Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mízní cévy začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u vén)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mízní cévy začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u vén)"— Transkript prezentace:

1 Mízní cévy začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u vén)
nesouvislá bazální lamina endothel bez pórů a bez zonulae occludentes větší množství chlopní do průběhu cév vloženy mízní uzliny u hlavních kmenů dobře vyvinuta tunica media, na rozdíl od tenké tunica externa

2 nepravidelné dělení těla
2 mízovody nepravidelné dělení těla ductus thoracicus vznik soutokem párových trunci lumbales a nepárových trunci intestinales (2-3) pars abdominalis cisterna chyli Pecqueti (50%) pars thoracia /na pravém boku aorty/ pars cervicalis arcus d.t. – přítok truncus jugularis sin. + subclavius sin. + bronchomediastinalis sin. ductus lymphaticus dexter vznik soutokem truncus jugularis dx. + subclavius dx. + bronchomediastinalis dx.

3 Mízní uzliny (Nodi lymphoidei)
pouzdro (capsula) + trámečky (trabeculae) hilum (branka) kůra (cortex) parakortikální vrstva (paracortex) dřeň (medulla) noduli lymphoidei konvexní část - „aferentní“ – vasa afferentia konkávní hilum - „eferentní“ – vas efferens

4

5 Mízní uzlina - kůra vnější korová oblast
podpouzdrový splav (subkapsulární sinus) kolemtrámcové splavy (peritrabekulární sinusy) intermediální sinusy lymfatické folikuly marginální zóna - B-lymfocyty reakční centrum - imunoblasty „jádro“ - paměťové buňky primární vs. sekundární folikuly vnitřní korová oblast (= paracortex) T-lymfocyty

6 Mízní uzlina - dřeň dřeňové provazce dřeňové sinusy
výběžky korové lymfoidní tkáně četné B-lymfocyty a plasmatické buňky dendritické buňky (prezentující antigen) dřeňové sinusy vystlané retikulárními buňkami a makrofágy retikulární vlákna přemosťují sinus – síťovina

7 Recirkulace lymfocytů I.
lymfocyty opouštějí uzliny a s mízou se nakonec dostávají do krve během návratu zpět („homing“) informují ostatní lymfoidní orgány o aktivaci dané satelitní uzliny  příprava organismu na generalizovanou imunitní odpověď orgánová specificita při „homingu“ je zajištěna chemotaktickými cytokiny a kombinací adhesivních molekul ty se nacházejí na lymfocytech a na specifickém vysokém endotelu postkapilárních venul, které najdeme v parakortexu

8 Recirkulace lymfocytů II.
lymfocyty adherují k luminálnímu povrchu endothelových buněk díky mikroklkům na základě specifických adhesivních molekul se lymfocyty přichytí k endotelu venul, kde se protáhnou mezi endothelovými buňkami B-buňky pak migrují do vnější vrstvy T-buňky zůstávají hlavně v parakortexu

9 Mízní uzliny (Nodi lymphoidei) ( Nodi lymphatici, Lymphonodi )
tributární oblasti regionální uzliny sentinelová uzlina záněty – bolestivá zduření nádory – nebolestivá zduření elefantiáza TNM klasifikace

10 Hlava Nn.l. occipitales, mastoidei, parotidei superf. et prof.
Nn.l. faciales, linguales Nn.l. submentales, submandibulares

11 Krk Nn.l. cervicales anteriores Nn.l. cervicales laterales
nn.l.c. superficiales nn.l.c. profundi (infrahyoidei, pre-,paratracheales, retropharyngeales) Nn.l. cervicales laterales nn.l.c. profundi n.l. jugulodigastricus Kuettneri n.l. juguloomohyoideus nn.l. supraclaviculares nn.l. accessorii (podél n. XI.)

12 Jazyk 3 směry + přes střední čáru do druhostranných uzlin
nn.l. submentales – špička nn.l. submandibulares – okraje nn.l . cervicales profundi – tělo + kořen + přes střední čáru do druhostranných uzlin velká pohyblivost jazyka  rychlé metastázy

13 LEVEL III: mouth, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx, larynx
Klinické dělení uzlin krku – Robbins 2001 LEVEL Ia: lower lip, mouth, anterior 1/3 of the tongue, anterior 1/3 of the mandibular alveolar ridge LEVEL Ib: mouth, nasal cavities, skin and soft tissues of the ipsilateral midface LEVEL II: mouth, nasal cavities, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx, larynx, parotid glands LEVEL III: mouth, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx, larynx LEVEL IV: hypopharynx, larynx, cervical esophagus LEVEL V:: nasopharynx + oropharynx LEVEL VI: thyroid gland, larynx, cervical esophagus

