Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R"— Transkript prezentace:

1 Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R
Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace

2 Struktura bibliografického záznamu
lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách Bibliografický záznam se skládá ze dvou částí. popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje: jmenné autority

3 Struktura bibliografického záznamu
Hlavní záhlaví (jmenné selekční údaje) Název díla = souběžný název : podnázev díla. číslo části, název části / údaje o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. -- označení vydání. -- Místo vydání : jméno nakladatelství, rok vydání. -- Rozsah popisné jednotky : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál. Vedlejší záhlaví (jmenné selekční údaje) Věcné selekční údaje (MDT, předmětová hesla, klíčová slova)

4 Hlavní záhlaví hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno
hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

5 Vedlejší záhlaví vedlejších záhlaví může být v záznamu vícero
vedlejší záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s vedlejší odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

6 Popisné údaje x selekční údaje
popisné údaje - zapisujeme údaje o odpovědnosti přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

7 Selekční údaje X popisné údaje - příklad
Čížková, Miroslava  Z Lurd do Santiaga : cesta na konec světa / Mirka Čížková.  --  Vyd. 1..  -- [Olomouc] : Fontána, c  125 s. : il. ; 20 cm.  Čížková, Miroslava autobiografické vzpomínky

8 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat
Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority)‏ Edice STANDARTIZACE: informační zázemí katalogizační politiky Báze národních autorit

9 Pravidla AACR2R Korporativní záhlaví – kapitola 24
Personální záhlaví – kapitola 22 Korporativní záhlaví – kapitola 24 Unifikované názvy – kapitola 25 Odkazy – kapitola 26

10 22.3C Nelatinková písma Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 27). transliterační a transkripční tabulky

11 Zkratky AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 18). nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené

12 Zkratky - příklady ca (u přibližného data narození či úmrtí)
nar. (narozen) zemř. (zemřel) stol. (století)

13 Selekčních údaje Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu v lískovém, i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje – personální záhlaví (osobní jména, jména rodu, rodin), korporativní záhlaví (korporace, akce) názvové selekční údaje - unifikované názvy

14 Jmenné autority unifikované selekční údaje - údaje o odpovědnosti zapisujeme VŽDY ve formalizované autoritní podobě společné pro jmenný a věcný popis údaje o odpovědnosti VŽDY ověřujeme v souboru národních autorit Národní knihovny ČR

15 Obecný model posloupnosti kroků
„Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07 Obecný model posloupnosti kroků (zjednodušeně) 1. ověření daného selekčního údaje v bázi autorit - kladná odpověď (ideální stav) Z prezentace Zdeňka Bartla (oddělení národních jmenných autorit, Národní knihovna ČR). záporná odpověď - následuje 2. vytvoření autoritního záznamu pro daný selekční údaj 3. vytvoření bibliografického záznamu © Zdeněk Bartl, NK ČR

16 22.1A Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá tímto jménem může být skutečné jméno autora, pseudonym, šlechtické jméno, přezdívka, iniciály nebo jiná pojmenování u ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ová

17 22.1B Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá na základě děl této osoby vydaných v jejím jazyce Přebíráme z národních agentur (u nelatinkových písem s příslušnou transkripcí)!

18 Personální záhlaví autoritní formu jména přebíráme z národních agentur (národní knihovny) angloamerické autory přebíráme z Library of Congress, německé z Deutsche Nationalbibliotek apod. není přípustné abychom ruského autora převzali z Library of Congress

19 22.3C1 Rodná jména v případě osob uvedených pod rodným jménem: např. panovníci, papežové, svatí, latinští antičtí autoři, řecké a orientální starověké či středověké osoby - zvolíme českou formu jména, pokud získali standardní počeštěnou formu a jsou takto uvedeni v příručkových pramenech

20 22.3B3 Počeštěná jména uvedená pod rodným jménem – příklady
Záhlaví: Jana z Arku, svatá NIKOLI: Jeanne d'Arc Záhlaví: Bonifác IV, papež NIKOLI: Bonifacius

21 22.8A Jména rodů, rodin českou formu jména použijeme u jmen rodin a šlechtických či panovnických rodů, známých pod českou variantou jména ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu Záhlaví: Černínové z Chudenic (rod) Záhlaví: Taussigovi (rodina) Jako doplněk se uvádí do závorky – česky: Rod – u šlechtických a panovnických rodů Rodina – u současných rodin, nebo tento doplněk použijeme pro starší rodiny, které nejsou šlechtické ani panovnické.

