Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krevní oběh MUDr.Compeľ Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krevní oběh MUDr.Compeľ Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Krevní oběh MUDr.Compeľ Vladimír

2 Test A Menstruační cyklus 2. Nadledviny 3. Nemoci ledvin B
1. Ovulační cyklus 2. Prostata 3. Hormony ledvin

3 Krevní oběh Funkce: srdce=pumpa … pumpovat krev !!! nekonečně, trvale !! cévy=transport (výživa, kyslík, teplo, imunita, odvoz škodlivin…) Patří sem: Srdce Cévy - tepny (arterie) - žíly (vény) - mízní - uzliny + slezina Cévní systém je uzavřený: -Aorta - tepna - arteriola - kapilára - venula - žíla – ddž,hdž - 3cm mm ,3mm um (celkový průřez aorty je 1000x menší než průřez kapilár) P L

4 Krevní oběh Funkce: Velký- tělový: transport výživy, kyslíku, tepla,
imunity, škodlivin… Malý – plícní -okysličení krve O2 -odstranění CO2

5 Srdce (pohled zepředu)
Dutý orgán, váha g -velikosti pěsti …. 13x10x7cm, -báze –fixovaná, -hrot – volný, možno hmatat Koronární tepny – vyživují srdce -a.coronaria dextra -a.coronaria sinistra (kmen, RIA, ramus cirkumflexus) Báze fixovaná Hrot volný

6 Srdce (pohled zezadu) Co ústí do síní?
Do levé síně: plícní žíly (vv.pulmonales- 2 zprava a 2 zleva) Do pravé síně: -horní dutá žíla -dolní dutá žíla -sinus coronarius

7 Dutiny srdce Dutiny srdce: 4x LS 2 síně (atrium) Chlopně: 4x PS LK
2 komory (ventrikulum) Chlopně: 4x 1xdvojcípá – mitrální 3xtrojcípá-trikuspidální -plícní -aortální-zde začínají koronární tepny Přepážka mezi síněmi, komorami LS PS LK PK Tloušťka: PK 4mm, LK 13mm, přepážky=septa 10mm

8 Srdeční chlopně plícnice aorta Pravé srdce- trojcípá
Levé srdce – mitrální dvojcípá

9 Aortální a plícní chlopně
Ústí arteria coronaria dextra at sinistra Aortální a plícní chlopně jsou trojcípé, mají vzhled „klokaních kapsiček“ Trikuspidální a mitrální chlopeň jsou upevněny svalovými šlašinkami

10 Stavba srdce Endokard (vnitřní výstelka): hladká membrána=
1 vrstevní epitel-jako endotel v cévách Myokard =svalová vrstva: 2 vrstvy svaloviny v síních 3 vrstvy svaloviny v komorách Epikard (povrchní výstelka): je to vnější blána na srdci – vazivová, pevně fixovaná na povrchu svalové vrstvy – na myokardu Perikard (zevní obal): fibrosní vazivová blána, má 3.funkce -ochrana mechanická -upevnění a fixace srdce -prevence přeplnění srdce -Perikardiální dutina – prostor mezi perikardem a epikardem, zde je malé množství tekutiny.

11 Diastola -Uvolněním srdečního svalu se otevřou chlopně mezi SS-KK
(trikuspidální a mitrální chlopeň) a tím se krev přelije ze síní do komor. -V závěru diastoly kontrakce síní „vytlačí“ zbylou krev do komor. -Když jsou komory plné, narůstá zde tlak… chlopně mezi SS-KK se uzavřou a otevřou se chlopně do aorty a plícnice…systola začíná

12 Systola -stah svaloviny komor zvýší tlak krve v komorách
-otevřou se chlopně aorty a plícnice a krev se vypudí do oběhů

13 Ozvy srdce systolická diastolická
I.O.: uzávěr Mitr.+Trik.chlopně II.O.: uzávěr Ao+Pulm.chlopně víření krve v Aortě, otevření Mitr.+Trik.chlopně vibrace šlašinek

14 Převodní systém SA uzel (sinoatriální) 2mm
AV uzel (atrioventrikulární) 3x6mm Hisův svazek Tawarova ramínka Purkyňova vlákna Buňky myokardu

