAVKA CHOBOTĚNKA HUSÍ

36  žijí v bachoru přežvýkavců  pomáhají trávit celulózu BACHOŘCI NÁLEVNÍCI

37 OPAKOVÁNÍ 2 1 3 4 5 6 7 8 Pojmenujte označené části těla trepky velké: 

38 stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa  OPAKOVÁNÍ

39 Jaké existují dva základní způsoby rozmnožování?  V čem se oba způsoby liší? Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů rozmnožování?

40 OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete, jaký mezi nimi existuje vztah:  zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

41 OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete, jaký mezi nimi existuje vztah:  zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

42 OPAKOVÁNÍ Vyberte mezi uvedenými prvoky parazity a uveďte, jaké nemoci způsobují:  trepka zimnička toxoplazma kokcidie mřížovec mrskavka trypanozoma

43 OPAKOVÁNÍ Zařaďte je do systému prvoků:  zimnička toxoplazma kokcidie trypanozoma

44 OPAKOVÁNÍ Popište vývojový cyklus zimničky: 

45 OPAKOVÁNÍ Utvořte skupiny a pokuste se navrhnout ochranná opatření proti malárii: 


Stáhnout ppt "PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních organismů? "

Podobné prezentace


Reklamy Google