22 26.2A Odkazy viz ODKAZY VIZ - nepreferované podoby jmen směrují na preferovanou podobu jména nejsou propojené s bibliografickými záznamy pro rozdílná jména téhož autora (pseudonymy, jména z různých manželství, církevní jména) pro rozdílné formy téhož jména (úplnější formy jména, různá transliterace, jména v jiném jazyce)

23 26.2A Odkazy viz - příklady Záhlaví: Bono, 1960-
Viz: Hewson, Paul, 1960- Záhlaví: Yokomitsu, Riichi, Viz: Jokomicu, Riiči, Záhlaví: Černá, Oldřiška Viz: Roháčková, Oldřiška

24 26.2C Odkazy viz též jsou propojené s bibliografickými záznamy
ODKAZY VIZ TÉŽ - odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné autoritní záhlaví, např. pseudonymy, propůjčená jména, společné pseudonymy jsou propojené s bibliografickými záznamy

25 22.2B - Pseudonymy Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI
JEDNA BIBLIOGRAFICKÁ ENTITA – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI Reyes Basoalto, Neftalí Ricardo (odkaz viz)

26 22.2B - Pseudonymy Záhlaví: Allen, Woody NIKOLI Záhlaví: Molière
Konigsberg, Allen Stewart (odkaz viz) Záhlaví: Molière Poquelin, Jean-Baptiste (odkaz viz)

27 22.2B - Pseudonymy Zálaví: Ženíšek, Alexander
NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Zálaví: Ženíšek, Alexander Viz též: Verpán, Vendelín

28 26.2C Odkazy viz též - příklady
Společné pseudonymy: Kamarádky z Letné Viz též: Helena Viz též: Claudie Propůjčená jména: Žídková, Anna, 1930- Viz též: Balajková, Anetta, 1923

29 Autoritní záznam - jména osob, jména rodů a rodin
římské číslice doplňky ke jménu jiné než data data související se jménem rozpis iniciál rodného/křestního jména odkazy viz, viz též poznámkový aparát

30 22.1A Římské číslice - příklady
římské číslice spojené se jménem: Gustav II. Adolf, švédský král <<z >>Rožmberka, Jan, II. u tibetských náboženských titulů se číslice nevztahují ke jménu, ale k těmto titulům: Bstan-'dzin-rgya-mtsho, dalajlama XIV.

31 Doplňky ke jménu doplňují se pouze tehdy jsou-li se se jménem pevně svázány povinné jsou u nejvyšších panovnických a církevních hodností

32 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady
duchovní Pius XI., papež, Vivekananda, svámí, křesťanští svatí Maksymilian Maria Kolbe, svatý,

33 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady
tituly panovníků Karel IV., český král a římský císař, Isabel, brazilská princezna,

34 22.12-22.16 Doplňky ke jménu - příklady
šlechtické tituly Kolowrat-Krakowský, Alois Josef, hrabě, Doyle, Arthur Conan, Sir,  Gramont, Philibert, comte de, 

35 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století
Žijící osoba, rok narození je známý Dvořák, Jiří, 1923- nežijící osoba, rok narození i úmrtí známé Dvořák, Jiří, nežijící osoba, známý rok narození Dvořák, Jiří, nar. 1923 nežijící osoba, známý rok úmrtí Dvořák, Jiří, zemř. 1998 U jmen narozených po by měla být data přesná, výrazy stol. a činný se nepoužívají, jen zcela výjimečně „ca“ když už je pravděpodobné, že se nám přesné datum nepodaří zjistit.

