Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Dějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku Téma Napoleonské války a Vídeňský kongres Označení DUMU VY_32_INOVACE_603 Jméno autora Petr Brož Datum vytvoření 4. července 2013 Anotace Formou výkladu, páce s historickým pramenem a mapou studenti poznají nejvýznamnější události počátku 19. století – Napoleonské války a Vídeňský kongres, který dal základ konzervativnímu charakteru Evropy po porážce Napoleona.

2 Napoleon Bonaparte V létě roku 1794 zajat Robespierre a popraven
Končí doba revolučního teroru jakobínů Z Egypta schopný generál Napoleona Bonaparte V listopadu státní převrat, jenž ukončil francouzskou revoluci. Na obrázcích M. Robespierre, gilotina a nový vládce Francie Napoleon Bonaparte

3 Napoleon císařem 1804 korunovace císaře v katedrále Notre Dame
Ve stejném roce nový občanský zákoník Vzor pro pozdější právní normy i v jiných zemích Evropy Geniální válečník V jedenaosmdesáti bitvách jen čtyřikrát poražen. Na prvním obrázku zachycena korunovace císaře, na druhém jezdecký portrét Napoleona, oba obrazy od dvorního malíře císaře J. J. L. Davida

4 První významné bitvy 1805 porážka od anglického admirála Nelsona v námořní bitvě u mysu Trafalgar 1805 vítězství v bitvě tří císařů u Slavkova 1806 zánik Svaté říše římské. Na obrázcích H. Nelson, bitva u Trafalgaru a Mohyla míru u Slavkova

5 Kontinentální blokáda a tažení do Ruska
1806 vyhlášení tzv. kontinentální blokády 1812 tažení do Ruska v čele více než půlmilionové armády Generál Kutuzov taktika spálené země Krvavá nerozhodná bitva u Borodina Napoleon vstoupil do opuštěné zničené Moskvy Návrat opět strastiplný Do Francie jen asi čtyřicet tisíc vojáků. Na obrázcích generál Kutuzov, na druhém před bitvou u Borodina. Na třetím obrázku Napoleonův ústup z Moskvy

6 Exil na ostrově Elba 1813 porážka císaře v bitvě národů u Lipska
Napoleon zbaven moci a přinucen odejít do exilu na ostrov Elba. Na obrázcích bitva u Lipska, Památník bitvy národů a ostrov Elba na mapě Itálie

7 Napoleonův konec V únoru 1815 Napoleon uprchl z Elby
Triumfální návrat do Paříže Jeho vláda potrvá sto dní Bitva u Waterloo Napoleon poražen Angličany a Prusy Internace na ostrov sv. Heleny v Atlantském oceánu Po šesti letech umírá. Na obrázcích Napoleonův návrat z Elby, vítězové vévoda z Welligtonu a maršál von Blucher, Napoleonův dům na sv. Heleně.

8 Vídeňský kongres 1814 – 1815 Vítězové nad Napoleonem rozhodují o poválečném uspořádání Evropy Velkolepá událost Jednání se účastnilo na sedm set diplomatů ze všech zemí Evropy.

9 Cíle Vídeňského kongresu
Ukončení válek s Francií Obnovení předrevolučních politických poměrů v Evropě Hlavní slovo panovníci a diplomaté čtyř vítězných mocností – Ruska, Pruska, Velké Británie Rakouska Kongresu předsedal rakouský kancléř kníže Klemens Lothar Metternich.

10 Výsledky Vídeňského kongresu
Potvrzení práva tradičních vládnoucích rodů na trůn Návrat Bourbonů k moci ve Francii Systém rovnováhy sil v Evropě Spolupráce mocností proti nebezpečí revolucí Slavnostní prohlášení zvané Svatá aliance   Svatá říše římská neobnovena Potvrzení vzniku tzv. Německého spolku V něm rozhodující slovo Rakousko. Základ konzervativního charakteru Evropy v 1. polovině 19. století.

11 Historický pramen Prohlášení Svaté aliance z 26. září 1815
„...Smlouva, kterou tři panovníci, vzdávajíce trojjedinému Bohu dík za vítězství v posledních třech letech dosažené, prohlašují, že jsou odhodláni založiti své další styky vzájemné na věčných pravdách evangelia, na zbožné vůli k trvalému míru a křesťanské spravedlnosti, jež má řídit život veřejný stejně jako žití soukromé. Proto spojujíce se v duchu pravého bratrství nerozlučně ve Svatou alianci, pokládají se za otce velké rodiny svých poddaných, která, ač rozdělena v trojí větev, zůstává přece jediným národem křesťanským, jehož pravým suverénem je božský spasitel. Prohlašujíce tedy tyto posvátné zásady před tváří všeho světa, jsou ochotni do spolku svého přijmouti všechny moci, jež projeví vůli jimi se rovněž říditi....“ ČAPEK, V., PÁTEK, J.: Světové dějiny II, Praha: Fortuna 1993, ISBN , s. 86. Na co se v textu neustále autoři odvolávají? Porovnejte text Prohlášení Svaté aliance s obsahem základních dokumentů americké a francouzské revoluce.

12 Opakování Zamyslete se nad významem Napoleonských válek pro poměry v Evropě. 2. Uveďte hlavní cíle Vídeňského kongresu. 3. Zvolte správnou odpověď: Mocnosti na Vídeňském kongresu: a/ obnovily Svatou říši římskou b/ neobnovily Svatou říši římskou a potvrdily vznik tzv. Německého spolku, v němž rozhodující slovo mělo Rakousko c/ neobnovily Svatou říši římskou a potvrdily vznik Německého císařství d/ obnovily Svatou říši římskou pod nadvládou Pruska.

13 Doporučené studijní materiály a použité zdroje
BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN ČORNEJ a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X MAUROIS, A.: Dějiny Francie, Praha:Lidové noviny 1994, ISBN MULLER, H. a kol.: Dějiny Německa, Praha:Lidové noviny 1995, ISBN


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google