Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvoci Protozoa. význam prvoků pozitivní –primární producenti (autotrofní) –rozkladači (heterotrofní) –horninotvorní –samočištění vod, bioidikátoři –mutualismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvoci Protozoa. význam prvoků pozitivní –primární producenti (autotrofní) –rozkladači (heterotrofní) –horninotvorní –samočištění vod, bioidikátoři –mutualismus."— Transkript prezentace:

1 Prvoci Protozoa

2 význam prvoků pozitivní –primární producenti (autotrofní) –rozkladači (heterotrofní) –horninotvorní –samočištění vod, bioidikátoři –mutualismus – střevní mikroflóra negativní –parazité

3 stavba těla prvoků organely opory a ochrany –schránky –pelikula (může se obměňovat – imunita) –cysty –axostyl –tyčinky, … → rosolovitý obal –endoplazma a ektoplazma

4 stavba těla prvoků organely pohybu –panožky (i přijímání potravy) –bičíky (dlouhé, tažné, fibrily, bazální tělísko) –undulující membrána = přirostlý bičík –brvy = cilie (krátké bičíky, koordinace vlákny) –membranely, ciry (ostny) = srostlé brvy

5 stavba těla prvoků trávicí organely –někteří žádné (autotrofie, osmóza) –trávicí vakuoly –buněčná ústa, buněčná řiť –pinocytóza (vchlípení) –fagocytóza (panožky)

6 stavba těla prvoků vylučovací a osmoregulační organely –pulzující vakuoly smyslové organely –brvy – hmat –stigma – světlo –neuromotorický aparát – koordinace pohybu rozmnožovací organely –dělící přepážky

7 rozmnožování prvoků nepohlavně –podélné, nebo příčné dělení –pučení –schizogonie –sporogonie pohlavně –častá encystace po oplození –kopulace (splynutí) –konjugace (výměna části jader) rodozměna

8 systém prvoků (kmeny a třídy) bičíkovci –bičivky, bičenky, brvitky, opalinky, trubénky kořenonožci (panožkovci + paprskovci) –měňavky, krytenky, dírkonošci –slunivky, mřížovci výtrusovci –hromadinky, kokcidie, krvinkovky, klíštěnky hmyzomorky nálevníci krásnoočka a obrněnky (rostlinní bičíkovci) hlenky a nádorovky → houby

9 Bičíkovci (Flagellata) nejpůvodnější skupiny prvoků → řasy, další rostliny, jiní prvoci pohyb bičíky (flagellum) –vlákna obalená blankou vřetenovitý tvar těla (i jiné) pelikula heterotrofní – osmóza nebo fagocytóza

10 Bičíkovci – Bičivky kinetoplast = speciální mitochondrie bodo skákavý –2 bičíky –sladkovodní vysoký obsah org. látek (indikátoři znečištění) bičivka rybí –ektoparazit ryb

11 Bičíkovci – Bičivky trypanosoma spavičná –Afrika –undulující membrána, 1 bičík –podélné dělení –spavá nemoc v krevní plazmě, míze a mozkomíšním moku přenašeč: moucha tse–tse (Glossina) metabolity → zduření uzlin, horečky → napadá nervový systém → poškozuje celkový metabolismus → pacient nepřijímá potravu → smrt vyčerpáním existuje léčba –jiné druhy → kožní a střevní nemoci (t. dobytčí – nagana) → Chagasova nemoc (t. americká, zákeřnice), …

12 Bičíkovci – Bičivky ničivka kožní –přenos ze psů –kožní leishmanióza ničivka útrobní –Afrika, Asie –vředy na vnitřních orgánech –běloši → kala-azar

13

14 Bičíkovci – Bičenky 4 nebo 6 bičíků (undulující membrána) axostyl zvláštní mitochondrie bez DNA (hydrogenozómy) bičenka poševní –velmi rozšířen v lidské populaci –postranní undulující m., 4 bičíky → trichomoniáza záněty močových cest, hnisavé výtoky, u těhotných může napadnout i plod šíření pohlavním stykem - muži pouze přenašeči léčba: Entizol, prevence b. střevní, b. zubní – neparazitické

15

16 Bičíkovci – Brvitky symbionti termitů (TS, bakterie) panoženka měňavkovitá –pohyb – bičík –potrava – panožky lamblie střevní –8 bičíků, adhezivní disk –parazit tenkého střeva –kontaminovaná voda –Dušan Lambl