36 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století
Žijící osoby se stejným rokem narození Dvořák, Jiří, 1941 led. 10.- Dvořák, Jiří, 1941 břez. 24.-

37 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století
Rok narození je nejistý nebo v rozpětí několika let Dvořák, Jiří, ca Rok úmrtí je nejistý nebo v rozpětí několika let Dvořák, Jiří, 1823-ca 1898 Oba letopočty přibližné Dvořák, Jiří, ca 1823-ca 1898

38 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století
Rok narození a úmrtí neznámé, známé jen některé roky činnosti Dvořák, Jiří, činný Rok narození a úmrtí neznámé, roky činnosti neznámé, století známo Jan z Prahy, 13. stol. Jan z Prahy, 12./13. stol.

39 22.18A Volba mezi různými formami téhož jména
1. forma, která se vyskytuje nejčastěji 2. forma, pod kterou je osoba běžně známa 3. popř. poslední uvedenou formu 4. v případě pochybností uvést nejúplnější formu

40 22.18A Volba mezi různými formami téhož jména
rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména James, P. D. (Phyllis Dorothy) G. B. Shaw George Bernard Shaw Bernard Shaw

41 Autoritní záznam - poznámkový aparát
vztahy jmen mezi záhlavím a záhlavím viz. též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem biografické nebo historické údaje elektronické umístění

42 Vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též - příklady
Záhlaví: Ženíšek, Alexandr, 1936- Viz též: Verpán, Vendelín, 1936- Autor píše pod vlastním jménem Alexandr Ženíšek matematické práce, pod pseudonynem Vendelín Verpán básně.

43 Neveřejná všeobecná poznámka
slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci. Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést pravé jméno.

44 Zdroj nalezených informací
zdroje, ze kterých jsme získali informace o autorech nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu – správná citace zdroje

45 Zdroj nalezených informací
monografie (slovníky, encyklopedie, kniha autora uvedeného v záhlaví) seriály (články z časopisů a novin) internetové zdroje osobní sdělení (telefon, , osobní kontakt)

46 Zdroj nalezených informací
„Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ autority/zdroje

47 Příklady citací Právo, 20. 1. 2006, s. 15
Horáková, Markéta: Pastýři mloků Právo, , s. 15 www(Washington Post), , s. B05, cit – autoritní forma www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit – odkaz viz www(osobní stránka), cit – biografické údaje

48 Příklady citací Bogatyrev, Jevgenij Grigor'jevič
Viz: Bogatyriov, Jevgenij Zdroj: Bogatyriov, J. - Nilin, A.: Fetisov kontra Tichonov, 1990 – odkaz viz Zdroj: RSL, cit – autoritní forma

49 Příklady citací Reichová, Barbora
Zdroj: Nenadál, Adam ... [et al.] (aut) - Reichová, Barbora (pht): Zlaté Soči : velké shrnutí ZOH 2014, 2014

50 Zdroj prověřený s negativním výsledkem
zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names)

51 Biografické nebo historické údaje
poznámka podává informace o datu a místě narození/úmrtí, o profesi, specializaci a publikačních oborech autora, příp. dalších informací stručná, výstižná, stylisticky správná NIKOLI: Rakouský violoncellista, byl původně houslistou. Další dráhu houslisty zmařilo kousnutí psa do levé ruky.

52 Biografické nebo historické údaje - příklad
Záhlaví: Mann, Thomas, Biografická poznámka: Německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r V roce získal československé občanství, v roce 1944 občanství USA. Po 2. světové válce se vrátil do Evropy a žil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

53 Elektronické umístění a přístup
přímý link na webovou stránku Zdroj nalezených informací Záhlaví: Duží, Barbora Zdroj: www(Vesmír), cit datum narození, biografické údaje Link:

54 Autoritní databáze zahraničních knihoven
Francouzská národní knihovna Library of congress

55 Personální autority - příklad
Záhlaví: Dostojevskij, Fedor Michajlovič, Viz: Dostoyevsky, Fyodor, Viz: Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, Biograf.údaje:  Ruský novelista, romanopisec, publicista a myslitel.

56 List of National Libraires
linky na katalogy národních knihoven Na stránkách univerzity v Queensladu (Austrálie) se nacházejí linky na katalogy národních knihoven.

