Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní fyzikáln ě - chemické vlastnosti  Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní.  Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní fyzikáln ě - chemické vlastnosti  Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní.  Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu."— Transkript prezentace:

1

2 Základní fyzikáln ě - chemické vlastnosti  Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní.  Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem.  Je známo přibližně dvacet nestabilních izotopů radonu.  Radon je velmi dobře rozpustný ve vodě (okolo 51 % svého objemu) a ještě lépe se rozpouští ve v nepolárních organických rozpouštědlech.  Radon je možno při velmi nízkých teplotách zachytit na aktivní uhlí.  Radon stejně jako i ostatní vzácné plyny má velmi nízký elektrický odpor a tudíž vede velmi dobře elektrický proud.  Toho by se dalo využívat při výrobě osvětlovací techniky, ale je velmi radioaktivní, a proto to není možné.  Radon ve výbojce vydává jasně bílé světlo.

3  Byl objeven roku 1900 Friedrichem Ernstem Dornem při zkoumání radioaktivního rozpadu radia a byl pojmenoval ho radiová emanace.  William Ramsay charakterizoval radiovou emanci jejím spektrem roku 1910, určil její hustotu a z ní i atomovou hmotnost a navrhl pro ni název svítící - niton Nt.  Později se jméno prvku ještě několikrát změnilo až byl nakonec přijat návrh na jméno radon a toto označení se používá od roku 1923. Výskyt a získávání  Koncentrace radonu v zemské atmosféře jsou nesmírně nízké, prakticky na hranici detekce těch nejcitlivějších analytických metod.  Radon se nejčastěji nalézá ve vývěrech podzemních minerálních vod, kam se dostává jako produkt rozpadu jader radia, thoria a uranu.  Může však v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě, čí se radon absorbuje do podzemní vody a s tou se dostává na povrch.Radon se získává tak, že se roztok radnaté soli nechá stát asi čtyři týdny v uzavřené láhvi.  Za tuto dobu se ustanoví rovnováha s radiem a jeho emanancí (minerálu s obsahem radonu). Radon se poté dá oddestilovat nebo vyvařit.

4  Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakovin y, především plicní.  Přitom nebezpečné nejsou ani tak samotné izotopy radonu, ale fakt, že se radioaktivní látky dostávají do plynného skupenství.  Produkty, vzniklé rozpadem radonových atomů jsou obvykle také radioaktivní a při svém vzniku se v atmosféře udrží ve formě aerosolu, sorbované na mikroskopické prachové částice.  Při vdechnutí často zůstávají v plicích a při svém dalším rozpadu mohu iniciovat vznik plicní rakoviny.  Na geologickém podloží se zvýšeným obsahem těžkých radioaktivních prvků dochází k přirozenému vyvěrání radonu z podloží.  Radon se tak může dostávat do lidských obydlí, kde výše naznačeným způsobem roste radioaktivní pozadí a při dlouhodobém pobytu v takovém prostředí narůstá u exponovaných osob nebezpečí vzniku plicní rakoviny.  Riziko nemusí přitom pocházet pouze z podloží staveb, jsou známy i případy, kdy byly při výrobě betonových panelů použity suroviny, které v dlouhodobém časovém horizontu způsobovaly rizikové koncentrace radonu v bytech.  Kuriózním případem je např. nález velkého bloku radioaktivního smolince přímo v nosné zdi rodinného domku. Česká kotlina patří v globálním měřítku k lokalitám s největší koncentrací uranových rud a existují zde proto rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu. V současné době bylo vyvinuto již několik účinných metod, které izolují stavbu od podloží a riziko zvýšené koncentrace radonu ve vlastní stavbě minimalizují.

