Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled jednotlivých imunomodulátorů v léčbě SM, jejich aplikace a nežádoucí účinky Olga Zapletalová, FN Ostrava Škola sclerosis multiplex I.ročník Starý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled jednotlivých imunomodulátorů v léčbě SM, jejich aplikace a nežádoucí účinky Olga Zapletalová, FN Ostrava Škola sclerosis multiplex I.ročník Starý."— Transkript prezentace:

1 Přehled jednotlivých imunomodulátorů v léčbě SM, jejich aplikace a nežádoucí účinky Olga Zapletalová, FN Ostrava Škola sclerosis multiplex I.ročník Starý Smokovec 4.4.-5.4. 08

2

3 Definice SM Ostrava FN u Autoimunitní, demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující především CNS u Autoimunitní zánět,neurodegenerace imunitní reakce namířena proti nervovému systému u Léze axonů, neuronů -myelin, oligodendroglie u Onemocnění je disseminované v prostoru (CNS) a v čase u Genetická disposice, expozice k neznámému patogennímu faktoru z prostředí, rozvoj imunitní agrese proti nervovým strukturám

4 Léčba u Ideální léčba–vyléčit,odstranit příčinu není –(bude !?) u Ideální léčba (přítomnost) – kombinace účinků imunomodulačních, neuroprotektivních, imunosupresivních u Prevence axonální degradace u Chránit oligodendrocyty a jejich myelin, remyelinisace u Redukce zánětu –ovšem pozor !!!!!!! složka destruktivní a protektivní u Opačné pochody - současné, vlastní obranné mechanizmy X DMD X imunosupresvní u Léčba kombinační – snaha příznivě ovlivnit vše u Kombinace žádoucích i nežádoucích účinků

5 Kombinační imunosupresivní terapie a DMD

6 Léčba - kategorie u Farmakologická nefarmakologická u psychosociální edukace u Co konkrétně léčíme – léčba ataky, chronická léčba, relativní kontraindikace, optimalizace léčby, terapeutická odpověď, běžné vedlejší reakce, vážné vedlejší projevy léků, co je nutno sledovat……………..

7 DMD – léčba u Imunosupresivní a imunomodulační terapie u Neuroprotektivní strategie - prevence degenerativního poškození u Remyelinisační strategie u CNS regenerace cestou kmenových buněk u Protizánětlivá léčba – v atakách, pulsní u Basální, membránu stabilizující dávka u Redukovat zánět, relapsy, progresi postižení neurologického a při tom podporovat vlastní obranné mechanizmy a neškodit celkově

8 Kortikosteroidy od 1960 u ACTH, Hydrocortisone, Dexamethason, Methylprednisolon, Prednison u Standardní léčba relapsu, pulsní kůry, léčebná schemata co 3 –4 měsíce malý puls u Protizánětlivý, antiedematosní účinek u Vliv na zpomalení rozvoje mozkové atrofie u Hypotéza: u Indukuje remyelinizaci u Prevence axonální ztráty

9 Vedlejší účinky u Změny váhy, rozložení tuku, cusch.tvář u Dyspepsie, pyrhosis, gastritis,esofag.,ulcus u Nadměrné ochlupení, hirsutismus, strie,akne u Myopatie, slabost pletenců, bolest hlavy u Osteoporosa, patologické fraktury, hypertenze u Zvýšená vnímavost k zánětům, pancreatitida u Steroidní diabetes, změny iontů, hypokalemie u Katarakta, glaukom, uveitida, dysmenorea u Psychické změny až amentně-delirantní stavy u Nespavost, zvýšená dráždivost,

10 Léčba zaměřená na imunitu u Léčba dlouhodobá se snahou zasáhnout do autoimunitních procesů u IMUNOMODULAČNÍ LÉČBA - DMD u Kortikoidy – protizánětlivé, imunomodulační u Glatirameracetate u Interferony Beta- 1a, 1b u Intravenosní imunoglobuliny u Monoklonální protilátky - Tysabri… u IMUNOSUPRESIVA

