Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOCI."— Transkript prezentace:

1 PRVOCI

2 PRVOCI Víte, čím se liší prvoci od ostatních živočichů?

3 PRVOCI Ano, jsou tvoření pouze jedinou buňkou!!!

4   PRVOCI JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ mají kosmopolitní rozšíření
známo je více než druhů Jaký je význam prvoků v přírodě? Regulují mnoho životních dějů na Zemi, protože: jsou významní dekompozitoři jsou důležitou potravou jiných živočichů někteří jsou parazité pomáhají trávit potravu jiným živočichům

5  PRVOCI JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Pokuste se pojmenovat označené části těla trepky velké: 4 5 1 6 2 3 7 8

6  PRVOCI JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ pelikula brvy stažitelná vakuola
potravní vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

7  PRVOCI Organely v buňce prvoků musí plnit
stejné funkce jako naše složité soustavy. Jakou funkci mají jednotlivé součásti těla trepky? pelikula brvy stažitelná vakuola potravní vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

8 ORGANELY POHYB panožky, brvy, bičíky, undulující membrány
OCHRANA A OPORA TĚLA pelikula, schránky, cysty TRÁVENÍ buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuoly VYLUČOVÁNÍ pulsující vakuoly SMYSLY stigma, neuromotorický aparát

9 ROZMNOŽOVÁNÍ NEPOHLAVNÍ častější způsob rozmnožování DĚLENÍ PUČENÍ
SCHIZOGONIE POHLAVNÍ slouží jen ke zvýšení životaschopnosti populace KOPULACE KONJUGACE

10 SYSTÉM Říše: ŽIVOČICHOVÉ Podříše: PRVOCI Kmen: PRAPRVOCI
Podkmen: BIČÍKOVCI KOŘENONOŽCI Kmen: VÝTRUSOVCI Kmen: NÁLEVNÍCI

11   kmen: PRAPRVOCI nejjednodušší prvoci
nejasné postavení na rozhraní živočichů, rostlin a hub Jaké mohou být znaky jejich nejasného postavení v systému? Především stavba buňky a způsob výživy.

12 podkmen: BIČÍKOVCI pohyb pomocí bičíků žijí volně nebo parazitují

13 podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ
parazituje hlavně v krvi a míze původce spavé nemoci přenašečem je bodalka tse-tse

14   podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ
Ve kterém světadílu se spavá nemoc vyskytuje? V Africe.

15   podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ
Jaká se lze chránit proti spavé nemoci? Ochrana je hlavně nepřímá, která spočívá v ochraně před mouchami tse-tse.

16 podkmen: BIČÍKOVCI LAMBLIE STŘEVNÍ BIČENKA POŠEVNÍ
parazituje v tenkém střevu člověka způsobuje horečnaté záněty a průjmy parazituje v pochvě žen způsobuje záněty

17 podkmen: KOŘENONOŽCI převážně mořští, méně sladkovodní nebo půdní prvoci pohyb a příjem potravy (fagocytóza) pomocí panožek některé druhy tvoří schránky žijí volně nebo parazitují

18 podkmen: KOŘENONOŽCI MĚŇAVKA VELKÁ žije v detritu ve stojatých vodách

19 podkmen: KOŘENONOŽCI MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ střevní parazit
způsobuje krvavé průjmy a horečky

20 podkmen: KOŘENONOŽCI KRYTENKY mají chitinové schránky se zrnky písku
žijí v detritu ROZLITKA ŠTÍTOVKA

21 podkmen: KOŘENONOŽCI SLUNIVKY mají schránky z SiO2
žijí v rašeliništích

22 podkmen: KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI mají schránky z CaCO3 žijí v moři
mají obrovský paleontologický význam

23 podkmen: KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI mnozí dírkonošci mají
horninotvorný význam po odumření vznikly z jejich schránek vápence

24 podkmen: KOŘENONOŽCI MŘÍŽOVCI mají schránky z SiO2 a chitinu
žijí v moři

25 podkmen: KOŘENONOŽCI NAEGLERIA FOWLERI
obývá tropy nebo vyhřívané bazény původce smrtelného zánětu mozku

26 kmen: VÝTRUSOVCI výhradně endoparazité
původci těžkých onemocnění člověka a živočichů ve svém vývojovém cyklu střídají hostitele i způsoby rozmnožování, častá je schizogonie vytvářejí nepohyblivé cysty

27 kmen: VÝTRUSOVCI KOKCIDIE JATERNÍ
způsobuje kokcidiózu u králíků a zajíců, která se projevuje hnisavými záněty jater cysty se uvolňují s trusem a způsobují nákazu dalších jedinců

28 kmen: VÝTRUSOVCI KRVINKOVKY původci malárie
parazitují v červených krvinkách nejznámějším druhem je zimnička čtvrtodenní přenašečem a mezihostitelem krvinkovek je komár Anopheles

29 kmen: VÝTRUSOVCI KRVINKOVKY

30 kmen: VÝTRUSOVCI MALÁRIE

31   kmen: VÝTRUSOVCI MALÁRIE
Jaký přírodní lék se používá jako antimalarikum? Chinin.

32 kmen: VÝTRUSOVCI TOXOPLASMA GONDII původce toxoplazmózy
více hostitelů pohlavní fáze v kočkovitých šelmách nepohlavní fáze v ptácích, savcích včetně člověka nebezpečná pro těhotné ženy

33 kmen: NÁLEVNÍCI prvoci s nejsložitější stavbou pohyb zajišťují brvy

34 kmen: NÁLEVNÍCI TREPKA VELKÁ indikátor čistoty vody

35 kmen: NÁLEVNÍCI VÍŘENKA CHOBOTĚNKA HUSÍ SLÁVINKA OBECNÁ MRSKAVKA

36 kmen: NÁLEVNÍCI BACHOŘCI žijí v bachoru přežvýkavců
pomáhají trávit celulózu

37  OPAKOVÁNÍ Pojmenujte označené části těla trepky velké: 4 5 1 6 2 3 7
8

38  OPAKOVÁNÍ pelikula brvy stažitelná vakuola potravní vakuola
makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

39  OPAKOVÁNÍ Jaké existují dva základní způsoby rozmnožování?
V čem se oba způsoby liší? Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů rozmnožování?

40  OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete,
jaký mezi nimi existuje vztah: zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

41  OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete,
jaký mezi nimi existuje vztah: zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

42  OPAKOVÁNÍ Vyberte mezi uvedenými prvoky parazity
a uveďte, jaké nemoci způsobují: trepka zimnička toxoplazma kokcidie mřížovec mrskavka trypanozoma

43  OPAKOVÁNÍ Zařaďte je do systému prvoků: zimnička toxoplazma kokcidie
trypanozoma

44 OPAKOVÁNÍ Popište vývojový cyklus zimničky:

45  OPAKOVÁNÍ Utvořte skupiny a pokuste se navrhnout
ochranná opatření proti malárii:


Stáhnout ppt "PRVOCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google