17

18 Bičíkovci - Opalinky vícejaderné mnoho krátkých bičíků opalinka žabí –komenzál v kloace žab –Jan Evangelista Purkyně

19

20 Bičíkovci - Trubénky buňky s límečkem podobají se živočišným houbám → houbovci rosolovité kolonie trubénka Haeckelova –sladkovodní –detrit –více typů buněk v kolonii

21

22 Kořenonožci (Rhizopoda) panožky (pseudopodia) –pohyb (ameboidní) i příjem potravy → p. vakuoly někteří tvoří schránky (uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, síran strontnatý) jedno nebo více jader (shodná) rozmnožování dělení nebo pučením, pohlavně zřídka sladká i slaná voda, půda

23 Kořenonožci – Měňavky netvoří schránky sladkovodní – pulzující vakuolu měňavka zemní (mech) měňavka velká (1 mm, sladkovodní detrit) měňavka úplavičná –parazit –horečnaté krvavé průjmy panožkovky –půdní, bičíkatá stádia –parazit → meningoencefalitida

24 Kořenonožci – Měňavky

25

26 Kořenonožci – Krytenky „lepivé“ schránky –jen 1 otvor pro panožky –dělění → 1 vytvoří novou schránku sladkovodní rozlitka štítovka

27

28 Kořenonožci – Dírkonošci mořští schránky –uhličitan vápenatý –vícekomůrkové –spirálovité –mnoho otvorů → nitkovité panožky –trávení mimo schránku → jeden velký otvor –horninotvorné (35 % dna oceánů), datování vrstev rodozměna penízek (Nummulites)

29

30 Kořenonožci – Mřížovci planktonní teplá moře křemičité schránky (dělené) vlasovité panožky (osní vlákno) tukové kapénky – vznášení symbióza s řasami pohlavní i nepohlavní rozmnožování radioláriové bahno, ostrov Barbados

31

32 Kořenonožci – Slunivky sladkovodní (rašeliniště) plovoucí nebo přirostlé pulzující vakuoly světlolomná tělíska schránky –z SiO 2 nebo chititnu –tenké panožky (osní vlákno) dělení, pučení slunivka ozdobná – různá stádia životního cyklu slunivka obecná – bez schránky, 1 mm

33

34 Výtrusovci (Apicomplexa) výhradně endoparazité složitý životní cyklus –rodozměna –více stádií –střídání hostitelů (definitivní host. – pohlavní rozmnožování, mezihostitel – nepohlavní r.) apikální komplex = drobné organely na špičce → přichycení a průnik do buňky, odčerpávání živin

35 životní cyklus merozoiti (pohlavní jedinci) produkce gamet splynutí v zygotu spora (klidové stádium - šíření do dalšího hostitele) sporogonie (uvnitř spory) sporozoiti (nepohlavní jedinci) schizogonie šíření do dalšího hostitele DH MH

36

37 Výtrusovci – Hromadinky střeva švábů a larev potemníků 3 odlišné části jednobuněčného těla (epimerit, protomerit, deutomerit) → náznak mnohobuněčnosti hromadinka švábí

38 Výtrusovci – Kokcidie endoparazité obratlovců a členovců jednohostitelské cykly kokcidie jaterní –králíci, zajíci: játra a žlučovody (zde pohl. r.) → průjmy, nadmuté břicho + kývání hlavou, zahleněné oči a nos –přenos s výkaly a kontaminovanou potravou –může být smrtelná –chemoterapeutika, prevence!

39 Výtrusovci – Kokcidie toxoplasma gondii –parazit bílých krvinek –přenos z kočích výkalů –u lidí latentní (klidové) stádium v nervové soustavě nemoc podobná chřipce mnoho nakažených, zřejmě bez vlivu ? nebezpečná pro těhotné ženy - napadá plod

40 toxoplasma gondii

41 Výtrusovci – Krvinkovky parazité červených krvinek malárie bodnutí hmyzem → do červených krvinek (trávení hemoglobinu, schizogonie) → prasknutí krvinky → malarický záchvat → v krvi přeměna uvolněných stádií na pohlavní (merozoiti) → nasáta komárem Anopheles → kopulace gamet v TS komára → pohyblivý ookinet → spora → sporogonie → do slinných žláz → bodnutí → přenos do krve MH

42 Výtrusovci – Krvinkovky

43 zimnička čtvrtodenní - čtyřdenní cyklus → záchvat každý 4. den zimnička třetidenní Plasmodium falciparum → tropická malárie - záchvaty každý den postupné vyčerpání → smrt chinin a jiná chemoterapeutika (ničí různá stádia parazita) eliminace komárů - vysoušení, ryby

