Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Raný středověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Raný středověk."— Transkript prezentace:

1 V ÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Raný středověk shrnutí Klíčová slova Relikviář, žaltář, ornament, sultán, renesance Pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad, samostatná práce Stupeň a typ vzdělání II. stupeň základní školy Potřebný čas 1 vyučovací hodina Velikost 1, 28 MB Zdroje Viz Literatura

2 R ANÝ STŘEDOVĚK SHRNUTÍ Dějepis 7. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12

3

4 1. Zatracení, prokletí vyslovené papežem 2. Člověk, který se uchyloval od oficiální, povolené církevní nauky 3. Jaká říše vznikla na území bývalé západořímské říše 4. Němci x Maďaři – kde Maďaři poraženi 5. Ilustrace ve středověkém rukopise 6. Kdo dobyl v roce 1066 Anglii 7. Titul panovníka, který byl současně hlavou věřících 8. Sochařské dílo mírně vystupující z plochy 9. Schránka, v níž se uchovávají ostatky světce 10. Tkaný nástěnný koberec 11. Rozšiřování území většinou pomocí vojenské síly 12. Za koho dosáhla byzantská říše největšího územního rozsahu 13. Sbírka žalmů,nástroj s plochou ozvučenou deskou 14. Pokřesťanšťování 15. Léno se latinsky řekne 16. Jaká říše vznikla na území bývalé východořímské říše 17. Nejmocnější úředník ve francké říši 18. Dědičnost po mužské linii 19. Cílené vyhledávání s trestání kacířů 20. Titul panovníka užívaný od 10.stol. v islámských zemích 21. Nejvyšší církevní hodnostář 22. Ozdoba složená z geometrických přírodních prvků 23. Urozená vrstva společnosti-postavení dědičné 24. První král Franků 25. Část Starého zákona-5 knih Mojžíšových 26. Rytířský zápas 27. Obnova, obrození, povznesení kultury na antickou úroveň 28. Nejdůležitější zbraň středověku

5 R ELIKVIÁŘ O T. 9 schránka na relikvie (jsou v ní uloženy a často i vystaveny části těl světců nebo předměty nějakým způsobem související s Ježíšem Kristem) první relikviáře (kolem 4. století) měly podobu malých schránek velké zdobené truhly a rakve se začaly objevovat na přelomu 12. a 13. století příkladem velkého bohatě zdobeného relikviáře je například Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou zvláštním typem relikviářů jsou schránky ve tvaru uchovávané části těla (ruka, hlava apod.), které jsou někdy nazývány „mluvící relikviáře“ díky tomu, že uchovával ostatky lidé věřili, že má v sobě jakousi posvátnou sílu v katolických kostelech jsou relikviáře běžné, nejvíce je drobných ostatkových relikviářů ve tvaru drobné monstrance (ozdobná schránka z ušlechtilého kovu ). Jsou v nich uchovávány drobné ostatky světců (kůstky, části oděvu) nebo částky dřeva, dotýkané se svatým křížem vzácnější jsou celá těla mučedníků a světců, uchovávané v prosklených tumbách a rovněž vystavená úctě v prostoru kostela nebo kaple Relikviář sv. maura Stříbrný relikviář sv. Jiří v podobě ruky (polovina 14. století) Sluneční monstrance

6 Ž ALTÁŘ O T.13 kniha, která obsahuje žalmy (jedná se o modlitby psané poetickou formou ) v užším slova smyslu se tímto termínem rozumí biblická Kniha žalmů, která je ve skutečnosti sbírkou samostatných žalmů nebo jejich již existujících menších sbírek v širším slova smyslu se jako žaltář označuje jakákoli sbírka žalmů, především středověké rukopisy s žalmy Část knihy žalmů Žaltář Václava IV. Žaltář Alžběty Rejčky II.- manželky Václava II.

