Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.2.26 Vytvořeno:12. 5. 2013 Ověřeno: 14. 5. 2013 Třída:2. OA, 2. VE

2 Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:2. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: venkovská próza, Karel Václav Rais, Výminkáři, Kalibův zločin, naturalismus, mravní rozklad, Západ, Zapadlí vlastenci Anotace: Žák se z prezentace dozví o představiteli venkovské realistické prózy K. V. Raisovi a o jeho nejznámějších povídkách a románech. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Karel Václav Rais

4  Lázně Bělohrad u Nové Paky  Vesnický učitel na Českomoravské vysočině  Zobrazil těžký život vesničanů v horských krajích, růst bídy, pokračovatel Hálkův  Popisuje vztahy lidí, do nichž zasáhla moc peněz nebo touha po panském životě

5  Povídkové knihy: Výminkáři (1891)  Rozklad rodinných svazků, spory dětí s výminkáři viděné s krutou otevřeností  Hrdinové – stařenky, starci, kteří přes nevděk dětí pomáhají do konce života mladým, odstrkováni, ponižováni a často i nenáviděni

6  Povídky Rodiče a děti, Horské kořeny, Potměchuť – vesměs otřesné obrazy tvrdosti, lakoty a bezcitnosti mezi venkovskými lidmi  Paničkou (1900), Na lepším (1901) – rub touhy venkovských lidí po panském životě  Román Kalibův zločin (1895) – tragédie rozvráceného manželství, smutný příběh dobráka uštvaného dvěma ženami až ke zločinu. Vojtěch Kaliba – kladnými vlastnostmi se podobá postavě Martina Žemly U snědeného krámu Ignáta Herrmanna. Oba uvěří lžím a nakonec na svou lásku a důvěřivost doplácí (Žemla spáchá sebevraždu, Kaliba vraždu).

7  Děj: (v podkrkonošské vesnici) sedlák Vojtěch Kaliba žije se svým otcem v chalupě. Obě jeho sestry – zájem jen o majetek. Švagr Smrž přemluví Vojtu ke sňatku s mladičkou Karlou Boučkovou z vedlejší vesnice. Kaliba neprohlédne neupřímnost Karly – je těhotná s vojákem Rachotou – a její matky, která se přistěhuje k novomanželům. Obě rozhazují Kalibovy peníze, zlá tchýně roznáší o Vojtovi pomluvy po vesnici, dceru vůči manželovi popichuje, což Kaliba jednou nevydrží a Karlu uhodí. Za tento přestupek se dostane do vězení. Po návratu domů přistihne svou ženu s jiným mužem – s Rachotou, o němž se Kaliba dozví, že je otcem Karlina dítěte. Neovládne svůj hněv a Karlu zabije. Rachota zbaběle uteče a Kalibu v návalu vzteku stihne mrtvice, po několika dnech umírá.

8  V příběhu nehrají žádnou úlohu romantické náhody, zápletka i děj jsou pojaty realisticky!!!  Autorská řeč omezena na minimum  Pesimistický náhled na společnost  Silný kritický tón  Až naturalistický pohled mravního rozkladu  Námět – skutečná zpráva v novinách o muži, který v zoufalství a afektivním jednání zabil svou manželku.  Obrana plachého dobráka

9  Povídka Pantáta Bezoušek (1897) – snaha o zobrazení příkladného typu nesobeckého člověka, jenž by byl představitelem kladných životních hodnot  O starosvětském sedlákovi, který za své návštěvy v Praze u syna advokáta získává všechny svou dobrodušnou bodrostí a svou venkovskou přímostí překonává překážky, které se stavějí do cesty mladým lidem.

10  Román Zapadlí vlastenci (1893) – selankovitý obrázek ze sklonku obrození v podhorském kraji. Měli být oslavou obětavých a nadšených národních buditelů, venkovských kněží a učitelů. Rais zde vytvořil postavy až dojemně neskutečné svou dobrosrdečnou prostotou.  Román Západ (1896) románová kronika Závěr života venkovského faráře Kalouse a jeho ušlechtilé působení mezi chudým venkovským lidem v kraji na Hlinecku.

11  Celý román je vlastně psychologickou charakteristikou faráře, rozvíjenou pomocí drobných každodenních událostí.  Román O ztraceném ševci (1918) – vylíčil národnostní a sociální zápas v národnostně smíšeném městečku v Podkrkonoší. Hrdinou románu je chudý švec, který se dlouho brání germanizaci, až jí na konci života podlehne vlivem okolností a působením nedobré ženy.

12  Realistický obraz sociálních poměrů na vesnici, hlubší psychologická kresba postav, idylismus i naturalismus  Zájem o postavy starých lidí nebo dětí (citovost, moudrost)  Jsou nositeli vyšších morálních zásad, ale příliš slabí na ovlivnění osudů trpících

13 Opakování

14  Co víš o Karlu Václavu Raisovi? Narodil se v 2. polovině 19. století v Lázních Bělohrad u Nové Paky. Zobrazil těžký život vesničanů v horských krajích, růst bídy, pokračovatel Hálkův. Popisuje vztahy lidí na venkově, do nichž zasáhla moc peněz nebo touha po panském životě.

15  Jak se jmenují povídkové knihy zobrazující naturalisticky vztahy dětí a jejich starých rodičů? Výminkáři Rodiče a děti Horské kořeny Potměchuť.  Jak se jmenuje román o nešťastném manželství, který je zároveň smutným příběhem dobráka uštvaného dvěma ženami až ke zločinu? Kalibův zločin.

16  Jak se jmenuje román o národních buditelích v národního obrození? Zapadlí vlastenci  Jak se jmenuje román, ve kterém vystupuje ušlechtilý farář Kalous, který působí mezi prostým venkovským lidem na Hlinecku? Západ

17  Obrázky: Karel Václav Rais. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 7. 3. 2013 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Václav_Rais http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Václav_Rais

18 Pokud není uvedeno jinak, jsou pou ž ité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je ur č en pro bezplatné pou ž ívání pro pot ř eby výuky a vzd ě lávání na všech typech škol a školských za ř ízení. Jakékoliv další vyu ž ití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatn ě dále pou ž ívat i ší ř it p ř i uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google