Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Raný středověk shrnutí Klíčová slova Relikviář, žaltář, ornament, sultán, renesance Pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad, samostatná práce Stupeň a typ vzdělání II. stupeň základní školy Potřebný čas 1 vyučovací hodina Velikost 1, 28 MB Zdroje Viz Literatura

2 Raný středověk shrnutí
Dějepis 7. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12

3

4 Zatracení, prokletí vyslovené papežem
Člověk, který se uchyloval od oficiální, povolené církevní nauky Jaká říše vznikla na území bývalé západořímské říše Němci x Maďaři – kde Maďaři poraženi Ilustrace ve středověkém rukopise Kdo dobyl v roce 1066 Anglii Titul panovníka, který byl současně hlavou věřících Sochařské dílo mírně vystupující z plochy Schránka, v níž se uchovávají ostatky světce Tkaný nástěnný koberec Rozšiřování území většinou pomocí vojenské síly Za koho dosáhla byzantská říše největšího územního rozsahu Sbírka žalmů,nástroj s plochou ozvučenou deskou Pokřesťanšťování Léno se latinsky řekne Jaká říše vznikla na území bývalé východořímské říše Nejmocnější úředník ve francké říši Dědičnost po mužské linii Cílené vyhledávání s trestání kacířů Titul panovníka užívaný od 10.stol. v islámských zemích Nejvyšší církevní hodnostář Ozdoba složená z geometrických přírodních prvků Urozená vrstva společnosti-postavení dědičné První král Franků Část Starého zákona-5 knih Mojžíšových Rytířský zápas Obnova, obrození, povznesení kultury na antickou úroveň Nejdůležitější zbraň středověku

5 Relikviář Ot. 9 Relikviář sv. maura
Stříbrný relikviář sv. Jiří v podobě ruky (polovina 14. století) schránka na relikvie (jsou v ní uloženy a často i vystaveny části těl světců nebo předměty nějakým způsobem související s Ježíšem Kristem) první relikviáře (kolem 4. století) měly podobu malých schránek velké zdobené truhly a rakve se začaly objevovat na přelomu 12. a 13. století příkladem velkého bohatě zdobeného relikviáře je například Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou zvláštním typem relikviářů jsou schránky ve tvaru uchovávané části těla (ruka, hlava apod.), které jsou někdy nazývány „mluvící relikviáře“ díky tomu, že uchovával ostatky lidé věřili, že má v sobě jakousi posvátnou sílu v katolických kostelech jsou relikviáře běžné, nejvíce je drobných ostatkových relikviářů ve tvaru drobné monstrance (ozdobná schránka z ušlechtilého kovu ). Jsou v nich uchovávány drobné ostatky světců (kůstky, části oděvu) nebo částky dřeva, dotýkané se svatým křížem vzácnější jsou celá těla mučedníků a světců, uchovávané v prosklených tumbách a rovněž vystavená úctě v prostoru kostela nebo kaple Sluneční monstrance

6 Žaltář Ot.13 Žaltář Václava IV. kniha, která obsahuje žalmy (jedná se o modlitby psané poetickou formou ) v užším slova smyslu se tímto termínem rozumí biblická Kniha žalmů, která je ve skutečnosti sbírkou samostatných žalmů nebo jejich již existujících menších sbírek v širším slova smyslu se jako žaltář označuje jakákoli sbírka žalmů, především středověké rukopisy s žalmy Žaltář Alžběty Rejčky II.-manželky Václava II. Část knihy žalmů

7 Sultán Ot. 20 panovnický titul používaný v muslimských zemích
Sulejman I. panovnický titul používaný v muslimských zemích v arabštině to bylo původně abstraktní podstatné jméno s významem vládnutí, panovnická moc postupně se stalo obecným označením pro vládní hodnostáře, ministry či panovníky, až od 12. století se stalo panovnickým titulem, ekvivalentem evropského krále Seldžukové v 11. století význam tohoto titulu opět posunuli. Nyní měl označovat svrchovaného panovníka celého islámského světa - tedy pozici, o kterou Seldžukové a později Osmanští Turci trvale usilovali sultán se někdy zaměňuje s titulem chalífa, což však není přesné. Chalífa byl pouze titul nejvyšší náboženské autority v islámu, tedy ne světský panovník, muslimové původně nesnesli slučování náboženství s politikou, i když se mnozí chalífové pokoušeli zasahovat do politiky státu v době oslabeného sultána) v Osmanské říši si však od 16. století sultán nárokoval i titul chlífa, čímž oba pojmy fakticky splynuly

8 Brunejský sultán Haji Muda Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah
pokračovatel nejstarší královské dynastie současnosti, historie trvá přes 600 let,jako 29. brunejský sultán je zároveň i premiér, ministr obrany i financí majetek se odhaduje na 15 miliard eur, což je asi 450 miliard korun. majetku dosáhl díky obrovským zásobám ropy, hlavně na severním pobřeží země,tyto zásoby ropy jsou zásadním zdrojem příjmů státního rozpočtu palác- stál neuvěřitelných 350 milionů dolarů a je větší než Vatikán, dvacet let stará stavba čítá 1788 pokojů a 200 toalet s kohoutky ve zlatě vlastní pravděpodobně nejrozsáhlejší vozový park, jaký si vůbec dokážete představit, v jeho garážích parkuje kolem superluxusních automobilů!- zhruba 190x AMG, 80x Aston Martin, 360x Bentley, 4x Bugatti, 200x Ferrari, 180x Jaguar, 20x Lamborghini, 10x McLaren, 160x Porsche, 130x Rolls Royce a další stovky aut od desítek výrobců Letní vila

