Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních živočichů? 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních živočichů? "— Transkript prezentace:

1 PRVOCI

2 Víte, čím se liší prvoci od ostatních živočichů? 

3 PRVOCI Ano, jsou tvoření pouze jedinou buňkou!!! 

4 PRVOCI Jaký je význam prvoků v přírodě?   mají kosmopolitní rozšíření  známo je více než 60 000 druhů Regulují mnoho životních dějů na Zemi, protože:  jsou významní dekompozitoři  jsou důležitou potravou jiných živočichů  někteří jsou parazité  pomáhají trávit potravu jiným živočichům  JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ

5 PRVOCI JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ 2 1 3 4 5 6 7 8 Pokuste se pojmenovat označené části těla trepky velké: 

6 PRVOCI JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa 

7 PRVOCI stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa Organely v buňce prvoků musí plnit stejné funkce jako naše složité soustavy. Jakou funkci mají jednotlivé součásti těla trepky? 

8 ORGANELY  POHYB panožky, brvy, bičíky, undulující membrány  OCHRANA A OPORA TĚLA pelikula, schránky, cysty  TRÁVENÍ buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuoly  VYLUČOVÁNÍ pulsující vakuoly  SMYSLY stigma, neuromotorický aparát

9 ROZMNOŽOVÁNÍ  NEPOHLAVNÍ častější způsob rozmnožování DĚLENÍ PUČENÍ SCHIZOGONIE  POHLAVNÍ slouží jen ke zvýšení životaschopnosti populace KOPULACE KONJUGACE

10 SYSTÉM Říše: ŽIVOČICHOVÉ Podříše: PRVOCI Kmen: PRAPRVOCI Podkmen: BIČÍKOVCI KOŘENONOŽCI Kmen: VÝTRUSOVCI Kmen: NÁLEVNÍCI

11 kmen: PRAPRVOCI Jaké mohou být znaky jejich nejasného postavení v systému?   nejjednodušší prvoci  nejasné postavení na rozhraní živočichů, rostlin a hub Především stavba buňky a způsob výživy. 

12 podkmen: BIČÍKOVCI  pohyb pomocí bičíků  žijí volně nebo parazitují

13 podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ  parazituje hlavně v krvi a míze  původce spavé nemoci  přenašečem je bodalka tse-tse

14 podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ Ve kterém světadílu se spavá nemoc vyskytuje?  V Africe. 

15 Jaká se lze chránit proti spavé nemoci?  Ochrana je hlavně nepřímá, která spočívá v ochraně před mouchami tse-tse.  podkmen: BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ

16 podkmen: BIČÍKOVCI LAMBLIE STŘEVNÍ  parazituje v tenkém střevu člověka  způsobuje horečnaté záněty a průjmy BIČENKA POŠEVNÍ  parazituje v pochvě žen  způsobuje záněty

17 podkmen: KOŘENONOŽCI  převážně mořští, méně sladkovodní nebo půdní prvoci  pohyb a příjem potravy (fagocytóza) pomocí panožek  některé druhy tvoří schránky  žijí volně nebo parazitují

18 podkmen: KOŘENONOŽCI  žije v detritu ve stojatých vodách MĚŇAVKA VELKÁ

19 podkmen: KOŘENONOŽCI  střevní parazit  způsobuje krvavé průjmy a horečky MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ

20 podkmen: KOŘENONOŽCI  mají chitinové schránky se zrnky písku  žijí v detritu KRYTENKY ŠTÍTOVKAROZLITKA

21 podkmen: KOŘENONOŽCI  mají schránky z SiO 2  žijí v rašeliništích SLUNIVKY

22 podkmen: KOŘENONOŽCI  mají schránky z CaCO 3  žijí v moři  mají obrovský paleontologický význam DÍRKONOŠCI

23 podkmen: KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI  mnozí dírkonošci mají horninotvorný význam  po odumření vznikly z jejich schránek vápence

24 podkmen: KOŘENONOŽCI  mají schránky z SiO 2 a chitinu  žijí v moři MŘÍŽOVCI

25 podkmen: KOŘENONOŽCI  obývá tropy nebo vyhřívané bazény  původce smrtelného zánětu mozku NAEGLERIA FOWLERI

26 kmen: VÝTRUSOVCI  výhradně endoparazité  původci těžkých onemocnění člověka a živočichů  ve svém vývojovém cyklu střídají hostitele i způsoby rozmnožování, častá je schizogonie  vytvářejí nepohyblivé cysty

27  způsobuje kokcidiózu u králíků a zajíců, která se projevuje hnisavými záněty jater  cysty se uvolňují s trusem a způsobují nákazu dalších jedinců KOKCIDIE JATERNÍ kmen: VÝTRUSOVCI

28  původci malárie  parazitují v červených krvinkách  nejznámějším druhem je zimnička čtvrtodenní  přenašečem a mezihostitelem krvinkovek je komár Anopheles KRVINKOVKY kmen: VÝTRUSOVCI

29 KRVINKOVKY kmen: VÝTRUSOVCI

30 MALÁRIE kmen: VÝTRUSOVCI

31 MALÁRIE kmen: VÝTRUSOVCI Jaký přírodní lék se používá jako antimalarikum?  Chinin. 

32  původce toxoplazmózy  více hostitelůpohlavní fáze v kočkovitých šelmách nepohlavní fáze v ptácích, savcích včetně člověka  nebezpečná pro těhotné ženy TOXOPLASMA GONDII kmen: VÝTRUSOVCI

33 kmen: NÁLEVNÍCI  prvoci s nejsložitější stavbou  pohyb zajišťují brvy

34  indikátor čistoty vody TREPKA VELKÁ kmen: NÁLEVNÍCI

35 SLÁVINKA OBECNÁ kmen: NÁLEVNÍCI VÍŘENKA MRSKAVKA CHOBOTĚNKA HUSÍ

36  žijí v bachoru přežvýkavců  pomáhají trávit celulózu BACHOŘCI kmen: NÁLEVNÍCI

37 OPAKOVÁNÍ 2 1 3 4 5 6 7 8 Pojmenujte označené části těla trepky velké: 

38 stažitelná vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) pelikula brvy potravní vakuola cytoplazma buněčná ústa  OPAKOVÁNÍ

39 Jaké existují dva základní způsoby rozmnožování?  V čem se oba způsoby liší? Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů rozmnožování?

40 OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete, jaký mezi nimi existuje vztah:  zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

41 OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete, jaký mezi nimi existuje vztah:  zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

42 OPAKOVÁNÍ Vyberte mezi uvedenými prvoky parazity a uveďte, jaké nemoci způsobují:  trepka zimnička toxoplazma kokcidie mřížovec mrskavka trypanozoma

43 OPAKOVÁNÍ Zařaďte je do systému prvoků:  zimnička toxoplazma kokcidie trypanozoma

44 OPAKOVÁNÍ Popište vývojový cyklus zimničky: 

45 OPAKOVÁNÍ Utvořte skupiny a pokuste se navrhnout ochranná opatření proti malárii: 


Stáhnout ppt "PRVOCI. Víte, čím se liší prvoci od ostatních živočichů? "

Podobné prezentace


Reklamy Google