15 Převodní systém srdce Kouzlo svalových vláken převodního systému je schopnost přenášet elektrické impulsy (jako nervová tkáň). Je to dáno schopnosti rychlé spontánní depolarizace… mají rychlé kanály pro Na ionty … proto spontánní depolarizace může proběhnout v: -SA uzlu (sinoatriálním) x za min (při zátěži i 150x) -AV uzlu (atrioventrikulárním) x za min -Hisův svazek -Tawarova ramínka x -Purkyňova vlákna -Buňky myokardu Pozn. Purkyňová vlákna mají nejrychlejší vedení vzruchu ale ne spontánní depolarizaci

16 Převodní systém SA uzel schopen nejrychlejší
spontánní depolarizace tj. spontánní výroby proudu „perpetum mobile“ „udavatel pulsu, kroku“

17 Vlastnosti myokardu - akční potenciál
Myokard má 2 vlastnosti -smrštivost=kontrakce bílkoviny=aktin a myosin -dráždivost=excitabilita „samodráždivé“ dané schopnosti -akčního potenciálu -rychlých kanálů pro Na ionty, „perpetum mobile“ Ca+ K+ Na+ Na-K pumpa Buňka je pozitivní +30mV depolarizovaná buňka Klidová buňka je negativní –90mV

18 Srdeční svalovina Svalové buňky srdečního svalu tvoří pleteň - trámčinu, aby se srdečný stah šířil plynule po celém obvodu … rytmické spirálovité smršťování srdečního svalu. inervace autonomní – vegetativní jako plexus cardiacus - sympaticus - z krčního a hrudního sympatiku - parasympaticus – z n.Vagus (10.hlavový nerv)

19 Cévní systém Cévy – tepny (arterie) - žíly (vény) - mízní - uzliny
- slezina Cévní systém je uzavřený: tepna – arteriola – kapilára – venula – žíla

20 Cévní stěna Endotel – tunika intima - (chlopně u žíl)
Vrstva subendotelová – pojivová tkáň s množstvím elastinu Svalová vrstva- tunika media - ovlivňuje prokrvení tkáně, regulaci tlaku, větší u tepen a menší u žil Tunika adventitia – pojivová tkáň- obsahuje nervová zakončení tepenné a žilní kapiláry tepna žíla

21 Arteriola, kapilára, venula
Arterioly ovlivňují prokrvení tkání Kapiláry=vlásečnice: Stenu tvoří jenom endotel – což umožňuje dobrý průnik látek do tkání – základ látkové výměny, metabolizmu

22 Aorta Aorta - vzestupná Aorta vystupuje z LK, šířka 25mm,
- oblouk aorty - sestupná = hrudní aorta Aorta vystupuje z LK, šířka 25mm, Má silné stěny s množstvím elastických vláken, které umožňují roztažení a stažení aorty, dle plnění krvi Z oblouku odstupují 3 tepny: 1. Hlavopažní tepna – tr.brachiocephalicus -pravá společná krkavice-a.c.comm.dx. -pravá podklíčková t. – a.subclavia dx. 2. Levá společná krkavice –a.c.communis sin 3. Levá podklíčková t. – a.subclavia sin.

23 Břišní aorta Truncus celiacus(trojdílná útrobní t.) Aota abdominalis
1.jaterní – a.hepatica communis 2.žaludeční t. – a.gastrica 3.slezinná t. – a.lienalis Ledvinové tepny (a.renalis sin., dx.) Okružní tepny – pro střeva: -a.mesenterica superior -a.mesenterica inferior Bifurkace – rozdvojení na: Kyčelní tepny společné – a.iliaca communis - kyčelní zevní –a.iliaca externa ..DK - kyčelní vnitřní – a.iliaca interna ..pánev

24 Truncus celiacus J Ž Tepna: -jaterní -žaludeční -slezinná S

25 Cévy střeva a.mesenterica superior a.mesenterica inferior

26 Arteria mesenterica superior
zásobuje: Kličky tenkého střeva Ascendens 2/3 transversa

27 Arteria mesenterica inferior
zásobuje: …“levý tračník“ … -Levou 1/3 transversa -Descendens -Sigma -Rectum

28 Konečné střevní tepny

29 Tepny krku Truncus brachiocefalicus (hlavopažní tepna)
a.subclavia (podlkíčková) a.carotis communis dx., sin (společná krkavice) tepny obličeje, nosu…. a.carotis externa (zevní krkavice) a.carotis interna (vnitřní krkavice) mozkové tepny

