Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Husův list z Kostnice Celému českému národu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Husův list z Kostnice Celému českému národu)"— Transkript prezentace:

1 (Husův list z Kostnice Celému českému národu)
PROJEKT HUS 2015 Projekt Husovského trienia se zrodil počátkem roku 2012 s ohledem na blížící se 600.výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. "Prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli!" (Husův list z Kostnice Celému českému národu)

2 Od Václava IV. k Mistru Janu Husovi
Václav IV. Po smrti Karla IV. nastoupil na trůn jeho syn, sedmnáctiletý Václav IV. Jeho vláda byla nešťastná V zemi vypukl mor a zemřelo mnoho obyvatel Václava IV. panování nebavilo, nezajímaly ho problémy spojené s vládnutím Často se stýkal v různých hostincích s neurozenými lidmi Nepohodl se s Němci, kteří tenkrát žili v Praze Obviňovali ho, že je špatný král Mezi přátele Václava IV. Patřil velmi vzdělaný kazatel mistr Jan Hus

3 Kázání Mistra Jana Husa
Kázal v Betlémské kapli v Praze Ve svých kázáních kritizoval katolickou církev (chtěl, aby se vrátila ke svým původním ideálům) Za tuto kritiku mu vysocí hodnostáři zakázali pobývat v Praze Pokračoval tedy v kázání na Kozím hrádku nedaleko Tábora Ve svých kázání se ostře vyslovoval proti kupčení s odpustky (Kupčení s odpustky znamená, že bohatí lidé se ze svých hříchů mohli vykoupit. Chodívalo to tak, že církvi zaplatili, a ta na oplátku prohlásila, že nic zlého nespáchali. Řešily se tak i závažné trestné činy, například vraždy) Mistr Jan Hus

4 Betlémská kaple na pražském Starém Městě
Obnovená kazatelna Betlémská kaple v dnešní době

5 Snaha o rozšíření vzdělanosti
Zikmund Lucemburský (bratr českého krále Václava IV.) pozval Jana Husa na církevní zasedání do Kostnice Jak Hus tam odjel, aby přesvědčil ostatní o správnosti svého učení O své pravdě je však nemohl přesvědčit, protože byl v Kostnici zatčen, odsouzen za kacířství a 6. července 1415 upálen Jan Hus se snažil také o rozšíření vzdělanosti Zjednodušil český pravopis, aby se mohli naučit číst a psát i prostí lidé

6 Mistr Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic
Rodný domek Jana Husa, obraz J. Šimáka r. 1906 Husinec, celkový pohled

7 Husité pokračovatelé mistra Jana Husa si začali říkat husité
chtěli, aby se církev zřekla bohatství a vrátila se k původní skromnosti, to ale nebylo možné, protože se nikdo nechtěl vzdát přepychu Husité proti německým křižákům

8 Jistebnický kancionál Nejznámější chorál husitské doby
Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte.   Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.

9 Jak rodina v první půli 15. století vypadala?
Husitský kvíz Jak rodina v první půli 15. století vypadala? Jak se třeba uzavíraly sňatky? 1. Uzavření manželského svazku muselo být završeno církevním požehnáním. Manželství muselo být uzavřeno před knězem, takže všichni novomanželé měli svatbu v kostele 2. Církevní sňatek byl běžný pouze ve vyšších vrstvách. Mnozí lidé se spokojovali se vzájemným manželským slibem, který si dali před svědky a který byl podle obyčejů závazný. Před kněze potom ani nepředstupovali. 3. Muž si vyhlédl ženu a unesl ji, ubytoval ji ve svém domě a její rodině zaplatil drobný obnos. Jakmile oba lidé prožili jednu noc v manželově domě, byli okolím pokládáni za manžele Správná odpověď: třetí bod je úplně smyšlený a první bod se prosadil až s příchodem novověku. Takže správnou odpovědí je ta prostřední.

10 Husitská zbroj houfnice, lehké polní dělo – tarasnice, hradba z vozů, píšťaly (ruční zbraň, říkalo se jí tak kvůli tvaru) a samostříly, cepy, sudlice, kopí, hákovnice (ruční palná zbraň, jméno dal zbrani hák u ústí hlavně, který bojovník při střelbě zaklesl za postranici vozu, kuše (samostříl) Houfnice Píšťala –ruční palná zbraň Řemdih

11 První pražská defenestrace
První Pražská defenestrace je událost z neděle 30. července 1419, kdy byli protihusitští novoměstští radní zabiti svržením z okna radnice Událost je považována za počátek husitských válek Násilný převrat byl zřejmě předem plánován, protože do chrámu Panny Marie Sněžné se mnoho stoupenců Jana Želivského dostavilo ozbrojeno Po kázání se jím vedený dav odebral před Novoměstskou radnicí, kde na radních pod vedením purkmistra Jana Podivínského požadoval propuštění vězněných stoupenců přijímání podobojí Někteří konšelé byli po útoku na radnici vyhozeni okny a krutě ubiti. Dle svědectví Vavřince z Březové se útoku na radnici zúčastnil Jan Žižka