11 Klasická imunosupresiva, potlačení buňkami zprostředkované imunity u CYTOSTATIKA -imunosuprese - nutná, ale nespecifická. Ovlivňuje imunitní okruhy, neselektivní, nežádoucí účinky, pozor !!!!! na přidružená onemocněním, kontraindikace !!!!!! u Azathioprin- mercaptopurin, trombocytopenie, anorexie, leukopenie deprese k.dřeně, krvácení, alopecie, váhový úbytek, lymfadenopatie, risk malignit,(kožní, Hodgkin). hepatopatie, renální insuficience, hypersensitivní reakce-mylagie,artralgie u Methotrexat- antifolikum-nukleové kyseliny. hepatotoxicita, deprese kostní dřeně, perforace střev, stomatitidy a záněty, encefalopatie, záchvaty, alopecie hyperurikemie, intersticiální pneumonitis, hemoragie, vnímavost k infektům, cystitidy

12 Klasická imunosupresiva 2 u Cyclophophamid- alkylační léčiva- DNA alopecia, kardiální selhání, nekrosa, útlum kostní dřeně, hemoragická cystitida, myokarditida, stomatitidy, anorexie, průjmy, bolesti hlavy, pulmonální fibrosa, syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, sekundární malignity u Mitoxantron: kumulativní dávka-kardiotoxicita- selhání srdce, pokles ventrikulární ejekční frakce, myelosuprese, infekce - především urosepse, krvácení, dyspepsie, stomatitis, mucositis, intersticiální pneumonitis, amenorea, modrozelené sklery a moč u Cyclosporin, cladribin, Cell-cept

13 DMD - 1 u Interferony Beta lb,a -mechanismus účinku: u Redukce prozánětlivých cytokinůTNF,IFNga u Vzestup sekrece protizánělivých cytokinů, Interleukin 10…….další u Inhibice proliferace lymfocytů-podpora supresorů u Potlačení prezentace antigenů, nutných pro lymfocytární aktivaci u Redukce přestupu aktivovaných T buněk do CNS přes HEB u Souhrnně: imunomodulační efekt redukující přestup aktivovaných T buněk přes HEB.

14 Nežádoucí účinky u Lokální kožní reakce 8x více ženy u Flu-like sy-,myalgie, artralgie u Zvyšující se spasticita po aplikaci u Únava, epizodická slabost po aplikaci u Bolest hlavy, migrena, indukovaný Uhtohofův f. u Změny nálady, deprese, suicidita (7,5xvíce) u Laboratorní abnormity, anemie,lymfopenie, hepatopatie, thyreopatie, jiné autoimunitní nemoci –MG ??,TCP purp. u Sensitivní projevy, bolest.parestesie, Lhermitteův příznak u Granulomatosní dermatitidy,Raynaudův fenomen, purpura trombocytopenická, kožní vaskulitidy,sy kapilárních def. u Tvorba neutralizačních protilátek, klinický dopad- ztráta kontroly nad průběhem SM, zhoršení disability frekvence atak, MR nálezů

15 Vysvětlení hypotéza u Příma vazba IFN na hypothalamické neuro- receptory, hormony(únava,teploty,flu-like) u Prozánětliví lokální činitelé–cytokiny,IFNg. u Idea uspání symptomů, ale v noci větší spasmy, močení časté, spasmus detrusory, zvýšená produkce moče – zvýšený venosní návrat u Únava i daná flu-like sy – hypothalamus u Bolest hlavy, migrena autoimunitní??

