Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pořádaný v gesci pracovní komise Rady VŠ pro vnější a zahraniční vztahy Praha, 19.11.2009 Seminář Rady vysokých škol k problematice získávání certifikátů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pořádaný v gesci pracovní komise Rady VŠ pro vnější a zahraniční vztahy Praha, 19.11.2009 Seminář Rady vysokých škol k problematice získávání certifikátů."— Transkript prezentace:

1 pořádaný v gesci pracovní komise Rady VŠ pro vnější a zahraniční vztahy Praha, 19.11.2009 Seminář Rady vysokých škol k problematice získávání certifikátů Diploma Supplement Label a ECTS Label

2 Cíl semináře: 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 2 Informovat o aktuálním stavu a zkušenostech v získávání certifikátů Diploma Supplement Label a ECTS Label vysokými školami v ČR za účelem podpořit snahy o získání certifikátů v dalším období – známky mezinárodně uznávané kvality instituce V programu semináře zástupci vysokých škol, které některý z certifikátů získaly, poskytnou informace a umožní vhled do koncepční činnosti konkrétní VŠ vedoucí k získání těchto certifikátů Zástupce NAEP uvede prezentaci zaměřenou na podmínky podávání žádostí a formální nedostatky v žádostech – časově aktuální termín podávání

3 Program semináře: 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 3 13,30 – 13,50: prof. Ing. Roman Prokop, CSc, Ústav automatizace a řídicí techniky, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně: vystoupení o DS Label získaném UTB 13,50 – 14,10: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc, prorektorka pro studium a pedagogickou činnost Univerzity Pardubice, členka národního týmu Bologna Experts 2009-2011: vystoupení o DS Label získaném UP 14,10 – 14,30: prof. Ing. Jan Max. Honzík, CSc, Ústav informačních systémů FIT VUT Brno, člen národního týmu Bologna Experts 2009- 2011: vystoupení o ECTS Label, DS Label získaném VUT Brno 14,30 – 14,50: Ing. František Prášek, Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, předseda Akademického senátu VŠP: vystoupení o DS Label získaném VŠP Ostrava 14,50 – 15,10: PaeDr. Rudolf Šindelář, NAEP, vedoucí projektu Bologna Experts 2009-2011: vystoupení o podmínkách podávání žádostí a jejich formálních nedostatcích Diskuse k tématům; předpokládané ukončení v 15,30

4 Boloňský proces – úsilí o evropskou dimenzi ve VŠ vzdělávání 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 4 Trvání 10 let (červen1999: podepsání boloňské deklarace) Obsah evropské dimenze: spolupráce mezi VŠ institucemi, studijní cykly, nastavení kurikul, mobilita studujících, vyučujících Výroční boloňská konference 11.-12. března 2010 společně pořádaná Rakouskem a Maďarskem ve Vídni a Budapešti, očekává se vyhlášení společného evropského prostoru VŠ vzdělávání, EHEA

5 Potřebnost Diploma Supplement (stránka EC): 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 5 New qualifications proliferate worldwide and countries are constantly changing their qualification systems and educational structures under the impact of rapid economic, political and technological change. An increasing number of mobile citizens are seeking the fair recognition of their qualifications. The non-recognition and poor-evaluation of qualifications is now a global problem. Since original credentials alone do not provide sufficient information, it is very difficult to gauge the level and function of a qualification without detailed appropriate explanation. The Diploma Supplement is a response to these challenges since: It promotes transparency in higher education. It accommodates rapid changes in qualifications. It aids mobility, access and lifelong learning. It promotes fair and informed judgements about qualifications.

6 ECTS - studium, mobilita, internacionalizace: 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 6 ECTS makes teaching and learning more transparent and facilitates the recognition of studies. The system is used across Europe for credit transfer (student mobility) and credit accumulation (learning paths towards a degree). It also informs curriculum design and quality assurance. Institutions which apply ECTS publish their course catalogues on the web, including detailed descriptions of study programmes, units of learning, university regulations and student services. Course descriptions contain learning outcomes (what students are expected to know, understand and be able to do) and workload (the time students typically need to achieve the learning outcomes), expressed in terms of credits. (web stránka EC)

7 AKTUÁLNÍ STAV, R. 2009: 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 7 ECTS Label 2009: systém (analogicky i pro Diploma Supplement): žádosti se podávají nejdříve na NAEP, projdou národním hodnocením, poté postoupí selektivně do mezinárodního kola Výsledky ECTS Label 2009: 66 přihlášek bylo podáno NA 36 prošlo národním hodnocením 23 bylo úspěšných v mezinárodním kole – celková úspěšnost 35% Úspěšnost: ECTS Label získaly dvě české vysoké školy: VŠE a VUT - osvědčení odevzdáno

8 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 8 Diploma Supplement - Dodatek k diplomu 2009: 161 přihlášek bylo podáno NA 92 prošlo národním hodnocením 52 bylo úspěšných v mezinárodním kole – celková úspěšnost 32% Výsledky: Diploma Supplement Label získalo 15 českých vysokých škol: AMU, OU, UTB, TUL, MU, UPa, VŠB-TUO, SU, ZČU, VŠE, Vysoká škola podnikání a.s., UJEP, UK, VUT, VFU - osvědčení odevzdáno

9 27.3.2015 Seminář RVŠ k certifikátům ECTS/DS Label, 19.11.2009 9 Všem přítomným - referujícím kolegům, účastníkům semináře srdečně děkujeme Děkujeme Agentuře Rady VŠ za organizační podporu Rada VŠ bude i v dalším období problematiku sledovat a zabývat se jí - jako součást své činnosti Za národní tým Bologna Experts přejeme úspěch při podávání žádostí Za pozornost děkuje Tatiana Gavalcová, předsedkyně pracovní komise RVŠ pro vnější a zahraniční styky


Stáhnout ppt "Pořádaný v gesci pracovní komise Rady VŠ pro vnější a zahraniční vztahy Praha, 19.11.2009 Seminář Rady vysokých škol k problematice získávání certifikátů."

Podobné prezentace


Reklamy Google