Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)"— Transkript prezentace:

1 Imunitní systém Histologie a embryologie

2 Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)

3 Thymus - charakteristika w lymfoepitelový orgán w primární lymfatický orgán w relativně největší při narození (12-14g) w podléhá involuci w pozůstatky jsou patrné i ve stáří

4 Thymus - vývoj w ventrální výběžek 3. žaberní výchlipky w mediokaudální sestup w proliferace endodermu w srůst obou polovin w 10. týden - osídlení kmen. bb. - lymfocyty z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně w z mesenchymu vrůst vazivových sept

5 Thymus - vývoj

6 Thymus - stavba w obalen vazivem (mediastinální) obsahuje cévy vrůstá do tkáně - nepravé lalůčky w kůra (cortex thymi) temnější vzhled w dřeň (medulla thymi) světlejší vzhled

7 Thymus HE (x 15)

8 Thymus HE (x 75)

9 Thymus - kůra w epitelové retikulární bb. hvězdicovité bb. spojené desmozomy vytvářejí prostorovou síť w množství malých thymocytů jsou to především T-lymfocyty během vývoje se mohutně dělí w makrofágy w velké T-lymfocyty

10 Thymus - kůra w HE (x 480) w imunoperoxidáza (x 100)

11 Thymus - dřeň w epitelové retikulární bb. w thymocyty (malé a střední) nejsou již tak hustě w Hassalova tělíska (30-150 um) koncentrické vrstvy oploštělých retik. bb. keratinizace, karyolýza vznikají a zase zanikají w myoidní bb., makrofágy

12 Thymus - dřeň HE (x 480)

13 L6 – thymus HE

14

15 L6 – thymus HE (Hassalovo tělísko)

16 Thymus - cévní zásobení w nefenestrované kapiláry w hematothymická bariéra endotel kapilár BL kapilár (+ příp. pericyty) trocha vaziva (+ makrofágy) BL retikul. bb. retikulární bb. w vyvinuta především v kůře

17 Thymus - histofyziologie w množení T-lymfocytů opouštějí thymus (dření) (cca 10%) do uzlin, Peyer. plaků, sleziny w * růstových faktorů (prolif. a dif. T-lymf.) w kortikoidy a pohl. hormony tlumí proliferaci, urychlují involuci w sy DiGeorgův - aplazie thymu málo B-, žádné T-lymfocyty

18 Slezina - charakteristika w největší lymfoidní orgán (150g) w imunologický filtr krve w zdroj protilátek w krevní „hřbitov“

19 Slezina - vývoj w derivát mezenchymu dors. mezogastria w vývoj od 5.týdne w mesenchymové bb. – diferenciace  pouzdro pojivovou síť parenchym w ve 4. měsíci - hematopoeza w od 2. měsíce formování bílé složky

20 Slezina - vývoj

21 Slezina - stavba w vazivové pouzdro (kolagenní vazivo) sporé hladké sval. bb. překryto serózou (krom hilu) vysílá vazivová septa (trabeculae lienalis) w retikulární vazivo w červená pulpa w bílá pulpa

22 Slezina HE (x 12)

23 Slezina retikulin (x 42)

24 Slezina - cévní zásobení w aa. trabeculares w aa. centrales - v lymfatické pochvě větvičky zásobující bílou pulpu sinusy marginální zóny w končí jako aa. penicillatae w přechod do slezinných sinusů otevřený vs. uzavřený oběh protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná w venae trabeculares, vena lienalis

25 Slezina - bílá pulpa w retikulární vazivo obsahuje lymfocyty w provazce vaziva obalují tepny - PALS T-lymfocyty w folikuly umístěné excentricky Malpighiho tělíska B-lymfocyty w marginální zóna - mezi bílou a červenou p. sinusy a lymf. tkáň makrofágy (prezentace antigenu)

26 Slezina - bílá pulpa HE (x 150)

27 Slezina - bílá pulpa HE (x 225)

28 Slezina - červená pulpa w Billrothovy provazce buňky mezi sinusoidami lymfocyty, makrofágy, erytrocyty retikulární vlákna - obručovitě uspořádána w krevní sinusy endotelie protáhlé, nesouvislé vázány na retikul. vlákna

29 Slezina - červená pulpa HE (x 800)

30 L3 – slezina HE

31 L4 – slezina PAS

32 L5 – slezina Ag

33 Slezina - histofyziologie w produkce lymfocytů w destrukce erytrocytů w obrana organismu

34 Lymfatické uzliny w konvexní část - „aferentní“ w konkávní hilus - „eferentní“ w vazivové poudro - trabekuly w kůra w parakortikální vrstva w dřeň

35 Lymfatická uzlina HE (x 8)

36 Lymfatická uzlina w HE (x 30) w retikulin (x 30)

37 Lymfatická uzlina - kůra w subkapsulární sinus intermediální sinusy w lymfatické folikuly marginální zóna - B-lymfocyty reakční centrum - imunoblasty „jádro“ - paměťové bb. w primární vs. sekundární folikuly w parakortikální zóna - četné T-lymfocyty

38 Lymfatická uzlina HE (x 128)

39 Lymfatická uzlina HE (x 50)

40 Lymfat. uzlina - dřeň w lymfatické provazce četné B-lymfocyty a plasmatické bb. retikulární bb. - dendritické, prezent. antigen w dřeňové sinusy vystlané retikul. bb. a makrofágy retik. vlákna přemosťují sinus - síťovina

41 Lymfatická uzlina HE (x 20)

42 L1 – lymfatická uzlina HE

43

44

45 L2 – lymfatická uzlina Ag

46

47 Recirkulace lymfocytů w postkapilární venuly jsou opatřeny vysokým endotelem, mezi kterými lymfocyty volně prostupují („homing“) w na povrchu lymfocytů jsou specifické molekuly (stejně jako na epiteliích) - každý lymfocyt má „svou“ uzlinu w informační funkce v rámci organismu

48 Tonzily w agregace část. opouzdřené lymf. tkáně pod epitelem w produkce lymfocytů w tonsillae palatinae krypty, silné pouzdro w tonsilla pharyngea nejsou krypty, slabší pouzdro w tonsilla lingualis menší, jediná krypta

49 Tonsilla palatina HE (x 6)

50 L7 – tonsilla palatina HE

51

52 Neopouzdřená lymfatická tkáň w lymfatické uzlíky v některých orgánech stejná stavba jako folikuly uzlin w např. Peyerovy plaky, hustě jsou i v appendixu

53 Peyerův plak HE (x 150)


Stáhnout ppt "Imunitní systém Histologie a embryologie. Lymfatické orgány w Brzlík (thymus) w Slezina (lien) w Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) w Tonzily (tonsillae)"

Podobné prezentace


Reklamy Google