Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie NATO v ICT Praha 20.1.2015 plk.gšt.Ing. KNEDLA Josef +32 478 906 484 +420 724 030 721 913 255 8214

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie NATO v ICT Praha 20.1.2015 plk.gšt.Ing. KNEDLA Josef +32 478 906 484 +420 724 030 721 913 255 8214"— Transkript prezentace:

1 Strategie NATO v ICT Praha 20.1.2015 plk.gšt.Ing. KNEDLA Josef +32 478 906 484 +420 724 030 721 913 255 8214 Josef.Knedla@ncia.nato.int jk.knedla@seznam.cz

2 Agenda Smart defence Iniciativa CFI Federated Mission Networking Cyber Defence Modernizace IKT C4ISR (Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance) IT projekty v gesci NCIA Jak obchodovat s NATO

3 Smart defence Nový způsob uvažování pro zajištění moderních obranných schopností NATO pro následující dekádu a dále. (sharing and pooling) Dlouhodobá strategie k zajištění odpovídajících schopností napříč Aliancí Společné chápání, velení a řízení, standardy, jazyk, doktríny a postupy. Efektivita + dosažitelnost (společně - vývoj, pořizování, zajištění provozu) Společné působení v rámci NATO s dalšími partnery Vyrovnání úrovně Evropa – USA (technologie)

4 Smart defence SD zaměřena na rozvoj kritických schopností NATO (Lisabon 2010) BMD JISR Výcvik a příprava sil Efektivita nasazení a ochrana sil 3 základní principy Prioritizace Specializace Kooperace Koordinace s partnery Mezinárodní spolupráce s průmyslem

5 Smart defence IT Projekty v rámci SD Schválené 1.6 CIS E-Learning Training Centres Network 1.25 Biometrics in Military Operations 1.27 Multinational Cyber Defence Capability Development (MNCD2) CIICS 1.35. Multinational Malware Information Sharing Platform (MMISP) Připravované 2.10 Jammers Against Remotely Controlled IEDs 2.13 Persistent Surveillance based Upon Mast-Mounted Multi- Spectral Cameras and a Central Analysis Capability. 2.14 NATO Air Surveillance Sensors (RADAR) 2.64 Capability for Defence against Low Altitude, Slow Flying and Small Radar cross-section Air Targets (LSS)

6 Conected Forces Initiatives (CFI) ‘NATO Forces 2020’: moderní, úzce propojené síly, vyzbrojené, vyškolené, secvičené a s jednotným systémem velení umožňující společné působení a spolupráci s partnery při zasazení v každém prostředí. Pokračujeme ve výstavbě sil na základě zkušenností získaných v nedávných operacích a zvyšujeme naši interoperabilitu skrze CFI.

7 CFI Společné chápání situace Jednotný systém VŘ Společné standardy, doktríny, operační postupy 3 oblasti kde CFI napomáhá ke zkvalitnění NATO kapacit Rozšíření vzdělávání a výcviku Zvýšení úrovně cvičení (zvláště NRF) Efektivní využití technologií

8 Technologie podporující vzdělávání, výcvik a cvičení Technologie podporující konektivitu a operabilitu sil

9 CFI - Průmysl Podpora permanentní konzultace průmysl – MO – akademické prostředí. Přispění průmyslu dodávky zařízení zajištění technologií a služeb pro všechny dimense rozvoje schopností Body doteku průmyslu a NATO Conference of National Armaments Directors (CNAD) NATO HQ Consultation, Command and Control Staff (NHQ3CS) Agentury (NCIA, NSPA, STO – Information Systems Technology IST – symposia, setkání odborníků) Framework For Collaborative Interaction (FFCI)

10 CFI - Průmysl NATO má být aktivátor průmyslu v oblastech: Vysokorychlostní utajená bezdrátová komunikace Biometrie 3D zobrazování Komunikace a propojování s důrazem na ad-hoc bezdr. mob. sítě, kognitivní rádia a rušiče Informační zajištění a bezpečnost Multi-úrovňové kryptování pro multi-úrovňové řízení přístupu

11 Federated Mission Networking (FMN) Stand Alone Network Bağımsız Ağ Autonome réseau Αυτόνομο Δίκτυο

12

13 FMN Posun od vzájemného propojení samostatných národních enkláv k federativnímu uspořádání, kdy každý „FMN ready“ účastník přispívá k vytvoření homogenní sítě se shodnými politikami, procesy, pracovními postupy a úrovní informační bezpečnosti. Možnost A – MNEMožnost B – MNXMožnost C – HUMožnost Z - ostatní

