Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Dějepis Ročník : 8. Téma : Ponapoleonská Evropa Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Opakujeme: 1) Kde proběhla bitva tří císařů? ____________ (u Slavkova)
2) Jak se jmenovala žena, kterou si Napoleon v roce 1810 vzal za manželku? ______________ (Marie Louisa) 3) Kdy proběhla bitva u Borodina? _____________ (1812) 4) Kdo porazil Napoleonovo vojko u Trafalgaru? _____________ (Horatio Nelson) 5) Kam byl Napoleon vyhnán do exilu v roce 1814? ______________ (na Elbu) 6) Kde byl Napoleon v roce 1815 definitivně poražen? ___________ (u Waterloo)

3 Vídeňský kongres (říjen 1814 – červen 1815)
mezinárodní kongres, který projednal poválečné uspořádání Evropy - stanoveny nové hranice v Evropě hl. zástupci 5 evropských zemí, předsedou byl rakouský ministr zahraničí kníže Metternich 1)

4 územní zisky Ruska územní zisky Rakouska územní zisky Pruska
2) územní zisky Rakouska územní zisky Pruska územní zisky Anglie

5 Rusko získalo většinu bývalého Polska a Finsko
Rakousko získalo území v severní Itálii, Dalmácii a Istrii Prusko získalo Porýní, část Saska, Gdaňsk Anglie získala část nizozemských kolonií, ostrov Maltu Správně spoj. Rakousko Bourboni Habsburkové Anglie Alexandr I. František I. Fridrich Vilém III. Prusko Metternich Nelson Rusko

6 na fr. trůn znovu dosedli Bourboni, obnovení předrevolučních
poměrů = restaurace papeži byl vrácen církevní stát Systém Svaté aliance spojenectví Rakouska, Ruska a Pruska snaha o udržení politického a sociálního pořádku, vzájemná pomoc Obr: Klemens Wenzel Lothar Metternich. Symbol období tzv. restaurace a obnovení rovnováhy sil v Evropě 1815 – Oženil se s bohatou moravskou šlechtičnou kněžnou Eleonorou Kounicovou, vnučkou bývalého kancléře Antonína Kounice. 3)

7 Čteme z historických dokumentů.
Text smlouvy o Svaté alianci: Ve jménu přesvaté a nerozdílné Trojice. Čl. 1. Podle slov Písma svatého, která přikazují všem lidem, aby se na sebe navzájem dívali jako na bratry, tři panovníci uzavírající tuto smlouvu, zůstanou spojeni svazky opravdového a neoddělitelného bratrství a budou se považovat za lidi stejné vlasti, poskytnou si za všech okolností a všude podporu, pomoc a posilu… Čl. 2. Důsledkem toho jedinou platnou zásadou, ať už mezi řečenými vládami nebo mezi jejich poddanými, bude poskytovat si navzájem služby, dokazovat si neměnnou dobrotivostí vzájemnou lásku, jíž mají být naplněni, považovat se všichni za členy jednoho a téhož národa křesťanského, tři spojení vladaři se pak považují pouze za povolané Prozřetelností, aby vládli třem větvím stejné rodiny, totiž Rakousku, Prusku a Rusku… Čl. 3. Všechny Mocnosti, které se budou chtít slavnostně přihlásit k posvátným zásadám, jež diktovaly tuto listinu … budou přijaty spěšně a s láskou do této svaté aliance. Vyhotoveno trojmo a podepsáno v Paříži léta spásy 1815, 14./26. září L. S. František L. S. Fridrich Vilém L. S. Alexandr

8 politický svazek německých států, vytvořen r.1815 jako
Německý spolek ( ) politický svazek německých států, vytvořen r.1815 jako „náhrada“ za Svatou říši římskou, která zanikla r.1806 - soupeření mezi Rakouskem a Pruskem Hranice Německého spolku jsou vyznačeny červeně. Žlutá reprezentuje Rakouské císařství a modrá Pruské království. Patřily České země do Německého spolku? 4)

9 Použité zdroje: Literatura Obrázky:
HLAVAČKA, M. Dějepis 3: pro gymnázia a střední školy. 1. vydání. Praha: SPN, s. ISBN Obrázky: 1) URL:< 2. února 2011] 2) URL:< 2. února 2011] 3) URL:< 2. února 2011] 4) URL:< 2. února 2011]


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google