Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.1 Světelné jevy – odraz světla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.1 Světelné jevy – odraz světla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr."— Transkript prezentace:

1 20.1 Světelné jevy – odraz světla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Jak tento obraz vzniká? Zrcadlové bludiště Často se setkáváme s odrazem světla, kde výsledkem je vytvoření obrazu těles. na Petříně

2 20.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Přenášení úhlu – kružítkem Vlastnosti látek – látky světlo pohlcují, propouštějí a odrážejí Velikost úhlu – měření úhloměrem Šíření světla – světlo se šíří stejnorodým prostředím přímočaře Osová souměrnost – sestrojit souměrně sdružený obraz v osové souměrnosti podle osy o Kolmice a pravý úhel Oblouk – část kružnice Těleso tvaru koule

3 20.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Zákon odrazu 2) Rozptyl světla 3) Zrcadla Rovnoběžné paprsky dopadají na nerovnou plochu Úhel odrazu je roven úhlu dopadu Plochy, které dobře odrážejí světlo.  Rovinné zrcadlo – vyleštěná kovová deska nebo deska  Kulové zrcadlo – vnitřní nebo vnější část povrchu a paprsek odražený leží v rovině dopadu. a každý paprsek se odráží podle zákona odrazu. neproniká. Rozptyl světla nastává i na částečkách prachu, na kapkách vody aj. Proto se světlo dostává i do míst, kam přímo skleněná s tenkou vrstvou kovu kulové plochy, zrcadlo duté nebo vypuklé

4 20.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Zobrazení rovinným zrcadlem 2) Kulová zrcadla Vzor a obraz jsou osově souměrné, obraz je Duté a vypuklé 1. Prochází-li paprsek ohniskem F, odráží se rovnoběžně s optickou osou. 2. Je-li paprsek rovnoběžný s optickou osou, odráží se do ohniska F. 3. Prochází-li paprsek středem křivosti S (C), odráží se po stejné cestě zpět. Zobrazení kulovými zrcadly stejně velký jako vzor, stranově převrácený a zdánlivý. Význačné paprsky

5 20.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1. Jaké jsou vlastnosti obrazů vytvořených kulovými zrcadly? U vypuklého zrcadla je obraz vždy zmenšený, přímý a zdánlivý. Odpověď: 2. Jak velký je úhel dopadu paprsku na rovinné zrcadlo, když úhel mezi dopadajícím a) 60°, b) 45°, c) 0° Odpověď: Používají se na nepřehledných křižovatkách.  Je-li předmět dále než 2f, je obraz převrácený, skutečný a zmenšený. U dutých zrcadel vlastnosti obrazu záleží na vzdálenosti předmětu od zrcadla.  Je-li předmět ve vzdálenosti větší než f a menší než 2f, je obraz převrácený, skutečný a zvětšený.  Je-li předmět blíže než f, je obraz přímý, zdánlivý a zvětšený.  Toto se užívá u zrcátek zubního lékaře. a odraženým paprskem měří a) 120°, b) 90°, c) 0° ?

6 20.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Kolik vidíš obrazů předmětu ve dvou rovinných zrcátkách, která svírají úhel 60°? Odpověď:Pět. 2) Zhotov si periskop se dvěma zrcátky. K čemu slouží? 3) Narýsuj obrazy všech písmen velké abecedy v rovinném zrcadle.

7 20.7 CLIL – Light reflection Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary odraz světla – Light reflectionrovinné zrcadlo – Plane mirror rozptyl světla – Dispersion of lightduté zrcadlo – Concave mirror zrcadlo – Mirror vypuklé zrcadlo – Convex mirror In the 3rd century B.C. a Greek physicist Archimedes used polished copper shields of soldiers as mirrors to burn enemy ships. Archimedes Kaleidoscope It contains two small mirrors and some coloured slides. When we turn the kaleidoscope, we can see coloured shapes.