14 FMN a pozice AČR Záměr Být FMN ready tým rozpracoval návrhy pro variantu A a B

15 Cyber defence Kybernetický útok může dosáhnout úrovně, kdy ohrozí národní a Euro- Atlantickou prosperitu, bezpečnost a stabilitu. Jeho dopad může být pro moderní společnost stejně zničující jako útok konvenční. Potvrzujeme, že CD je součástí hlavních úkolů kolektivní obrany. Rozhodnutí k uplatnění článku 5 WT bude přijato NAC-em případ od případu. (čl. 72, Deklarace NATO summit, Wales 2014)

16 CD Policy Ochrana vlastních KIS NATO + národních systémů kritických pro mise NATO Asistence členům Aliance na principu solidarity Zodpovědnost členských zemí za ochranu vlastních sítí Integrace CD do operací a operačního plánování Informovanost, vzdělávání, školení a cvičení Rozvoj schopností Partnerství Členy NATO Mezinárodní organizace Kooperace se soukromým sektorem

17 CD Policy Kooperace se soukromým sektorem Soukromý sektor je klíčovým hráčem pro dosažení hlavních cílů Sdílení informací o útocích a zranitelnostech Posílení spolupráce s průmyslem bude probíhat v rámci „NATO Industry Cyber Partnership“ (NICP)

18 CD action plan zapracování problematiky CD do všech úrovní plánování NATO sdílení schopností a zkušeností společné vzdělávání odborníků CD (jednotlivé úkoly byly přiděleny zpracovatelům a první výstupy jsou očekávány na jednání ministrů obran v únoru 2015)

19 IT modernizace

20 IT Modernizace – důvody projektu Fragmentovaná infrastruktura, různorodost HW i SW Omezená možnost centrální správy Omezená schopnost obnovy po incidentu (disaster recovery) Omezená schopnost podpory uživatelů Neefektivní vynakládání fin. prostředků Zastaralá technologie Enormní požadavky na lidské zdroje

21 ITM záměr řešení Závěr studie Modernizace a transformace Jednotná správa + vrstva umožňující konektivitu do operací Minimální kombinace HW Zvýšený podíl virtualizace Využití cloudových technologií Progresivní systém odstraňování závad /disaster recovery/ IA a CD jsou neodmyslitelnou součástí projektu. Provést celkovou modernizaci IT infrastruktury ve 4 vlnách (2014 – 2020) v předpokládaném objemu téměř 184 M Euro Předpoklad realizace 1. vlny v období 2014-2016 v celkovém objemu až 60 M Euro,

22 Obsah 1. vlny Vybudování nových DC Modernizace operačních center služeb a Servis desk Vybudování rozšířených a modernizace standartních uzlů Zajištění klientských služeb (infrastruktura i KZ) Konsolidace a centralizace core služeb Centralizace uživatelských aplikací

23 C4ISR = JISR Synchronizace a integrace operačních a zpravodajských schopností a aktivit se zaměřením na včasné poskytování informací k podpoře rozhodovacího procesu. Zajištění integrace NATO a národních ISR kapacit, politik, postupů a systémů pro zajištění informační podpory velitelům od strategické po taktickou úroveň.

24 JISR nové příležitosti a výzvy Asymetrické konflikty budou i nadále realitou Ochrana proti IED bude mít nadále prioritu Výzvy v oblasti HUMINT a Biometriky Mezinárodní spolupráce a partnerství Problematika spolupráce NATO Nations & Non-NATO Nations Partnerství a spolupráce s průmyslem Požadavky na společně vyvíjené systémy, společné postupy a plug and play architektury Oblast CIMIC Interoperabilita mezi národními a NATO ISR Společně odsouhlasené standardy (STANAGS), protokoly a postupy – Národní systémy Pravidla výměny a sdílení ISR informací Úroveň zpracování „Intel“ dat Problematika datových sítí a uchovávání/archivace dat Požadavky na zkracování procesů analyzování dat s využitím podpory automatizace Propojování domén a potřeba kybernetických řešení

25 Projekty v gesci NCIA na období 2014 +

26 Cyber Security Mr Ian West € 65MEuro

27 NATO Public Key Infrastructure Project Name: NATO Public Key Infrastructure Funding Range: €12M Timeline: IFB Release Q4 2014 POC: Mr Frederic Jordan Phone: +31 70 374 3486 Email:Frederic.Jordan@ncia.nato.int