44 chinovník http://www.youtube.com/watch?v=OEDhe 4MPEMchttp://www.youtube.com/watch?v=OEDhe 4MPEMc

45 Výtrusovci – Klíštěnky tropy, subtropy přenos klíšťaty (DH) jednoduchá stavba napadají červené krvinky obratlovců (2 merozoiti do V) klíštěnka dobytčí –horečky, anémie, krvavá moč –i smrtelná

46

47 Hmyzomorky (Mircospora) parazité členovců vegetativní stádium (podobné měňavkám, vícejaderné) → splynutí jader → spora → do buněk TS hostitele pomocí pólového vlákna

48 Hmyzomorky hmyzomorka včelí –v epitelu trávicí trubice → zkracuje život dělnic → oslabení včelstva, v zimě přeplnění výkalového vaku → prasknutí → potřísnění voskového díla → smrt včelstva –šíření na jaře - napajedla včel s výkaly hmyzomorka bourcová –housenky bource morušového –19. stol. - Francie - Louis Pasteur

49

50 Nálevníci (Ciliophora) nejdokonalejší prvoci volně žijící, parazité i komenzálové jaderný dimorfismus –makronukleus (vegetativní) –mikronukleus (generativní) buněčná ústa (cytostom), buněčná řiť osmoregulační vakuoly pohyb pomocí brv (membranely) –neuromotorický aparát

51 Nálevníci buněčný pokryv (kortex) –ochranné organely (trichocysty) –vystřelování, nabobtnání → slizovitý obal encystace vodní – volně nebo přisedlí, mech, půda živí se bakteriemi, jsou potravou potěru samočistící procesy

52 Nálevníci nepohlavní rozmnožování – příčné dělení pohlavní rozmnožování – konjugace –přiložení buněčnými ústy → rozpad makronuklea, mikronukleus se 2x dělí → 3 degenerují, čtvrté se redukčně dělí → migratorní (samčí) a stacionární (samičí) jádro → výměna migratorních jader → splynutí jader v synkaryon → oddělení jedinců → 3x dělení → 4 mikronukleje a 4 makronukleje → degenerace 3 mikronuklejí a dělení čtvrtého → příčné dělení buňky → dělení mikronukea → příčné dělení buňky → 8 nových jedinců

53 konjugace nálevníků

54 Nálevníci trepka velká –sladké vody s org. látkami (indikátor znečištění) –0,2 mm –brvy - pohyb i přihánění potravy –pelikula –buněčná ústa - brvy spojeny v membranely (ústní políčko) –buněčná řiť –místo vyprazdňování pulzujících vakuol –živí se mikroorganismy a organickými zbytky

55 trepka velká

56 Nálevníci kožovec rybí –parazit –„krupice“ na pokožce ryb → narušení ochrany vířenka –přisedlá, samostatně –kontraktilní stopka –zvonkovitá buňka –reakce na podráždění

57 Nálevníci mrskavka modrá –akvária, rybníky –nálevkovité tělo –řetízkovitý makronukleus –zplodiny metabolismu → nápadné zbarvení slávinka obecná –trnovité cirry (srostlé brvy) → plavání i pohyb po podkladu

58 Nálevníci vakovka střevní –ve střevě prasat → vředy v tlustém střevu vejcovka –modelový organismus genová exprese, sestřih RNA, cytoskelet, b. motory, … bachořci –symbióza s přežvýkavci

59

60 Krásnoočka (Euglenozoa) 1 - 2 bičíky na předním konci buňky chlorofyl a, chlorofyl b, β-karoten, xantofyly bičík – bazální tělísko, delší než tělo, tažný světločivná lišta - při bázi bičíku –stigma – pigmentová skvrna – clona –pozitivní fototaxe pulzující vakuola autotrofní, mixotrofní i heterotrofní škrob (paramylon) podélné dělení sladkovodní (znečištěné) - samočistící proces

61 krásnoočko zelené paprsčité pentlicovité chloroplasty http://www.youtube.com/watch?v=88t1Wj42dco

62

63 Obrněnky (Dinozoa) celulózní destičky na povrchu těla 2 bičíky (v rýhách) chromatofory - asymilační barviva autotrofní, heterotrofní, parazité i saprofité jedovaté barvivo plankton –sladkovodní - trojrožec –mořský - svítilka

64


Stáhnout ppt "Prvoci Protozoa. význam prvoků pozitivní –primární producenti (autotrofní) –rozkladači (heterotrofní) –horninotvorní –samočištění vod, bioidikátoři –mutualismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google