7 S ULTÁN O T. 20 panovnický titul používaný v muslimských zemích v arabštině to bylo původně abstraktní podstatné jméno s významem vládnutí, panovnická moc postupně se stalo obecným označením pro vládní hodnostáře, ministry či panovníky, až od 12. století se stalo panovnickým titulem, ekvivalentem evropského krále Seldžukové v 11. století význam tohoto titulu opět posunuli. Nyní měl označovat svrchovaného panovníka celého islámského světa - tedy pozici, o kterou Seldžukové a později Osmanští Turci trvale usilovali sultán se někdy zaměňuje s titulem chalífa, což však není přesné. Chalífa byl pouze titul nejvyšší náboženské autority v islámu, tedy ne světský panovník, muslimové původně nesnesli slučování náboženství s politikou, i když se mnozí chalífové pokoušeli zasahovat do politiky státu v době oslabeného sultána) v Osmanské říši si však od 16. století sultán nárokoval i titul chlífa, čímž oba pojmy fakticky splynuly Sulejman I.

8 B RUNEJSKÝ SULTÁN Haji Muda Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah pokračovatel nejstarší královské dynastie současnosti, historie trvá přes 600 let,jako 29. brunejský sultán je zároveň i premiér, ministr obrany i financí majetek se odhaduje na 15 miliard eur, což je asi 450 miliard korun. majetku dosáhl díky obrovským zásobám ropy, hlavně na severním pobřeží země,tyto zásoby ropy jsou zásadním zdrojem příjmů státního rozpočtu palác- stál neuvěřitelných 350 milionů dolarů a je větší než Vatikán, dvacet let stará stavba čítá 1788 pokojů a 200 toalet s kohoutky ve zlatě vlastní pravděpodobně nejrozsáhlejší vozový park, jaký si vůbec dokážete představit, v jeho garážích parkuje kolem 3.000 superluxusních automobilů!- zhruba 190x AMG, 80x Aston Martin, 360x Bentley, 4x Bugatti, 200x Ferrari, 180x Jaguar, 20x Lamborghini, 10x McLaren, 160x Porsche, 130x Rolls Royce a další stovky aut od desítek výrobců Letní vila

9 O RNAMENT OT 22 ozdobný detail, který slouží ke zkrášlení nebo členění stavby či předmětů může být vytesán z kamene, vyroben ze dřeva, kovu nebo hlíny nebo vtlačen do povrchu materiálu vzory mohou být inspirovány různými předměty, květinami nebo zvířaty, může se jednat i o různé abstraktní a geometrické vzory znakem ornamentu je opakování zdobného prvku podle určitých pravidel existují vzorníky kreseb, které slouží jako předlohy pro vytváření ornamentů při výzdobě nábytku, architektury apod. Čínský znak tygra Čínský znak draka

10 R ENESANCE O T. 27 označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století, vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice kolébkou- město Florencie od 12. století vzrůstala v mnoha městech ve střední a severní Itálii prosperita obyvatelstva, způsobená především rozvojem námořního obchodu (Pisa, Janov), později též bankovnictví (půjčování peněz – Florencie) a řemeslné výroby (Florencie, Lucca) hlavními příčinami - hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávala díky námořnímu obchodu,dále měly vliv nové objevy (země, vědy,…)

11 R YSY antropocentrismus - klade se důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a pozemský život, člověk se vymaňuje ze středověkého způsobu myšlení- zájem se od Boha obrací směrem k člověku samému individualismus - člověk se stává všestranně rozvinutou osobností, vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla humanismus - renesance se obrací zpět k antice a antické kultuře a přebírá z ní velké množství prvků, které dále tvůrčím způsobem užívá a přetváří vědecký základ umění - spousta umělců se zabývala se i anatomií, optikou, technologiemi, které pak užívali ve své tvorbě. Typickým příkladem je užití perspektivy v malbě a kresbě či odlévání soch z bronzu realismus - přestože si renesanční umělci nárokovali u svých děl návrat k přírodě (inspirováni antikou), určitý soubor konvencí užívali. Objevují se scény ze „všedního života“ – vzniká např. novela (povídka ze života obyčejných lidí) nebo komedie inspirovaná životem rolníků sekularizace - dá se považovat za společný rys, i když nebylo tak velké, jak se obvykle myslí. Náboženské motivy jsou velmi časté nacionalizace umění - jestliže byl pro středověké umění typický univerzalismus, tak od renesance začínáme rozlišovat národní umění s jejich typickými prvky a rysy sběratelství - úzce souvisí se snahou co nejlépe poznat antický svět prostřednictvím hmotných památek, které se na italském území zachovaly v hojném počtu. Se snahou sbírat antické památky jsou spojeny i počátky archeologie Hodinový stroj Matyášova brána na Pražském hradě Novoměstská radnice v Praze