30 Tepny mozku Tepenní okruh báze mozku …propojení … vnitřních karotid +
(krkavic) + páteřních tepen (vv.vertebrales) a.cerebri anterior a.cerebri media a.cerebri posterior

31 Tepny horní končetiny a.subclavia - podklíčková tepna
Truncus brachiocephalicus (hlavopažní) a.subclavia - podklíčková tepna a.axilaris – podpažní tepna a.brachialis – pažní tepna a.radialis – vřetenní tepna - pulz a.ulnaris – loketní tepna

32 Tepny horní končetiny a.radialis – vřetenní tepna - pulz
a.ulnaris – loketní tepna

33 Tepny dolní končetiny …a.iliaca externa – zevní kyčelní tepna
a.femoralis – stehenní tepna a.poplitea – zákolenní tepna a.tibialis anterior – přední holenní tepna a.tibialis posterior – zadní holenní tepna Tlakové body zástavy krvácení

34 Žíly hrudní a břišní Horní dutá žíla Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK
(vena cava superior) Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK stěny hrudníku, břicha v.azygos- krev z žil jícnu, hrudní a břišní stěny v.hemiazygos - -“-

35 Horní dutá žíla Horní dutá žíla Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK
(vena cava superior) Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK stěny hrudníku, břicha v.brachiocefalica dx,sin (hlavopažní) v.jugularis interna –mozek,hlava, krk v.jugularis externa-z měkkých částí v.axilaris V lebce – velké žilní splavy - SINUSY

36 Žíly hlavy Velké sinusy v mozku + drobné žíly Vena jugularis interna
Vena jugularis externa Vena brachiocefalika

37 Žíly horní končetiny v. cefalica - hlavová v. mediana – střední
odběry, iv. aplikace v. bazilica - královská

38 Žíly horní končetiny V. cefalica V. bazilica

39 Žíly dolní končetiny Povrchní: v.saphena parva, MAGNA Hluboké:
v.tibialis (bércová) v.femoralis (stehenní) v.iliaca externa (kýčelní) v.iliaca int. vena cava inferior (DDŽ)

40 žíly rekta Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior
Spojení 2 žilních systémů Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior Spojky do DDŽ přes kyčelní- ilické žíly

41 žíly rekta Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior
Spojení 2 žilních systémů Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior Spojky do DDŽ přes kyčelní- ilické žíly Vnitřní a zevní hemeroidy

42 Žíly dolní třetiny jícnu
Spojení 2 žilních systémů Spojky do HDŽ přes v.azygos a v.hemiazygos varixy Spojky do v.portae

43 Vena portae Krev z břišních orgánů: Slezina, slinivka, duodenum,
Žlučník, střevo tlusté a tenké

44 Mízní oběh Lymfa -bezbarvá tekutina, čírá
-obsahuje proteiny, minerály, lymfocyty v ductus thoracicus- mléčná (obsahuje tuky- chylomikrony) LS je tvořen: -uzliny- 1-25mm, filtrují lymfu od mikrobů, aby se nedostaly do krve -lymfatické cévy -lymfatické buňky – lymfocyty -lymfatické tkáně a orgány

45 Vstup tkáňového moku do mízní žíly

46 Uzlina

47 Mízní oběh hlava, krk Lymfatické otoky HK po odstranění
uzlin u metastáz z prsu….

48 Mízní oběh horní končetina
Lymfatické otoky HK po odstranění uzlin u metastáz z prsu…. Povrchní Hluboké

49 Ductus thoracicus

50 Mízní oběh malá pánev

51 Slezina Funkce: Dřeň sleziny Pod levou bránicí
1.ničit ERY, které již splnily svůj úkol 2.imunitní – tvorba protilátek Dřeň sleziny Bílá pulpa 25% – lymfatické uzle Červená pulpa 75% - spletité tepénky které zde dělají dutinky, obsahují množství ERY – „hřbitov“


Stáhnout ppt "Krevní oběh MUDr.Compeľ Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google