12 Jan Žižka z Trocnova Vůdcem husitů se stal nižší šlechtic, zeman Jan Žižka z Trocnova Jeden z nejslavnějších vojevůdců v dějinách lidstva Pocházel z maličké vsi Trocnova. Pocházel z chudé zemanské rodiny Žižkové vedli své hospodářství na Trocnově od desíti k pěti, a tak není divu, že zadlužená rodina musela svůj statek prodat Zbývaly dvě možnosti: dát se najmout do služeb významného šlechtice či krále, nebo se živit loupežnictvím, lapkovstvím. Proto Jana Žižku nacházíme mezi jihočeskými lapky, žháři, psanci a lupiči. Ani v tak tíživé situaci se však Žižka nechoval jako vyvrhel. Ač pouhý zeman, byl si vědom své cti a nikdy nezapomněl řádně dopředu oznámit své nepřátelské úmysly

13 Kvíz: Jak přišel Žižka o oko?
Žižka byl od dětství jednooký. O druhé oko přišel při obléhání hradu Rabí. Jak k tomu došlo? a) Žižka si odskočil do blízkého lesa, zakopl a vypíchl si zdravé oko o větev b) Jeden z obránců hradu zasáhl Žižku do oka šipkou z kuše c) Obránci hradu vystřelili kámen, který zasáhl strom a roztříštil ho. Jedna tříska pak zasáhla Žižku do oka Správná odpověď: c) přímý zásah z kuše do oka by znamenal smrt, slepý Žižka zranění přežil a svým věrným velel ještě plné tři roky, kdy stačil porazit vojska druhé křižácké výpravy, založit nový menší Tábor, vymyslet vojenský řád a zlomit odpor východočeské šlechty.

14 Spanilé jízdy O český trůn tehdy usiloval bratr Václava IV. Zikmund Lucemburský, který Čechy neměl rád, a oni zase neměli rádi jeho Obviňovali Zikmunda ze smrti Jana Husa, a protože měl rezavé vlasy i vousy, dali mu přezdívku Šelma ryšavá Papež a římský císař vyslali proti husitům do Čech několik křížových výprav První se uskutečnila v roce 1421 na vrchu Vítkově, který je součástí pražské čtvrti Žižkov, pojmenované právě po slavném husitském vojevůdci, se svým vojskem zde Jan Žižka zvítězil Při jednom vojenském tažení, kterým se dnes říká spanilé jízdy, Jan Žižka zemřel. Při spanilých jízdách husité v okolních zemích nejen šířili husitské myšleny, ale také loupili a rabovali, aby si zajistili obživu, proto není divu, že si husité v zahraničí dobrou přízeň nezískali Husitským velitelem se stal Prokop Holý Zikmund Lucemburský

15 Husitský král Jiří z Poděbrad
Dokud byli husité ohrožování zvnějšku, byli jednotní a v bojích vítězili Když ale vnější hrozba pominula, zavládly spory přímo uvnitř hnutí A to se projevilo v bitvě u Lipan, kde husité prohráli hlavně kvůli vlastním neshodám V této bitvě padl Žižkův nástupce Prokop Holý Zbytky husitských vojsk vedl Jan Roháč z Dubé (porazil ho Zikmund Lucemburský a Jan Roháč byl zajat a popraven) Bitvou u Lipan 1434 skončila husitská revoluce, ale neskončilo husitské hnutí Brzy po porážce zemřel i Zikmund Lucemburský, ten před smrtí projevil přání, aby vládl jeho zeť Albrecht Habsburský Ale ani on nežil tak dlouho a ani o trůn ve zpustošené zemi nestál Památník Prokopa Holého

16 Erb pánů z Kunštátu a Poděbrad (rod krále Jiřího z Poděbrad)
Jiří z Poděbrad Zůstal tak jen jeho syn Ladislav Pohrobek, ten se ovšem narodil až po smrti svého otce a v době jeho nedospělosti panoval v Čechách zmatek a bezvládí Místo mladičkého krále vládla česká šlechta vedená Jiřím z Poděbrad Až bylo Ladislavovi třináct let a nastoupil na trůn, ponechal si Jiřího z Poděbrad jako správce země V té době se poměry a husité a katolíci uklidnili a žili v míru. Ladislav se stal milovaným panovníkem. To však trvalo velmi krátce, protože v sedmnácti letech zemřel. Lidé tomu dlouho nevěřili, až se stalo něco neslýchaného Na královský trůn dosadili měšťané Jiřího z Poděbrad, který nepatřil k žádnému panovnickému rodu- říkalo se mu husitský král Erb pánů z Kunštátu a Poděbrad (rod krále Jiřího z Poděbrad)

17 Vláda Jiřího z Poděbrad
Snažil se o obnovu země, zpočátku se mu dařilo Brzy ale Morava a Slezsko projevily svou věrnost katolické církvi a v Olomouci byl prohlášen českým králem Matyáš Korvín, který v té době panoval v Uhrách, v dnešním Maďarsku a na Slovensku Toto dvojvládí trvalo až do smrti Jiřího z Poděbrad Potom na český trůn usedli členové polského panovnického rodu Jagellonců Jiří z Poděbrad

18 Městská knihovna Znojmo – pobočka Loucká
Odkazy k projektu Hus 2015 Městská knihovna Znojmo – pobočka Loucká Jana Žáková, Loucká 21, 66902, Znojmo, tel ,


Stáhnout ppt "(Husův list z Kostnice Celému českému národu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google