28 Podpora projektu „Cyber Defence Capability Development“ Funding Range: €2-3M Timeline: 2014-2017 POC: Mr Frederic Jordan Phone: +31 70 374 3486 Email:Frederic.Jordan@ncia.nato.int Work Package 1 Technical Information Sharing WP 2 Cyber Defence Situational Awareness WP 3 Distributed Multi-sensor Collection and Correlation Infrastructure

29 Cyber Security Data Exchange and Collaboration Infrastructure (CDXI) Project Name: CDXI Funding Range: €6-8 M Timeline: 2016-2018 POC: Mr Frederic Jordan Phone: +31 70 374 3486 Email:Frederic.Jordan@ncia.nato.int

30 Core Enterprise Services Project IFB Timeline Estimated Value NATO Information Portal 1Q 2014 € 4M P90 – Provide NATO Messaging Service 2Q 2015 € 11M P93 – Provide Unified Communication & Collaboration Services 2Q 2015 € 9M P94 – Provide Web Enabling Services 1Q 2015 € 13M P95 – Provide Information Administration Services 2Q 2015 € 12M P99 – Upgrade Enterprise Directory Services 1Q 2015 € 11M P100 – Upgrade Information Portal Services 1Q 2016 € 9M P102 – Information Exchange Services 1Q 2015 € 8M Ms Lillian Rossini € 77M

31 Communication Infrastructure Services Mr Malcolm Green € 618M ProjectEstimated ValueIFB Timeline NATO Communication Infrastructure (NCI) 2Q 2014€ 50M NATO SATCOM2017€ 500M DCIS for Small NRF HQs2Q 2014€ 44M

32 NATO Deployable CIS – DCIS for Small NRF HQs Scope IFB2 will augment IFB1 and will deliver: DCIS for Small NRF HQs (6 HQs); Transmission elements ( 6 x TSGTs); Satellite Broadcast System (6 hubs and 12 spokes); Small DCIS kits for the Operational Liaison and Reconnaissance Teams (13 kits). 44 Meuro 2 Q 2014

33 Projekty v rámci JISR

34 AGS CIS Integration Integrace prvků AGS do infrastrury KIS NATO Zajištění přidružených systémů, služeb a infrastruktury Investment: ~ €21M CIS ~ €250M SATCOM Business Case (TBCE): 3Q2015 Invitation to Bid: 1Q16 2016 POC: Mr Gokhan Alptekin Phone: +32 2 707 8236 Email: Gokhan.Alptekin@ncia.nato.int

35 CORE GIS Přírustek 1 Vývoj prototypu k nahrazení a rozšíření stávajícího řešení Přírustek 2 –Industrialisace NIRIS (near real- time data distribution) –Doplnění funkcionalit CIMIC, Operační plánování, Psychologické operace CORE GIS Přírustek 3 Investment: ~€10M Business Case (TBCE): April 2014 Invitation to Bid: 4Q2014 POC: Mr John Teufert Phone: +31 70 374 3524 Email: John.Teufert@ncia.nato.int

36 NRF C-IED ECMs Fáze 1 –Detekční systémy k detekci výbušnin ve vozidle –Detekční systémy k prohlížení osob a zavazadel –Elektronické rušiče proti rádiem odpalovaným výbušným systémům (RCIED) 3 Vehicle ECM’s – armoured vehicles 3 Static ECM for use at Entry Control points Phase 2 –rozšíření elektronických rušičů proti RCIED NRF C-IED Investment: ~€8M Phase 1 ~€7M Phase 2 NOI Out Invitation to Bid: 2Q2014 POC: Mr Franco Fiore Phone: +31 70 374 3704 Email: Franco.Fiore@ncia.nato.int

37 Projekty Air C2

38 ACCS Software-Based Elements Rozsah Pořízení HW a SW, hlasové komunikace, zařízaní Link 11, crypto materiál. Project: Capability Package 5A0109 Addendum 2 Funding Range: 70 M€ (75% NATO common and 25% national funding) Timeline: 2015 - 2019 POC: Dr Tibor Papp Phone: +32 (0) 2 707 8638 Email: tibor.papp@ncia.nato.int

39 ACCS Support Rozsah Podpora uživatele Operační podpora: system status and statistics, interoperability, management of operational database; Technická podpora: system, safety, security, software, data, hardware, deployable equipment, obsolescence and documentation. Project: Capability Package 5A0109 Funding Range: ~ 40 M€ Timeline: 2014 - 2016 POC: Mr Michael Stoltz Phone: +32 (0) 2 707 8564 Email: michael.stoltz@ncia.nato.int