8 20.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b) 2.d) 3.a) 4.a) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Vzor a obraz v rovinném zrcadle jsou? a)středově souměrné b)osově souměrné c)nesouměrné d)nelze určit Mezi kulová zrcadla nepatří? a)zrcadlo duté b)zrcadlová kulová plocha c)zrcadlo vypuklé d)zrcadlo rovinné Ohnisková dálka se značí? a)f b)F c)r d)S Pro úhel dopadu a odrazu platí, že …? a)Jsou stejné. b)Úhel dopadu je větší. c)Úhel odrazu je větší. d)Jak kdy.

9 20.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 2, 3, 4, 5, 6) Tesař, Jáchim: FYZIKA 3 PRO ZŠ, SPN, 2009 (slide 1, 7) Obrázky: - http://d-o-m-i-n-i-k.blog.cz/0709/odraz-selmy-ve-vode (slide 1)http://d-o-m-i-n-i-k.blog.cz/0709/odraz-selmy-ve-vode - http://lps-lps-tery.blog.cz/1304/odraz-ve-vode (slide 1)http://lps-lps-tery.blog.cz/1304/odraz-ve-vode - http://www.filabel.cz/cali11.htm (slide 1)http://www.filabel.cz/cali11.htm - http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/11175/JOHN-CLEVER-A-RISE-SOUMERNOSTI.html/ (slide 2)http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/11175/JOHN-CLEVER-A-RISE-SOUMERNOSTI.html/ - http://www.glass-sphere.com/eshop/kulicky-pro-technicke-a-dekoracni-ucely-10-mm-40-mm.html (slide 2)http://www.glass-sphere.com/eshop/kulicky-pro-technicke-a-dekoracni-ucely-10-mm-40-mm.html - http://netklubherdulky.napady.net/rubriky/paravany-info/lomene-oblouky (slide 2)http://netklubherdulky.napady.net/rubriky/paravany-info/lomene-oblouky - http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/odraz.htm (slide 3)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/odraz.htm - http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=707 (slide 3)http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=707 - http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/49883/jihlavsky-levhart-jede-za-laskou-do-svedska.html (slide 3)http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/49883/jihlavsky-levhart-jede-za-laskou-do-svedska.html - http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/fotogalerie/2011/12/02/zlate-vanocni-dekorace-poridte-si-luxus/foto/429169/ (slide 3)http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/fotogalerie/2011/12/02/zlate-vanocni-dekorace-poridte-si-luxus/foto/429169/ - http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika8/f82.htm (slide 4)http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika8/f82.htm - http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla.htm (slide 4)http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla.htm - http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-zobrazeni-kulovym-zrcadlem (slide 4)http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-zobrazeni-kulovym-zrcadlem - http://www.eurosafe.cz/katalog/zrcadla/kulate-vypoukle-zrcadlo-prumer-30-cm---9107 (slide 5)http://www.eurosafe.cz/katalog/zrcadla/kulate-vypoukle-zrcadlo-prumer-30-cm---9107 - http://www.vitalia.cz/galerie/mucici-nastroje-zubare/#4 (slide 5)http://www.vitalia.cz/galerie/mucici-nastroje-zubare/#4 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo (slide 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo - http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/peri.php (slide 6)http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/peri.php - http://www.last.fm/music/Periskop/+images/4948195 (slide 6)http://www.last.fm/music/Periskop/+images/4948195 - http://fyzika.gjvj.cz/pokusy/pokusy/821.htm (slide 6)http://fyzika.gjvj.cz/pokusy/pokusy/821.htm - http://ezin.elea.cz/?p=51 (slide 7)http://ezin.elea.cz/?p=51 - http://kaleidoskopy.cz/how_to_make.html (slide 7)http://kaleidoskopy.cz/how_to_make.html - http://www.kreativnigalerie.cz/zbozi/3968/KRASOHLED_ (slide 