57 VIAF - Virtuální mezinárodní databáze autorit
VIAF je projekt propojující několik národních knihoven jeho záměrem je zvýšení užitečnosti souborů autorit jednotlivých knihoven zpřístupněním informací na webu.

58 21.1B. Korporativní záhlaví
korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné instituce, vládní orgány a instituce, náboženské organizace apod.

59 21.1B. Korporativní záhlaví
pojmenované příležitostné skupiny nebo akce jako jsou zasedání, konference, kongresy, výstavy, expedice, festivaly, veletrhy apod.

60 21.1B. Korporativní záhlaví
KORPORACE NENÍ: skupina, která je označena obecným slovem nebo výrazem, např. Zasedání expertů, Občané města Tábora akce, která je označena obecným slovem nebo výrazem, označující typ příležitostné skupiny, datem konání a názvem místa, kdy se akce schází (nepojmenovaná konference), např. Zasedání konané v Brně ve dnech

61 21.1B2 Korporativní záhlaví
Pokud má být korporace zvolena pro hlavní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace a zároveň musí spadat do některé ze 6 kategorií uvedené v AACR2R 1. díla zabývající se korporací samotnou – výroční zprávy, ročenky 2. některé typy právních, vládních a náboženských dokumentů – zákony, ústavy 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace – zprávy z komisí

62 21.1B2 Korporativní záhlaví
4. zprávy o kolektivních aktivitách – konference, výstavy, veletrhy… 5. zvukové dokumenty, které jsou výsledkem kolektivní snahy skupiny interpretů – hudební skupiny 6. kartografické dokumenty, pokud pocházejí od jiných korporací než s vydavatelskou funkcí

63 24.1A. Korporativní záhlaví
uvádíme ve formě, pod kterou je korporace běžně známá zapisujeme v jazyce korporace vynecháváme: (pravidlo 24.5) úvodní mluvnický člen: The British Library – British Library fráze obsahující čestné tituly a vyznamenání: Sátní vědecká knihovna, nositel řádu za vynikající práci výrazy označující korporativnost a některé další výrazy: s. r. o., n. p.

64 24.4. Kvalifikátory v případě, že nelze poznat, že se jedná o korporaci nebo je jméno zaměnitelné s jiným termínem uvádíme kvalifikátory: obecné místa instituce roky

65 24.4. Kvalifikátory´- příklady
A. Obecné Oseva (firma) Kryštof (hudební skupina) B. Místa Galerie moderního umění (Hradec Králové, Česko) X Galerie moderního umění (Karlovy Vary, Česko)

66 Geografické jméno v názvu korporace - příklady
Muzeum hlavního města Prahy Knihovna města Hradce Králové Galerie města Trutnova kvalifikátor místa nepřipojujeme

67 24.17-24.26 Korporativní záhlaví typu jurisdikce
korporace podřízené státní a místní správě korporace vykonávající funkce: zákonodárné (legislativní) – parlament výkonné – ministerstvo soudní – soudy vojenské – armáda diplomatické - velvyslanectví Státní organizace se zapisují v podřízeném vztahu státního/správního celku. Geografická autorita – musí formu jména jurisdikce vyhledat v rejstříku: Geografický termín v databázi AUT Národní knihovny.

68 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce
orgány státní správy a samosprávy zapisují se pod jménem správního celku, který uplatňuje jurisdikce pro určitou zemi, kraj, okres, obec vstupním prvkem je geografický výraz musí být totožný s geografickou autoritou

69 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce - příklady
Zákonodárné orgány: Česko. Parlament Česko. Parlament. Senát Soudy: Česko. Ústavní soud Hlavní složky ozbrojených sil státu: Česko. Armáda České Budějovice (Česko). Městská policie

70 24.17.-24.26. Korporativní záhlaví typu jurisdikce - příklady
Olomouc (Česko). Magistrát Horka nad Moravou (Česko). Obecní úřad Olomoucký kraj (Česko). Krajský úřad České Budějovice (Česko). Městský úřad