16 DMD - 2 u Glatirameracetate – mechanismus účinku u Kopolymér 4 aminokyselin-glutamát, lysin, tyrosin, alanin u Vazba na lymfocyty- jsou GA specifické, vstupují přes HEB, produkují protizánětlivé cytokiny za HEB u Th2 buněčná odpověď mírní zánět namířený proti dalším antigenům-bystander supression u Schopnost produkovat BDNF( brain derived neurotrophic factor) u Regenerace – remyelinisace - axony

17 Nežádoucí účinky u Lokální kožní reakce –erytém, hrudky bolestivé, svědění, otok mapovitý u Lipoatrofie, dolíčky, ploché kožní deprese u Lymfadenopatie, zvětšené uzliny, teplota u Celková reakce – tlak na hrudníku,krátký dech, bušení srdce, mdloba, neschopnost myslet, tíseň, střídání tepla, blednutí, červenání, anxieta, panická ataka – idiosynkratická reakce u Alergická adverzní reakce - otoky, Quinckeho edém, dušnost, hypotenze, astmatické stavy

18 Intravenosní imunoglobuliny-IgG u Mechanismus účinku: regulace imunitní sítě, vyráběn z plazmy 10 000 až 100 000 dárců u Antiidiopatické protilátky neutralizují autoprotilátky na T buněčných receptorech u Inhibice protilátek B buněk u blokáda Fc receptorů u Podpora CD8 supresorických T-buněk u Neutralizace superantigenů, patogenních toxinů u Modulace produkce cytokinů u Inhibice komplementu

19 Vedlejší účinky u Všeobecné: Bolesti hlavy, nausea, zvracení, teploty, třesavky, bolesti zad, na hrudníku u Neurologické: Aseptická meningitida, migrena, CMP, reversibilní encefalopatie-intrakran.spasmy u Anafylaktická reakce, hemolytická anemie, artritida imuokomplex, hypersensitivní myokarditida. u Renální komplikace: akutní renální selhání u Kardiovakulární reakce: hypertenze, tachykardie, u Tromboembolické příhody, vasospasmy u Uveitis, alopecie, hypotermie

20 TYSABRI u Natalizumab- antagonista alfa integrinu, selektivně inhibuje jeho vazbu na adhezivní molekuly 1 vaskulárního endotelu – VCAM-1, tato je důležitá pro leukocyto-endoteliální adhezi a migraci leukocytů přes hematoencefalickou bariéru. u Inhibice leukocytů do mozku, redukce zánětu u Blokuje odchod T buněk do nezasažených částí u Zprostředkuje interakci mezi buňkami kostní dřeně a vznikajícími B buňkami -zrání

21 Vedlejší účinky u Časté : infekce- močový systém, naso- faryngitida, u Cefalea, závratě, zvracení, nausea, artralgie, pyrexie, únava u Hypersensitivita, kožní reakce, nausea, u Protilátky proti Natalizumabu ( 6%) u Zvýšené riziko PML, 2 pac. zemřeli, kombinace s IFN Beta la

22 Léčba v souladu, vyvážená kombinační

23 Závěry u Léčba SM má svoje jednoduchá pravidla se složitou problematikou. Zacházíme s účinnými léky, často jsou ve svých důsledcích nebezpečné u Imunosuprese, imunomodulace je nutná, ale kombinace léků může vytvořit velmi složité propletence účinků, jeden preparát může snižovat nebo až anulovat účinek, potencovat vedlejší nežádoucí projevy. u Protichůdné procesy, ohled na již probíhající regenerační pochody. u Strategie léčby – dynamický proces, individuální plán, který musíme měnit podle průběhu nemoci, reaktivity pacienta.

24 Závěry u Máme kriteria léčby nejenom zdravotnická, ale i omezení ekonomická daná dohadovacím řízením pojišťovnami. u Strategie léčby – dynamický proces, plán individuální, který musíme měnit podle průběhu nemoci, reaktivity pacienta. u Výběr preparátu je nutno podřídit povaze, zaměření nemocného, schopnosti spolupracovat. u Benefit musí převážit nežádoucí účinky. u Nemocní jsou vzdělaní, znalosti z internetu konfrontují s odpovědí lékaře, kontrolují u sester, srovnávají se spolupacienty.

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přehled jednotlivých imunomodulátorů v léčbě SM, jejich aplikace a nežádoucí účinky Olga Zapletalová, FN Ostrava Škola sclerosis multiplex I.ročník Starý."

Podobné prezentace


Reklamy Google