Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napoleon Bonaparte Sen o ovládnutí Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napoleon Bonaparte Sen o ovládnutí Evropy."— Transkript prezentace:

1 Napoleon Bonaparte Sen o ovládnutí Evropy

2 1. Mladý Bonaparte 15.8.1769 narozen v Ajacciu na Korsice
Vystudoval vojenskou akademii Jako 20letý poručík se přidal k revoluci 1793 se vyznamenal při obléhání Toulonu,povýšen na brigádního generála

3 2. Za vlády direktoria Po pádu Robbespierra v nemilosti
1795 nechal v Paříži rozstřílet povstání royalistů (přívrženců krále) 1796 úspěšné tažení do Itálie, vytvoření sesterské republiky 1799 tažení do Egypta (snaha o oslabení Anglie), vojenský neúspěch, ale znovuobnovení kultury starého Egypta

4 3. Prvním konzulem 1799 využil nespokojenosti s vládou direktoria,vrátil se rychle z Egypta Svrhl direktorium, zavedl konzulát Nechal se prohlásit nejprve prvním, později doživotním konzulem Začal pozvolný návrat k monarchii

5 4. Vnitřní politika Upevnil výdobytky revoluce – občanská práva, reforma státní správy,školství… Vytvořil systém udržování klidu pomocí četnictva, cenzury, policie Vydal Občanský zákoník (Code civil), vzor pro další evropské země Budoval silnou armádu (branná povinnost pro mladé muže)

6 5. Císař Francouzů Uzavření dohody s papežem upevnilo Bonapartovu moc
byl jako Napoleon I. korunován na císaře Pokusil se o založení nové dynastie – ze svých sourozenců udělal knížata a krále podmaněných území Oženil se s habsburskou princeznou Marií Louisou

7 6. Napoleonovy výboje Usiloval o ovládnutí Evropy a vytvoření vazalských (satelitních) států za pomoci armády Získal Itálii, Holandsko, Německo, Španělsko, Varšavské velkovévodství… Okupovaná území byla drancována,nucena k odvodům vojáků Rostla tam nespokojenost,protifrancouzský odpor vedl k vzniku partyzánských oddílů

8 7. Bitva u Trafalgaru 1805 12.10.1805 námořní bitva
Trafalgar – španělský mys Fr. a šp. loďstvo poraženo anglickou flotilou admirála Horatia Nelsona Potvrzena nadvláda Anglie na moři Oslaben vliv Francie na kolonie, Angličané ovládli obchod s nimi

9 8. Bitva tří císařů 1805 2.12.1805 u Slavkova u Brna
Napoleon I. bojoval proti římskému císaři Františku II. a ruskému carovi Alexandru I. Napoleon díky své taktice zvítězil a donutil poražené státy uzavřít spojenectví Na památku bitvy zde byla postavena Mohyla míru, každoročně se koná rekonstrukce bitvy

10 9. Kontinentální blokáda
V roce 1806 Napoleon zakázal evropským zemím obchodovat s Anglií Cílem bylo zničit ji ekonomicky, anglické zboží mělo být nahrazeno francouzským Výsledkem byla hospodářská krize, nutnost kontrolovat pobřeží západní Evropy, protože blokádu státy porušovaly

11 10. Tažení do Ruska 1812 Rusko porušovalo blokádu
Napoleon shromáždil půlmilionovou armádu Ruský generál Kutuzov ustupoval do vnitrozemí. Bitva u Borodina umožnila Rusům evakuaci a zapálení Moskvy Hlad, zima a partyzánské útoky donutily Napoleona k ústupu, tažení přežilo jen asi 20 OOO jeho vojáků

12 11. Porážka Roku 1813 vznikla 6. protinapoleonská koalice, hlavní velmoci – Prusko, Anglie, Rusko, Rakousko Bitva národů u Lipska 1813 – nová fr. armáda poražena Napoleon sesazen,odvezen do vyhnanstí na Elbu (ostrov u Korsiky) Ve Francii obnovena vláda Bourbonů,zahájena jednání o nové Evropě

13 12. Stodenní císařství 1815 Napoleon uprchl z Elby, využil nespokojenosti Francouzů a znovu vyhlásil císařství (2.císařství) Velmoci obnovily koalici bitva u Waterloo (u Bruselu) Napolen definitivně poražen, jako vězeň dopraven Angličany na ostrov sv. Helena v Atlantiku, kde roku 1824 zemřel

14 K jakému roku a události se pojí tyto obrázky?
1812 K jakému roku a události se pojí tyto obrázky?

15 1796 1793

16 1804


Stáhnout ppt "Napoleon Bonaparte Sen o ovládnutí Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google