Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termonukleární fúze Předpověď nárůstu spotřeby energie v blízké budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termonukleární fúze Předpověď nárůstu spotřeby energie v blízké budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Termonukleární fúze Předpověď nárůstu spotřeby energie v blízké budoucnosti

2 nukleon. Celková energie získaná z jedné reakce je pro štěpení vyšší.
Termonukleární fúze Energii lze získávat z jaderných přeměn, a to ze štěpení těžkých jader, či slučováním lehčích. Jedná se o energii na nukleon. Celková energie získaná z jedné reakce je pro štěpení vyšší.

3 Termonukleární fúze + 0,8 MeV v TS n + 2,5 MeV v TS D D
Ernest Rutherford n + 2,5 MeV v TS D Roku 1934 uskutečňují E. Rutherford a J. Douglas první jadernou syntézu za pomocí urychleného svazku deuteronů. D

4 Termonukleární fúze Proč bylo nutné k reakci využít urychlovač? D D
Mezi stejně nabitými částicemi (+) existuje silné elektrostatické odpuzování. Na překonání této síly je nutné dodat vysokou energii (řádově setiny MeV).

5 Termonukleární fúze Systém urychlený svazek – terčík je pro získávání energie nevhodný. Většina vstupující energie se mění na teplo ještě před reakcí a navíc je reakcí velmi málo. Pro spuštění hromadné fúzní reakce je nutné prostředí o vysoké hustotě a teplotě – plasma. Zde dosahují částice dostatečných kinetických energií k překonání elektrostatického odpuzování a počet reakcí je dostatečný.

6 Příklady termonukleárních reakcí
Termonukleární fúze Příklady termonukleárních reakcí 2H1 + 2H1 ® 3He2(0,8MeV) + 1n0(2,5MeV) Ţ celkový výtěžek 3,13 MeV 2H1 + 2H1 ® 3H1(1,0MeV) + 1H1(3,0MeV) 4,03 MeV 2H1 + 3H1 ® 4He2(3,5MeV) + 1n0(14,1MeV) 17,6 MeV 1H1 + 3H1 ® 4He2 (19,9MeV) 19,9 MeV 2H1 + 6Li3 ® 4He2(11,2MeV) + 4He2(11,2MeV) 22,4 MeV

7 Termonukleární fúze Existuje vztah mezi teplotou a hustotou iontů v plazmatu, který udává, za jakých podmínek se bude fúze sama udržovat. Tento vztah se jmenuje Lawsonovo kritérium a má tvar teplota x hustota > 50×1020 keV/m3 Při atmosférickém tlaku je nutné dosáhnou teplot řádově OC Je zřejmé, že fúze nemůže probíhat v nádobě z žádného materiálu. Jakýkoliv dotek plazmatu se stěnou nádoby povede k roztavení materiálu, plazma zchladne a reakce se okamžitě zastaví.

8 Magnetické udržení Inerciální udržení Termonukleární fúze
Existuje několik metod, jak udržet plazma dostatečně žhavé a husté tak, aby se nedotýkalo žádného hmotného materiálu. Magnetické udržení Inerciální udržení

9 Termonukleární fúze Princip magnetického udržení

10 První pokusy o termonukleární reaktor – princip magnetického zrcadla
Termonukleární fúze První pokusy o termonukleární reaktor – princip magnetického zrcadla

11 Termonukleární fúze Siločáry stočené do kruhu řeší problémy s únikem plazmy na koncích pole. Princip TOKAMAKu.

12 Metody zahřívání plasmy.
Termonukleární fúze Metody zahřívání plasmy.

13 Termonukleární fúze Joint European Torus (JET) Culham, Velká Británie
První úspěšně zapálená fúze v roce 1991

14 Termonukleární fúze

15 Termonukleární fúze

16 Termonukleární fúze Pro srovnání velikosti člověka a torusu.
Robotická paže pro údržbu vnitřku TOKAMAKu.

17 Fyzikální problém!!!! Termonukleární fúze
Tepelné ztráty (ochlazování plazmatu) jsou x vyšší nežli se očekávalo na počátku tokamakového výzkumu Částice a teplo se přesunují napříč siločar magnetického pole nejen důsledkem srážek, ale zejména proto, že plazma v tokamacích je turbulentní

18 Princip inerciálního udržení
Termonukleární fúze Princip inerciálního udržení Kompaktní kulička paliva je prudce zahřáta a všechno fúzní palivo se v ní spálí dříve, než se stihne rozlétnout.

19 Lawrence Livermore labs
Termonukleární fúze Reaktor NOVA Lawrence Livermore labs Livermore, California

20 Termonukleární fúze Tokamak ITER Cadarache, Francie

21 Máme na Zemi dostatek paliva? Proč vůbec termonukleární fúze?
Pokud budeme uvažovat energeticky nejvýhodnější reakci D-T, jsme omezeni zejména množstvím lithia ze kterého je možné relativně snadno vyrábět tritium. Zásoby lithia v zemské kůře stačí na výrobu tritia minimálně na několik tisíc let. Pokud bychom v budoucnu zvládli obtížnější reakci D-D, tak v mořské vodě nalezneme zásoby deuteria i na miliardu let. Proč vůbec termonukleární fúze? Slučování jader lehkých prvků na těžší je v podstatě jediným, dlouhodobě využitelným zdrojem energie s dostatečným výkonem pro uspokojení současných i budoucích energetických potřeb lidstva. Vzhledem k tomu, že zásoby paliv používaných v současné době vystačí pouze na několik málo stovek let, je nejvyšší čas začít se intenzivně věnovat výzkumu v oblasti termojaderné fúze. Finanční prostředky na výzkum nejsou malé, ale pokud by přišla energetická krize, byly by ztráty mnohanásobně vyšší.


Stáhnout ppt "Termonukleární fúze Předpověď nárůstu spotřeby energie v blízké budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google