5  Radonová léčba je obecně velmi šetrná, nezatěžuje organismus ani tepelně ani po stránce oběhové nebo acidobazické rovnováhy. Dobře tolerována je i seniory.  Je vhodná především pro léčbu chronických onemocnění, postihujících pohybový aparát:  zánětem – všechna revmatická onemocnění kloubů, měkkých tkání, páteře (př. revmatoidní artritis, psoriatická artritis, systémový lupus, fibromyalgie, Bechtěrevova nemoc)  bolestí a ztuhlostí z opotřebení (př. artrózy kloubů a páteře, výhřezy plotének, poškození šlach, vazů a menisků)  metabolickou poruchou (osteoporóza, dna, porfyrie)  poškozením periferního nervu nebo míšního kořene (př. neuritidy, neuralgie, periferní obrny, kořenové páteřní syndromy, polyneuropatie, syndromy karpálního tunelu)   Radonová kúra regeneruje stavy s obecnou energetickou disharmonií:  vegetativní labilita, neurocirkulační slabost (chladné končetiny, snadné kolapsy, zimomřivost, funkční orgánové dysfunkce, klimakterický syndrom)  obecně úbytek sil ve vyšším věku  vyčerpanost u náročných povolání  regenerace u vrcholových sportovců  udržení funkčních rezerv organismu u roztroušené sklerózy nebo Parkinsonovy choroby v časném stádiu  Dobře reagují onemocnění periferních cév, jako jsou vazoneurózy, nedokrevnost při ateroskleróze končetinových tepen, stavy po zánětech žil nebo revmatické vaskulitidy.  Pro které pacienty je radonová terapie nevhodná?  pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním – infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeční či dýchací potíže, rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy, apod.  těhotné ženy  děti a mládež do 18 let  pacienti do jednoho až dvou let po operaci či jiné terapii nádorového onemocnění, pokud onkolog nedá k radonové léčbě souhlasné stanovisko

6 Účinky na lidský organismus  Živočichové včetně lidí se na zeměkouli po miliony let vyvíjeli v prostředí, které v různých etapách více či méně produkovalo ionizující záření.  Organismy si tedy měly čas vybudovat přirozené fyziologické reakce, které chrání buňky před radioaktivním poškozením. Jde převážně o procesy regenerační.  I lidé jsou schopni reagovat do určité míry na ionizující záření aktivací svých regeneračních pochodů, a jsou schopni určitého otužení jak proti radiaci, tak nespecificky i proti dalšímu fyzikálnímu a chemickému poškození buněk.  Jáchymovská balneologie tohoto fenoménu využívá při léčbě chorob pohybového aparátu v širokém slova smyslu.  Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech.  Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic, a spouští se tak řetězec fyziologických reakcí.  Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele). Terapie je umění využít léčivo v optimální kvalitě i kvantitě.  Kvalitou radonu je měkké alfa záření, kvantitou je právě síla jáchymovských pramenů a po století ověřené dávkování radonových koupelí. Jejich léčebné rozpětí je 10 až 24 koupelí o intenzitě 4,5 – 5,5 kBq.  Absorbovaná energie stimuluje regeneraci tkání a likvidaci škodlivých ox i dativních stresorů (většinou volné radikály z chemikálií, z průmyslově zpracovaných potravin a životního prostředí).  Zvyšuje se tvorba hormonů, včetně těch protibolestivých, protizánětlivých a pohlavních.  Aktivují se všechny složky imunitního systému.  Tyto procesy jsou během léčebného pobytu nastartovány a pokračují ještě 4 – 6 týdnů po poslední radonové koupeli.  Následně v organismu dochází k fázi zklidnění bolestivých a zánětlivých potíží a zlepšení funkce všech složek pohybového aparátu – kloubů, svalstva, šlach a příslušného cévního i nervového zásobení.  Úleva trvá ve většině případů déle než půl roku, zlepšuje se kvalita života u chronicky nemocných, snižuje se spotřeba analgetik a jiných léčiv.

7 Radonová koupel

8  www.wikipedia.cz


Stáhnout ppt "Základní fyzikáln ě - chemické vlastnosti  Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní.  Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu."

Podobné prezentace


Reklamy Google