9 Ornament OT 22 Čínský znak draka Čínský znak tygra ozdobný detail, který slouží ke zkrášlení nebo členění stavby či předmětů může být vytesán z kamene, vyroben ze dřeva, kovu nebo hlíny nebo vtlačen do povrchu materiálu vzory mohou být inspirovány různými předměty, květinami nebo zvířaty, může se jednat i o různé abstraktní a geometrické vzory znakem ornamentu je opakování zdobného prvku podle určitých pravidel existují vzorníky kreseb, které slouží jako předlohy pro vytváření ornamentů při výzdobě nábytku, architektury apod.

10 Renesance Ot. 27 označován umělecký sloh a historická
epocha trvající od 14. do 17. století, vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice kolébkou- město Florencie od 12. století vzrůstala v mnoha městech ve střední a severní Itálii prosperita obyvatelstva, způsobená především rozvojem námořního obchodu (Pisa, Janov), později též bankovnictví (půjčování peněz – Florencie) a řemeslné výroby (Florencie, Lucca) hlavními příčinami - hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávala díky námořnímu obchodu,dále měly vliv nové objevy (země, vědy,…)

11 Rysy Novoměstská radnice v Praze Matyášova brána na Pražském hradě antropocentrismus - klade se důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a pozemský život, člověk se vymaňuje ze středověkého způsobu myšlení- zájem se od Boha obrací směrem k člověku samému individualismus- člověk se stává všestranně rozvinutou osobností, vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla humanismus- renesance se obrací zpět k antice a antické kultuře a přebírá z ní velké množství prvků, které dále tvůrčím způsobem užívá a přetváří vědecký základ umění - spousta umělců se zabývala se i anatomií, optikou, technologiemi, které pak užívali ve své tvorbě. Typickým příkladem je užití perspektivy v malbě a kresbě či odlévání soch z bronzu realismus- přestože si renesanční umělci nárokovali u svých děl návrat k přírodě (inspirováni antikou), určitý soubor konvencí užívali. Objevují se scény ze „všedního života“ – vzniká např. novela (povídka ze života obyčejných lidí) nebo komedie inspirovaná životem rolníků sekularizace- dá se považovat za společný rys, i když nebylo tak velké, jak se obvykle myslí. Náboženské motivy jsou velmi časté nacionalizace umění- jestliže byl pro středověké umění typický univerzalismus, tak od renesance začínáme rozlišovat národní umění s jejich typickými prvky a rysy sběratelství- úzce souvisí se snahou co nejlépe poznat antický svět prostřednictvím hmotných památek, které se na italském území zachovaly v hojném počtu. Se snahou sbírat antické památky jsou spojeny i počátky archeologie Hodinový stroj

12 projekty renesančního charakteru:
Leonardo da Vinci – Mona Lisa Raffael Santi – Madona Sixtinská Michelangelo Buonarroti – sochy Davida a Mojžíše; Stvoření světa – v lůně renesance se rodí nové umění – barokní. Soustředí se na duševní svět člověka. Tím předznamenává příští barokní tvorbu. Filippo Brunelleschi – autor kupole dómu ve Florencii – předloha barokní tvorby. Fresky v kopuli Mona Lisa Sixtinská Madona Socha Davida Socha Mojžíše

13 Metodické poznámky Prezentace je určena žákům 7. ročníku základní školy. Je pojata jako opakování probraného učiva z látky na téma Raný středověk. Cílem je zábavnou formou (pyramida, obrázky) procvičit znalosti žáků z tohoto tématu, nebo získání znalostí nových. Žáci se seznámí nejen s probíraným učivem, ale sami budou moci obsluhovat interaktivní tabuli ve formě vyplňování pyramidy.

14 Literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/Ornament
C3%ADnsk%C3%BD+ornament&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=58047l59094l0l59406l6l6l0l0l0l0l156l734l1.5l6l0 q=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=81531l81687l0l81890l2l2l1l0l0l0l140l140l0.1l1l0 sm=e&gs_upl=250625l251578l0l251844l6l5l0l1l1l0l172l468l2.2l4l0 &gs_upl=165391l166578l0l166688l9l7l0l3l3l0l172l468l2.2l4l0 aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18438l22578l0l22734l18l18l1l12l13l0l203l671l2.2.1l5l0 5%BE%C3%AD%C5%A1e&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=35594l37531l0l37781l7l7l0l6l6l0l156l156l0.1l1l0 mu+ve+florencii&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l3563l0l3766l13l13l0l12l0l0l78l78l1l1l0 s_upl=41547l42735l0l42922l7l7l0l2l2l0l156l452l4.1l5l0


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google