12 PROJEKTY RENESANČNÍHO CHARAKTERU : Leonardo da Vinci – Mona Lisa Raffael Santi – Madona Sixtinská Michelangelo Buonarroti – sochy Davida a Mojžíše; Stvoření světa – v lůně renesance se rodí nové umění – barokní. Soustředí se na duševní svět člověka. Tím předznamenává příští barokní tvorbu. Filippo Brunelleschi – autor kupole dómu ve Florencii – předloha barokní tvorby. Mona Lisa Sixtinsk á Madona Socha David a Socha Mojžíše Fresky v kopuli

13 M ETODICKÉ POZNÁMKY Prezentace je určena žákům 7. ročníku základní školy. Je pojata jako opakování probraného učiva z látky na téma Raný středověk. Cílem je zábavnou formou (pyramida, obrázky) procvičit znalosti žáků z tohoto tématu, nebo získání znalostí nových. Žáci se seznámí nejen s probíraným učivem, ale sami budou moci obsluhovat interaktivní tabuli ve formě vyplňování pyramidy.

14 L ITERATURA http://cs.wikipedia.org/wiki/Ornament http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%C4%8D%C3%ADnsk%C3%BD+ornament&oq=%C4%8D% C3%ADnsk%C3%BD+ornament&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=58047l59094l0l59406l6l6l0l0l0l0l156l734l1.5l6l0 http://old.hrad.cz/castle/poklad6.html http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=relikvi%C3%A1%C5%99e&oq=relikvi%C3%A1%C5%99e&a q=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=81531l81687l0l81890l2l2l1l0l0l0l140l140l0.1l1l0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvi%C3%A1%C5%99 http://cs.wikipedia.org/wiki/Monstrance http://zpravy.idnes.cz/biblicke-svitky-z-kumranu-prezily-staleti-ted-je-rozezira-lepici-paska-13a-/zahranicni.aspx?c=A100211_183221_vedatech_jw http://cs.wikipedia.org/wiki/Sult%C3%A1n http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=sult%C3%A1n&oq=sult%C3%A1n&aq=f&aqi=g4&aql=&gs_ sm=e&gs_upl=250625l251578l0l251844l6l5l0l1l1l0l172l468l2.2l4l0 http://www.dreamlife.cz/jak-si-zije-brunejsky-sultan-top-class/article.html?id=177 http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance http://dejepis.info/?t=117 http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=Mona+Lisa&oq=Mona+Lisa&aq=f&aqi=g7&aql=&gs_sm=e &gs_upl=165391l166578l0l166688l9l7l0l3l3l0l172l468l2.2l4l0 http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=sixtinsk%C3%A1+madona&oq=sixtinsk%C3%A1+madona& aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18438l22578l0l22734l18l18l1l12l13l0l203l671l2.2.1l5l0 http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=socha+moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1e&oq=socha+moj%C 5%BE%C3%AD%C5%A1e&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=35594l37531l0l37781l7l7l0l6l6l0l156l156l0.1l1l0 http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=kopule+d%C3%B3mu+ve+florencii&oq=kopule+d%C3%B3 mu+ve+florencii&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l3563l0l3766l13l13l0l12l0l0l78l78l1l1l0 http://images.google.com/search?hl=cs&biw=1440&bih=699&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=renesance&oq=renesance&aq=f&aqi=g8&aql=&gs_sm=e&g s_upl=41547l42735l0l42922l7l7l0l2l2l0l156l452l4.1l5l0


Stáhnout ppt "V ÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Raný středověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google