7)http://www.kreativnigalerie.cz/zbozi/3968/KRASOHLED_ Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 2, 3, 4, 5, 6) Tesař, Jáchim: FYZIKA 3 PRO ZŠ, SPN, 2009 (slide 1, 7) Obrázky: - http://d-o-m-i-n-i-k.blog.cz/0709/odraz-selmy-ve-vode (slide 1)http://d-o-m-i-n-i-k.blog.cz/0709/odraz-selmy-ve-vode - http://lps-lps-tery.blog.cz/1304/odraz-ve-vode (slide 1)http://lps-lps-tery.blog.cz/1304/odraz-ve-vode - http://www.filabel.cz/cali11.htm (slide 1)http://www.filabel.cz/cali11.htm - http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/11175/JOHN-CLEVER-A-RISE-SOUMERNOSTI.html/ (slide 2)http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/11175/JOHN-CLEVER-A-RISE-SOUMERNOSTI.html/ - http://www.glass-sphere.com/eshop/kulicky-pro-technicke-a-dekoracni-ucely-10-mm-40-mm.html (slide 2)http://www.glass-sphere.com/eshop/kulicky-pro-technicke-a-dekoracni-ucely-10-mm-40-mm.html - http://netklubherdulky.napady.net/rubriky/paravany-info/lomene-oblouky (slide 2)http://netklubherdulky.napady.net/rubriky/paravany-info/lomene-oblouky - http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/odraz.htm (slide 3)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/9/svetlo/odraz.htm - http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=707 (slide 3)http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=707 - http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/49883/jihlavsky-levhart-jede-za-laskou-do-svedska.html (slide 3)http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/49883/jihlavsky-levhart-jede-za-laskou-do-svedska.html - http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/fotogalerie/2011/12/02/zlate-vanocni-dekorace-poridte-si-luxus/foto/429169/ (slide 3)http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/fotogalerie/2011/12/02/zlate-vanocni-dekorace-poridte-si-luxus/foto/429169/ - http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika8/f82.htm (slide 4)http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika8/f82.htm - http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla.htm (slide 4)http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla.htm - http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-zobrazeni-kulovym-zrcadlem (slide 4)http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-zobrazeni-kulovym-zrcadlem - http://www.eurosafe.cz/katalog/zrcadla/kulate-vypoukle-zrcadlo-prumer-30-cm---9107 (slide 5)http://www.eurosafe.cz/katalog/zrcadla/kulate-vypoukle-zrcadlo-prumer-30-cm---9107 - http://www.vitalia.cz/galerie/mucici-nastroje-zubare/#4 (slide 5)http://www.vitalia.cz/galerie/mucici-nastroje-zubare/#4 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo (slide 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo - http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/peri.php (slide 6)http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/peri.php - http://www.last.fm/music/Periskop/+images/4948195 (slide 6)http://www.last.fm/music/Periskop/+images/4948195 - http://fyzika.gjvj.cz/pokusy/pokusy/821.htm (slide 6)http://fyzika.gjvj.cz/pokusy/pokusy/821.htm - http://ezin.elea.cz/?p=51 (slide 7)http://ezin.elea.cz/?p=51 - http://kaleidoskopy.cz/how_to_make.html (slide 7)http://kaleidoskopy.cz/how_to_make.html - http://www.kreativnigalerie.cz/zbozi/3968/KRASOHLED_ (slide 7)http://www.kreativnigalerie.cz/zbozi/3968/KRASOHLED_

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 20.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaOdraz světla, zákon odrazu světla, rozptyl světla, rovinná zrcadla, zrcadla dutá a vypuklá, zobrazení v zrcadlech AnotacePrezentace popisující odraz světla na rovinném rozhraní, zobrazení v rovinném, dutém a vypuklém zrcadle, zákon odrazu a jeho důsledky.


Stáhnout ppt "20.1 Světelné jevy – odraz světla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google