71 Korporativní záhlaví - odkazy viz, viz též
VIZ: obsahuje nepreferovanou formu jména korporace/akce (zkratka, jinojazyčná forma jména, chybně používaná forma jména) VIZ TÉŽ: obsahuje jméno související korporace/akce (nejčastěji dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu korporace/akce)

72 26.3A Korporativní záhlaví s odkazem viz - příklad
Záhlaví: Mezinárodní asociace hydrogeologů Viz IAH  Assoziation der Hydrogeologen  Meždunarodnaja associacija gidrogeologov  Asociación Internacional de Hidrogeólogos

73 26.3B. Korporativní záhlaví s odkazem typu viz též - příklad
Záhlaví: Divadlo Šumperk Viz též: Severomoravské divadlo Šumperk Tento název se používá od r Dřívější název: Severomoravské divadlo Šumperk ( ).

74 Autoritní záznam - korporace
Jméno korporace. Podřízená složka korporace. odkazy viz, viz též Poznámkový aparát

75 24.12-13 Korporace s podřízenou složkou
Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (Centrum sociální a ekonomické strategie na fakultě sociálních studií Karlovy univerzity) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra jazyků Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra jazyků

76 Poznámkový aparát neveřejná všeobecná poznámka
historie záhlaví: vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem veřejná všeobecná poznámka elektronické umístění

77 Historie záhlaví Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko)
Záhlaví: Knihovna Václava Čtvrtka Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko) Dřívější název: Městská knihovna (Jičín, Česko) Záhlaví: Městská knihovna (Jičín, Česko) Viz též: Knihovna Václava Čtvrtka Novější název: Knihovna Václava Čtvrtka

78 Neveřejná všeobecná poznámka
slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno korporace v záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

79 Zdroj nalezených informací
zdroje, ze kterých jsme získali informace o korporaci/akci nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu

80 Zdroj nalezených informací
monografie seriály internetové zdroje osobní sdělení (telefon, , osobní kontakt)

81 Zdroj nalezených informací
„Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ autority/zdroje

82 Zdroje nalezených informací - příklad
ARES – obchodní rejstřík a.s., s.r.o. pokud je součástí názvu, uvedeme v odkazech Záhlaví: Hanák nábytek (firma) Odkaz viz: Hanák nábytek a.s.

83 Zdroje nalezených informací - příklad
stránky Ministerstva vnitra: občanská sdružení Záhlaví: Sedm paprsků (sdružení) Odkaz viz: Občanské sdružení Sedm paprsků

84 Zdroj prověřený s negativním výsledkem
zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names) základní zdroj pro ověřování autoritní formy jmen všech zahraničních korporací

85 Veřejná všeobecná poznámka
obsahuje všeobecné informace o záhlaví Záhlaví: Babylon ZOO (hudební skupina) Poznámka: Anglická skupina založená v roce Dance pop, alternativní rock.

86 Elektronické umístění a přístup
přímý link na webovou stránku Zdroj nalezených informací www (Divadlo Šumperk) , cit – autoritní forma URL zdroj

87 Library of Congress http://catalog.loc.gov/
zahraniční korporace ověřujeme VŽDY v Library of Congress ALE pokud je známa státem uznávaná česká podoba jména, zvolí se tato: Library of Congress: Nations unies databáze AUT NK ČR: Organizace spojených národů:

88 24.7.-24.8. Korporativní záhlaví - akce
konference (kongresy, sympozia, festivaly, výstavy, veletrhy, expedice) setkání jednotlivců nebo představitelů různých korporací za účelem diskuse nebo jednání o tématu společného zájmu

89 Autoritní záznam - akce
Jméno akce. (Číslo (pořadí) akce : Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka akce odkazy viz, viz též Poznámkový aparát

90 Akce - příklady Jiráskův Hronov (64.: 1994)
Křemežský veletrh (13.: 2004 : Křemže, Česko) Beethovenův Hradec (36. : 1997 : Hradec nad Moravicí, Česko) Febiofest 2000 (Praha, Česko atd.)