40 CP 5A0109 Addendum 3 Project: Capability Package 5A0109 Addendum 3 Funding Range: ~ 170 M€ Timeline: 2015 POC: Dr Pascal Trouvé Phone: +32 (0) 2 707 8518 Email: pascal.trouvé@ncia.nato.int 15 projektů dostavby a modernizace systémů

41 BMD Key Project Data Project Name: BMD SE&I Projects: 0VA03019 & 0VA03020 Funding Range: €70M (w/options) POC: Mr Alessandro Pera Phone: +32 2 707 8149 Email: Alessandro.Pera@ncia.nato.int Key Project Data Project Name: several Projects: several Funding Range: €400M POC: Mr Alessandro Pera Phone: +32 2 707 8149 Email: Alessandro.Pera@ncia.nato.int

42 Project Triton (Maritime C2) Project Triton - Spiral 1 Replacement of MCCIS functionality Operational-level maritime C2 Maritime situational awareness Replacement of MSA prototype (BRITE) Recognised maritime picture (RMP) Water space management and prevention of mutual interference Interoperability with national systems Static and deployable hardware (10 sites plus standing naval maritime groups) Project Triton Spiral 1 Investment: ~€15.5M Business Case (TBCE): August 2013 Invitation to Bid: December 2014 POC: Mr Bruce MacLennan Phone: +31 70 374 3593 Email: Bruce.MacLennan@ncia.nato.int

43 Jak obchodovat s NATO? NATO recognises the importance of inclusive, sustainable, innovative, and globally competitive defence industries, which include small and medium-sized enterprises, to develop and sustain national defence capabilities and the defence technological and industrial base in the whole of Europe and in North America. (Wales Summit Declaration, čl. 74)

44 How to do business with NATO? Especially for Small and Medium firms Patiently – 28 nations involved in the decisions. Start small - think long term. Obtain a Basic Ordering Agreement. Opportunities for teaming with others: Subcontractor, New opportunities through full life cycle acquisition, maintenance, training, consultancy Know your National Delegation team and your NATEX in the Agency: Getting on the Bidder’s List for ICBs. (International Competitive Bid) Getting information on the ICBs Bidders lists for possible subcontracting opportunities. Follow the ‘Industry’ section on NCI Agency website ( Bulletin Board). Follow the NCI Agency on Twitter: NCIAAcquisition. Register on the NCI Agency ACQ Website Current Suppliers List (currently only BOA holders) MGEN (rtd) Koen Gijsbers General Manager

45 Příklady úspěšné spolupráce Společnost ERA dodá Severoatlantické alianci dva mobilní systémy pasivního sledování Věra nové generace za 434 milionů korun. Vyhrála mezinárodní výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 28 firem z deseti aliančních zemí. 13. 5. 2014, ČTKČTK INTRIPLE a.s., MP pro TEMPEST

46 NCI Agency Acquisition Website http://www.ncia.nato.int

47 ​ MGEN (rtd) Koen Gijsbers General Manager NATO Communications and Information Agency Bâtiment Z Avenue du Bourget 140 1110 Brussels, Belgium www.ncia.nato.int Tel : +32 2 707 8200 Fax : +32 2 707 8474 email: koen.gijsbers@ncia.nato.intkoen.gijsbers@ncia.nato.int

48 Kontakty GM s partnery 25.-27.3. C4ISR Industry Conference – Bukurešť (Rumunsko) Belgický premiér Elio Di Rupo na NIAS 2014 v Monsu (16.- 18.9.2014) 9.-10. 10. 2014 účast na Industrial Forum v Sofii (Bulharsko), pod záštitou presidenta Bulharské republiky, Rosena Plevnelieva. 16.10. 2014 GM jedná s representací MO Švédska ve Stokholmu. 22.10.2014 ředitel rozvoje služeb Informačních systémů a služeb VB Mr Gerry Cantwell navšívil NCIA v Bruselu. ​13.11. NATO Industry day – Chorvatsko 4.12.2014 návštěva MO Německa 5.-7. 5.2015 Madrid (NCIA + AFCEA konference)

49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie NATO v ICT Praha 20.1.2015 plk.gšt.Ing. KNEDLA Josef +32 478 906 484 +420 724 030 721 913 255 8214"

Podobné prezentace


Reklamy Google