14 Podpažní jáma (Axilla)
20 až 40 uzlin Nodi lymphoidei axillares apicales, centrales, humerales, pectorales, subscapulares klinicky 3 etáže 1. úroveň – pod m. pectoralis minor 2. úroveň – za m. pectoralis major 3. úroveň nad. pectoralis směrem pod klavikulu exenterace Rotterovy uzliny – 1-2 nodi l. interpectorales

15 Axilární uzliny - klinika
označení sentinelové uzliny aplikace 10 ml látky (Patentblau, Evans blue) do oblasti tumoru  po 10 minutách incise v axille a preparace sentinelové uzliny sledování barvené mízní cévy ke zbarvené uzlině  poté okolí (zda není více uzlin s barvivem) nebo gama kamera  3 etáže uzliny dle Berga před m. pectoralis minor za m. pectoralis minor za nervově-cévním svazkem kompletní disekce axillárních uzlin I. a II. řádu = exenterace axilly (nebezpečí elefantiázy)

16 Mléčná žláza 4 kvadranty nodi l. axillares nodi l. parasternales
Sorgius - nejkraniálnějí ze skupiny nodi l. pectorales, na 2./3. zubu m. serratus ant. nodi l. parasternales nodi. mediastinales ant. nodi epigastrci sup. + inf. nodi l. supraclaviculares kontralaterálně do druhé žlázy a axilly plexus subareolaris Sappeyi

17 Hrudník a Plíce Nn.l. parammarii, parasternales, intercostales, phrenici sup., Nn.l. parasternales + prepericardiaci (= nodi "mediastinales ant.") Nn.l. pericardiaci lat., tracheobronchiales sup. et inf., bronchopulmonales, intrapulmonales Nn.l. juxtaesophageales + prevertebrales (=nodi "mediastinales post.") Plíce vše doprava  truncus lymphaticus dexter doleva jen horní 3 segmenty levé plíce

18 Žaludek 6 skupin regionálních uzlin
nn.l. gastrici dx., sin., gastroomentales dx., sin., pylorici  nn.l. coeliaci  nn.l. lumbales nn.l. paracardiaci (+ anulus lymphoideus cardiae)  jícen a mediastinum metastázy do nn.l. supraclaviculares sin. = Virchow-Troisierových uzlin vlevo

19 Střevo Vaječník / Varle
6 skupin regionálních uzlin nn.l. mesenterici sup. + inf. 3 řady – klínovité resekce, skip-metastázy  nn.l. coeliaci  nn.l. lumbales Vaječník / Varle nn.l. lumbales /vývoj/ ! nikdy punkce varlete !

20 Děloha 2 dělení tělo: nn.l. lumbales, inguinales spf., iliaci int. + ext. (+ nn.l. obturatorii) čípek: nn.l. sacrales, iliaci int. + ext. (nn.l. obturatorii) nn.l. lumbales - fundus et corpus nn.l. iliaci interni + externi - corpus, isthmus et cervix nodus lymphoideus parauterinus Bayeri (první předsunutá uzlina ze skupiny n.l. iliaci interni - při křížení tepny a močovodu) nn.l. inguinales superficiales - margines et cornua nn.l.sacrales - isthmus, cervix

21 Končetiny kolektory hluboké (podél cévního svazku)
povrchové (3 skupiny podél hlavní žil) vmezeřené uzliny HK: nn.l. interpectorales, deltopectorales, brachiales, cubitales DK: nn.l. inguinales superficiales et profundi, poplitei

22 Neopouzdřená mízní tkáň
D-MALT (diffuse mucosa-associated lymphoid tissue) – volně rozptýlené buňky v GIT O-MALT (organized mucosa-associated lymphoid tissue) – n.l. v GIT nodi lymphoidei solitarii nodi lymphoidei aggregati agmina Peyeri – kyčelník n.l.a. appendicis vermiformis caeci BALT (bronchial ALT) – dolní RT

23 Mandle (Tonsillae) agregace částečně opouzdřené lymfatické tkáně pod epitelem četné lymfatické folikuly se zárodečnými centry

24 Anulus lymphoideus pharyngis Waldeyeri
tonsilla lingualis (crypta, noduli) menší, jediná krypta tonsilla palatina (fossulae, cryptae, capsula) silné pouzdro tonsilla pharyngea (fossulae, cryptae, noduli) = adenoidní vegetace nejsou krypty, slabší pouzdro tonsilla tubaria Gerlachi (cryptae)


Stáhnout ppt "Mízní cévy začínají slepě tenkostěnné cévy (stěna tenčí než u vén)"

Podobné prezentace


Reklamy Google