91 Korporativní záhlaví - akce
seriálové záhlaví odkazuje na monografickou autoritu monografické záhlaví odkazuje na seriálové záhlaví: akce pod korporací

92 Akce seriálová katalogizace publikací z akcí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí, tzn. pořadí, rok a místo konání akce Hradecké pediatrické dny (konference) Hradecké pediatrické dny : Hradec Králové, ... : [program a sborník abstrakt / Česká lékařská společnost JEP ... et al.]

93 Akce seriálová - příklad
Československý jazzový festival Viz. Jazz Přerov (festival) Festival se koná v Přerově každoročně od r Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

94 Akce se seriálovým záhlavím
je možné v případě potřeby připojit kvalifikátor (obecný, místa) Svět knihy (veletrh : Praha, Česko) Svět knihy (veletrh : Brno, Česko)

95 Akce monografická katalogizace jednotlivých čísel publikací z akcí jako monografie umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí - číslo konference,datum a místo jejího jednání Vzdělávání knihovníků (2000 : Luhačovice, Česko) CASLIN 2000 : vzdělávání knihovníků = education for librarians : 7. mezinárodní seminář : hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28.květen-1.červen 2000 : sborník příspěvků / [editor Dana Lošťáková]

96 Akce monografická - příklad
Československý jazzový festival (21. : 2004 : Přerov, Česko) Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace. Jazz Přerov : XXI. československý jazzový festival : října 2004

97 Akce pod korporací z názvu akce je zřejmá podřízenost akce ke korporaci Záhlaví: Česká kardiologická společnost. Sjezd Viz: Sjezd České kardiologické společnosti

98 Unifikované názvy propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (adaptace, překlady) propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje pod různými názvy identifikuje dílo, pokud se název pod kterým je dílo známo, odlišuje od hlavního názvu v dokumentu rozlišuje díla s totožnými hlavními názvy společné pro jmenný a věcný popis

99 Unifikované názvy vytváří se podle pravidel AACR2R
kapitola 21: Volba selekčních údajů (autor – název) kapitola 25: Unifikované názvy Rozhodněte o použití unifikovaného názvu podle toho: jak je dílo známé kolik podob díla se vyskytuje (kniha – film: Děti z Bullerbinu, Harry Potter apod.) zda se vyskytuje více záznamů se stejným hlavním názvem zda dílo bylo původně v jiném jazyce

100 Unifikované názvy - příklad
Pleva, Josef Věromír, Robinson Crusoe / podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva ; [ilustrace Zdeněk Burian]. -- [Praha] : NJŠ, s. : il. ; 21 cm Burian, Zdeněk, Defoe, Daniel, ca Robinson Crusoe. Česky * anglické romány, literární adaptace

101 Unifikované názvy -příklad
Shakespeare, William, Hamlet, dánský princ / William Shakespeare ; [z anglického originálu ... přeložil, poznámkami opatřil a úvodní studii napsal Martin Hilský]. -- Vyd Praha : Torst, s. ; 21 cm Hilský, Martin, 1943- Shakespeare, William, Hamlet. Česky

102 AUT (databáze národních autorit NK ČR) http://aleph.nkp.cz/F/
Soubory autorit soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů (jmenných, geografických a věcných) určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněných o nezbytný odkazový a poznámkový aparát jsou nezbytným nástrojem bibliografické a autoritní kontroly (ověřování a sjednocování údajů) vytvářejí tak prostředí pro sdílení standardizovaných dat v národním i celosvětovém měřítku AUT (databáze národních autorit NK ČR)

103 Portál: Národní autority ČR http://autority.nkp.cz/
portál určen: informačním pracovníkům, katalogizátorům soustředění všech informací o autoritách a souvisejících informací na jednom místě informace o autoritách: jmenných věcných názvových geografických

104 Kontakty: Kateřina Adamová – oddělení věcné katalogizace
tel.: Veronika Pokorná – oddělení jmenné katalogizace, správa souborů autorit tel.:


Stáhnout ppt "Jmenné autority Unifikované názvy AACR2R"

Podobné prezentace


Reklamy Google